Wijze Cirkel - Groeien in Womb Power en Verdieping in Eenheid
Wijze Cirkel - Groeien in Womb Powr en Verdieping in Eenheid

In de Wijze Cirkel, voor zowel vrouwen als mannen, luisteren wij naar wat zich wil openbaren. Wij verbinden ons met elkaar in dat gebied van onszelf - ons bewust Zijn, dat heel is en verbonden met alle Leven. Wij luisteren naar de stem van de Ziel. Het luisteren naar elkaar is meditatie: getuige zijn van elkaars Leven, zonder direct reacties te geven, te luisteren. Zonder met een advies klaar te staan, luisteren en eren. Er is onvoorwaardelijke aandacht, dat uit zich in de waardering van de schoonheid van de verschillen en respect voor de unieke eigen-wijsheid van het Individu. In het besef van ik-in-jij, In Lak'ech. Omdat wij weten dat wij in ons diepste Wezen dezelfde Zijn, wij Zijn één.

Door af te stemmen op het grotere geheel, voorbij het persoonlijke, ontstaat een innerlijk veld van weten dat voor ieder beschikbaar is. In ons individueel innerlijk veld, ervaren wij zo ook het innerlijk veld van de Cirkel. In deze bewuste creatie van eenheid, krijgt ieder toegang tot een groter bewustZijn. Er komt een kracht en een intelligentie vrij die normaliter voor het individu niet toegankelijk is. Dit veld van bewustZijn - dit morfogenetische veld - gedragen door ieders intentie is multi-dimensionaal. Het is om te beginnen een luisterveld, waarin een gezamenlijk onderzoek plaatsvindt. Samen luisteren wij naar dat wat gezegd en geopenbaard wil worden. Dan is het een veld van heling, waar in de kracht van het hart in ieder van ons, oude pijn en blokkades kunnen oplossen. En vooral een veld waarin de scheppende kracht in ieder van ons tot leven komt – een creatief veld.

Een veld van bewustZijn is tijdloos en niet aan een vaste locatie gebonden. In die zin is er sprake van een continue uitnodiging. Ik kan mij ieder moment en overal verbinden en verbonden voelen met de Cirkel, en de (uit)werkingen van alle overige Wijze Cirkels. Zo kan ik in afstemming altijd mijn inspiratie ontvangen. Dit vraagt een actief committment aan de Cirkel. Het uit zich in het trouw zijn en blijven aan het verlangen van de Wijze Cirkel. Het vraagt van jou dat jij je vertrouwen geeft. Niet af te wachten en, ondanks eventuele gevoelens van gereserveerdheid of andere vormen van angstgevoelens, te Zijn: al hakkelend soms en met gevoelens van schaamte bijvoorbeeld woorden geven aan je gedachten en gevoelens.


De toekomst van ons

Wij maken ons gewaarZijn vrij door gezamenlijk onze aandacht te richten op wat wij nog niet weten. Met de intentie - de interesse - om te ontdekken, terwijl wij geen idee hebben wat we gaan ontdekken. Voorwaarde is hierbij vooral dat we onze identificatie met wie of wat we zijn met rust laten. Het is niet de bedoeling om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.


Wij dragen samen het niet-weten met de intentie om te ontdekken

Dat is nieuw. Een kwetsbaarheid die wij niet zo goed kennen. Maar eenmaal gewend brengt dit op een dieper niveau in ons een innerlijke ontspanning.

De focus van ieder is gericht op het geheel en wat er in dit veld van bewustZijn ontstaat. Wat gebeurt er met ons wanneer wij niet meer vanuit onze ego-identificatie met elkaar in contact komen? Wanneer het niet meer gaat over wat ik vind, wat ik denk, wat ik weet en ervaar of de rol, de status die ik in de wereld heb.

Ieder stelt zich dienstbaar op aan het geheel. Hierdoor komt er energie vrij, die normaliter vastgehouden wordt, geabsorbeerd wordt door onze bezigheden met onszelf. Zoals onze behoefte om ons te onderscheiden van de anderen, onze behoefte om een resultaat te behalen, onze onzekerheid, onze emoties over wie wij zijn en onze relaties. Dat is niet meer aan de orde in de zin dat we daar onze energie niet langer naar toe laten gaan (het kan er dus wel gewoon zijn: in het Licht van de Cirkel kan het oude oplossen).

Wij nemen allemaal dezelfde positie in: niet-weten en oprechte interesse in willen ontdekken in het gebied waar we het nog niet weten en dat dus buiten ons ligt. Daarom is het zo belangrijk dat de aandacht gericht blijft op het geheel.

In dit veld van bewustZijn dat gevoed wordt door de energie van allen, ontstaat een stroom, die naarmate men bereid is dieper in het 'niet-weten' te zinken, sterker wordt. Dit vraagt van jou eenvoudig te Zijn. Wat ik nu ervaar, in dit moment, wordt gedeeld. Oprecht en direct. Wat Wezenlijk is in ieder van ons komt aan het licht.

De kracht van de Cirkel is dat wanneer het authentieke Zelf bij ėėn tot uiting komt, dit een sneeuwbal effect heeft en bij anderen een diepere laag aanraakt en in het bewustZijn brengt.

We analyseren niet, we luisteren. We wikken en wegen een uitspraak niet aan de hand van wat wij al weten of vinden, maar we ontvangen de uitspraak, gaan na of hij resoneert in ons of niet. Het gaat niet om het gelijk hebben, het gaat hier om de vraag: wat is waar voor mij, hoe resoneert het gezegde in mij, wat brengt het in mij tot leven?

De wijze waarop wij luisteren verandert. Het referentiepunt van waaruit wij luisteren is verder weg, betreft het geheel, de eenheid. We benaderen dat wat er is en gebeurt niet meer vanuit onze eigen behoeften. Zo groeit de aandacht en het gewaar zijn verbreed en verdiept zich.

Nu ontdekken wij dat het echt niet meer uit maakt wie er spreekt. Wij zijn ėėn lichaam. De stroom in de Cirkel versterkt. Dit is direct waarneembaar. De Cirkel wordt een dynamische gemeenschap, een levend organisme dat in de onvoorspelbaarheid en de snelheid van continue veranderingen kan meebewegen.

Wanneer we het uniekZijn van elkaar onvoorwaardelijk eren en er de schoonheid van kunnen zien als perfecte bijdrage aan het grote geheel, in plaats van 'het anders zijn' benadrukken, dan komt de creatieve kracht in ieder van ons vrij. Gebundeld in onze samenkomst en gedragen door iedere deelneemster, betekent dit het vrijkomen van natuurkracht: het bevrijden en vrijkomen van onze Womb Power, zowel in vrouw als man. Wij zijn in diepe verbinding met onze innerlijke natuur. Wij blijven in de positie van het niet-weten en de interesse om te ontdekken, om de energie vrij te houden.


Het eigene van natuurkrachten: vernietigen en creëren

En omdat ieder van ons wel degelijk een bagage (levenservaring, mindset, verlangens, etc.) heeft, zal dat ook aan het licht komen, want wat is het eigene van de natuurkrachten? Vernietigen en creëren. Dat wat niet (langer) waar is, dat wat niet meer functioneel of dienstbaar is aan het proces, wordt vernietigd. Er ontstaat ruimte, helderheid en inspiratie. Een nieuwe creatie kan aan het licht komen.

De Cirkel is nu een Bron voor zichzelf geworden. De graal(schaal) van bewustZijn die zichzelf voedt door de gezamenlijke focus op de eenheid en het veld van bewustzijn, en die tegelijkertijd vanuit dat centrum de individuen en de Cirkel als geheel voedt.

Indien een Cirkel op dit niveau kan functioneren, kan iets nieuws zich in ėėn moment voltooien. Het momentum in de Cirkel wordt bewust gecreëerd. Indien ieder in staat is om zich blijvend niet te identificeren en zich wel over te geven in vertrouwen, zullen aanwezige kennis en ervaring direct beschikbaar komen en in de ontmoeting tot verrassende resultaten kunnen leiden.

Dit proces speelt zich af in 'real time'. Ieder ervaart dat de tijd blijft stilstaan - terwijl de klok doortikt. Veranderingen gaan tegenwoordig steeds sneller, zijn radicaler en gaan dieper. Het samenkomen in een onpersoonlijk perspectief zal de scheppende kracht, onze Womb Power, tot leven brengen.

De Cirkel wordt een creatief en zichzelf vernieuwend organisme met een enorm bereik, omdat de energie van de individuen niet meer gaat naar zich van elkaar onderscheiden, maar naar samen ontdekken en creëren.

De Wijze Cirkel start om 20.00 uur. Opgaaf van je komst is nodig. Er wordt van je gevraagd dat je met bewust verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf en de ander deelneemt aan de groep. Je verbindt jezelf voor minimaal vier Cirkels, zodat jij bijdraagt aan de veilige bedding van de Cirkel. Het totaalbedrag voor deelname aan vier Cirkels is euro 55,00. Je kunt dit bedrag vooraf aan de eerste Cirkel overmaken op mijn rekeningnummer 10.71.83.706, of contant voldoen bij de eerste Cirkel. Je kunt aan meer dan vier Cirkels deelnemen als je dat wilt: in dat geval voldoe je jouw bijdrage, vanaf de vijfde bijeenkomst, per keer. Nadat je besloten hebt je uit de Cirkel terug te trekken, nodig ik je uit dit te delen in de Cirkel. Zodat jij afscheid kunt nemen van de vrouwen en mannen in de Cirkel, en zij afscheid kunnen nemen van jou. Je fysieke aanwezigheid hierbij in de Cirkel is van belang, zodat een ieder in de gelegenheid is het proces van afronding volledig te gaan, of in ieder geval zo volledig mogelijk.

In de Wijze Cirkel heeft Mascha de rol van facilitator.


Het is mogelijk om een 'Wijze Cirkel' te organiseren indien jij een groep van minimaal 4 mensen bij elkaar brengt

Locatie Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang je een bevestigingsmail met een routebeschrijving
Data Zie de agenda pagina
Tijdstip 20.00 - 22.00 uur of ander tijdstip in overleg
Energie-uitwisseling € 55,00* voor 4 keer, daarna 10,00* per keer


Je kunt je opgeven via telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier


De Wijze Cirkel gaat verder dan de Wijze Vrouwencirkel. In de Wijze Vrouwencirkel wordt het vrouwelijke principe in actie gebracht. De Wijze Cirkel is kunnen ontstaan, doordat de wond van Isis geheeld is.

In de Wijze Cirkel is het dualistisch onderscheid vrouwelijk en mannelijk principe ten diepste opgelost doordat beide principes in elkaar een bedding hebben ontvangen (in zowel vrouw als man). Ten diepste zie je vanuit het snijpunt in het lemniscaat een uitgaande krachtige beweging (het uitstorten van zaad, het uitstorten van impulsen, het uitdrijven van een vrucht, manifesteren van getransformeerde innerlijke impulsen) en een ontvangende beweging (het ontvankelijk in je op (laten) nemen, het ontvangen van zaad, het ontvangen en in je opnemen van impulsen in je innerlijk).

Beide principes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verweven, hebben elkaar als bedding nodig (ze hebben elkaar ten diepste in uitwisseling met elkaar nodig). Dit doorgronden is de essentie van sexuele energie en de schepping doorgronden.

Doordat het dualistische onderscheid nu ingezien en doorgrond is, is de wond van Isis opgelost. Het oer-drama is hiermee ingezien en opgelost. De oer-impuls van de schepping is in het bewustzijn van ons allen opgeslagen (geweest) als oer-drama. Wij allen ervaren een diepe pijn als gevolg van het feit dat het mannelijke principe zich heeft afgesplitst in ons. Het mannelijk principe is nu weer helemaal ingebed in het vrouwelijke principe (in zowel vrouw als man).

Voor mij is het oer-drama de onbegrepen dynamiek van de meest oorspronkelijke uitgaande impuls, wat als een diep verlies aanvoelt. En ook ten diepste als (bestaans)angst voelt, omdat je de verbinding met de oorspronkelijke Bron (wat neergezet is als God) verloren bent. Wat ten diepste een illusie is, maar we hebben deze illusie wel als waar aangenomen in onszelf. Nu deze illusie ingezien is, is daarmee het oer-drama in onze psyche opgelost. En daarmee kan de oer-pijn en oer-angst oplossen.

De nieuwe Mens is geboren, het kindbewustzijn is getransformeerd naar volwassenbewustzijn. De poort van Onvoorwaardelijke Liefde staat wagenwijd open in het collectieve bewustzijn en is daardoor in ieders bewustzijn (weer) beschikbaar. Het Christuskind is geboren. Onvoorwaardelijke Liefde is geboren op Moeder Aarde.