Conceptie - Bewust uitnodigen van een ziel
Bewust uitnodigen van een ziel
Het bewust uitnodigen van een ziel in je leven, tijdens een bewust en heilig liefdevol verbonden liefdesspel, geeft levensenergie door aan de vrucht. Het zaad van de man zal liefdevol vanuit zijn hart en ziel energetisch geladen zijn. Als je als vrouw orgastisch bent op het moment dat je het zaad van je partner ontvangt, geef je jouw vrouwelijke levensenergie door tijdens de conceptie. Een bewust liefdevol aanwezig zijn in liefdevolle harts- en zielsverbinding voelt als een warme veilige vertrouwde bedding voor de ziel. Vanuit de andere dimensie kijkt de ziel toe. Je kunt je voorstellen dat deze ziel zich heel welkom voelt bij jullie: een bewuste uitnodiging laat je heel welkom voelen. Dat is nog eens een geweldige start van je aardse leven!You come to us from another World
from beyond the Stars and void of Space
Transcendent, pure, of imaginable beauty
bringing with you the essence of Love
You transform all who are touched by you

You are the master Alchemist
You Light the Fire of Love
in Earth and Sky
in Heart and Soul of every being
Through your Loving
existence and nonexistence merge

~Rumi~

gedicht gevonden op 23 november 2012,
een aantal jaar nadŠt ik de tekst voor de Inspiratiedag 'vier je zwangerZijn, ontdek jouw diepste vrouwZijn' geschreven hebHet zal duidelijk zijn dat voorgaande ook tijdens de zwangerschap en bevalling geldt. Het is geweldig als aanstaande ouders zich bewust voorbereiden op de conceptie, zwangerschap, en bevalling.

Voorbereiding op een bewuste conceptie
Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op een bewuste conceptie. Je kunt leren een heilige ruimte te scheppen voor jou en je partner, waarin je de ziel van jullie aanstaande kindje bewust uitnodigt. Je kunt leren hoe je je kunt voorbereiden op je zwangerschap. Je kunt de verschillende aspecten van jou als vrouw, aanstaande moeder, en vriendin onderzoeken.

Je kunt leren een dieper contact met jezelf te ervaren en daardoor straks ook met de baby in je buik. Je kunt leren te luisteren naar de signalen, de innerlijke wijsheid, van jouw lichaam en hierop te vertrouwen. Je kunt leren op welke manier je jouw partner hierin kunt laten delen.

Wil je hierover leren? Lees dan verder bij de Inspiratiedag 'vier je zwangerZijn, ontdek jouw diepste vrouwZijn'.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Trauma dat tijdens de conceptie of in de baarmoeder ontstaat, heeft effect op de ontwikkeling van de foetale hersenen die van de zuigeling, het zenuwstelsel, neurotransmitters, organen, fysiologie, psychologie, en het bewustzijn. Vroege traumatische herinneringen leiden tot lichamelijke imprints, en ondanks dat deze herinneringen mogelijk niet bewust zijn, beÔnvloeden ze toch alle aspecten van gezondheid en persoonlijkheid.

Traumatische imprints creŽren psychologische en gedrags patronen die zich neigen te herhalen gedurende het leven. foetussen in baarmoeders waar mama en papa niet in een liefdevolle verbinding zijn met elkaar kunnen mogelijk een imprint in zich dragen van disfunctionerene relaties wat tijdens de adolecentie of jong volwassenheid manifest kan worden. De imprint kan er de oorzaak van zijn dat een (jong) volwassene herhaaldelijk in niet vervullende en/of misbruikende relatie vervalt, omdat z/hij de condities herschept van haar/zijn vroege verwonding in een poging een andere uitkomst te bereiken. Totdat mensen zich bewust worden van hun eerste (oer) verwonding die hun gedrag tot gevolg heeft (wat over generaties heen gaat vaak) en totdat zij manieren vinden om tot heling te komen, zullen de patronen zich herhalen en overgedragen worden van generatie op generatie.

Vroege traumatische ervaringen in de baarmoeder kunnen zijn:
- in een baarmoeder zijn waar je niet gewenst bent of waar nagedacht wordt over abortus;
- in een baarmoeder zijn waar mama diepe emotionele pijn of chronische depressie doormaakt, omdat de foetus in de hormonale/neuro-chemische omgeving van de mama zwemt
- het gevolg zijn van een liefdeloze sexuele ervaring
- in een baarmoeder zijn waar veel stresshormonen aanwezig zijn doordat de ouders (vooral de mama) onder stress staat
- aan toxische stoffen zoals alochol, nicotine, en allopatische drugs blootgesteld worden in de baarmoeder, tijdens de geboorte, of gedurende de eerste twee levensjaren
- bloot gesteld worden aan huiselijk geweld of geweld van welke aard dan ook voor, tijdens, of na de geboorte
- verlaten worden door ťťn of beide ouders

Alle bovengenoemde ervaringen (en dit zijn maar enkele voorbeelden) kunnen, en hebben meestal, onderontwikkeling van de hersenen en een overprikkeling van het zenuwstelsel tot gevolg. Biologische tekorten en traumatische compensaties neigen zich na verloop van tijd op te bouwen en kunnen leiden tot een volwassene die moeite heeft gezond gedrag te ontwikkelen, vervullende relatie, en een vreugdevol leven.

Het is dan ook noodzakelijk om jongeren scholing aan te reiken dat hun bewustzijn van de sociale condities verhoogt die deze onbalans bestendigd, en handvatten biedt die de jongeren helpen de lijn van misbruik, mishandeling, en disfuctioneren te stoppen. De scholing dient jongeren tussen de 13 en 23 te ondersteunen in het ontwikkelen van een gezonde waarneming van relaties, sex(ualiteit), zwangerschap, geboorte, en ouderschap. Scholing dient de jongeren handvatten en kennis aan te reiken waarmee ze hun verleden kunnen helen, zodat ze een betere toekomst kunnen creŽren.

Ook dient scholing jongeren te ondersteunen in het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen waardoor ze de sociale gevolgen van onverantwoordelijk sexueel gedrag gaan begrijpen, waarbij ze aangemoedigd worden in integriteit met hun sexueel gedrag te zijn. Het is van belang dat jongeren gaan begrijpen dat het nodig is dat ze goed voorbereid zijn op het scheppen van nieuw leven en eerst een stabiele, liefdevolle verbinding aangaan voordat ze een kindje, een ziel, in hun leven gaan uitnodigen.

Verder dient scholing jongeren bewust te maken van trauma dat tijdens de conceptie, voor de geboorte, tijdens de geboorte, en tijdens de eerste twee levensjaren kan voorkomen.
Deze informatie heeft o.a. de volgende voordelen:
- jongeren ondersteunen in het zich bewustworden van mogelijk ervaren trauma in hun vroege leven
- handvatten aanreiken deze beschadigde imprints te helen
- jongeren ondersteunen en begeleiden in het begrijpen van de gevolgen van onverantwoordelijk sexueel gedrag en conceptie
- jongeren leren op zichzelf vertrouwen en hebben voldoende informatie/kennis beschikbaar zodat ze een fijne omgeving voor henzelf en hun baby kunnen scheppen
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.