Viering Moederaspect Moederdag Meditatie

Moeder Aarde of Moeder Natuur

Moeder Aarde is een motief dat in veel mythologieën terugkeert, vaak ook Moeder Natuur genoemd. Het gaat dan om de vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, zelf incarneert. Ze is dan ook altijd de moeder van de andere goden, en wordt als zodanig ook aangezien als de patrones van het moederschap. Deze originele visie stamt uit de vaststelling dat de aardse natuur al het leven in haar schoot draagt, voedt en ondersteunt, en weer opbergt als het vergaat. Zij draagt in een bepaalde visie zelfs de hemel.


Isis en Horos

Van sommige Zwarte Madonna's gelooft men dat ze van oude beeltenissen van Moeder Aarde afstammen, wier partner de maan was die erboven stond, zoals de schijf op het kapsel van Isis die tegelijk de volle maan en de vruchtbaarmakende zon verzinnebeeldt. Nadat de Maagd Maria Moeder Aarde van haar troon gestoten had, werd de maan onder haar voeten geplaatst, als een dunne sikkel.

De Rigveda noemt de vrouwelijke scheppingskracht Mahimata (R.V. 1.164.33), wat letterlijk vertaald Moeder Aarde betekent.

Mama Pacha was de Godin van de aarde en de vruchtbaarheid in de Incamythologie. De Inca's zagen haar als de moeder van Pachacamac en ze werd geëerd in al haar natuurvormen, zoals bergen, rotsen en andere.

In de tijd van de Romeinen werd het epitheton 'Terra Mater' gegeven aan de Godin van de veel oudere cultus Tellus, die met die van de Griekse Gaea en de Frygische Cybele was gelijkgesteld.

In de Germaanse mythologie waren de oorspronkelijke godheden de Wanen. Dit is een geslacht van aardse vruchtbaarheidsgoden, dat pas later ten dele werd geïntegreerd met de generatie atmosferische goden, de Asen, maar dat waarschijnlijk tot een veel oudere cultus teruggaat. In die cultus waren vooral Alven als diverse natuurkrachten aan de macht. Hun rijk, Alfheim werd volgens de mythen ondergeschikt gemaakt aan Freyr, zelf een van de Wanen, en van hermafrodiete natuur (zijn wederhelft of tweelingzus wordt Freya genoemd). Het was duidelijk een God(in) met een vruchtbaarheidscultus.


Moedergodinnen

Er bestaat geen twijfel dat veel antieke culturen er cultussen op nahielden van vrouwelijke godheden, heersende principes of krachten, die overeenstemmen met wat de moderne opvatting van een 'Moedergodin' is.

Bij die cultussen heeft de moedergodin in de lange loop van de geschiedenis vele namen gekregen en is zij op vele plaatsen ook nog eens vaak van naam veranderd. De meeste van deze namen waren slechts epitheta, die voor ons vaak hun betekenis hebben verloren, maar die op een geheel eigen wijze naar het Moedergodinconcept verwezen. Bij de opgravingen van de oudste sites zoals in het Anatolische Çatal Hüyük (Hüyük is in Anatolië hetzelfde als Tell meer zuidelijk in de Levant) zijn er geen geschreven documenten. Er is dan ook geen kennis over de originele naam. Maar zodra er schrift is ingetreden in de geschiedenis van de Oudheid zijn er ook teksten en inscripties waaruit vele series namen tevoorschijn komen. De epitheta (titels of ondertitels) geven de oorsprong aan. Bijvoorbeeld Demeter Chtonia, ofwel Isis geassocieerd met de aarde. Of bijvoorbeeld Maria ‘Stella Maris’.

De oude Egyptenaren zetten een ‘naamplaatje’ onderaan het beeld, met aanduiding van de naam in beeldschrift. Zo staat bijvoorbeeld de hiëroglief met stilering van een troon altijd voor Aseth of Isis en betekent: de ‘machtige’.

Men ziet eveneens hoe het aantal godinnen met de tijd weer afneemt, gepaard aan het afnemen van de invloed van de Moedergodincultus.


Egypte

De Moedergodin is bij de Egyptenaren terug te vinden als Isis en Hathor ('moeder van de moeders' en 'moeder van de goden' genoemd). Sechmet is de vernietigende vorm van deze laatste.

Isis was zwart van huid. Het is de oergodin als vertegenwoordigster van de jaarlijks terugkerende vruchtbaarheid die vanuit het zuiden komt door middel van het wassende Nijlwater. De Nijl was het laagst in het voorjaar als Sirius nog net niet te zien was. Omdat veel dieren dan bij plassen komen drinken, verschijnen daar roofdieren zoals de leeuwen. De leeuwin is dan ook als dier geassocieerd met deze godheid. Maar tegelijk wordt haar goede aard gesymboliseerd door de koe. Soms wordt de godin zelfs voorgesteld met een koeienkop als hoofd. Auteurs als Plutarchus en Strabo rapporteren over de Egyptische mythologie. Isis wordt er genoemd als ‘Moeder van het Al’, ‘Moeder van de Wereld’, ‘Moeder van alle Goden’.

De Isiscultus werd later in het Romeinse rijk verspreid en liet haar invloed gelden in het christendom. De verering van Zwarte Madonna zou een late uitloper zijn van de Isiscultus.

Algemeen zijn er dus veel hypostasen en epifanieën van diezelfde 'energie' die als de Moedergodin wordt aangeduid. Tientallen diviniteiten raken mettertijd samengevat in een enkele. Hathor en Isis zijn daar voorbeelden van.


Europese mythologieën

Ierse literatuur noemt de meest geliefde generatie goden van de Kelten die van 'het volk van Danu' (Tuatha Dé Danann). Danu wordt door sommigen gezien als een andere naam voor de Keltische Godin Anu, verwant met Black Annis en Annea, de 'Grote Koningin'. Ook Brigid is samen met haar twee zusters een Keltische Godentrias van de Moedergodin. Vaak wordt een Moedergodin met drie gezichten afgebeeld, een voor elke maanstand, waarbij nieuwe maan evenwel ontbreekt (als onzichtbaar). Dan is er ook nog de later tot heks verketterde Gallische scheppergodin Cailleach ('Oude Vrouw' in Schots Gaelic), die in de grote kosmische ketel roert.


Shaktisme

De vorm van het Hindoeïsme die als Shaktisme wordt aangeduid is sterk verwant met de Vedanta, met Samkhya en met Tantra filosofie. Het is uiteindelijk monistisch, al is er een rijke traditie van bhakti yoga mee verbonden. De vrouwelijke energie (Shakti) wordt beschouwd als de drijvende kracht achter alle actie en existentie in de fenomenale wereld of kosmos. De kosmos zelf is Brahman, het concept van het onveranderlijk, oneindig immanente en transcendente, dat als goddelijke oergrond van al het zijnde wordt gezien, de 'wereldziel. Mannelijke potentialiteit wordt geactualiseerd door vrouwelijke dynamiek, vertegenwoordigd in veelvuldige Godinnen.


Recenter uitvloeisels van de Moedergodincultus

In de Walpurgisnacht (30 april - 1 mei) is er het Keltische Beltain feest als tegenhanger van Samhain (dat nu Halloween is genoemd). In deze nachten zijn de 'heksen' actief. Die feesten stammen van de cultus van de Moedergodin, zij die leven en vruchtbaarheid schenkt in de lente en het omgekeerde in de herfst. De cyclus is belangrijk in die cultus, vooral de maancyclus met zijn 14 dagen op en 14 dagen af (er zijn oude tempels met een ceremoniële trap met zoveel treden). Zij is dus ook de Godin van de tijdmeting, de mensura (mensa in het Latijn = maand, la mesure in het Frans = de maat). Daarom wordt de Moedergodin vaak met een maansikkel afgebeeld. Deze is dan weer sterk verwant aan de hoorn, al dan niet dubbel.

In Valkenburg aan de Geul wordt nog elk jaar op 30 april een Meikoningin uitgeroepen, die de hele maand mei over de stad zal heersen. Dit gaat gepaard met andere festiviteiten van het vieren van de Meimaand, zoals het stelen ('klauwen') en planten van de mei-den.


Viering Moederaspect Moederdag Meditatie

Iedere vrouw heeft het Moeder-aspect in zich. Het maakt daarbij niet uit of je nu fysiek moeder bent of niet. De Moederdag Meditatie staat in het teken van Onvoorwaardelijke Liefde voor het Moeder-aspect in jeZelf. Je gaat op zoek naar het Moeder-aspect in jou en je gaat jeZelf als Moedergodin eren.

Vrouwen worden van harte uitgenodigd te komen om zich heerlijk te laten koesteren in de (h)erkenning van de aspecten van de Oermoeder.

Deze Moederdag Meditatie is een mooie aanvulling op de workshop 'vier je vrouwZijn, ontdek de Godin in jeZelf'. Je hoeft deze workshop niet gevolgd te hebben om deel te kunnen nemen aan de Moederdag Meditatie.


Oermoederaspecten aan de hand van de maanfasen

Omdat de Moedergodin de volledige cyclus van het leven beheert, is ook het symbool van de maansikkel met haar geassocieerd. Tot op vandaag ziet men in sommige katholieke kerken nog beelden staan van een Mariafiguur met een blauwe mantel met sterren bekleed (symbool van de heerschappij over de kosmische ruimte) en steunend op een grote maansikkel, ten teken van heerschappij over de tijd. Een sterrekroon geeft dan nog eens de uitdrukkelijke symboliek van volledige heerschappij weer over de oneindige cyclus van tijd en ruimte.

Zeer vaak verschijnt de Moedergodin ook in drie aan elkaar verwante vormen, bijvoorbeeld als jonge vruchtbare vrouw, als rijpe vrouw en als oude vrouw, die met opeenvolgende maanfasen worden vereenzelvigd. Zo'n typische triade verwijst dan naar het scheppende, in stand houdende en vernietigende aspect van de oermoeder.


Aspecten van de Slang

Aspecten die de slang als uiterst geschikt voor symbolische beeldvorming maken zijn haar levendigheid, haar vruchtbaarheid, de levensfasen die ze telkens doormaakt bij het vervellen, de respectabele ouderdom die sommige slangen kunnen halen, de mysterieuze vaak hypnotiserende aanblik, het stille gesis, de flitsende uitval. Dit zijn blijkbaar eigenschappen die de mens van oudsher ook toekent aan de oerkracht van het leven waaruit de hele kosmos ontstaat. De oerslang is dan ook een van de meest eenvoudige weergaven van wat men als een goddelijk principe erkent, het eerste gegeven van levende scheppingskracht naar aloude wijsheid, waarvan de hele natuur doordrongen lijkt te zijn. Afbeeldingen en voorstellingen van deze gigantische oerslang zijn er in vele vormen en soorten op alle continenten, en worden bepaald door de fantasie en de plaatselijke omstandigheden van de volkeren die er uitdrukking aan geven.

Vaak wordt de slang of een draakfiguur geassocieerd met de oerwateren, de toestand van de kosmos vooraleer deze werkelijk vorm aannam en onderscheiden levende wezens ging voortbrengen. Men ontmoet deze oeroude wijze slang als de godheid Ka in de Vedische religie. In recentere tijden treedt ze ook op in het Jungle boek-verhaal van Mowgli. Een grote slang die in haar eigen staart bijt geldt als symbool voor de eeuwige cyclus van ontstaan, instandhouding en vergaan van het hele universum van Oerknal tot Eindkrak. Men ziet een dergelijke oerslang bijvoorbeeld rondom het beeld van de dansende Shiva, zelf een in aanleg hermafrodiete godheid, daar waar de slang altijd als vrouwelijk wordt beschouwd.


Locatie Op aanvraag/IJhorst - Overijssel (vlakbij Meppel)
Datum
Tijdstip 14.00 - 16.30 uur. Vanaf 13.30 uur ben je welkom
Energie-uitwisseling € 15,00 inclusief thee en water*
Kleding Gemakkelijk zittende kleding is aan te raden

Ben je op zoek naar een inspirerend kado?
Ik bied nu ook kadobonnen vanaf euro 5,00*.


Het lijkt ons fijn om gezamenlijk iets te eten als afsluiting. Wij nodigen je uit om hiervoor iets mee te nemen wat je graag wilt delen met de anderen, zoals hartige taart, salades, brood, broodbeleg, sap, etc.*

Je kunt je voor deze Moederdag Meditatie opgeven op telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier.

Je ontvangt dan een bevestiging van je opgaaf.

Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving vind je op de linken-pagina onder B&B.