Petitie Facilitering Basisinkomn
Het faciliteren van de voorstanders
Zie volldige petitie tekst op de website 'We Accept the Child's Existence Money'

De tegenstanders van het basisinkomen zijn al onderling gefaciliteerd. Dat is tenslotte de huidige gang van zaken: we leven niet samen vanuit basisinkomens, de tegenstanders zijn dus al gefaciliteerd.

Door te eisen dat we als voorstanders van het basisinkomen ook onderling gefaciliteerd worden, krijgen we prachtige verschuivingen te zien.
We kunnen dus onderstaande petitietekst indienen, en als de regering er geen gehoor aan geeft, ervoor gaan crowd suen.

====================================================================

Wij zijn voorstanders van het basisinkomen en wij willen hierin gefaciliteerd worden door de regering.

De tegenstanders van het basisinkomen zijn al door de regering gefaciliteerd in de manier waarop alles nu gaat. Wij willen dit niet veranderen, wij willen dat tegenstanders van het basisinkomen onderling gewoon gefaciliteerd blijven zoals ze nu al zijn. En wij willen als voorstanders onderling dus ook gefaciliteerd worden.

Wij zijn voor het basisinkomen, daar hebben wij onze eigen beweegredenen voor. Deze beweegredenen hoeven niet eerst allemaal bekend of geaccordeerd te zijn bij de regering. Dat eist de regering ook niet van alle tegenstanders en die faciliteert ze gewoon iedere dag al. Wij voorstanders willen onderling ook gefaciliteerd zijn.

- De facilitering die wij vragen is eenvoudig en kost niets:
- Een functionaliteit in de internetbankierapplicaties laten inbouwen, die iedereen zelf bij hun bankrekening al dan niet kan aanzetten. Deze functionaliteit is binnen 1 dag te programmeren door de banken.
- Wat doet deze functionaliteit? Die laat 1/x van het geld dat via transacties naar ons overgemaakt wordt vanzelf doorstromen naar een centrale basisinkomensrekening. Van waaruit maandelijks basisinkomen overgemaakt wordt naar mensen die de 1/x doorstroomfunctionaliteit ook hebben aanstaan bij hun rekeningen. Bijvoorbeeld naar de 18-26 jarigen in ons midden.
- De centrale basisinkomensrekening toont vanzelf aan de regering wie hoeveel heeft laten doorstromen (die kan dit dus aftrekken bij belastingaangifte). De regering ziet dus ook wie er op deze manier een basisinkomen heeft en dus geen aanspraak meer zal maken op uitkeringen en subsidies.

Dit kost niets. En deze functionaliteit implementeren kost maar 1 programmeerregel.

Op deze manier zijn niet meer alleen de tegenstanders van het basisinkomen onderling gefaciliteerd maar zijn de voorstanders ervan ook onderling gefaciliteerd. En op deze manier zijn niet alleen degenen die geen overzicht hebben in alles wat er gaande is onderling gefaciliteerd, maar iedereen die dit overzicht wel heeft, onderling ook. Wij hoeven als voorstanders van het basisinkomen niet gegijzeld te worden door het proces van de mensen die de dingen niet overzien en niet doorzien en vanuit daar de keuze maken om door te gaan met het oude. Zij kunnen samen gewoon doorgaan met het oude, maar wij hoeven er niet door gegijzeld te worden voor de manier waarop wij willen samenleven.

Iedereen kan dus op eigen moment (alsnog) de doorstroomfunctie aanzetten bij de eigen rekening.

Als mensen zich afvragen waar wij dan wel van bewust zijn, dan verwijzen we hen daarvoor naar de platforms waar informatie vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven' vrijelijk beschikbaar zijn gesteld.

Daar is alles helder gemaakt, en iedereen kan de moeite nemen om daarmee zelf ook bewust te worden. Dat kost moeite ja. Als mensen die moeite niet wensen te nemen dan is dat een vrije keuze, maar wij wensen niet door de regering ingezet te worden als de gratis bewustmaakslaven van de maatschappij, terwijl alle informatie gewoon voor iedereen beschikbaar is.

Wij willen gefaciliteerd worden als voorstanders van het basisinkomen. Dit kost niets, gewoon 1 programmeerregel. En het maakt niet uit hoeveel voorstanders er zijn.

Wij hoeven hiervoor geen ‘proeven’ te doen. Basisinkomensproeven worden gedaan door mensen die geen inzicht en geen overzicht hebben, dus gewoon geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, terwijl alle inzichten al lang beschikbaar zijn. Wij hoeven als voorstanders niet nog langer door de incompetentie van bestuurders gegijzeld te worden, noch door burgers die de weg blijven vragen aan mensen die geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. Zoals gezegd: iedereen mag daarmee door blijven gaan en is daarin al onderling gefaciliteerd. Wij willen ook onderling gefaciliteerd worden en daar zijn geen structuren voor nodig, er is maar 1 programmeerregel voor nodig, doordat wij alles wel doorzien en overzien. En daarna zullen er totaal nieuwe dynamieken zich gaan ontvouwen.

=====================================================================

Deze tekst is er ter inspiratie, waarin ik bepaalde dingen bewust expliciet heb gemaakt. Je kunt de petitie tekst zo opstellen zoals je zelf wilt, allicht.
Het verweer dat de tegenstanders zullen bieden zal het publiekelijke bewijs vormen dat ze niet zozeer tegenstanders van het basisinkomen zijn, maar menen over een ander te moeten beslissen: ze zeggen dan dat de voorstanders niet gefaciliteerd mogen worden. De ware agressor wijst zichzelf zo aan.

Via deze link kun je de petitie tekst indienen.