Aardehealing juni 2005
Tijdens de aardehealing in Steenbergen in juni 2005, waarbij we de intentie hebben gezet dat het hoogste mag geschieden voor Moeder Aarde en al haar bewoners, verbonden we ons o.a. met het gebed van Sint Fransiscus, gezongen door Sophia van haar CD Sophia Emergence.

Aanleiding tot het organiseren van deze eerste aardehealing was een mail die ik ontving met daarin een uitnodiging voor een aardehealing, geleid door een sjamaan, met de bedoeling om de dreiging van overstromingen in Nederland te voorkomen, werd ik getriggerd. Iets in de intentie klopte niet voor mij, of in ieder geval triggerde hij iets in mij. Als we ervoor gaan zorgen dat overstromingen niet Néderland treffen, móet de spanning (onbalans) er op een andere manier uit. Als er spanningen (onevenwichtigheden) zijn, is het onze verantwoordelijkheid als Mensheid om daar heel zorgvuldig mee om te gaan, voelde ik. Ik voelde dat ik een aardehealing wilde organiseren, waarbij ik en de andere aanwezigen de intentie hebben gezet dat het hoogste voor Moeder Aarde en ál haar bewoners mocht gebeuren. We werkten o.a. met een grote trom waarop de hartslag van Moeder Aarde geslagen werd. Tijdens de aardehealing vonden mooie en diepgaande processen voor onszelf plaats. Ik opende me gewoon voor het hoogste goed voor alles en iedereen, terwijl ik me afstemde op liefdevolle gevoelens van mijn hart.Hier een uitvoering van AngelinaPrayer of Saint Francis of Assisi /Gebed van Sint Franciscus

Make me an instrument of Thy peace
Where there is hatred, let me sow love
Where there is injury, pardon
Where there is doubt, faith
Where there is darkness, light
And where there is sadness, joy


Oh my Master, grant that I may not so much seek
To be consoled as to console
To be understood as to understand
To be loved as to love with all my soul
For it is in giving that we receive
And it is in pardoning that we are pardoned
And it is in dying that we are born to eternal life


Oh, make me an instrument of Thy peace


I am sustained by the love of God by the love of God
Where ever I go, whatever I do, who ever I think I am
I am sustained by the love of God by the love of GodVertaling

Maak mij een instrument van Uw vrede
Waar haat is, laat mij liefde zaaien
Waar twijfel is, geloof
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis is, licht
Waar droefheid is, vreugde

God, geef dat ik eerder zelf wil troosten dan getroost te worden
Zelf begrijpen, dan zo nodig begrepen te worden
Lief te hebben, in plaats van zelf bemind te worden
Want het is in geven… dat we ontvangen
Het is in vergeven… dat je zelf vergeven wordt
En het is in het sterven… dat je geboren wordt tot het eeuwige leven


Ik word gedragen door de liefde van God
Waar ik ook ga, wat ik ook doe, wie ik ook denk zelf te zijn
Ik word gedragen door de liefde van Godmascha roedelof
Deze Aardehealing tekst mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.