Petitie Kind Gebonden Scholingsbudget
Een petitietekst ten behoeve van Kindgebonden ScholingsBudget vanuit de inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven' en 'bestaansgeld'
De volledige tekst van deze petitie vind je op de website 'We Accept the Child's Existence Money'

Bestaansgeld is er voor iedereen. Ook voor het kind. Ook voor de ouder(s). Vanuit bestaansgeld kan het kind / de ouder(s) dus ook vrijelijk kiezen op welke manier ze hun kind(eren) willen (thuis)scholen. Zie helemaal onderaan de 'noten' ter verheldering van wat hier staat.


Kindgebonden Scholings Budget
Alle kinderen, vertegenwoordigd door hun ouders/verzorgers in de leer/kwalificatieplichtige leeftijd dienen zelf direct te kunnen BESCHIKKEN én ZEGGENSCHAP te hebben over de besteding van een scholingsbudget; het Kindgebonden ScholingsBudget. Zo hebben ze de vrije keuze in bestaande scholing of kunnen zij zelf scholen oprichten naar eigen inzichten, die aansluiten bij de ware behoeftes van hun kind(eren). Ook is de weg dan vrij voor ouders om thuis scholing te organiseren. (De overheid dient aansturing en besturing richting leerkrachten en ouders dus los te laten: leerkrachten en ouders zijn prima in staat om vanuit zichzelf (thuis)scholing te bieden.)


Petitietekst

Wij
Ouders, (leer/kwalificatieplichtige) kinderen, leerkrachten, docenten en sympathisanten,

constateren

Dat:
- De behoefte bestaat vrij te kunnen kiezen voor aansluitende scholing;
- Ouders en kinderen gebruik willen kunnen maken van de mogelijkheid van vrije keuze van scholing: het Kindgebonden ScholingsBudget kost de samenleving niets. Het geld wat hiervoor nodig is, kan gewoonweg aangemaakt worden uit het niets. Het idee dat dit onvoorspelbare inflatie zou gaan betekenen klopt niet: daarvoor verwijzen we naar het boek 'Als de regering ineens oplost'. Kindgebonden ScholingsBudget is onderdeel van Bestaansgeld*

en verzoeken

Dat:
- Er een Kindgebonden ScholingsBudget komt voor álle** kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, zodat ze vrijelijk kunnen kiezen uit alle vormen van educatie / scholing die al beschikbaar zijn of deze in beschikbaarheid willen laten komen;
- De hoogte van het bedrag gelijk te stellen aan het bedrag dat nu beschikbaar is voor kinderen die bekostigd onderwijs volgen binnen het huidig onderwijs-systeem (dit bedrag dient dus ook naar de ouders / kinderen zelf te gaan en niet naar de onderwijs-instellingen);
- Dat ouders en kinderen de vrijheid krijgen om hiermee zelf passende scholing 'in te kopen' in de vorm van bijv. docenten, (onderwijs)instellingen, of andere vormen van scholing


Details
Ontvanger: Tweede Kamer
Petitieloket: Nederland
Einddatum: [datum]
Status: Ondertekenbaar
Petitionaris: [naam]
Organisatie: [naam]


Via deze link kun je een petitie-tekst indienen


Meer weten?
Samenleefpioniers.nl
en/of
Als de regering ineens oplost
*De betekenis van Bestaansgeld is vanuit doorleving beschreven in het boek 'Als de regering ineens oplost'


Informatie over de hoogte van het huidige bedrag dat de overheid per kind betaalt vanuit belastingen*** aan een basisschool en aan voortgezet onderwijs
[...]
Voor elke leerling in het basisonderwijs betaalt de overheid zo’n 6000 euro per jaar en voor het voortgezet onderwijs zo'n € 7.300 per jaar
[...]
Lees meer...


Noten
* Besef dat zodra we vanuit bestaansgeld (samen) leven het Kindgebonden ScholingsBudget daarin is opgelost. Buiten geldcreatie ten behoeve van bestaansgeld en zorgtoegangs-geld is er verder niets nodig en hoeft er op het gebied van scholing niks geregeld te worden. De werkelijkheid in het NU-moment is dat we niet vanuit bestaansgeld (samen) leven en vanuit de werkelijkheid bezien, is de petitie in dit NU-moment aansluitend.
** Zoals je kunt lezen, trek ik het Kindgebonden ScholingsBudget breder naar ALLE kinderen, waardoor elk onderscheid in schoolgaande kinderen, kinderen die thuisscholing ontvangen, en zogenaamde 'thuiszitters' is opgelost.
***Scholingsbudget gaat nu allemaal via belasting-betalers, maar dat hoeft dus helemaal niet. Belastingbetalers hoeven dus niet 'tegenover' de keuze van Kindgebonden ScholingsBudget gepositioneerd te worden: belastingbetalers worden vanuit de keuze voor Kindgebonden ScholingsBudget juist ontlast, niet belast.
Kortom: Kindgebonden ScholingsBudget is een opstap naar elkaar in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan


Het zich laten ontvouwen / groeien van de nieuwe social fabric
Deze petitietekst is geschreven vanuit de nieuwe sleutels, het nieuwe paradigma, de nieuwe keuze.

Faciliteerders van het nieuwe samenleven (zoals ik) nemen deze moeite om de nieuwe social fabric te laten ontvouwen / groeien vanuit de nieuwe referenties
Als voorganger vanuit 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' heb ik ontsloten en gebracht wat ik te brengen had. Daarin kan ik niets meer toevoegen. Het zijn nu de volgenden, die hetgeen ontsloten en aangereikt is, 'moeten' (moeten tussen haakjes, want is volledig vrije keuze) de nieuwe sleutels nu gaan toepassen zoals ik dat al sinds 2008 doe. Het verder laten ontvouwen van normaal onbelast(end) (samen) leven, is aan degenen die na de voorgangers komen: de voorgangers leven AL normaal onbelast(end) samen.

Iedereen dient zelf deze co faciliteerder te zijn; de moeite nemen om alles vanuit het nieuwe te verwoorden. Het betekent niet dat je zelf dan ook per se de betreffende petitie in moet willen dienen. Het faciliteren van het nieuwe samenleven dat zich wil kunnen verwoorden vanuit haar eigen nieuwe sleutels, is een gebied op zich.

De schoonheid die daarin ligt, is dat iedereen vindt dat het niet helder is, het zelf dus opnieuw moet formuleren, vanuit de nieuwe sleutels. Zo wordt de social fabric gevuld met het nieuwe, door iedereen zelf.


Collectieve Healing
Collectieve Healing kan pas dan in gang komen, INDIEN een crowd normaal onbelast(end) samen leeft vanuit het levensparadigma. Eerder niet...