Vragen die gesteld worden aan de Levenscirkel
De embedding van de Transitie - We Embed the TransitionGuidelines on behalf of the working of The LifeCircle(s)
(English translation)

We Embed the Transition (in English).

Je vindt hieronder richtlijnen ten behoeve van de werking van de Levenscirkel
Dit zijn dus geen regels, maar meer inspiraties en je past ze naar eigen inzicht toe: precies zoals goed voelt voor jou in het NU-moment. En dat kan morgen weer anders zijn, omdat jezelf voortdurend in (innerlijke) beweging bent. Deze inspiraties zijn geschreven in 2012.

Bestudeer vooral vraag 14, want dat is feitelijk de 1ste en belangrijkste vraag of liever KEUZE: Do not create a new SYSTEM (stop system-thinking), just choose to live together and facilitate this way of living together.1) Moet ik iets betalen voordat ik de Transitie kan bedden en dus in de Levenscirkel stap?
Nee, er is geen lidmaatschap. Eenieder die toegang tot leven gedeeld wil houden, staat in DE Levenscirkel. DE Levenscirkel is een cirkel van mensen, globaal, die vanuit vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven willen samen leven. En daar ook naar handelen in hun eigen leven.

De Levenscirkel, embedding van de Transitie, kent geen organisatie. Je staat IN de Levenscirkel. Of niet. Er is geen sprake van een organisatie, vereniging, stichting, of what ever waar je je bij aansluiten kunt. De Levenscirkel is dus ook geen instituut en er is geen instituut-werking.


2) Is de Levenscirkel een instituut?
Nee, zoals je bij vraag 1) hebt kunnen lezen is de Levenscirkel geen instituut en kent geen instituut-werking. Er is dus ook geen controle-apparaat of iets dergelijks. Alle controle en structuur is losgelaten.

De Levenscirkel, embedding van de Transitie, is een manier van samen leven, waarbij geen onnatuurlijke lagen over direct samen leven gelegd worden: er wordt dus niets tussen jou en Moeder Aarde ingezet, niets tussen jou en je medemens. Hierdoor stopt het kanaliseren en oogsten van jouw levensenergie.


3) Wat betekent het dat de Levenscirkel een manier van samen leven is?
Met manier van samen leven wordt bedoeld dat degenen die in de Levenscirkel staan levenstoegang gedeeld willen houden en daar naar handelen door te Transitie te bedden. Verder zijn er geen invullingen. Je bent prima zelf in staat om je eigen leven en de relaties/verbindingen daarin in te vullen.


4) Wat betekent levenstoegang?
Levenstoegang houdt in dat je voldoende financiële middelen hebt in de vorm van euro (dollar) om fysiek in leven te zijn. Dus: een dak boven je hoofd, schoon drink water, voeding, warmte, je eerste levensbehoeften dus en niet meer dan dat. Wil je meer dan kun je jouw talenten inzetten zodat je meer naar je toe kunt halen.


5) Hoe hoog is het euro-bedrag van levenstoegang?
De hoogte van het bedrag van levenstoegang is euro (500-) 750 - 1000,00. Dat betekent dat wij bedragen boven de euro (500-) 750 - 1000,00 laten doorstromen als bedding van de Transitie. Eenieder kan bijdragen aan de vrije levenstoegang van zijn/haar medemens en onderling afspreken welk euro-bedrag zij als levenstoegang hanteren. Zo kun jij dus onderling afspreken dat jullie euro 1000,00 aan elkaar beschikbaar stellen. Of als jullie elkaar euro 500,00 beschikbaar willen stellen dan kan dat ook. Of als jij iemand bent die veel geld heeft en je wilt bijdragen aan de vrije levenstoegang van je medemens die buiten de bijstandsregeling vallen bijvoorbeeld en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen, dan ben je volledig vrij daar in. De Transitie kun je eenvoudig met ICT faciliteren.

Het non-banking facilitatie platform Equi Place faciliteerde de Transitie: ze is opgelost, omdat een facilitatie platform alleen een gemaakte keuze kan faciliteren... een keuze die niet gemaakt wordt door individuen in de samenleving kan ze niet faciliteren. De beschrijving van de prachtige faciliterende functionaliteiten is er echter nog steeds wel: het bewustzijn onder de werking van Equi Place gaat nooit weg vanzelfsprekend. Hoewel ze tot nu toe nog steeds weggesneden wordt: ik ben op dit moment in gesprek met iemand die wellicht een nieuw facilitatie platform wil en kan bouwen...


6) Wat betekent 'mijn' Levenscirkel?
In 'mijn Levenscirkel' staan maximaal 25 mensen die bijdragen aan mijn levenstoegang (25 mensen x euro 10,00). Iedereen kan gewoon zelf een eigen Levenscirkel creëren en faciliteren.

Eenieder kan gewoon zelf kiezen naar wie hij/zij bedragen wil laten doorstromen. Er is geen sturing en er is geen controle. Zoals ik onder vraag 5 vertelde, ben ik op dit moment in gesprek met iemand die wellicht een nieuw facilitatie platform wil en kan bouwen: daarin wordt dan de facilitatie van de levenscirkel(s) opgenomen.

Lees de tekst bij 'mijn' Levenscirkel nog eens als je wilt.

Update may 15th 2015
Equi and Equi Place were here since 2007 but are dissolved may 15th 2015. Omdat Equi Place is opgelost, faciliteert ze geen Levenscirkels meer. Alle Equi rekeningen zijn vervallen. Tot 15 mei 2015 konden euro's gekocht en betaald worden in Equi. Dat kan nu niet meer.


7) Wat is het verschil tussen een levenscirkel bankrekening en een waarderingsrekening?
In dit antwoord praat ik over rekeningen van je huidige bank. Op een levenscirkel bankrekening ontvang je bedragen vanuit levenstoegang. Dat zijn bedragen vanuit de Levenscirkel, bijstandsuitkering, zorgtoeslagen, huurtoeslagen, andere uitkeringen.

Op een waarderingsrekening ontvang je bedragen als waardering voor het inzetten van jouw talenten. Dus bedragen uit loon of ander zins inkomen.

BESEF dat het helemaal niet nodig is om meer dan 1 bankrekening te hebben (je hebt er zelfs niet 1 nodig): ik maak dit onderscheid om jou helder te maken wat 'levenstoegang' is en wat 'waardering' als betaling in uitwisseling van jouw werk / arbeid.

Alles wat je als levenstoegang meer ontvangt dan euro (500-) 750 - 1000,00 laat je volledig doorstromen naar de Levenscirkel: jouw bestaansgeld is dan volledig vervuld en bedragen boven het bedrag van jouw bestaangeld laat je dus meteen volledig doorstromen naar de levenscirkel van iemand anders. En van wat je ontvangt op jouw waarderingsrekening laat je 1-10% doorstromen naar de Levenscirkel: het percentage / deel wat je laat doorstromen vanuit je waarderingsrekening is volledig vrije inspiratie...

Voorbeeld 1): je ontvangt vanuit een Levenscirkel 300,00. Jouw bestaansgeld, dus wat jij individueel nodig hebt om fysiek te bestaan, heb je gesteld op euro 1000,00 (dit is het maximum). En je ontvangt via jouw waarderingsrekening euro 1000,00. Dan laat je eerst euro 700,00 doorstromen naar je eigen levenscirkel rekeningnummer, zodat je euro 1000,00 levenstoegang ontvangt. Van het restant op je waarderingsrekeningnummer euro 300,00 laat je 1-10% doorstromen naar iemand die vrije onbelast(end)e levenstoegang, bestaansgeld, wil ontvangen, of naar meerdere personen een bedragje, afhankelijk van wat jij wilt. Moet je 1-10% laten doorstromen? Nee, er moet niks! Het is je eigen vrije keuze dat te doen, omdat je levenstoegang gedeeld wilt houden.

Voorbeeld 2): je ontvangt vanuit een Levenscirkel euro 1100,00 (van verschillende personen) op je levenscirkel rekening. En je ontvangt op je waarderingsrekening 800,00. Dan laat je van je levenscirkelrekening direct euro 100,00 doorstromen naar 1 of meerdere mensen die levenstoegang, bestaansgeld, willen ontvangen. Daarnaast laat je 1-10% van euro 800,00 doorstromen naar 1 of meerdere mensen die levenstoegang, bestaansgeld, willen ontvangen. Het is de gezamenlijke afspraak dat je bedragen boven euro 1000,00 die je ontvangt vanuit de Levenscirkel direct weer laat doorstromen. Dat is dus een afspraak met jezelf en met degenen met wie jij in de Levenscirkel staat. Moet je 1-10% van je waarderingsrekening laten doorstromen? Nee, er moet niks! Het is je eigen vrije keuze dat te doen, omdat je de levenstoegang gedeeld wilt houden.

Voorbeeld 3): je ontvangt vanuit een bijstandsuitkering euro 800,00. Daarnaast ontvang je huurtoeslag ter hoogte van euro 200,00 (afhankelijk van de hoogte van je huurbedrag) en een zorgtoeslag ter hoogte van euro 50,00 (afhankelijk van de hoogte van je maandelijkse ziektekostenverzekering). Dit is samen euro 1050,00 wat je aan levenstoegang! ontvangt. Je ontvangt het dan wel niet onvoorwaardelijk, maar je ontvangt het wel. Alles boven euro 1000,00 laat je doorstromen naar de Levenscirkel: in dit geval laat je dus 50,00 doorstromen naar 1 of meerdere mensen die levenstoegang willen ontvangen.

Bij voorbeeld 3 kan het gaan schuren natuurlijk. Want meestal wordt gesteld dat je maar nauwelijks rond kunt komen van een bijstandsuitkering inclusief de toeslagen. En toch: ik ken tal van voorbeelden van mensen die met een gezin van 2 kinderen rond komen van een bijstandsuitkering. En ik ken mensen die van een maandelijks inkomen van euro 5000,00 niet rond kunnen komen.

Ik zelf leef van een maandelijks bedrag minder dan euro 300,00 (ten aanzien van verzekeringen verwijs ik je graag naar de inzichten, die er liggen vanuit levenstoegang: je kunt levenstoegang ook toepassen op het bedrag dat je nodig hebt voor eventuele uitgaven die je doen moet vanwege 'ziekte'. Daarnaast is het zo dat je hele overtuiging met betrekking tot 'ziekte' zal gaan aanpassen en wijzigen, omdat 'ziekte' niet bestaat.). Iedere euro-uitgave die ik heb, houd ik tegen het licht: heb ik dit echt nodig? Dit is een bewuste keuze, omdat ik zo min mogelijk wil bijdragen aan de huidige belastende (geld)systemen en structuren. Eenieder kan deze keuzes in het eigen leven maken.

Levenstoegang is levenstoegang.


8) Moet je 1-10% van je inkomen laten doorstromen naar een Levencirkel?
In de tekst van 'mijn' Levenscirkel staat dat de gedachte is dat wanneer eenieder 1-10% van hun inkomen laat doorstromen ten behoeve van levenstoegang van jouw medemens (dat kan 1 iemand zijn, maar dat kunnen ook meerdere personen zijn naar wie je een bedrag laat doorstromen) eenieder, globaal, vrije onvoorwaardelijke levenstoegang kan ontvangen. Zie verder vraag 7).


9) Vrije onvoorwaardelijke en onbelast(end)e levenstoegang: hoe zit dat?
Zoals je weet, is de vrije onvoorwaardelijke en onbelast(end)e toegang tot leven nu in beslag genomen als gevolg van regels en wetten die over direct natuurlijk samen leven heen gelegd zijn. Het diepste herstel vindt plaats als deze regels en wetten oplossen. Er zijn verschillende manieren om levenstoegang te herstellen. De Levenscirkel, embedding van de Transitie is er 1 van. The one programming rule, Existence Money ofwel Bestaansgeld die de banken in 1 dag kunnen programmeren is er ook 1. Het diepste herstel vindt dus plaats als huidige belastende regels en wetten oplossen en natural law weer op Aarde geïnstalleerd wordt.

'Basisinkomen' biedt wel onvoorwaardelijke toegang tot leven, maar niet vrij en onbelast(end). De politiek steggelt al jaren (echt al 10tallen jaren) over hoe ‘basisinkomen’ te financieren, maar dat is grote onzin. 'Basisinkomen’ biedt dus wel onvoorwaardelijk een dak boven je hoofd, voeding, schoon drinkwater, kleding, warmte, etc. Maar het biedt geen vrij en onbelast(end) samen leven: 'basisinkomen’ gaat over herverdelen van geld en belastingen. Terwijl we nu inmiddels weten dat belastingen illegaal en onnodig zijn. Daarnaast is herverdelen van 'oud geld' achterhaald, omdat geld al jaren geleden getransformeerd is naar 'nieuw geld'. The one programmingrule biedt wel een vrij en onbelast(end) samen leven wat dus niets kost.

Via deze pagina kun je lezen hoe voorstanders van 'basisinkomen' elkaar onderling een 'basisinkomen' (wat dan getransmuteerd is naar bestaansgeld) kunnen bieden.


10) Wat zijn de effecten van elkaar levenstoegang, bestaansgeld, bieden?
Als gevolg van het ontvangen van levenstoegang, bestaansgeld, kunnen jouw levensenergie, jouw talenten, vrij stromen en creatief tot expressie komen. En niet alleen jouw levensenergie en talenten, maar van eenieder. Het gaat steeds om ik-in-wij. Het gaat, vanuit vrij en onbelast(end) samen leven gezien niet over een individu (ja ook, maar het gaat veel dieper) het gaat over ik-in-wij. Het gaat niet over ik en jij. Nee, het gaat over ik-en-wij, over elkáár.

Als wij vrije onvoorwaardelijke toegang tot leven ontvangen, gaat er heel veel omvallen en oplossen. Vele vele banen die gecreëerd zijn om de huidige belastende systemen in stand te houden, lossen op.

Uiteindelijk zullen dus ook alle regels en wetten die over direct natuurlijk samen leven heen gelegd zijn omvallen. Dat gaat zich vanzelf ontvouwen. En kan eindelijk natural law weer hersteld worden op Aarde.

Via deze link kun je lezen wat er allemaal op gaat lossen, zodra we samen leven vanuit gedeelde levenstoegang.


11) Moet ik me openbaar en transparant tonen via het Levenscirkel-overzicht op Equi Place?
Nee, dat hoeft niet. Er zijn vele manieren waarop je gezamenlijk vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang kunt samen leven. Je bent er dus helemaal vrij in hoe je dit samen met anderen in jouw directe omgeving/in jouw directe verbindingen/relaties tot uitdrukking brengt. Er is geen evangelisatie.

Besef dat WIJzelf voor volledige transparantie kiezen! Moet je alles wat privé is dan maar openbaar gooien? Nee, we maken onderling alleen datgene transparant wat nodig is omdat WIJzelf ELKAAR betrouwbaarheid willen BIEDEN.

Equi Place faciliteert Levenscirkels.

Update may 15th 2015
Equi and Equi Place were here since 2007 but are dissolved may 15th 2015. Omdat Equi Place is opgelost, faciliteert ze geen Levenscirkels meer. Alle Equi rekeningen zijn vervallen. Tot 15 mei 2015 konden euro's gekocht en betaald worden in Equi. Dat kan nu niet meer.


12) Ik voel innerlijk dat ik wil samen leven vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, maar ik heb nog niet alle teksten gelezen. Moet dat?
Nee, er is geen enkele voorwaarde in die zin. Je hoeft niet eerst een verruimd bewustzijn te hebben, liefdevoller te zijn, of whatever (bijvoorbeeld ascencie zoals new-age bewegingen brengen, is geen voorwaarde) voordat je de keuze kunt maken in de Levenscirkel te staan. Deze keuze komt van binnenuit. Gewoon omdat je voelt dat het leven bedoeld is, geleefd te worden zonder allerlei regels, wetten, structuren, instituten, etc.

We hoeven dus ook niet eerst bijvoorbeeld boedelbeslag te voorkomen. Niet eerst. Er hoeft niet iets eerst te gebeuren voordat we op deze manier kunnen samen leven. Dat is nou precies de reden waarom samen leven op deze manier vastgehouden wordt. Omdat velen nog steeds vandaag de dag denken dat er eerst iets moet gebeuren, maar dat is dus niet zo. Jij kunt in het NU kiezen voor deze manier van samen leven. Al het andere is vrije creatie. Je zult zien dat als we gezamenlijk samen leven vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, bestaansgeld, heel veel gaat oplossen (lees nog even de tekst via deze link). Ook boedelbeslag. Want dat gaat dan gewoon niet meer plaatsvinden. Juist omdat eenieder vrije onvoorwaardelijke levenstoegang ontvangt. Voor 'the time being' tijdens de transitie fase is het prima natuurlijk dat er procedures zijn ter voorkoming van bijvoorbeeld boedelbeslag. (Via deze link lees je wat je kunt doen voordat je schuldeisers hebt.) Maar er zit dus niets vóór de keuze te willen samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. En de deurwaarders ontvangen ook gewoon vrije onvoorwaardelijke levenstoegang natuurlijk.

We zijn met 7bilj mensen op aarde. Er is genoeg voor ons allemaal. Als wij ons verlangen gewoon samen te willen leven, LEVEN, dan is er geen macht die ons daarvan weerhoudt. Besef jij dat de macht ook onderdeel is van de 7milj?


13) Vind je niet dat er lokale zelfvoorzienende gemeenschappen moeten komen?
Degenen die zelfvoorzienend willen leven, kunnen daar, ook nu al voor een deel, voor kiezen. Je kunt bijvoorbeeld gaan permaculturen. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Je kunt je erin verdiepen hoe je kunt koken zonder gebruik te maken van gas en/of elektriciteit. Evenzo kun je onderzoeken hoe je jouw directe omgeving kunt verwarmen zonder gas en/of elektriciteit. Het aanleggen van een waterput ten behoeve van drinkwater is lastiger: drinkwater vind je namelijk pas op 80m diepte en daarvoor dien je vergunning/ontheffingen te hebben. Lokaal voeding verbouwen biedt de omgeving verse lokale producten (lokale honing kun je inzetten bij hooikoorts) en is vanzelfsprekend goedkoper. Lokale kruiden uit de vrije natuur kun je inzetten als medicijn: food as medicine.

Maar lokaal is voor mij geen voorwaarde. Als je iets van veraf lekker vindt dan kun je dat gewoon importeren.

Vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, bestaansgeld, gaan alle producten en diensten naar een logische waarde.

Gemeenschap mag je wat betreft heel breed zien. Globaal bijvoorbeeld. Maar je kunt jouw gemeenschap ook lokaal houden. Het gaat erom dat je als gemeenschap een sterke verbinding/band met elkaar ontwikkelt vanuit het besef inter-on-afhankelijk te zijn. Inter-afhankelijk omdat we als mens gewoonweg niet bedoeld zijn als individu alleen op de wereld te leven en inter-on-afhankelijk, omdat we vanuit vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, bestaansgeld, in alle vrijheid kunnen kiezen met wie en wat we ons verbinden. Wezenlijke vrijheid en wezenlijke verbindingen/relaties dus.


14) Is geld het doel?
Eigenlijk is dit de belangrijkste en eerste vraag!
Nee, geld is slechts een middel: het faciliteert ruilen. Niks meer en niks minder.

Je kunt (nog eens) luisteren naar het interview dat ik had met Ad Broere.

Er is geen doel. Er is een keuze te willen samen leven vanuit gedeelde levenstoegang en bestaansgeld is daar de expressie van. Samen leven en het leven LEVEN in vrije creatieve stroming.

Do not create a new SYSTEM (stop system-thinking), just choose to live together and facilitate this way of living together like Equi Place does.

Als de innerlijke impuls van het verlangen wezenlijk samen leven vanuit de samenleving komt, kan de samenleving zich laten faciliteren in haar keuze door middel van een vergelijkbare omgeving als Equi Place was: ik ben op dit moment met iemand in gesprek die wellicht een nieuw Equi Place als 'try-out' omgeving kan bouwen.


15) Zijn er mensen die levenstoegang ontvangen vanuit een Levenscirkel?
Omdat het een ieder vrij is om zelf de keuze te maken naar wie hij/zij bedragen laat doorstromen, heb ik er geen zicht op wie VANUIT een Levenscirkel vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, bestaansgeld, ontvangt. Daarnaast kunnen er meerdere Levenscirkels naast elkaar bestaan, zowel in Nederland als daarbuiten. Er is geen sturing en controle.

De volledige boodschap van de Levenscirkel is dat wij openbaar tonen levenstoegang in gedeelde staat te laten en daar naar handelen (1-10% van onze inkomsten laten we doorstromen naar iemand of meerdere personen, die in de Levenscirkel staan) én dat wij openbaar tonen en zichtbaar maken dat wij vrije onvoorwaardelijke levenstoegang willen ontvangen.

Op dit moment (Augustus 2019) is er op de hele wereld niemand die vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, bestaansgeld, ontvangt voor zover ik weet. Er zijn wel mensen, die bijvoorbeeld via een partner, bestaansgeld ontvangen: een partner die inkomen ten behoeve van het gehele gezin naar zich toehaalt bijvoorbeeld. Dit betekent dat de andere gezinsleden bestaansgeld ontvangen. En dan de groep mensen die (bijstands)uitkeringen ontvangen: die ontvangen ook bestaansgeld, maar dan op vreselijk voorwaardelijke en controlerende manier.


16) Kan iemand die levenstoegang, bestaansgeld, ontvangt VANUIT een (bijstands)uitkering in een Levenscirkel staan?
Het kan zijn dat jij levenstoegang, bestaansgeld, ontvangt vanuit een (bijstands)uitkering en subsidies en toeslagen. Dan ontvang jij levenstoegang (zie hierboven voor de uitleg hierover). Je ontvangt echter géén vrije onvoorwaardelijke levenstoegang. Dus als jij voelt dat het jouw geboorterecht is vrije onvoorwaardelijke levenstoegang, uitgedrukt in bestaansgeld, te ontvangen, dan ontvang je die vanuit een voorwaardelijke (bijstands)uitkering, subsidies, en toeslagen niet. En dus kun je gewoon openbaar aangeven dat je wél vrije onvoorwaardelijke levenstoegang wilt ontvangen.

Lees ook vraag 7 nog even, waarin uitgelegd wordt dat het ontvangen van een (bijstands)uitkering, subsidies, en toeslagen gezien wordt als het ontvangen van voorwaardelijke levenstoegang. Bedragen hoger dan euro 1000,00 die je ontvangt vanuit zowel voorwaardelijke (vanuit een (bijstands)uitkering, subsidies, en toeslagen) als onvoorwaardelijke levenstoegang (vanuit een Levenscirkel) laat je weer doorstromen naar iemand of meerdere personen die levenstoegang willen ontvangen.

(Heb je een (bijstands)uitkering situatie? Dan zou ik op dit moment zeggen laat die situatie lekker zo. Je dient gewoon met rust gelaten te worden door de controlerende instanties zoals de sociale dienst. Je kunt hen deze informatie geven als je wilt, zodat de nieuwe levensimpuls ook bij hen binnen gebracht wordt. En natuurlijk kun je het bewustzijn dat onder 'vrij en onbelast(end) samen leven' ligt verder brengen in de samenleving: daar ligt een enorme kracht in... niet meer het 'oude' forwarden / communiceren, maar het 'nieuwe' vanuit het getransmuteerde gebied in jouzelf / jouw psyche.)


17) Is 'nieuw' bestaansgeld een wettig betaalmiddel?
Realiseer je dat het woord wettig in onze taal oneigenlijk gebruikt wordt: wettig in onze taal betekent volgens de geschreven wet. De waarheid is dat iedere geschreven wet onwettig is en illegaal volgens 'Natural Law'. Zie voor de uitleg en betekenis van Universal Law bij the New Earth Life Academy from the New Paradigm program.

Verder is het zo dat de nationale bank geen directe macht heeft over 'alternatieve' betalingsmiddelen. 'Nieuw' bestaansgeld is een ruilmiddel dat je zelf creëert via een Facilitatie Platform en een Faciclitatie Platform is een 'non-bank'. Een 'non-bank' heeft geen toestemming nodig van de nationale bank voor programma's die waarde kunnen overschrijven zolang ze niet betrokken zijn bij het uitgeven van fysiek circulerend geld (briefgeld en munten). 'Nieuw' bestaansgeld is een digitaal ruilmiddel waarmee je euro's koopt om je eerste levensbehoefte te betalen.


18) Hoe zit het als de overheid gaat werken als facilitering van ons als volksvertegenwoordigers en The One Programming rule gaat toepassen?
Zodra The One Programming rule ofwel existence money ofwel bestaansgeld toegepast wordt, gaat euro werken zoals 'nieuw' bestaansgeld werkt, en ontvangt eenieder in Nederland vrije onvoorwaardelijke levenstoegang. Dat betekent een geheel nieuwe situatie waarbij alle Levenscirkels overbodig geworden zijn en oplossen. Vanzelfsprekend kan The One Programming rule globaal toegepast worden, zodat ieder Mens op aarde vrije onvoorwaardelijke levenstoegang ontvangt.


19) (Ik ontvang mijn levenstoegang, bestaansgeld, uit een (bijstands(uitkering en) Ik heb schulden (hypotheek, 'lening', of andere vorm van schuld) wat doet de Levenscirkel dan voor mij?
Je weet nu dat je vanuit een (bijstands)uitkering jouw bestaansgeld ontvangt. Hoewel NIET onvoorwaardelijk, maar diep voorwaardelijk en gecontroleerd. Maar je ontvangt in het hier en nu wel je bestaansgeld.

Het kan zijn dat je schulden hebt opgebouwd als gevolg van gemaakte levenskeuzes in het verleden. En dat je met het bewustzijn dat je vandaag hebt andere levenskeuzes gemaakt zou hebben in het verleden. De gemaakte levenskeuzes in het verleden werken door in het heden: je ervaart dus dagelijks de echo van jouw eigen gemaakte levenskeuzes in het verleden. Hier zit geen enkel oordeel op: als je anders had geweten, had je in het verleden andere keuzes gemaakt. Als je dezelfde keuzes zou maken vandaag als in het verleden dan lees je waarschijnlijk mijn informatie niet, want dan kom je vanuit diep 'oud' bewustzijn of je bent wel bewust en maakt bewust levenNemende keuzes (ook hierin ligt geen oordeel: ik wijs aan wat feitelijk is).

De Levenscirkel lost jouw schulden niet op: dat is ook niet de intentie van de levenscirkel. Je kunt vanuit jouw bestaansgeld wel terugbetalingen doen vanzelfsprekend: jouw bestaansgeld is van jou en je bepaalt helemaal zelf waaraan je jouw bestaansgeld uitgeeft.

Schulden kunnen in crowd power processen onderling opgelost worden. Via deze pagina zeg ik daar meer over. En via de beschrijving van de functionaliteiten van Equi Place vind je nog meer inspiratie over het in crowd power onderling oplossen van schulden.


20) Wat als de getransmuteerde 'regering' de overige levensimpulsen gaat implementeren?
Als de 'regering' eindelijk ons organisch samen leven op Aarde faciliteert, dus zowel The One Programming Rule (bestaansgeld) als de overige levensimpulsen... vervallen zowel de levenscirkels als het in crowd power onderling oplossen van schulden. En is er eindelijk een geheel andere situatie op Aarde doordat overvloed niet langer van ons geroofd is en weer terug is in ons midden: we hebben dan weer toegang tot wat we nodig hebben én de veroorzaakte ongelijkheid tussen 'arm' en 'rijk' is gecorrigeerd. Hierdoor gaat meer en meer weer terug bewegen in haar oorspronkelijke staat van Zijn. Totdat we zover zijn dat we er, gezamenlijk, voor kiezen terug naar 'Huis' te gaan: samen uit, samen 'Thuis'.Gedurende de tijd kunnen er vragen bij komen of wellicht dat bepaalde antwoorden wijzigen als gevolg van voortschrijdend inzicht. Kom hier dus nog eens een keertje terug.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang, waarvan bestaansgeld de expressie is. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate