Codex Alimentarius

De ‘ophef’ die er op dit moment is rondom de codex, straling, dect etc. roept in mij onmiddellijk de vraag en innerlijke motivatie op ‘en hoe nu verder?’.

Het voelt dat we voorbij kunnen gaan aan deze bedreigingen. Ons lichaam bestaat, op dit moment ook al, o.a. uit kristallen. Een mobiele telefoon, computer, etc. maakt gebruik van kristallen. Vanuit de resonantie-gedachte zou je zeggen dat als je je openstelt voor ‘het wezenlijke’ van de mobiele telefoon en je computer, in plaats van in weerstand te gaan, er ook hier uitwisseling kan plaatsvinden in plaats van dat het een uit balans (en uiteindelijk ziekte) veroorzaakt.

Het principe van geluid en antigeluid kunnen wij menselijke wezens volgens mij ook integreren. We ontdekken medicijnen omdat we willen genezen en gaan daarbij voorbij aan ons innerlijke healing mogelijkheden. We willen over grote afstanden kunnen communiceren en manifesteren de mobiele telefoon, terwijl wij innerlijk de mogelijkheid tot telepathie hebben etc. We willen kennis op grote schaal ontsluiten en manifesteren het internet, terwijl wij innerlijk alle kennis tot onze beschikking hebben.

Als wij ons voor het ‘Wezen’ van deze technieken openstellen en ermee gaan resoneren in plaats van er weerstand tegen te bieden, zou het wel eens kunnen zijn dat we ‘grootse’ ont-dekkingen kunnen doen. En dat is meteen dan ook de reden wellicht waarom het zich buiten ons manifesteert, zodat we ook in onszelf gaan kijken.

Bovenstaande heb ik geschreven als reacties op mijn artikel ‘De Nieuwe Aarde’


De 'gevaren' van straling, dect, WIFI, etc. spelen wellicht slechts in 3D... Zodra ons bewustzijn verruimd is en we (weer) volledig bewustzijn hebben van 5D speelt deze problematiek niet: het heeft gewoon geen invloed op je. En 'van 3D naar 5D' is echt niet meer dan 1 stap. Wel een essentiële! En hier gaat 2012 over. Niets meer en niets minder. Wat een rust!


NB: dit is hoe het voor mij aanvoelt en ik ervaar het best als heel precair om het hier zo neer te zetten. Het 'luie' aspect in ons bewustzijn zou nu kunnen denken: oh, dat valt allemaal dus wel mee, en gewoon lekker niks meer gaan zitten doen. Maar dat laat ik je hier dus niet weten. Ik laat je hier weten dat we absoluut een essentiële evolutie-stap moeten (ten diepste moeten we niets: ik heb 'slechts' het gevoel dat als we deze stap niet zetten het verhaal niet verder gaat...) zetten in bewustwording (vergelijk de Maya-boodschap, de oorspronkelijke boodschap die verpakt is in religieuze vertellingen...). Voor mij gaat 2012, naast een collectief bewustwordingsproces, vooral ook om een individueel bewustwordingsproces.