(Bedrijfs-model) Oplossingen VANUIT 'normaal sámen leven'
En een menselijke invalshoek

In the OLD world nothing is certain except death and taxes
On the NEW Earth death and taxes do not exist
In the OLD world nothing is certain except death and taxes
On the NEW Earth death and taxes do not exist


In the OLD world nothing is certain except death and taxes
On the NEW Earth death and taxes do not existHet Echte Nul Punt
De meest belangrijke vraag is: heb je het Echte Nul Punt (h)erkend vanuit een doorleefde ervaring / het pad dat je zelf al gegaan bent... omdat je anders 'awareness' vanuit een leeg gat in jezelf verder brengt?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dien je vanuit jouw menselijke invalshoek te kijken, niet gebaseerd op systeem denken.


De transitie gaat volledig over ons normale sámen leven
Het is onmogelijk om samen oplossingen te maken over wat we willen en niet willen indien slechts 1 mens buiten ons samen leven wordt gezet / er een discussie is over het Vrije Bestaan van slechts 1 mens.

Besluiten maken vanaf 'een hoogte' wat is toegestaan om te bestaan en wat niet... is niet van de 'Nieuwe Aarde'... van een natuurlijk normaal samen leven op Aarde.

Allen vanuit gelijkheid en gelijkwaardigheid kunnen we samen besluiten wat we in crowd power laten ontstaan en wat niet... alleen wanneer NIEMAND's Vrije Bestaan ter discussie staat.

We moeten dus EERST 'ja' zeggen tegen een VRIJ BESTAAN van de GEHELE mensheid. Dit begint met Bestaansgeld wat de inbeslagname van de vrije levenstoegang corrigeert dat van ons gestolen is.

Vanuit het Nul Punt zal er als vanzelf veel oplossen of dient te transformeren. En als vanzelf zal er zich veel ontvouwen wat eerder niet kon vanwege de poortwachters.


Nieuwe (Bedrijfs-model) Oplossingen
Als (bedrijfs-model) oplossingen gecreëerd worden om te kunnen omgaan met individuele issues binnen het huidige paradigma... is er niets getransformeerd, omdat ze niet vanuit de Essentie / het getransformeerde, geheelde paradigma komen. Als een 'nieuwe' (bedrijfs-model) oplossing niet vanuit het nieuwe geheelde paradigma komt, het nieuwe referentie punt, is het nog steeds van het 'oude'. Als een 'nieuwe' (bedrijfs-model) oplossing ons samen leven op aarde niet faciliteert, wat VRIJHEID van SLAVERNIJ insluit (wat alles te maken heeft met het oogsten van je LEVENSKRACHT ENERGIE), is het vanzelfsprekend nog steeds van het 'oude'. Als een 'nieuwe' (bedrijfs-model) oplossing niet mens-gebaseerd is maar nog steeds systeem-gebaseerd... dan is het nog steeds van het 'oude'.

Als een 'nieuwe' (bedrijfs-model) oplossing niet voorziet in Vrije Levenstoegang voor IEDEREEN is het nog steeds van het 'oude' en niet vanuit 'normaal sámen leven en Ik-in-Wij.

Geld is al jaren geleden getransformeerd naar Bestaansgeld. Daardoor zijn ook de (bedrijfs-model) oplossingen vanzelfsprekend getransformeerd. Vanuit het Nieuwe Paradigma waargenomen, dienen de huidige corporaties en organisaties te transformeren of ze lossen op.

Als je weet dat belastingen helemaal niet nodig zijn en zelfs onwettig... betaal je geen belastingen meer, omdat je elkaar niet langer wilt belasten.
De aarde stuurt geen factuur en al helemaal geen BTW-factuur: echte 'nieuwe' bedrijven sturen geen BTW-factuur.
'Nieuwe' bedrijven voeden de belast(end)e structuren niet en zijn er op geen enkele manier onderdeel van: ze laten de 'nieuwe' social fabric ontstaan en 'forwarden' het 'oude' niet meer.
'Nieuwe' bedrijven gaan geen leningen aan bij de banken.
Eigenaren van een 'nieuw' bedrijf laten Bestaansgeld doorstromen (een deel van het geld dat je voorheen als belasting betaalde, laat je nu beschikbaar komen om elkaar in kracht en vrijheid te laten bestaan) en staan voor Bestaansgeld voor IEDEREEN: als je hier meer van wilt weten, kun je het e-boek 'Als de regering ineens oplost' lezen.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


Ik lees ergens op facebook dat velen hun baan zullen gaan verliezen bij de Belastingdienst. Met daarbij de mededeling dat er minder controles uitgevoerd kunnen worden dan. Of dit zou betekenen dat er minder controles uitgevoerd kunnen worden omdat er minder mensen bij de belastingdienst werken, is nog maar de vraag, omdat automatisering het werk van mensen kan overnemen (transhumanisme is onderdeel van agenda 30). (Denk ook aan 'problem-reaction-solution'.)

Maar 'het verliezen van werk' biedt geen enkele transformatie: en dát is waar het om gaat!

De medewerkers bij de belastingdienst weten al jaren dat ze de BELASTINGdienst dienen te transformeren naar BESCHIKBAARHEIDSdienst.

Als iedereen haar/zijn Bestaansgeld ontvangt, is 'het verliezen van je baan' (euh zinloos werk toch... het belasten van elkaar?) geen issue...
Via facebook lees je steeds vaker dat er een 'nieuwe' politieke partij opgericht gaat worden, maar 'wij' hebben de politiek niet nodig.

De transformatie gaat niet via politiek: kan niet... en dat is inherent aan het politieke systeem.

Wel een beweging, een innerlijke beweging in de mens zelf... Waardoor er een nieuw social fabric ontstaat. Via politieke verhalen lukt dat NOOIT! Via ONSZELF wel. Zie je het onderscheid?

Kijk nog eens bij de inspiraties onder Healing2017.
Hoe dan ook: politiek is politiek en deed altijd hetzelfde en zal altijd hetzelfde blijven doen... En dat is 'regeren over'... en/of willen 'de 'echte' democratie (laat me niet lachen, want ook bij een 'echte' democratie regeert 51% over 49%) herstellen'. Bedenk dat alle politici trouw gezworen hebben aan de koning. Alle rechters hebben dat ook.

Bij defensie hangt de koning aan de muur!

Natuurlijk kunnen mensen! die nu politici zijn, militair zijn, etc. transformeren en een innerlijke beweging maken. Als dat zo is (en ik zie het, vandaag 12 december 2016, niet!) dan zetten zij in co-creatie een nieuwe social fabric neer door deze te laten ONTSTAAN. Niet door 'regeren over' etc.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.