Procedure bij Petitie.nl

Omdat petitie 0 bewust lijkt te worden tegengehouden, heb ik als mede-petitionaris, een mail gestuurd naar onze contactpersoon bij petitie.nl: Reinde R Rustema (loketbeheerder) met mailadres webmaster@petities.nl
(Dit speelde in het petitie proces van 2013 en is niet nu actueel).


Ik nodig eenieder, die petitie 0 wilt kunnen ondertekenen, uit ook de heer Rustema te mailen. Daarbij kun je mijn tekst als inspiratie gebruiken, volledig kopieëren, of gewoon een eigen tekst mailen:


Beste Reinde Rustema,

Ik stuur je deze mail, omdat onze ingediende petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug' bewust lijkt te worden tegen gehouden door een persoon die aan de knoppen zit bij petitie.nl. Omdat petities die op latere datum aangeboden zijn aan petitie.nl inmiddels al wel goedgekeurd zijn en ter ondertekening staan op petitiel.nl denk ik dat er van opzet in de vertraging sprake is. Met welke reden dan?


Als je ten diepste weet wat er gaat verschuiven in onze samenleving vanuit vrije en onbelast(end)e levenstoegang, kun je deze vertraging begrijpen?


Een platform als petitie.nl is er ten behoeve van de samenleving. Vanuit vrij en onbelast(end) samen leven, hebben wij de samenleving, onze medemens, wezenlijke bevrijdende informatie inclusief transitiestappen te bieden. Het terug eisen van onze levenstoegang is daarin van wezenlijk belang.

Onze regering, die ons dient te faciliteren is al jaren op de hoogte, maar doet niets met de inzichten die wij aanreiken.

Het is dan ook nu de hoogste tijd dat wij onze medemensen door middel van petitie 0 informeren over levenskeuzes die al beschikbaar zijn.

Wij verwachten van petitiel.nl de openheid en transparantie die het voorstaat, zodat onze medemensen ook daadwerkelijk alle mogelijke levenskeuzes aangereikt krijgen: wij verwachten dan ook dat petitie 0 per direct te ondertekenen is op petitie.nl (in plaats van dat petitie.nl als poortwachter gaat optreden en onze medemens levenskeuzes onthoudt door petitie 0 niet te plaatsen).

Hartelijke groet,
mascha roedelofInmiddels mailen ook anderen naar petitie.nl, omdat ze petitie 0 beschikbaar willen krijgen.


Geachte heer Rustema,

Al een tijdje zit ik te wachten om de petitie “wij eisen onze levenstoegang terug” te ondertekenen. Niet dat ik ‘m in dit leven ooit gehad heb, maar ik zou hem in dit leven wel graag hebben, en dan natuurlijk NU. Wie zit er niet te wachten op een wereld die 100 % bedoeld is voor de mens in zijn vrije zijn, i.p.v. onderdrukt te zijn.
Om die reden wil ik dan ook genoemde petitie kunnen tekenen, en met mij vele anderen. Het moet nu echt anders!!!!

Ik zie de petitie met vreugde tegemoet, en hoop op een snelle afwikkeling van Uw kant.

met vriendelijke groet,

Lisette van Triet


De loketbeheerder van petities.nl schreef mij als antwoord: 'Een eerste eis is dat Kamerleden de petitie kunnen begrijpen. Dat was bij deze petitie nog niet het geval.' Het achterstallig onderhoud van de kamerleden is nu dus officieel tot norm van Nederland verklaard: daar moet alles in passen, en daar willen ze dan nog salaris voor hebben ook. De regering is al lang op de hoogte van het levenstoegangbewustzijn. De loketbeheerder meent zich te moeten identificeren met wat kamerleden wel of niet weten, lees willen. Plus... vanaf het moment dat een petitie ingediend wordt, is het dus de bedoeling dat de hele maatschappij zich stil zal houden, zodat kamerleden ook echt nooit bewustzijn zullen ontwikkelen op wat er in de petitie staat... Is dat wat zeg: petities.nl bedoeld als absorptie fase om kamerleden hun rust te gunnen. Zo zitten poortwachtersfuncties in elkaar. De passieve agressie die er achter steekt is: 'Ik mag alles tegen houden, en als jij er dan wat van zegt, hou ik het nog langer tegen...'. Het verschil met faciliterend mens zijn is: het gewoon aan de petitionarissen zelf over laten wat er in de petitie staat. Poortwachtersprocessen is wat er steeds weer voor levenstoegang neer gezet worden. Dat is logisch, want daar is iedereen mee geïdentificeerd: menen over een ander te moeten beslissen. Dat is wat je steeds weer tegen komt als je je eigen proces naar samen leven gaat. De agressie die mensen op hun eigen Levenstoegang hebben zitten (aangeleerd) planten ze voort, en laten dat dan ook zien.