De Essentie vanuit vrij en onbelast(end) samenleven
Conscious Living on our Mother Earth

Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature
Normal Living Together on Earth in Communion with Mother Nature


De Essentie vanuit vrij en onbelast(end) samenleven
(The Essence from a normal living together on Earth. The text below is the transcript of the video. Scroll down: the video is English subtitled)

Conscious Living
Consious Living on our Mother Earth

Equinomy and Sacred 'Economics' are not the same
Cause Equinomy is the Economics of Certainty and Her Choice is here for years already


The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other in our Midst
In our Normal Living Together on Earth


Economics of Certainty is not an idea, nor a plan, but sprouts from an inner place and awareness where all can thrive on this planet together in peace and heart to heart connection. No agenda attached. Even no stories about each other attached. Nothing... of all this... Absolutely no divisiveness, that's not from Economics of Certainty. No one is excluded. All are included.

Totally walking my talk from Oneness consciousness.

I am very committed to a natural living togetherness, because She is the organic living togetherness on Earth from Source Essence. I am and will be a staunch supporter of the earth and her organic life. any thing less. Not that many are coming from that place. I am a beholder of that Space (and with me some others are too). That's why I see when people are not coming from that space. I am at peace. And I long to meet you at the other side of the bridge: I am there... Waiting... For a true Living Together on Earth... Hope you will not take to long.


Normal Living Together on Earth
Back in early 2009 I envisioned a community. I felt I wanted to create a local community in a little place called Nieuweroord (Newer Place translated in English). I wanted to co-create a place where people could find everything f-rom conception to death in one place. Then I realized... that ALL is here already... the only thing we need to do is to connect them differently. So then I started to envision a global free community... a normal living together on Earth. A 'New' Earth which is the Original Earth. We live in the Natural World in which all are supported. Poverty and other societal issues are of an old, deconstructing, constructed paradigm, which is dying. We ARE the bridge to the 'New', the Original, Natural World in which All Are Invited. No one is excluded, nor left behind. All Are Included in the Organic World. The 'New' Earth is already here.

We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept the Child’s Existence (Money). Make the inner choice to live together with every Child. Via Equi Place you see what is left out in our living together still. I invite you to embed the Next Generations


Mijn eigen bewuste pad
Ik ben geboren in Bergen op Zoom als oudste in gezin van zeven meiden. Hoewel mijn ouders mij dat niet oplegden, heb ik me altijd erg verantwoordelijk gevoeld voor ons gezin. Ik herinner me dat ik me als jong meisje een ouder van mijn ouders voelde. Ik ‘zag’ mijn ouders als mijn kinderen. Op een bepaalde manier was dat verwarrend en tegelijkertijd voelde het vertrouwd. Nu zie ik dat deze omdraaiing een kern van waarheid in zich draagt. Ik ben in wezen ook de ouder van mijn ouders. Diep in me leeft een waarheid en verantwoordelijkheidsgevoel dat ik mijn ouders ergens naartoe wilde leiden. Ik wilde hen uitnodigen te groeien naar een lichtere werkelijkheid. Dit gevoel van mijn ouders te moeten helpen, verplaatste zich naar de wereld. Ik had het gevoel de wereld te moeten helpen. Nu zie ik dat de waarheid is dat ik ‘slechts’ verantwoordelijk ben voor dat wat ik in mijn eigen wereld schep, en de verbindingen die ik daarin aanga met anderen en het andere.


Het moment dat ik de bron in mezelf herkende
Tijdens mijn zoektocht en ‘ont-wikkelings’ proces ontdekte ik allerlei verstrikkingen die terug te herleiden zijn naar de driehoek sex-liefde-geld, waarbij sex staat voor levensenergie (onze natuur en de wijze waarop alles is opgebouwd), liefde voor Echte Liefde (verbinding met Al dat Is) en geld voor toegang tot leven (onvoorwaardelijk). In essentie zijn deze energievelden vrij van enige lading. Maar helaas is dat allang niet meer zo. Eeuwen geleden ontstond er een onbalans in deze gebieden, met als uiteindelijk gevolg verstrikkingen en verwarringen op grote schaal. De verstrikkingen en verwarringen zijn inmiddels zo groots opgeslagen in de psyche van de mens dat bijna niemand ze meer als zodanig herkent. Dat is het diep trieste. Want als je iets niet herkent, blijft het bestaan. De expressie van de onbalans heeft steeds een andere vorm. En steeds subtieler, waardoor lastiger te onderscheiden.

Met name de laatste 10 jaar heb ik in mezelf het bewustzijn vanuit onvoorwaardelijke toegang tot leven en vrij en onbelast(end) samenleven ontsloten. Wat een verdiepend proces is geweest. Ik ontdekte de oorzakelijkheid van het uit balans geraakt zijn van de zuivere gebieden. En ik ontdekte de essentie van onvoorwaardelijke toegang tot leven (aarde, middelen, elkaar), en vrij en onbelast(end) samen leven.


Vrij en onbelast(end) samen leven
Ik zie een prachtig ‘moeder-ruimteschip’ voor me met de naam aarde. Op haar een weelderige diversiteit aan planten, gewassen, medicinale kruiden, bomen, en dieren. In haar een diversiteit aan grondstoffen die onuitputtelijk zijn. Verder zie ik de mens in al haar diversiteit in grootte, dikte, kleur, en talenten. De aarde is er voor ons allemaal. Niet ván ons. Vóór ons. De aarde heeft voldoende ruimte voor ons allemaal. Er is overvloed in en op de aarde. Genoeg voor alle aardbewoners, mens en dier. Als de mens gebruik wil maken van de aarde en wat de aarde voortbrengt, draagt de mens verantwoordelijkheid voor goed beheer.

De aarde kun je niet bezitten. We kunnen niets bezitten. We hebben de aarde in bruikleen, in beheer. We mogen haar gebruiken, benutten. En we hebben allemaal hetzelfde recht: toegang tot de aarde en haar middelen. Dat recht is van ons allemaal.


Ons recht op onvoorwaardelijke toegang tot de aarde en haar middelen kunnen we op verschillende manieren tot uiting brengen
We hebben nu de aarde (onze moeder), haar middelen, het plantenrijk, dierenrijk, en de mens, die haar talenten komt brengen. Ieder heeft geheel eigen en unieke talenten. Wat elk mens nodig heeft, is fysiek in leven zijn en daarvoor is nodig: gezonde voeding en drinkwater, een dak boven het hoofd, warmte en licht wat ons geboden wordt door de zon, onze vader, die van oudsher herkend wordt als de belangrijkste energie-bron. Meer heeft een mens niet nodig. De rest is vrije creatie.

Als de mens vrij toegang heeft tot de aarde en haar middelen kan de mens een huis bouwen op een plekje grond waar ze graag wil zijn, voor kortere of langere tijd. De mens kan de aarde gaan bewerken, grondstoffen uit de aarde gaan halen, of gebruik maken van moderne technologische ontwikkelingen om energie op te wekken. Ieder mens doet wat hij of zij goed vindt om te doen. Er is een grote diversiteit aan activiteit. Ieder in eigen flow. De één bakt brood, de ander verbouwt graan, weer een ander maakt een mooi schilderij, weer een ander schrijft prachtige gedichten. Nog weer een ander componeert de mooiste muziekstukken. En zo is eenieder lekker bezig met leven. Samen levend met degenen waarmee je wilt samen leven. Vanuit ontspanning samen leven is zo eenvoudig.


Hoe een samenleving er uit kan zien
Vanuit de bron kan ik een aantal mogelijkheden van samen leven benoemen:
  1. Je kunt er voor kiezen zelfvoorzienend te zijn, waarmee ik bedoel dat je je eigen graan verbouwt, het van het land haalt, en er brood van bakt; je eigen groenten verbouwt, ze oogst, zaden wint voor het volgende seizoen, hout hakt voor warmte of een andere manier van energie-opwekking.

  2. Je kunt er voor kiezen in een zelfvoorzienende gemeenschap te leven, waar ieder bijdraagt wat hij/zij bij wil dragen en neemt wat hij/zijn nodig heeft en niet meer dan dat.

  3. Je kunt er ook voor kiezen met elkaar te ruilen. Je kunt vrij ruilen met elkaar: een brood voor een boerenkool. Of wat je maar afspreekt met elkaar. Direct ruilen met elkaar dus.

  4. Je kunt er samen voor kiezen een ruilmiddel te gebruiken, zodat je onderling met elkaar gemakkelijk kunt ruilen. Evenals bij de directe ruil spreek je samen af wat de waarde van een brood is. Je ruilt dan een brood voor bijvoorbeeld 10 eenheden. Ik noem maar wat. Degenen die willen ruilen met een ruilmiddel kunnen met elkaar afspreken op welke manier het ruilmiddel dient te werken. Hoe het beschikbaar komt. Hoeveel er van beschikbaar komt. Een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel, zoals Equi bijvoorbeeld.


De werkelijkheid van de wereld is anders, maar we kunnen naar een onbelast(end)e samenleving bewegen
De toegang tot de aarde, haar middelen, en onze levenskrachten is niet vrij. De toegang is in beslag genomen door regels en wetten, die heersers over natuurlijk direct samen leven heen gelegd hebben. Via geldelijke belastingen worden we financieel belast. Daarnaast belasten we elkaar emotioneel, mentaal, en spiritueel als gevolg van de manier waarop we nu samen leven.
Vanuit de bron zie je dat het diepste herstel van de inbeslagname is de vrije toegang herstellen door de wetten en regels die onbelast leven belemmeren op te heffen, of te laten vervallen. Omdat de tegenkrachten (the powers that be) sterk zijn, zie ik dat in het hier-en-nu (nog) niet plaatsvinden.

Wel kunnen we elkaar in het hier-en-nu een inbeslagname-vergoeding in de vorm van The One Programming rule bieden ter compensatie van de inbeslagname. Vanzelfsprekend lost deze gekunstelde compensatie de inbeslagname niet op. De tegenwaarde van de inbeslagname-vergoeding zijn we zelf (niet goud of zilver of aandelen…): we brengen het geld naar de bakker, de slager, betalen onze energierekening ermee, de huur of hypotheek, etc. Met de maandelijkse inbeslagname-vergoeding kun je fysiek in leven zijn. En we creëren dit bedrag (Euro/USD 1000,00) zelf, vanuit het niets. Dit kost niets. Slechts één programmeerregel bij de bank, zodat eenieder maandelijks voldoende eenheden ontvangt, waarmee hij/zij fysiek in leven kan zijn. Hiervoor hoeven we niet belast te worden: belastingen heffen is onnodig.

Daarnaast kunnen we vanuit het besef dat we soevereine wezens zijn het huidige belastende systeem zoveel mogelijk verlaten. Door er niet langer aan mee te doen en er geen energie meer naar toe te laten stromen. Vanuit volwassenbewust-Zijn kun je hiervoor vele manieren bedenken. Zonder bewustzijn is er geen transformatie.


De basis van deze tekst staat als interview in een boek van Ad Broere (econoom) en breng ik in een video op YouTube.

Er is een playlist met de titel 'Circle of Life, Lifecircle, Entrance to Life, Levenscirkel...' vanuit vrij en onbelast(end) samen leven
De tekst van deze video staat als interview in het boek van Ad Broere 'Geld komt uit het niets'. Deze video toont je verschillende keuzes van samen leven op Aarde vanuit de essentie ofwel het 0-punt.

Aan het eind van deze vid reik ik je de Levenscirkel aan. Vanuit de Levenscirkel bieden we elkaar! vrije onvoorwaardelijke levenstoegang. Wij wachten dus niet op de politiek en de banken. Alle verantwoordelijkheden voor de manier van samenleven, zijn naar onszelf toegebracht. Wij plaatsen niets buiten onszelf. Vanuit onze diepe inzichten vanuit vrij en onbelast(end) leven gezien, is er geen onmacht meer. Al jaren niet. De keuze voor 'vrij en onbelast(end) leven, is er al jaren. Geld is niet het probleem in deze wereld. Geld zelf doet niks. Evenals dat the powers that be zoveel macht hebben als dat wij ze geven. Wij nemen onze macht weer terug, waardoor macht transformeert naar bronkracht. Van daaruit handelen wij.

Levenscirkels zijn in het NU nodig omdat wij onze 1ste levensbehoeften nog steeds in euro moeten betalen (zo heb ik persoonlijk euro 250,00 nodig om in 1ste levensbehoeften te voorzien, omdat ik mijn leven zodanig ingericht heb dat ik niet meer dan euro 250,00 nodig heb): tot half juni kon je euro KOPEN met Equi die je IN HET MOMENT aanmaakte. Dat kan nu niet meer. Equi Place is opgelost, omdat een facilitatie platform slechts een gemaakte keuze kan faciliteren...

Zodra 1ste levensbehoeften aangeboden! worden voor een puur ruilmiddel dat je zelf kunt aanmaken, zijn de Levenscirkels niet meer nodig.

Als je op zoek bent naar 'nieuwe betaalmiddelen' kun je dit stuk lezen 'looking for new currency's'.

Er zijn al vele alternatieve betaalmiddelen, zoals de Gelre en de overige LETS, de Florijn, Community Exchange Networks (wereldwijd)... maar er is nog niet 1 puur ruilmiddel op Aarde dat werkt als bestaansgeld en daarmee de oorspronkelijke fout, de inbeslagname van de Aarde en haar middelen, corrigeert.

De alternatieve betaalmiddelen zijn ontstaan vanuit het huidig 'geldbewustzijn' en 'systeemdenken' waarbij termen als kredietwaardig en systeem gehanteerd worden (inclusief hun 'oude' betekenissen en conotaties).

Bestaansgeld is de expressie vanuit 'mensbewustzijn' en 'menswaardigheid'.
Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate