Amrit(t)a / Ambrosia een onsterfelijke drank?

Scroll down for English text

Ambrosia is een woord uit de Griekse mythologie, en kan vertaald worden als 'drank die onsterfelijk maakt'. In de Indiase mythologie van de Veda's, volgens geleerden de oudste geschriften van de wereld, wordt dezelfde drank amritta genoemd. Mritta betekent 'de dood', en amritta 'onsterfelijk'. Het woord komt onder andere voor in een bekend vers uit de Swetaswara Oepanisjad:


Asato ma, sad gamaha

Tamasi ma, djotir gamaha

Mritto ma, amritta gamaha


Blijf niet in illusie. Ga naar de eeuwige werkelijkheid

Blijf niet in het duister. Ga naar het licht

Blijf niet in de kringloop van geboorte en dood. Ga naar de onsterfelijke wereld


Hier volgt nu beknopt het oorspronkelijke verhaal van de nectardrank. Zoals met alle mythen het geval is, bevat het verhaal symbolen die andere zaken vertegenwoordigen. Zo kan de drank zelf worden opgevat als kennis inzake de ware aard van het Zelf. Wie deze kennis ontvangt (van een leraar, uit een boek, door inname van een sacrament en/of door innerlijke inspiratie), identificeert zich niet langer met zijn tijdelijke lichaam maar met zijn eeuwige ziel. De goden vertegenwoordigen het goede en bevrijdende in een mens, en de demonen het slechte en bindende. In de Rig Veda, het oudste geschrift ter wereld, wordt veel aandacht besteed aan een heilige godendrank, soma genaamd. Voor wie deze drank nuttigde openden zich de deuren naar de godenwereld.

Lang geleden kregen de dÚwa's (goden) en asoera's (demonen) van Visjnoe (in de Indiase mythologie God zelf, de schepper van alles en de bron van elke ziel) de opdracht samen te werken om de grote Oceaan van Melk te karnen, om zo amritta (ambrosia) te vervaardigen. Amritta zou namelijk eenieder die ervan dronk onsterfelijk maken. Onsterfelijk betekende dat de normale levensduur niet voortijdig onderbroken kon worden. Een godenleven duurt duizenden jaren, dat van een mens 120 jaar.


When the nectar is produced in bindu, it flows down and get stored in the lalana chakra.

This divine fluid has dual nature, it can act as both nectar as well as poison. Upto lalana chakra, it remain undifferentiated, neither poison nor nectar.

As long as the throat chakra is inactive, this fluid flows down from lalana chakra to be consumed on the fire of Solar plexus chakra, resulting in the processes of decay, degeneration and finally death of the body's tissues.

However, by certain practices such as 'Khechari Mudra', the ambrosia is made to pass through Vishudhi chakra which is a purifying center. When your Vishudhi chakra is awakened, the nectar and poison gets separated and the poison is discarded whereas the nectar is retained.

With the awakening of the throat chakra, not only the internal poisons are nullified but also the external poisons can be neutralized and rendered ineffective. This is a siddhi or power associated with this chakra.

Many yogis in India possesed this power. It depends on the awakening of the throat chakra and the bindu in the brain.

When the Vishudhi chakra opens, you will become able to receive the thought vibrations from other people's mind. This actually happens through another center in the body which is closely related to Vishudhi chakra. It actually behaves like a transistor radio which is tuned by the yogi enabling him to receive the thoughts and feelings of the persons both nearby and far away.

There is a nerve associated with the throat chakra which in sanskrit known as kurma nadi i.e. the 'tortoise nadi'. When this nadi starts functioning, you will become able to completely control your desire of food and drink. This capability has been demonstrated by many yogis in India in the past.

Generally, when humans reach their second or third decade of life, the rate of degeneration of cells surpasses the rate of generation and from this point, the decay, old age, disease and death come to the fore in man's experience.

When the throat chakra is awakened, a process of rejuvenation starts which balances this ongoing aging process.

The hearing sense becomes very sharp with the awakening of Vishudhi chakra.

The others powers gained through awakening of Throat chakra are imperishability, complete knowledge of scriptures and the whole knowledge of present, past and future.

In the tantric scriptures, there is a reference for a 'bindu' which is situated at the back of head and during the process of kundalini awakening, this bindu secrets a vital fluid known as nectar.

Bindu may be defined as the center or passage or the way through which one go to sahasrara or the Crown chakra.

This divine fluid is known by different names in different religious contexts like in English, it is known as "ambrosia" i.e. the nectar of Gods. Sometimes it is called as "amrit"- the nectar of immortality. In Vedas, it is referred to as "Soma".

Between bindu and the Throat chakta, there is another center known as lalana chakra and it is very closely related to Vishudhi chakra.