Petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.


Petitie 0: Wij eisen onze levenstoegang, die niets kost, terug
Teken de petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.


Wij,
Mensen die vanuit onze eigen levenstoegang wensen samen te leven,

Constateren
Dat wij zelf altijd al de economische ruimte voor onze eigen levenstoegang creëren doordat wij simpelweg in leven zijn.

Doordat wij eten nodig hebben, gaan we naar de bakker, en dat is dus de economische ruimte die wij voor de bakker zijn (en daarmee ook voor de boer etc.), puur doordat wij bestaan. Dit is altijd al zo geweest en zal ook altijd zo zijn: wij zijn zelf AL de bron van de economische ruimte voor ons bestaan. Hiervoor kan dus gewoon geld voor ons aangemaakt worden.

Dit is zo voor alles wat we nodig hebben om in leven te zijn: eten, drinken, huur, gas, licht, etc. Wij zijn zelf tenslotte AL de creator van deze economische levensruimte, voor winkeliers, boeren, huizenverhuurders, etc...

Als we dood zijn dan halen we geen brood bij de bakker, functioneren we dus niet als economische ruimte voor de bakker, heeft de bakker niets aan ons. En als we in leven zijn, wel.

Zo simpel is het bewijs dat ons eigen in leven zijn AL de bron van de economische ruimte is die we nodig hebben om in leven te zijn.

Voor ieders levenstoegang kan dus zonder meer maandelijks het geld aangemaakt worden dat nodig is om in leven te zijn, wat direct op onze persoonlijke rekening terecht komt. En voortaan lost dan bij iedere transactie vanzelf weer een deel van dit aangemaakte geld op, bijvoorbeeld per 1/1000.

Het maandelijks verhogen van ons persoonlijke banksaldo met het bedrag van onze levenstoegang vergt maar 1 programmeer regel in een bank applicatie. Er hoeft dus geen lange tijd over heen te gaan om dit te implementeren.

Doordat wij dan leven vanuit onze eigen levenstoegang, die dus niet eerst iets kost, hoeft er geen gebruik meer gemaakt te worden van het belastingensysteem, noch van de bureaucratische structuren (die zelf ook belastingen vergen).

Wij wensen daarom
Dat per direct onze maandelijkse levenstoegang voor ons wordt aangemaakt, zodat wij de economische ruimte die we zelf creëren, ook daadwerkelijk zelf ter beschikking hebben als het bijbehorende geldbedrag. Daarmee hoeven wij geen beroep meer te doen op het belastingsysteem.

Wij vragen dit alleen voor de mensen die deze petitie ondertekenen, zodat mensen die hier niet voor willen gaan (er samen dus voor kiezen om via het elkaar belasten verder samen te leven), hiermee ook hun eigen keuze kunnen leven. Zij kunnen later alsnog vanuit hun eigen levenstoegang gaan leven als ze dat willen. Dit is ieders vrije keuze.

De hoogte van de maandelijkse levenstoegang is voor nu gelijk aan wat nu als bijstandsuitkering wordt gehanteerd (waar anderen voor betalen, maar vanuit levenstoegang vervalt dit dus).

Ouders kunnen de levenstoegang ook voor hun minderjarige kinderen kiezen, in plaats van kinderbijslag (waar anderen voor betalen, maar vanuit levenstoegang vervalt dit dus).

Hoe meer mensen zo leven, hoe meer belastingen vanzelf zullen oplossen, waardoor de maandelijkse levenstoegang dan ook omlaag gaat qua bedrag, omdat het belastingen deel er dan uit oplost.

Voor de helderheid geven wij hier mee
Dat ziekte uitkeringen en pensioenen niet onder belastingen vallen. Mensen hebben hier zelf (in tegenstelling tot bijstand) onderling afspraken over premie betalingen en dergelijke gemaakt, dus deze uitkeringen gaan gewoon door, ook als mensen hun maandelijkse levenstoegang hebben. Dat er uiteindelijk wel degelijk iets in zal veranderen in deze uitkeringen, dat is te begrijpen, maar het kunnen leven vanuit onze levenstoegang (waar we dus niemand voor hoeven te belasten), hoeft niet te wachten totdat eerst allerlei vraagstukken getackeld zijn.

Geen enkel vraagstuk verandert ook maar iets aan het levensfeit dat we iedere dag opnieuw AL zelf onze eigen economische ruimte creëren binnen de economie van het samen leven.

Door het leven vanuit onze eigen levenstoegang (wat dus niets kost), gaat er ontzettend veel vanzelf herschikken in ieders eigen leven en samen leven. We zien dan vanzelf welke vraagstukken er dan daadwerkelijk over blijven.

Wij maken iedereen er ook graag op attent dat de regering al lang op de hoogte is van het feit dat samen leven niets kost, en dat ook de implementatie ervan niets kost, niet eens tijd: just one programming rule. Ook is ze op de hoogte van het feit dat daarmee alle belastingen vanzelf oplossen. De regering heeft hierin echter voor inertie gekozen, en heeft ondertussen de belastingen doodleuk verhoogd, en ga zo maar door.

Gezien deze inertie van de mensen die zich beslissingsrecht en handelingsrecht hebben toe geëigend, volgen er ook nog andere petities.

Samenvattend voor het wel of niet ondertekenen van deze petitie:
  • Mensen die deze petitie ondertekenen, eisen per direct hun eigen levenstoegang terug, die niets kost.
  • Mensen die er niet aan toe zijn om het oude te verlaten, dienen deze petitie niet te ondertekenen, kunnen met anderen die ook voor het oude blijven kiezen, samen via het belastingsysteem verder blijven gaan.

Teken de petitie 0: Wij eisen onze Levenstoegang terug
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.