Website Stichting Vaccinvrij

Deze tekst staat op de homepage van de website Stichting Vaccinvrij


Wie wij zijn, wat wij doen en wat we willen
Vaccinvrij is een stichting opgezet voor transparante informatie (met andere woorden: uitspraken die onderbouwd zijn met controleerbare bronnen), en het behoud van een vrijevaccinatiekeuze. Of mensen – na volledig geïnformeerd te zijn – wel of niet willen vaccineren is wat ons betreft aan de ouders zelf.


Wij geven geen adviezen, en wij zijn geen ‘anti-vaxxers’
Als we onszelf al een naam zouden geven is dit de term: ‘ex-vaxxer’ of ‘non-vaxxer’. Ex-vaxxers hebben eerst vanuit het volste vertrouwen hun kindje laten vaccineren, maar zijn gestopt wegens het optreden van ernstige bijwerkingen. Non-vaxxers hebben zich vaak maandenlang verdiept in het onderwerp en besluiten niet te vaccineren wegens o.a. het ontbreken van veiligheidsnormen en objectief wetenschappelijk bewijs dat het veilig is.


Wij zijn pro-wetenschap
Wij zijn niet bereid om blind te vertrouwen wat politici, artsen en journalisten zeggen ‘dat zo is’. Wij willen transparantie over de wetenschappelijke onderbouwing van het Rijksvaccinatieprogramma. Wij willen transparantie over de complete, nationale, uitgesplitste ziekte, – en sterftecijfers. Wij willen transparantie over de geldstromen vanuit de farmacie naar de wetenschap, de overheid en de media.


Steeds meer mensen willen hun kinderen niet laten vaccineren. Daar is een reden voor. Denk mee, denk na.


Vaccineren is geen verplichting, maar een mogelijkheid
Ga naar de website en informeer je zodat je een bewuste keuze kunt maken...


Mythes over vaccinaties
In de media, op het consultatiebureau, en op de website van het RIVM worden onderstaande uitspraken continu herhaald als zijnde onbetwistbare, onbespreekbare, wetenschappelijk bewezen waarheden.

Is dat zo?

Mythe 1 – Door vaccins is de (kinder)sterfte dramatisch gedaald
Mythe 2 – Door vaccins zijn ziektes ‘uitgeroeid’
Mythe 3 – Vaccins beschermen kinderen tegen infectieziektes. Dit is bewezen
Mythe 4 – Ongevaccineerde kinderen zijn een gevaar voor gevaccineerde kinderen
Mythe 5 – Als we stoppen met vaccineren komen ziektes terug
Mythe 6 – Vaccins zijn veilig. Dit is bewezen
Mythe 7 – Andrew Wakefield is een fraudeur
Mythe 8 – Vaccins kunnen geen autisme veroorzaken
Mythe 9 – Bijwerkingen zijn altijd mild, en tijdelijk van aard
Mythe 10 – Vaccins kunnen niet de ziekte veroorzaken waartegen ze ‘beschermen’
Mythe 11 – Voor kuddeimmuniteit is een vaccinatiegraad van 95% nodig
Mythe 12 – Vaccins zijn gratis
Mythe 13 – Vaccins worden rigoureus getest voordat ze op de markt komen
Mythe 14 – Vaccins worden nauwlettend gevolgd en gecontroleerd door overheidsinstellingen
Mythe 15 – Alle bijwerkingen worden gemeld en geregistreerd
Mythe 16 – Infectieziektes zijn per definitie dodelijk en gevaarlijk
Mythe 17 – Er is wetenschappelijke consensus over vaccineren
Mythe 18 – Antilichamen beschermen tegen infectieziektes
Mythe 19 – Vaccins kunnen geen schade aan het immuunsysteem of zenuwstelsel veroorzaken
Mythe 20 – Ongevaccineerde kinderen lopen onnodig risico

Overzicht van de mythes op deze pagina.


Wetenschappelijk onderzoek en ervaringsverhalen van ouders, verzorgenden, én artsen
Bekijk de engelstalige documentaire die nederlands ondertiteld is 'VAXXED van Doofpot tot Catastrofe' (Dutch)


BMR (mazelen) vaccinatie
Op dit moment (juli 2019) is er veel te doen over het BMR (mazelen) vaccinatie. Via de pagina 'Wat IS 'ziekte' - Mazelen uitgelegd vanuit onze bio-logie' vind je uitleg en informatie over de kinder'ziekte' Mazelen waargenomen vanuit de inzichten van German New Medicine.


Verplichte vaccinatie in Duitsland
Voor Duitse kinderen wordt inenting (vaccinatie) tegen de Mazelen (BMR vaccinatie) verplicht gesteld. Vanaf maart 2020 moeten alle kinderen de prik hebben gehad voordat ze voor het eerst naar school of de opvang gaan, zo besloot onlangs het Duitse kabinet.

Ouders die de oproep weigeren, riskeren een boete van € 2.500,-. Tevens kan hun kind op school of crèche worden geweigerd. Ook voor personeel op scholen, gastouders, zorgpersoneel en medewerkers in vluchtelingenkampen wordt inenting (vaccinatie) verplicht gesteld. Realiseer je dat je als ouder verplicht bent je kind naar school te laten gaan: er is een schoolplicht. Volgens mij is het in Nederland nog steeds zo dat je mag Thuisscholen, maar dan moet je daar direct mee beginnen en niet eerst je kind naar school sturen en je aan leerplichtige leeftijd houden: je onttrekken aan leerplicht is strafbaar. Zie je de vicieuze cirkel waarin ouders terecht kunnen gaan komen? (In Duitsland is Thuisscholing bij de geschreven wet verboden!)

Vaccinatie plicht speelt ook in andere landen, waaronder Nederland.

Bedenk dat lichamelijke integriteit een hoog goed is. En vaccinatie plicht! is een zeer enge glijdende schaal als de overheid gaat bepalen wat kinderen (en volwassenen) in hun lichaam ingespoten krijgen. Buiten het feit dat onze overheid niet in staat blijkt om geloofwaardig te regeren, willen zij nu ook nog de beslissingsbevoegdheid van kritische ouders gaan beheersen. Onze overheid gaat zich steeds meer op dit hellende vlak van controle en bemoeienis begeven. Dat doet hij niet alleen op het aspect van gezondheid, maar op alle aspecten van ons (samen) leven. En meer en meer right in your face. Wat moet er gebeuren voordat mensen daarop 'wakker' worden?