Nieuwe Aarde Referenties

Let
Let's integrate both
your mature awareness
and your Fairy Spirit


Let's integrate both your mature awareness and your Fairy Spirit

De 'Nieuwe Aarde referenties'
De 'Nieuwe Aarde' wordt gekenmerkt door een (samen)LEEF-verlangen. Je LEEFT ZELF normaal samen, je belast ZELF niet... op geen enkele laag: dus niet fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, en energetisch... én ook niet financieel! Je laat bestaansgeld doorstromen naar je medemens VANUIT dit LEEF-verlangen. Je veroorzaakt ZELF niet de afstand 'rijk' 'arm' door geen geld voor een hypotheek voor jezelf te laten aanmaken, en ook niet voor 'leningen' (die dus geen leningen zijn, maar aangemaakt geld).


De energie SCHEPPEN is van de 'Nieuwe Aarde'
Zie je dat manifesteren hierin is opgelost? Manifesteren, the secret-achtige tools, is van het 'oude'.

De 'Nieuwe Aarde' kent geen armoede, jaloezie, wantrouwen, verdeel en heers, competitie, het elkaar belasten, bestaansangst...

Niet omdat deze emoties 'overstegen' zijn, maar omdat er geen aanleiding is voor ze... Op de 'Nieuwe Aarde' ONTVANG je de ervaring van overvloed, gelijkwaardigheid en een diep gevoel van 'genoeg' zijn wie je al bent, vertrouwen, eenheid, co-creatie, vrije levensflow...

De diepe betekenis van 'elkaar' en 'Ik-in-Wij' (voorbij het individuele / persoonlijke).

Op de 'Nieuwe Aarde' is overvloed dus niet van ons als collectief geroofd, ervaar je dat je 'natuurlijk mooi' bent, wordt betrouwbaarheid GEBODEN, leven we (samen) VANUIT eenheid, zonder ELKAAR te belasten en te bestrijden.


GeldSCHEPPING
GeldSCHEPPING is niet het issue, het geldcreatie-MOMENT is het issue,

Geld dient gecreëerd te worden, uit het niets (geld groeit niet aan bomen), ten behoeve van bestaansgeld (dit gaat dus NIET over een kredietlimiet en er ontstaat GEEN schuld!) voor IEDEREEN EVENVEEL.

Nu wordt geld gecreëerd ten behoeve van hypotheken en 'leningen', wat geen leningen zijn want gewoonweg geldcreatie uit het niets in het moment dat de 'leningen' aangegaan worden. Alleen de 'rijken' kunnen dit geld voor zichzelf laten aanmaken in de vorm van KREDIET en SCHULD. Het moet dus terugbetaald worden! 'Armen' kunnen niet eens geld voor zichzelf laten aanmaken! Daardoor wordt de afstand 'rijk' 'arm' groter en groter en neemt ook de armoede (in Nederland) steeds meer toe.

Armoede is een ONNODIG issue dat VEROORZAAKT wordt als gevolg van bovenstaande en is de energie van het 'oude'.

De VEROORZAAKTE afstand tussen 'rijk' en 'arm' is ONNODIG en is de energie van het 'oude'.

Zowel de roof van onze natuurlijke overvloed als de veroorzaakte afstand tussen 'rijk' en 'arm' dient gecorrigeerd te worden (er is geen enkel waarde-oordeel naar 'rijken' en ook niet naar 'armen': het gaat om het corrigeren van de bewust veroorzaakte afstand tussen hen en als je mijn werk kent, weet je waar ik aan refereer).


Geld dient gecreëerd te worden, uit het niets (het groeit niet aan bomen), ten behoeve van bestaansgeld (dit gaat dus NIET over een kredietlimiet en er ontstaat GEEN schuld!: energie van het 'oude') voor IEDEREEN EVENVEEL. Hierin zijn ARMOEDE en de AFSTAND tussen 'rijk' en 'arm' opgelost (de afstand die ontstaan is in het verleden is hiermee niet gecorrigeerd: daarvoor is 1 ton rectificatie nodig voor IEDEREEN). De tegenwaarde van deze geldcreatie zijn we zelf! Wijzelf hebben een economische waarde die we direct de bestaanseconomie in brengen.

Bestaansgeld is GEEN krediet en schuld! en hoeft, allicht, niet terugbetaald te worden! Bestaansgeld lost bij iedere transactie voor een klein percentage op en vanuit deze oplossing stroomt er weer bestaansgeld door.

(Heb jij in deze uitleg ergens het woord RENTE zien staan? Nee, het is NIET rente die de ongelijkheid tussen 'rijk' en 'arm' veroorzaakt. Rente is ook NIET de oorzaak van armoede. De oorzaken liggen in het geldcreatie-MOMENT. Geldschepping vanuit KREDIET en SCHULD is van het 'oude': een individu en een samenleving / gemeenschap kunnen dus bij geldSCHEPPING ten behoeve van bestaansgeld NIET in SCHULD gaan, die terugbetaald moet worden! Mensen kunnen ONDERLING wel leningen bij ELKAAR aangaan.)


Politiek en 'basisinkomen'
Waar het op neerkomt, is dat wij als mens inzicht krijgen in hoe de politiek al jaren steggelt over de betaalbaarheid van het 'basisinkomen'. Terwijl de betaalbaarheid gewoon geen issue is. Dat is aangetoond in het e-boek 'Als de regering ineens oplost'. En de politiek is hiervan op de hoogte. Ook de 'nieuwe' politiek is hiervan op de hoogte. En toch is hiervan niks terug te vinden in hun PROGRAMMA's noch LEVEN ZE HET ZELF.

Collectieve armoede is een GEVOLG van maatregelen, die de politiek neemt! Ook de nieuwe politiek heeft hier geen antwoord op.

Politiek is de oorzaak van ALLE oorlogen en collectieve issues in ons (samen) leven. Ook tegenbewegingen zoals 'verzet' en dergelijke worden vanuit dezelfde bron aangestuurd en gefinancierd. ALLE verdeel en heers heeft de politiek als bron.

En toch blijven mensen het nodig vinden om politiek te stemmen?


Zelf-samen normaal samen leven
Er is een andere keuze te maken en die gaat voorbij politiek: het 'zelf-samen' doen VANUIT de 'nieuwe aarde referenties'.

Wij hebben de politiek niet nodig (gehad) om deze keuze te LEVEN (toe te passen) in ons (samen) leven. De politiek was wel uitgenodigd, maar ze hebben niks gedaan met wat wij ze aanreikten. (Kun je je afvragen welk belang ze hebben bij de weigering!) En zoals dat wij de politiek niet nodig hadden, zo heeft niemand de politiek nodig om vanuit bestaansgeld (samen) te leven: mensen die geen bestaansgeld laten doorstromen, (over)leven dus nog steeds in het 'oude' en ook zij weigeren de 'Nieuwe Aarde referenties' toe te passen en normaal samen te leven.

De verandering gaat niet uit de politiek komen en dat hoeft ook niet. We hebben de politiek niet nodig: wij zijn de beweging vanuit ons innerlijk... 'zelf-samen' een nieuwe social fabric laten ontstaan. Dat kan nu AL. IS er AL. Laat je niet afleiden door politiek.

Verdiep je (nog) eens in de Inspiraties die ik aanreik over geldschepping, een non-banking facilitatie platform, zorg, etc. en vergelijk dat met ALLE politieke PROGRAMMA's: leer te onderscheiden.

Mensen die het anders willen in de wereld, kunnen het ONDERLING met ELKAAR anders DOEN en LEVEN. Daar hebben ze de politiek niet voor nodig (integendeel, want de politiek is er inderdaad op ingericht om als poortwachter te dienen).

Als het 'nieuwe' niet geleefd wordt, groeit ze niet. En dát is het issue. Het 'nieuwe' is er AL, maar wordt niet geleefd (behalve door een enkeling). Terwijl MENSEN in 'de politiek' op de hoogte zijn van het 'nieuwe' maar het ZELF-SAMEN ONDERLING niet toepassen. Ook de 'nieuwe' politiek niet. Kijk hun programma's er maar op na.

BE the movement. In het NU. ZELF-SAMEN.

Er is geen politieke partij, geen beweging van buitenaf, geen instituut noch controle apparaat, maar een impuls van binnenuit.


De vraag / een argument is niet: de wereld is nog niet zover?
De aansluitende vraag is: ben JIJ zover om levenGevende keuzes te maken in JOUW (samen) leven en dan met name ook in JOUW samen leven met de next generation
?

Als alle voorstanders van 'basisinkomen' onderling elkaar bestaansgeld gaan bieden en de 1 na de ander bevrijden van dit huidige belast(end)e systeem dan wordt het 'nieuwe samen leven' in de social fabric gezet en kan het groeien: dat wat niet toegepast wordt, groeit niet. Politiek had dit dus ook ALLANG kunnen doen, maar ze weigeren!


Pas jij de 'Nieuwe Aarde referenties' toe in jouw eigen (samen) leven?


Welkom thuis!mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.