Inbedding proces Petities & Aangiftes
in ontsluiting vrij en onbelast(end samen leven

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.


Het petitieproces is inmiddels afgerond en heeft uiteindelijk weinig (tot niets?) bijgedragen aan transformatie in de 'regering'. Omdat het proces afgerond is, werken niet meer alle linken op deze pagina.

Onze regering die ons samenleven zou moeten faciliteren, maar dit niet doet (omdat ze daar niet voor ingericht is) blijft WEIGEREN ons samen leven te beschermen en te faciliteren... ze blijft weigeren The One Programming Rule en de overige levensimpulsen te implementeren...

Omdat onze regering blijft WEIGEREN, hebben wij inmiddels BESCHERMING gevraagd bij de MENSEN in het leger...
Dit is een boodschap aan militairen: ik wil bescherming door het leger

Mijn Bestaan wordt openbaar en moedwillig geofferd aan anderen. Ik word via de regering leeg geroofd om de zieke belangen van een ander te dienen.

Mensen die niet na kunnen denken en niet na willen denken, hebben via de regering rechten over mij. En dit gebeurt openbaar. Ik word openbaar geofferd aan iedereen die bewusteloos wil zijn en wil blijven. Alsof zelf verkozen bewusteloosheid je recht geeft om agressie over anderen uit te voeren. Ik dacht het toch echt niet.

Ik ben NIET bewusteloos en laat jaar in jaar uit zien dat al mijn weten beschikbaar is. In plaats van al dit weten toe te passen, word ik NOG meer uitgekotst en nog meer geofferd.

Waar is in godsnaam mijn bescherming?

Lees meer...
Het e-book ‘Alle leugens en 1 waarheid op een rij‘ bestaat niet meer.
Op deze website staat het bewustzijn vanuit vrij en onbelast(end) samen leven, dat jaren geleden al ontsloten is.
Het is voor jou misschien nieuw, maar het is niet nieuw. Als je nu voor het eerst kennis maakt met deze vrije en onbelast(end)e manier van samen leven dan kun je ook alles wat inmiddels al vrijelijk beschikbaar gesteld is, lezen via voornoemde linken en de tag 'vrij en onbelast(end) samen leven'.

Deze vrije en onbelast(end)e manier van samen leven is dus niet nieuw: er is steeds simpelweg een volgende stap gezet.

Ik heb de New Earth Life Academy from the New Paradigm - Homeschooling ont-wikkeld. Ik stel hier informatie beschikbaar voor ouders, begeleiders, en jongeren die zich willen bijscholen vanuit Levenstoegang.

Ik nodig jou uit de link naar de New Earth Life Academy te verspreiden naar alle hoofden van scholen en teachers in jouw directe omgeving en natuurlijk ook naar burgermeesters en 'rechtsbeschermers', waarbij je aan kunt geven dat het programma in opbouw is. Regelmatig terugkomen voor nieuw studie-materiaal is dus nodig.

Dit programma kan ook verspreid worden naar mensen die in de huidige belastende instituten en systemen werken. En verder natuurlijk naar eenieder die belangstelling heeft voor dit programma.

Hoofden van politie en politie-functionarissen, en 'rechtsbeschermers' kunnen het homeschooling programma van de New Earth Life Academy from the New Paradigm - Homeschooling bestuderen.


Het proces Petities & Aangiftes was ingebed in de transitie fase als volgende stap. Het Petitie & Aangfite proces was een bewustwordingsproces voor jezelf. Via dit proces ging er innerlijk in jou van alles omvallen. En dat was nodig. Het is nodig dat jouw huidige innerlijke structuur diep (aan)geraakt wordt, zodat je innerlijk helemaal los kunt komen van de huidige belast(end)e structuren en systemen. Inclusief de huidige politieke structuur van 'power over' en het 'regeren over' jou (en mij natuurlijk). Wijzelf zijn prima in staat onszelf te 'regeren'. Via de New Earth Life Academy from the New Paradigm - Homeschooling leer je hier meer over.