Petitie 7: Directe Zorgtoeslag

Petitie 7: Directe Zorgtoegang

Deze petitie stellen wij nog niet op.

Eerst dient het nieuwe zich te gaan leven via de eerste 7 (0-6) petities.

Mogelijk worden de onderwerpen die hier en verder staan, dan enig moment vanzelf opgepikt.


Hier zetten we wel staccato de essentie neer van wat we in deze petitie zou gaan zetten
  • Directe Zorgtoegang, die niets kost, omdat wij ook hiervan zelf de economische ruimte creëren, kan binnen 1 week in een bankapplicatie geprogrammeerd worden, waarmee het volledig in crowd power gaat. Alle zorgverzekeraars lossen dan op.
  • Dit tonen we al jaren. Iedereen binnen de structuren koos om in inertie te blijven.
  • Buiten het feit dat directe zorgtoegang altijd al mogelijk was, en we dus simpelweg van ons geld beroofd zijn geweest, zijn de zorgstructuren steeds aangestuurd vanuit dit oude diep afscheidende bewustzijn van 'geen toegang' en dan 'autoriteit willen spelen samen als bestuurders op allerlei vlak' over 'wat wie waar wel toegang krijgt en wanneer'. Met afschuwelijke gevolgen. De meest simpele dingen die gewoon voor je neus gebeuren, worden overruled doordat mensen binnen die structuren vanuit letterlijk Non Bewustzijn blijven door handelen. Zo wordt er totaal verkeerd met kanker omgegaan: er wordt je totaal geen zicht gegeven op het proces in je lichaam, terwijl je met resonantietechnieken daar in no time zicht op krijgt. En met allerlei andere diagnoses. Als je vanuit bewustzijn daar verandering in wilt brengen wordt je weg geduwd, zoals deze man ook duidelijk verwoordt over ADHD.
  • Zie ook de inzichten vanuit German New Medicine waaronder bewustzijn op kanker.
  • De grote farmaceuten worden vergoed, en dingen die daadwerkelijk goed werken voor jou als persoon, wat je zelf weet, omdat je het zelf gebruikt, nee, dat niet... en ga zo maar verder. Ondertussen werd het verboden om bepaalde middelen aan te prijzen, maar de structuren, wat die allemaal voort brengen, dat staat buiten kijf dat dat goed is en dat daar dus vet voor betaald moet worden. Het is al jaar in jaar uit door zoveel mensen over de hele wereld allemaal door geprikt, maar .... de wet van onderdrukkers is nu eenmaal: mijn wil is wet, en mijn wil is dat ik niet in bewustzijn wil groeien, en dat ik daar salaris voor wil ontvangen. Ondertussen wordt de ene fout na de andere gemaakt, zelfs zo erg, dat mensen om je heen sterven.

Dit mogen we nooit meer toestaan.
Zoveel inertie op bewustzijn, waardoor het oude als een gehaktmolen alles vermaalt, en daar nog salaris voor wil ontvangen ook.

Met directe zorgtoegang, nemen we zelf weer de beslissingen in ons eigen leven.

En het EPD slaat ook al lang helemaal nergens meer op. Wij zijn zelf de bron van ons dossier. En net zoals met gmail, waar we ook films en bestanden in opslaan, en met dropbox, en youtube waar je grote bestanden in plaatst en zelf kunt aangeven wie het wel mag zien en wie niet, zijn deze principes ook al lang te gebruiken voor ons zorgdossier met ons als bron. In plaats daarvan blijft de zorgwereld geld opeisen om allerlei oude dingen aan elkaar te blijven linken, het is niet te geloven.