(Co) Creating the New on a Clean Canvas

Creating the New on a Clean Canvas
Creating the New on a Clean Canvas


Nederlandse vertaling scroll naar beneden

(Co) Creating the 'new' on a clean canvas

When I write that I live (together) from the 'new it does not implicate that the 'old' is not in my direct surroundings anymore, because it is. But I do not need to do something with the 'old': I do not feed it, nor do I fight it. I already live 'normally' together. Since years already. The 'old' 'must' do something with himself, but from totally free choice only.

I myself walk my talk (and I walk my walk) since 2007 (and my 'waking up call' was even some years earlier). Since 2007 I have looked into the 'old programs and patterns' and step by step saw through them, by which the 'old' released by 'itself' (no that doesn't go by itself: the effort is all inclusive) and I developped profound discernment what comes from the 'old' and what from the 'new'.

From embodied awareness Living is so simple.


Het 'nieuwe' (co)creëren op een schone lei
Als ik schrijf dat ik vanuit het 'nieuwe' (samen) leef dan wil dat niet zeggen dat het 'oude' niet in mijn directe omgeving ook nog steeds aanwezig is, want dat is het wel. Maar ik hoef daar niets meer mee: ik voed het 'oude' niet, noch vecht ik er tegen. Ik leef al 'normaal' samen. Alweer jaren. Het 'oude' 'moet' iets met zichzelf, maar dan wel vanuit wezenlijke vrije keuze.

Ik zelf ben het pad gegaan sinds 2007 (en het 'wakker worden' lag een aantal jaar daarvoor). Sinds 2007 ben ik de 'oude programmeringen en programma's gaan aankijken' en stapje voor stapje gaan doorzien, waardoor het 'oude' 'als vanzelf' (nee dat gaat niet vanzelf: de moeite is all inclusive) los liet en ik een groots onderscheidngsvermogen ont-wikkeld heb in wat vanuit het 'oude' vorm gegeven wordt en wat vanuit het 'nieuwe'.

Vanuit belichaamd gewaarzijn is Leven zo eenvoudig.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.