Global Free Community
Equinomy - Economics of Certainty

Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature
Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature


In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal

Je kunt onder het menu 'Cirkels 2020' kijken als je echt klaar bent met het 'oude', waardoor je voorbij bent aan allerlei verdedigings- en beschermingsmechanismen van de ongeheelde psyche, waarom je de dingen deed zoals je ze deed in je verleden tot nu toe in jouw leven als ouder, leraar, politicus, politieman, soldaat, of jongere, etc.

Ik reik je vanuit nieuw ontsloten gebied handvatten aan hoe je voorbij Persoonlijke Healing en de 'oude' patronen en programma's kunt gaan naar Collectieve Healing.

Wat zou er gebeuren als er GEEN regering zou zijn?
Het e-boek 'Als de regering ineens oplost' is vanaf 11 november 2019 vrijelijk beschikbaar.Equinomy and Sacred 'Economics' are not the same
Cause Equinomy is the Economics of Certainty and Her Choice is here for years already


The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth


Economics of Certainty is not an idea, nor a plan, but sprouts from an inner place and awareness where all can thrive on this planet together in peace and heart to heart connection. No agenda attached. Even no stories about each other attached. Nothing... of all this... Absolutely no divisiveness, that's not from Economics of Certainty. No one is excluded. All are included.

Totally walking my talk from Oneness consciousness.

I am very committed to a natural living togetherness, because She is the organic living togetherness on Earth from Source Essence. I am and will be a staunch supporter of the earth and her organic life. any thing less. Not that many are coming from that place. I am a beholder of that Space (and with me some others are too). That's why I see when people are not coming from that space. I am at peace. And I long to meet you at the other side of the bridge: I am there... Waiting... For a true Living Together on Earth... Hope you will not take to long.


The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth
The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth

We Embed the Transition Community
Here you can find information from the new reference point and the transition. Via the New Earth Life Academy from the New Paradigm you can look into your current 'black hole' in your psyche relating to money consciousness, the meaning of 'each other' and a normal unburdening and unburdened living together on Earth, the profound meaning of Free Existence (Money) and its implications: in short via the Academy you are in the process of opening up and healing their consciousness from 'normal living together on Earth' and its implications.

This is TRUE compassion, because only 1 child suffering is 1 too many for those who come from the inner Space of TRUE compassion. So many are talking about compassion, but do not Walk their Talk. There is no innocence anymore because the new area, from the Real Zero Point, is enclosed totally (for some years already).


CHILDREN AND HUMANS FIRST, NOT PROJECTS NOR TECHNOLOGIES
Imagine the whole world as a circle... within this circle another circle is becoming and is growing... but is still WITHIN the corrupted world: there is NO transition IN this group. When we talk about the current financial system LETS is an example of a solution within the 'old', within the current financial system. Also 'free energy devices' are a solution within the 'old' because huge amount of 'old' money flows via funding to a project... but it should flow to peoples Free Existence and FREEDOM from the financial tyranny (humans ARE Free Energy ALREADY: from TRUE FREEDOM 'new' technologies comes into existence: HUMANS FIRST, not projects!

There is a huge availability of 'old' money.
We Embed the Transition Community
Hier vind je informatie vanuit the new reference point en de transitie. Via de 'New Earth Life Academy from the New Paradigm' kun je jouw 'zwarte gat' in je psyche onderzoeken met betrekking tot geld-bewustzijn, de betekenis van 'elkaar', de diepe betekenis van Vrij Bestaan(sGeld) en haar implicaties: in het kort gezegd, ben je via de Academy' in het proces van het 'openen en helen' van hun bewustzijn vanuit 'normaal samen leven op Aarde' en haar implicaties.

Dit is ECHTE compassie, want slechts 1 kind dat lijdt, is er 1 teveel voor hen die vanuit de innerlijke Space van ECHTE compassie komen. Velen praten over compassie, maar doen niet wat ze zeggen. Er is geen onwetendheid meer omdat het nieuwe gebied vanuit het Echte 0-Punt volledig ontsloten is (al weer enige jaren.


(MENSEN)KINDEREN EERST, NIET PROJECTEN NOCH TECHNOLOGIňN
Stel je de hele wereld voor als een cirkel... binnen deze cirkel ontstaat een andere cirkel die groeit... maar bevindt zich nog steeds BINNEN de corrupte wereld: er is GEEN transformatie IN deze groep. Als we vanuit het huidige financiŽle systeem praten, is LETS een voorbeeld van een oplossing binnen het 'oude' paradigma, binnen het huidige financiŽle systeem. Ook 'vrije energie apparaten' zijn oplossingen binnen het 'oude' omdat grote bedragen 'oud' geld door middel van funding campagnes naar projecten stromen... maar deze zouden naar het Vrije Bestaan van mensen en hun VRIJHEID moeten stromen, zodat ze bevrijd worden van de financiŽle tirannie (en mensen ZIJN AL Vrije Energie: vanuit ECHTE VRIJHEID komen 'nieuwe technologieŽn vanzelf tot stand als de crowd ze wil laten ontstaan: MENSEN EERST, niet projecten!

Er is een enorme beschikbaarheid aan 'oud' geld.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate