Traject 'vier je ouderZijn van de Nieuwe Tijds Kinderen'


Conscious Parenting

Set Your Kids Free with Unconditional Love
Conscious Parenting is allowing kids to grow on their own terms
and at their own rate
by giving and showing love with no strings attached

We liberate our Children
not by making them work for our love
but by letting them rest in it


Hoe laat je je kind in vrijheid opgroeien?
De Nieuwe Tijd vraagt van jou als ouder een krachtig in jezelf staan. Je kunt opvoeden als een zegen, een vreugde, beleven als je jouw kind in vrijheid in verbondenheid met zichzelf en jou kan laten opgroeien. Ouders die innerlijk wezenlijk vrij zijn, kunnen hun kinderen begeleiden vanuit vertrouwen in zichzelf. Daardoor bieden ze als vanzelf vertrouwen aan hun kindje en hoe het zich zal ontvouwen. Het kind ervaart dan dat het bij de dingen mag voelen wat het voelt. En dat het zelf mag kiezen, en ook zelf moet kiezen, en dat het daarna altijd verder mag kijken. Als ouder ben je gewoon een bedding voor wat het kind zelf ervaart. Je laat dan zien dat die ervaring zelf nu juist je eigen leven is, en dat je er zo mooi naar kunt kijken, en zelf mag kiezen wat je ermee wilt doen. Kinderen zijn volledig totaal op 'het goede' gericht: ze willen van nature een leuke omgang met elkaar hebben, en dus doen ze dat ook.

Vanuit volwassenbewustZijn bieden we onze kinderen een veilige bedding.

De sleutel is communicatie. De essentie van communicatie is iets gemeenschappelijk maken... Samen in de cirkel staan... Iedere cirkel begint in het zelf van waaruit je je, naar buiten toe gezien, in steeds groter wordende cirkels verbonden voelt/weet (zelf, relatie, gezin, familie, stad/dorp/community, land, werelddeel, wereld als in globaal, universum, universa).

Je hebt geen regels nodig om als gezin (maatschappij) te kunnen functioneren. Dat is een geweldige misvatting, waardoor de controle vanuit regel- en wetgeving in stand blijft en er geen wezenlijke vrijheid is. Een veilige haven voor mensen(kinderen) heeft niets met regels te maken. Ik heb het over opgelegde regels en wetten. Het onderling afspraken maken, is iets geheel anders. Dat vindt plaats in goed overleg: communicatie dus.


Opvoeding van kinderen en scholing
Mijn visie op het begeleiden van kinderen en scholing is dat je het Leven als een zegen, een vreugde, kunt benaderen. In plaats van als een struggle om te overleven. Het Leven heeft niets te maken met competitie. Leven is spelen. Het Leven is als zingen en dansen. Het Leven is als een gedicht en muziek en een schilderij. Dit alles is beschikbaar in de wereld. Opvoeding en scholing dient als voorbereiding zodat jouw kind kan gaan samenvallen met de bomen, de vogels, de hemel, de zon, en de maan.

Opvoeding van kinderen en scholing dient het jonge mensenkind te helpen zichZelf te Zijn. Het huidige onderwijs en begeleiding maakt een imitator van van het kind. Het indoctrineert het kind als anderen te zijn. Dit is mis-onderwijs. Juiste opvoeding en scholing laat het kind zichzelf ontdekken wie het werkelijk is in de uniciteit. Authentiek. Er is niemand zoals jouw kind, nooit geweest, en zal er ook nooit zijn. De uniciteit van jouw kind is zijn/haar glorie. Het huidig onderwijs en de begeleiding van jouw kind maakt een kopie van jouw kind en vernietigt zijn/haar originaliteit.

Opvoeding is jouw kind zichzelf laten ontdekken, zodat het leert van binnen naar buiten te leven: deze manier van opvoeden, brengt de potenties van jouw kind naar het licht. Inzicht in deze vorm van begeleiding en scholing is wat ik je te bieden heb. Opvoeding en scholing dient gezond verstand te ontwikkelen. Kinderen met gezond verstand laten zich niet van buitenaf aansturen. Hierdoor zal deze huidige verrotte samenleving niet overleven. De verrotte samenleving overleeft doordat mensen(kinderen) onbewust zijn.

Ons huidig onderwijssysteem is stompzinnig. Het bereidt het kind voor op een wereld die niet meer is in plaats van op een samenleving die aan het ontstaan is, zich aan het ontvouwen is. Daardoor ben je nooit in staat in afstemming te leven. Oké met het niet-weten, met de leegte. Huidig onderwijs is altijd 'out of date'. Als je de nieuwe wereld volgt, die zich aan het ontvouwen is dan heeft het mensen(kind) niets aan dat wat het huidig onderwijs het biedt.The only one you need to obey is your inner truth, your inner true Self

Our Children are their own unique individuals
experiencing the journey through life in a
completely different way than we have and are
Hoe ga je om met je kind in deze Nieuwe Tijd? Hoe geef je het de veilige, vertrouwde bedding waarin het zo goed mogelijk kan opgroeien en uitgroeien tot de prachtige bloem, die het is?
Veiligheid voelen en ervaren, heeft niets met iets buiten je te maken. De meeste ouders hebben niet de gelegenheid gehad veiligheid in zichzelf te ontdekken en ervaren. Er is geen basisveiligheid en basisvertrouwen ontwikkeld, geen eigen krachtcentrum. Daardoor kunnen de tegenkrachten en eisen uit de buitenwereld, met name het huidig onderwijs (zie in het kader hieronder mijn visie op scholing), erg groots voelen en kan onzekerheid en twijfel groeien in de opvoeding en het laten opgroeien van jouw kind. De huidige werkelijkheid is dat veel ouders worstelen met de omgang met hun kind. Ze begrijpen het niet volledig en komen dan in heel verwarrende situaties terecht, waarbij beiden zich ongemakkelijk voelen. In veel gevallen voelt het kind zich niet gezien en trekt zich terug of gaat juist in de weerstand. Ouders kunnen zich vaak onmachtig voelen en de nodige emoties kunnen daaruit voortvloeien, en velen worden gedreven vanuit angst.

Meestal gaan ouders hier aan voorbij, terwijl de emoties als gevolg van de situaties wel 'in de lucht' blijven hangen. Er kunnen hierdoor zelfs overtuigingen, en overlevingsmechanismen ontstaan. Alles wat onuitgesproken is en wat we innerlijk niet omarmen en/of aan de kant schuiven blijft in de energie hangen en blijft dus voelbaar. Zeker kinderen pakken deze energieën allemaal op. Dit maakt ze onrustig en geeft ze een onveilig gevoel.

De hele 'inspanning' in de opvoeding van ouders/verzorgers van kinderen dient erop gericht te zijn kinderen zo snel mogelijk te leren zelfstandig te zijn. Zodat het kind kan uitgroeien tot een zelfstandig mens dat zichzelf draagt met gezond verstand. Dit geldt zowel voor (sexuele) opvoeding als ook voor scholing. Het gaat erom dat het kind zijn/haar eigen manier vindt, zijn/haar eigen antwoorden vindt in zichzelf. De oude manier van opvoeden is het kind voor te bereiden om te vechten en in competitie en conflict, in vijandigheid en oorlog te zijn. De nieuwe aansluitende manier van opvoeden in de Nieuwe Tijd en de Nieuwe Energie is jouw kind voor te bereiden op vriendschap en liefde, het eigen Leven levend van binnen naar buiten. En dat is juist waar het om gaat in de Nieuwe Tijd op de Nieuwe Aarde.

Zelf heb ik me op alle lagen geheeld en ken dus de stadia, gevoelens en emoties die betrekking hebben op het (innerlijk) kind. Ik zelf ben in contact en diepe verbinding met mijn eigen kind, waardoor ik ieder kind in mezelf herken en ontvangen kan. Doordat ik dit pad bewust mag bewandelen kan ik jou als ouders hierin een stuk op jullie bewuste pad begeleiden.

We kijken naar situaties die zich tussen jou en je kind afspelen en naar wat voor jou en je kind de beste manier is om mee om te gaan. Het zou ook zo kunnen zijn dat het hele gezin hierin mee genomen wordt. Alles is mogelijk, afhankelijk van jouw unieke situatie en behoeften.

Als ouder ben je een bedding voor wat het kind zelf ervaart. Je laat dan zien dat die ervaring zelf nu juist je eigen leven is, en dat je er zo mooi naar kunt kijken, en zelf mag kiezen wat je ermee wilt doen. Kinderen zijn volledig totaal op 'het goede' gericht: ze willen van nature een leuke omgang met elkaar hebben, en dus doen ze dat ook.~ * ~


Als je voelt dat je scholing en/of begeleiding op jouw Bewuste Pad nodig hebt, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Dan bekijken we samen op welke manier ik jou het meest effectief kan gaan begeleiden en scholen. Hieruit volgt een voorstel voor je scholingstraject. We bekijken steeds in het moment wat je nodig hebt. Jij geeft aan, ik ben aanwezig en volg jouw ware behoeften.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik (individuele) sessies aanbieden

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Je bijdrage in de energie-uitwisseling is:

Intakegesprek (het is mijn ervaring dat het eerste telefoongesprek dat we hebben met elkaar vaak voldoende is om aan te voelen wat je nodig hebt, zodat het intakegesprek onnodig is) € 45,00*
Sessie voor (beide) ouders (ongeveer 1,5 uur) per ouder € 100,00*
Tantrische Relaties voor partners (ongeveer 1,5 uur) per ouder € 100,00*
Ieder half uur extra per ouder € 30,00*
Online skype begeleiding voor (beide) ouders nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt 2 uur online skype begeleiding in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) € 100,00*
Online skype begeleiding mediation voor (beide) ouders nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt
Ieder uur extra in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening)
€ 50,00*
Dit traject kan verder op maat aangevuld worden met Baby-massage 1,5uur € 100,00
Dit traject kan verder op maat aangevuld worden met een Vitaliteitsmassage voor je kind 2uur € 130,00
Dit traject kan verder op maat aangevuld worden met scholing in Baby-massage en/of Vitaliteitsmassage
energie-uitwisseling in overleg
€ 250,00

*Als jouw financiële situatie een belemmering is voor counseling met mij laat het me dan gerust weten, dan overleggen we wat je wel zou kunnen bijdragen.