Onomstotelijk is vast komt te staan dat virussen niet bestaan
trefwoorden: immuniteit | vaccinatie | voeding

Virussen bestaan niet: Dr. Stefan Lanka heeft controle-experimenten gedaan
Voormalig arts Thomas Cowan legt in een interview met Gareth Icke uit dat de viruskeizer geen kleren aan heeft. Samen met Andrew Kaufman en Stefan Lanka heeft Cowan voldoende geld ingezameld om eindelijk de controle-experimenten uit te voeren die in 70 jaar virusonderzoek nooit zijn gedaan, maar wel gedaan hadden moeten worden. Door deze controle-experimenten, die Stefan Lanka heeft uitgevoerd, is nu onomstotelijk vast komen te staan dat de theorie dat virussen ziekte veroorzaken niet klopt: 1. nog nooit is een virus geÔsoleerd aangetoond, en 2. nog nooit is aangetoond dat besmettingen bestaan.


Klopt de gangbare narratief van de genetica wel?

Naast wetenschappelijke onderbouwing dat virussen niet bestaan, onderbouwt Dr. Stefan Lanka ook dat de gangbare niet-wetenschappelijke theorie van de genetica onjuist is. Lanka haalt wel-kloppende informatie uit dit stuk, wat naast de kloppende informatie een hoop nonsens bevat. Dr. Stefan Lanka heeft de bevindingen van Dr. Harold Hillman
Dr. Stefan Lanka onderzocht en komt als viroloog tot dezelfde conclusies met betrekking tot cel-biologie als Hillman. Een download naar een PDF.Deze pagina is aangemaakt in 2009: de website, waar het interview dat ik hieronder link met Dr. Stefan Lanka stond, bestaat niet meer. Recent werk van Dr. Stefan Lanka vind je via de pagina 'Gezondheid en Welzijn' van mijn website 'Geboorte van het Organisch Paradigma'.


Onderstaand een gedeelte uit het interview (2005) met Dr. Stefan Lanka, viroloog en epidemicus, waarin hij uitlegt dat virussen niet bestaan. Het hele interview gaat over de Vogelgriep en H5N1, vaccinaties en AIDS. Houdt in gedachten dat alles wat Dr. Lanka zegt over H5N1 ook geldt voor H1N1 ofwel de Mexicaanse Griep.

Lees het volledige interview...


Waarom wordt er dan nog steeds van ziekteverwekkende virussen gesproken?
Schulmediziner (schoolse, orthodoxe medici, red.) hebben de verlammende, dom houdende en verwoestende angst van ziekteveroorzakende quasi-virussen nodig om hun bestaansgrond te handhaven:

In de eerste plaats om mensen door inenting massaal letsel toe te brengen, zodat ze een klantenkring van chronisch zieken en sukkelende objecten tot stand te brengen die alles met zich laten doen.

In de tweede plaats om maar niet te hoeven toegeven dat ze bij de behandeling van chronische ziekten de plank totaal misslaan en meer mensen om het leven gebracht hebben en nog steeds doden dan alle oorlogen tot nu toe hebben bewerkstelligd. Iedere orthodoxe medicus is zich hiervan bewust, maar slechts weinigen hebben de moed hierover te spreken. Het mag dan ook niemand verbazen dat, in vergelijking tot andere beroepsgroepen, orthodoxe artsen verreweg het hoogste aantal zelfmoorden vertonen.

In de derde plaats hebben die Schulmediziner de verlammende en dom makende angst voor duivelse virussen nodig om hun afkomst als onderdrukkings- en vernietigingsinstrument van het zich profilerende Vaticaan te verheimelijken, die zich opnieuw uit het reactionaire westromeinse leger opwerpt.

De orthodoxe geneeskunde is de belangrijkste steunpilaar voor alle dictaturen en regeringen die zich niet houden aan geschreven recht, grondrechten, mensenrechten; anders gezegd, zich niet onderwerpen aan democratisch gelegitimeerde maatschappelijke overeenkomsten. Dat verklaart ook waarom die orthodoxen werkelijk alles maar kunnen doen en waarom ze aan geen enkele controle worden onderworpen. Als we daar niet iets aan doen gaan we allemaal ten gronde aan die vorm van geneeskunde.


Overdrijft u nu niet een beetje?
Helaas, nee! Iedereen die zijn ogen hiervoor opent zal dat zo zien.

Ivan Illich waarschuwde daar al in 1975 voor in zijn analyse ĎDer Enteignung der Gesundheití (ĎDe onteigening van de gezondheidí, red.).

Goethe beschreef de situatie van de orthodoxe geneeskunde heel treffend in Faust I en laat daarin dokter Faustus toegeven:

Hier was dan de geneeskunde; de patiŽnten stierven en niemand vroeg wie er genas,
met helse toverkollen zijn wij in deze dalen, deze bergen
meer tekeer gegaan dan de pest, ikzelf heb dat gif aan duizenden gegeven,
zij verwelkten, ik moet ermee leven dat men die schaamteloze moordenaars prijst.

Goethe spreekt hier van orthodoxe medici, de toverkollen, ofwel zij die giftige middelen verstrekken, schaamteloze moordenaars, die ook nu nog geprezen worden.
Hier mag en moet ik ook verwijzen naar onze publicaties, aangezien wij de moderne geneeskunde als eersten de hamvraag hebben gesteld en de bekentenissen gedocumenteerd en van commentaar voorzien hebben.
Op www.klein-klein-aktion.de en www.klein-klein-verlag.de is daarover alle relevante informatie te vinden.


Hoe bent uitgerekend u op dit bedrog van het millennium gestoten?
Ik heb moleculaire biologie gestudeerd.
In mijn studietijd heb ik het eerste virus in de zee, in een alg, aangetoond. Het bewijs hiervan is conform de gangbare procedure in de natuurwetenschappen gepubliceerd in 1990. Het door mij aangetoonde virus vermeerdert zich in de alg, kan die alg verlaten en zich in andere algen van dezelfde soort opnieuw vermeerderen zonder enige negatieve invloed. Dit virus heeft geen enkel verband met welke ziekte dan ook.

In een liter zeewater bevinden zich bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen verschillende virussen. Gelukkig hebben gezondheidsautoriteiten en artsen dit nog niet waargenomen, ander zou er al lang een wet zijn die het baden in zee zonder een lichaamsomhullend condoom verbiedt.

Biologische structuren daarentegen die iets negatiefs zouden uitrichten zijn nimmer gezien. Het uitgangspunt voor biologisch leven is het samen leven; de symbiose. Daarin is geen plaats voor vernietiging. Het toeschrijven van oorlog en vernietiging aan het biologische leven is een product van zieke en criminele hersenen.

Tijdens mijn studies hebben ik noch anderen enig bewijs gevonden voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen. Later hebben we dit openlijk bekend gemaakt en mensen opgeroepen ook ons niet te geloven, maar zelf te controleren of er ziekteverwekkende virussen bestaan.

Daaruit is de klein-klein-Aktion ontstaan, die autoriteiten op geneeskundig gebied gedurende 5 jaren gevraagd heeft naar bewijzen en uiteindelijk instemming en zekerheid verkreeg dat er geen bewijs bestaat voor het bestaan van ziekteverwekkende virussen, evenmin als voor het nut van vaccinaties. Om deze resultaten onvervalst te kunnen publiceren hebben we drie jaar geleden de klein-klein-Verlag (uitgeverij, red.) opgericht.


Welke virussen bestaan er dan eigenlijk wel en wat doen ze?
Structuren die kunnen worden aangeduid als virussen zijn in veel bacterie-achtigen aangetroffen en in eenvoudige levensvormen die overeenkomsten vertonen met bacteriŽn. Het zijn zelfstandig gebleven elementen van het samen leven door verschillende soorten cellen in een gemeenschappelijk celtype. Dit wordt aangeduid als een symbiose, een endosymbiose, die zich gedurende het proces van samengaan van verschillende celsoorten en structuren ontstaan is, waaruit het bestaande celtype tot stand is gekomen waaruit mensen, dieren en planten bestaan.

Zoals de bacteriŽn in al onze cellen die zuurstof op ons overbrengen, de mitochondriŽn of de bacteriŽn in alle planten die zuurstof genereren, de chloroplasten, vormen virussen bestanddelen van cellen.

Heel belangrijk: Virussen zijn bestanddelen van zeer eenvoudige organismen zoals draadalgen, een bepaald soort eencellige chlorella-alg en van heel veel bacteriŽn. Die virale bestanddelen worden dan aangeduid als phagen. In meer complexe organismen, met name mensen, of in dieren en planten, zijn structuren die zouden kunnen worden aangeduid als virussen nog nooit gezien.

In tegenstelling tot de bacteriŽn in onze cellen, de mitochondriŽn, of de bacteriŽn in elke plant, de chloroplasten, die een cel niet meer kunnen verlaten omdat ze op de stofwisseling van de gemeenschappelijke cel aangewezen zijn, kunnen virussen die cellen verlaten, aangezien ze binnen de cel geen taken van (over)levensbelang vervullen.

Virussen vormen ook bestanddelen van cellen die hun volledige stofwisseling aan de gemeenschappelijke cel overgedragen hebben en daarom de cel kunnen verlaten. Buiten de gemeenschappelijke cel helpen ze andere cellen door de overdracht van bouwstoffen en energie. Niemand heeft ooit iets andere waargenomen.

De feitelijke natuurwetenschappelijk bewezen virussen vormen binnen de uiterst complexe processen binnen cellen een ondersteunende en geenszins afbrekende factor.

Ook bij ziektebeelden zijn er feitelijk noch in het getroffen organisme, noch in lichaamsvloeistoffen ooit structuren gezien of geÔsoleerd die zouden kunnen worden aangemerkt als virus. De bewering dat er een ziekteverwekkend virus zou bestaan is goedkoop bedrog; een fatale leugen met dramatische consequenties.


U wilt daarmee toch niet zeggen dat het gevaarlijke AIDS-virus ook fictie is?
Niet alleen ik beweer dat het zogenoemde AIDS-virus ĎHIVí nimmer natuurwetenschappelijk bewezen is te bestaan, maar uitsluitend als bewezen geldt op grond van afspraken. De minister van volksgezondheid (in Duitsland, red.) schreef op 5 januari 2004 aan het parlementslid Rudolf Kraus:
ďUiteraard geldt het Human Immunodeficiency Virus Ė conform internationale wetenschappelijke consensus Ė als wetenschappelijk bewezen.Ē

Tegenwoordig Ė nadat burgers jarenlang telkens weer de vraag aan nationale gezondheidsautoriteiten hebben gesteld naar het natuurwetenschappelijk bewijs van de zogenoemde ziekteverwekkende virussen Ė beweren deze niet langer dat zoín ziekteverwekkend virus in directe zin bewezen is te bestaan.

In een toegevoegde petitieprocedure voor het Duitse parlement schoof het Duitse Bundesgesundheitsministerium (ministerie van gezondheid, red.) alle verantwoording af op het Bundesforschungsministerium (ministerie van wetenschappelijk onderzoek, red.). Dat laatste departement bevindt zich nu in de absurde situatie dat de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van wetenschap het de overheid verbiedt wetenschappelijke beweringen te onderzoeken.


Dr. Caroline Markolin over het niet bestaan van virussen, inclusief het HIV


Het HIvirus bestaat niet
Leer meer...


Vaccinaties
Leer meer...