Vrij en Onbelast(end) Bestaan
Free and Unburdenend and Unburdening Living

Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature
Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature

Conscious Living
Consious Living on our Mother Earth

Normal Living Together on Earth
Back in early 2009 I envisioned a community. I felt I wanted to create a local community in a little place called Nieuweroord (Newer Place translated in English). I wanted to co-create a place where people could find everything f-rom conception to death in one place. Then I realized... that ALL is here already... the only thing we need to do is to connect them differently. So then I started to envision a global community... a normal living together on Earth. A 'New' Earth which is the Original Earth. We live in the Natural World in which all are supported. Poverty and other societal issues are of an old, deconstructing, constructed paradigm, which is dying. We ARE the bridge to the 'New', the Original, Natural World in which All Are Invited. No one is excluded, nor left behind. All Are Included in the Organic World. The 'New' Earth is already here.

We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept the Childís Existence (Money). Make the inner choice to live together with every Child. Via Equi Place you see what is left out in our living together still. I invite you to embed the Next Generations


Het bewustZijn vanuit Vrij en Onbelast(end) Bestaan
 • We are all invited on this planet.
 • Alles is er al. Zon, aarde, mens, het innerlijke leven, talenten, levenskracht. Alles is er al, niet pas als er geld is. Er zijn geen tekorten. Er is alleen 'kunstmatig gecreŽerde tekorten in de toegang tot dit alles'. Dit tekortenprincipe hebben we los gelaten.
 • Samen op aarde in leven zijn is de waarde ervaring van het leven. De waarde ligt niet in een verhaal dat bereikt of voorkomen moet worden.
 • Gelijkwaardigheid is een innerlijke ervaring, niet iets wat we moeten zien te realiseren via projecten of politiek. Als je het werkelijk in jezelf ervaart, dan handel je er vanzelf naar. Het is een punt in jezelf, waarvandaan je kiest en co-creŽert en biedt. Niet van de 1 naar de ander. Maar naar elkaar.
 • Dat wat je wezenlijk in jezelf hebt aangenomen, dat kan je ook een ander schenken. Je kunt aan iedereen zien, wat er in hen leeft, wat ze wel of niet wezenlijk in zichzelf hebben aangenomen.
 • Vanuit gelijkwaardigheid handelen, betekent dat ieder individu dit zelf doet, en daarmee vanzelf 'in de cirkel staat'. Wie daar niet staat, staat daar dan gewoon niet. We are all invited. Als je zelf vindt van niet, dan sta je daar vanzelf niet.
 • Onvoorwaardelijke toegang tot het leven bieden we elkaar, zonder elkaar daar voor te hoeven belasten. Het leven biedt ons al onvoorwaardelijke toegang.
 • Angsten voor tekorten leven we niet uit door onzichtbare anderen te belasten, maar door ons met omgevingen te verbinden die de toegang tot het leven voor elkaar laten (be)staan. Alles is er al. Er zijn geen tekorten.
 • Wij halen niet 'zoveel mogelijk euro's naar ons toe om het bestaan van onze kinderen zeker te stellen'. Wij laten de toegang tot het bestaan op aarde voor iedereen vrij, beschikbaar, zodat onze kinderen niet eerst iets naar zich toe hoeven te graaien, samen op aarde vrij toegang tot elkaar hebben, vrij kunnen spelen, vrij kunnen leven, in vrijheid samen kunnen leven, hun vrijheid kunnen samen leven, hun eigen leven op eigen wijzen samen vorm kunnen geven, vanuit onbelaste en onbelastende vrijheid, toegang tot het leven.
 • Het verlangen naar elkaars vrijheid is een beddingsverlangen. Wij bedden elkaars vrijheid.
 • Wij verlangen er naar elkaar in vrijheid te ontmoeten. Echte vrijheid. Ook als je je innerlijk niet vrij voelt, ontmoeten we elkaar vanzelf in vrijheid. Je hoeft niet eerst een 'perfecter of serener mens' te worden. We are all invited.
 • Ons vertrouwen is oprecht. Wij roepen naar niemand 'heb vertrouwen!', wij werpen niemand terug op het zelf om dat wat de wereld om hen heen creŽert, maar 'te boven zien te komen' door vertrouwen te hebben. Vertrouwen als abstractie roept op vertrouwen te hebben. Werkelijk vertrouwen biedt bedding aan het vrije leven, biedt elkaar onvoorwaardelijk toegang tot het leven. Uit vrij leven zal het leven op aarde zich vanzelf opnieuw ontvouwen, dat is het vertrouwen.
 • Uit werkelijk vrije verbindingen, dus los van het 'wettelijke' recht om onzichtbare andere verbindingen te belasten, leeft het leven haar leven vanuit de laagste energie. Voor het leven op aarde te zware keuzes zijn namelijk niet te dragen voor mensen die niets meer mogen doorbelasten. Het leven blijft in haar vrije, schone energie. Scheelt gigantisch veel bagger.
 • We mogen altijd opnieuw kiezen, over ons eigen leven. Niet over dat van een ander. Die ander ook niet over ons. Ook via meditatie de wereld om je heen proberen te beÔnvloeden, is dictatorschap en agressie naar je medemens toe. Het is aan ieder zelf hoe je met je vreugdes, pijnen en bewustzijn om wilt gaan. Je mag altijd opnieuw kiezen. In je eigen leven.
 • Wij ervaren het leven zelf als echte levensrijkdom; de beschikbaarheid van het leven op aarde. Haar in haar beschikbaarheid laten bestaan. Om er mee te verbinden. Niet om naar je toe te graaien uit angst anders iets tekort te komen.
 • We are all invited, maak dat gebaar maar gewoon naar elkaar.
 • Wij leven vanuit ik-in-wij. Dat is wezenlijk iets anders dan ik-en-wij, waar het collectief er voor het individu en het individu er voor het collectief is. Ik-en-wij is diepe afscheiding. Overhevelingen als correctie van wat je eerst toestaat kapot gemaakt te worden, is los gelaten.
 • Ik-in-wij is de gevoelservaring die vanzelf uit bronkracht zelfbeleving volgt. Onze keuzes komen letterlijk uit onze ZelfBeleving.
 • We are all connected.
 • Mensen die hun waarde beroepen op iets buiten zichzelf, kunnen hier niet bij. Dit betreft zowel bekende buitenwaardes als goud, maar ook de behoefte dat alles naar euforie, verlichting, of politieke oplossingen geduwd moet worden, is jezelf afhankelijk opstellen van iets buiten jezelf. Alsof de mens eerst nog ergens naartoe moet, voordat ze voldoet, tot dan nog waardeloos is. Alsof je eerst nog een verhaal buiten jezelf nodig hebt, voordat je er innerlijk voor kunt kiezen om bij te dragen aan elkaars onvoorwaardelijke toegang tot het leven, innerlijk kunt ervaren dit als waardevol te voelen: het leven dat zichzelf leeft, vanuit levenstoegang.

Het bewustzijn vanuit Vrij en Onbelast(end) Bestaan is een zelfbeleving, dat verlangt te leven als zichzelf, en dat dus ook doet. Er is geen evangelie. Alleen een verlangen, wel of niet. Je ervaart het in jezelf. Het barst naar buiten als liefde voor het leven op aarde.

Dat wat je wezenlijk in jezelf hebt aangenomen, dat kan je ook een ander schenken.


We are all connected
We are all connected


Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate