Tantra Inspiratie - de Weg naar bewust Zijn
Innerlijke Alchemie


Inzicht in de Essentie van Sexualiteit | Sexuele Energie
Het verlangen naar Eenheid, naar vrij stromen, ligt in het bewustZijn van ieder mens opgeslagen. Veelal is een mens zich hiervan niet bewust. Het verlangen naar Eenheid kun je ook vertalen als het verlangen naar creatie. Als de impuls tot creatie van binnenuit komt kan dat tot expressie komen in een prachtig schilderij, of een geweldig kunstwerk... Of het laten ontstaan van hetgeen je komt brengen op Aarde. De bevruchtingsimpuls komt steeds van binnenuit en kan tot expressie komen in creatie of co-creatie.

Het verlangen naar SAMEN 'in' Eenheid ZIJN, naar samen vrij stromen, begint bij in Eenheid ZIJN met jeZELF en het vrij stromen in jeZelf. Vanuit hieruit kun je in vrije onbelast(end)e co-creatie ZIJN met de ander. Pas dan! Het verlangen naar co-creatie kan zich vertalen in een bewuste zwangerschap: de co-creatie van een kindje. Of het in co-creatie laten ontstaan wat jullie samen willen laten ontstaan.

Het verlangen voel je als Sexuele Energie, als sexuele opwinding ofwel passie. Zodra je inzicht hebt in de essentie van Sexualiteit heb je bewuste keuzes tot je beschikking hoe je jouw Sexuele Energie tot uitdrukking wilt brengen. Niet langer worden sexuele reactiepatronen uitgeleefd.

Wijze vrouwen en mannen hebben hun sexuele reactiepatronen opgeschoond. Hierdoor ben je als wijze vrouw en wijze man een bewuste schakel in de 'evolutie' en begrijp je dat jij een co-creator bent van het Spel.

Zolang we dit niet gezamenlijk oppikken, vallen we terug in oude belast(end)e duale patronen en raken we meer en meer verstrikt. Wat heel destructief kan uitwerken. Ik benoem het hier zodat we ons hiervan bewust kunnen worden. Ik bied je een alternatief voor het angstig in jezelf terug trekken of je in woede naar buiten te richten.

Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wanneer iets niet op alle lagen aansluit bij jou. Je kunt in jezelf een haarfijn gevoel ontwikkelen voor wat waar is voor jou, wat resoneert in jou. Hierdoor hoef je niet langer uit verbinding te gaan met jeZelf en stopt de verwarring en verstrikking in jou. Zelftwijfel stopt. Vraag je af of iets wat jou aangeboden wordt, ook klopt voor jou. Je voelt het aan de onrust in jouw lichaam. Als je iets gezien hebt, geeft dat rust!

Uit: Het Spel gaat verder... (of niet?)


Tijdens deze Tantra Inspiratie geef ik je zicht op de diepte van de weg van Tantra als ondersteuning naar Realisatie van jouw Ware Essentie/Goddelijk Zelf.

Tantra gaat erover dat je Al Wat Is aanvaardt en omarmt: zowel het lichte als het donkere. Zowel het lichte als het donkere mag je aannemen in jeZelf, de polariteiten mag je in jeZelf aannemen, waardoor je als vanzelf voorbij gaat aan de dualiteitsdriehoek. Niet omdat de polariteiten er niet meer zijn, maar juist omdat je ze kunt zien voor wat ze zijn. In de dynamiek van de polariteiten bevindt zich de scheppingskracht. Zovele potentiŽlen Ďwachtení op schepping, terwijl het de potentiŽlen niets uitmaakt of, hoe, en wanneer ze tot schepping komen.

Tantra gaat erover dat je volkomen okť bent met niet-weten, met de leegte, met het zwarte gat. Durf jij je hierin te bewegen? We hoeven niets te ontstijgen. We hoeven alleen maar ontvankelijk te zijn voor dat wat gemanifesteerd wil worden. Durf jij je op die plek te begeven? We hoeven onszelf alleen maar in de stroom van het leven op te laten nemen. Durf jij in de stroom van het leven te Zijn?


Bewustwordingspad
Tantra is een bewustwordingspad, waarin je leert om aanwezig te zijn in je (sexuele) energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten uitleven. Alles mag er zijn. Niets van jou hoeft aan de kant. In dit proces is het mogelijk de energie van lust en opwinding te transformeren naar Liefde en Liefdevolle Passie, vreugde, mededogen en spirituele openheid.

De weg van Tantra begint bij zelfkennis en houden van jezelf. Dit betekent, dat je leert luisteren naar je innerlijke stem. Tantra is verbinding maken met je Wezen, wat en wie jij ten diepste bent. Als je contact hebt met wat Wezenlijk in je hart leeft, houdt het gevoel op dat je 'iets moet doen' (in de zin van verplichting). In je hart voel je dat je vanuit Vrijheid keuzes kunt maken gevoed vanuit jouw hartsverlangen. En hier begint Tantra.

Als je niet langer Waarheid hecht aan alle verhalen die jou over vormen verteld zijn, kunnen illusionaire overtuigingen rondom jeZelf en Sexuele Energie oplossen. Dan kun je verbinding maken met jouw innerlijke Bron, daar waar je jouw innerlijke Waarheid ontmoet, zodat je jouw onbegrensde potentieel kunt gaan ervaren.

Je gebruikt sex en Sexuele Energie dan niet langer om iets buiten jezelf te bereiken. Je leert jouw Sexuele Energie en Essentie te begrijpen, waardoor jouw Sexualiteit in de betekenis van Supra Sex (nee geen super sex) een adembenemende expressie wordt van jouw Wezenlijke Essentie, jouw diepste Zelf.

Je gaat je (opnieuw) her-inneren dat jij de Extase Bent waar je jouw hele leven al naar verlangt.

Lees meer VANUIT de Essentie van Tantra via de 'tag' Tantra en in de column 'Cosmic Tantric Sex - The Womb of The World'.


Laat je raken door Tantra als jij voelt dat je verlangt naar een verdiepende beleving van sexualiteit en sexuele energie in verbinding met je Hart en Spirit. Tantra helpt jou je (sexuele) leven op een bewuste wijze te beleven. Tantra helpt jou van jeZelf te leren houden en je sexualiteit en sexuele energie volledig te omarmen. Tantra helpt je jouw emotionele en mentale blokkades in je fysieke lichaam en energetische lichamen op te ruimen, waardoor de Weg naar bewust Zijn en Verlichting vrijgemaakt wordt.

In deze korte Tantra Inspiratie deel ik mijn doorvoelde en doorleefde inzichten VANUIT Tantra en Tantrisch Leven met jou.

De korte Tantra Inspiratie is interactief waardoor jij en je partner (of vriendinnen / vrienden) haar of zijn vragen (die onbewust en/of bewust spelen) beantwoord krijgt.

De korte Tantra Inspiratie ontvouwt zich in het moment. Ik neem je mee op reis met behulp van meditatie, dans en Ecstatic Body Work, ademhaling- en/of contactoefeningen afhankelijk van wat zich in het moment voordoet. Ik stem me af op de aanwezige(n) en als onderdeel van het geheel creŽer jij mede de inhoud en het verloop van de korte Tantra Inspiratie.


Tijdens de Tantra Inspiratie blijft de kleding aan.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik afspraken maken voor (individuele) sessies

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Individuele Inspiratie

Deze Individuele Tantra Inspiratie is een kennismaking met het diepgaand ont-wikkelingspad voor jeZelf. Helemaal afgestemd op jou waardoor diepgaande transformaties mogelijk zijn. Ook leuk om samen met je partner of vriend(inn)en te volgen. Het programma kan verder op maat aangevuld worden met bijvoorbeeld een Yoni Healing Massage of Lingam Healing Massage

Locatie Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang je een bevestigingsmail met een routebeschrijving
Datum In overleg met jou plannen we een datum voor deze dag
Tijdstip van 14.00 - 16.00 uur (met een uitloopmogelijkheid naar 17.00uur)
Energie-uitwisseling Ä 75,00 inclusief thee en water *
In overleg is het ook mogelijk om als afsluiting gezamenlijk te eten*

Bij meerdere personen 10% korting


Je kunt je voor deze korte Tantra Inspiratie opgeven op telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier.

Je ontvangt een bevestiging van je opgaaf.

Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving vind je op de linken-pagina onder B&B.