Transitie Astrid van Triet
English text scroll down


Astrid van Triet, grondlegger van Equi Place en Bestaansgeld, is afgelopen maandag 6 augustus 2018 in het bijzijn van haar dochter rustig overleden.

Het werk dat Astrid beschikbaar heeft laten komen, blijft bestaan via haar laatste website en haar youtube kanaal en wordt verder gebracht via o.a. mijn websites en youtube kanaal.

Deze tekst staat op de homepage van haar website...Ik heb Astrid leren kennen als een diep integere betrouwbare vrouw, die de diepe betekenis van onvoorwaardelijke liefde was en tot expressie bracht in bestaansgeld. Ze was bewustzijnskunstenares in hart en ziel en kon voorbij de illusionaire sluiers kijken vanuit haar eigen BronKracht en dit tot heldere expressie brengen.

Ze gaat gemist worden als mens... Als bewustzijnskunstenares had ze haar parels vanuit de diepte van haar bron allemaal opgedoken en in expressie gebracht.

Via deze pagina vind je een doorlink naar een stuk dat Astrid een paar maanden voor haar transitie schreef.


Astrid van Triet, founder of Money Place and Existence Money, has passed calm and serene last Monday August 6th 2018 in the presence of her daughter.

She was one of the most inspirational beings of light and love that I've been blessed to know Astrid over more then a decade (since 2008). She was a true co-creator and live together pioneer, and just a wonderful sweet woman and mother.

We are able to connect and commune with her profound wisdom and brilliance through her latest website and her youtube channel. Her work will be passed on through my websites (among others) and my youtube channel as well.

I salute you dear Astrid, good journey home. You have lived your life in grace and you will follow your journey in grace.

Gratitude is a natural response for the honor of having walked my own evolutionary path with such an amazing Soul! I love you ❤️

Oh-Be-Ahn
An ancient greeting and blessing between time travelers as they encounter one another on their journeys. It means "I honor you for the journey, no matter where you are."