Waarnemen vanuit de BronWaarnemen vanuit de bron, betekent dat je waarneemt vanuit een samenleving die zonder meer levenstoegang heeft. Ons leven staat niet ter discussie. Niemands leven staat ter discussie.

Alles wat dat niet is (het leven dus wel ter discussie stelt) is dus de afwijking. Dat betekent dus, dat de werkelijkheid zo nog niet hoeft te zijn; je kunt in jouw eigen kijken naar dingen die op aarde gebeuren, innerlijk in de bron gaan staan, en vanuit daar het licht laten schijnen op het gebied buiten de bron.

Zo krijg je helder zicht op wat er buiten de bron allemaal gebeurt.
Buiten de bron, is de wereld die samenleeft zonder levenstoegang.
Zoals we nu leven dus. We leven de niet-ervaring.

Daaruit zie je, dat niets, echt helemaal niets wat er buiten de bron gezegd wordt, er toe doet qua transformatiekracht. Het biedt wel bewustwording over het oude, maar bewustwording is niet hetzelfde als transformatie. Er ligt daar buiten de bron geen transformatiekracht. Want daarbuiten is: de transformatie niet aangaan. De nieuwe verbinding niet aangaan. De ervaring niet aangaan. De ervaring niet bieden. De ervaring niet ontvangen. De ervaring niet leven. Niet in de bron gaan staan.

Wat daar is, daar buiten de bron, komt allemaal voort uit de problemen die nu eenmaal buiten de bron spelen; doordat je samen buiten de normale bron van samen leven blijft staan. Daar valt niets op te lossen. Daar worden dingen alleen maar verplaatst, en weer verplaatst, en weer. En de shit van al dit verplaatsen en ingrijpen wordt steeds groter, omdat mensen van de weersomstuit weer eigen, nieuwe verplaatsingen gaan zoeken, om maar met de lasten van dit riedeltje van verplaatsingsmechanismen om te kunnen gaan.

Helderheid over hoe anders het is als je vanuit de bron kijkt...Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate