Pedofilie - een signaal van een verworden gesexualiseerde samenleving
Het woord 'sex' is voor velen nog een beladen woord. Waardoor sexualiteit vanuit een beladen, verwarde verwrongen verworden psyche benaderd wordt: alles wordt gesexualiseerd benaderd en waargenomen. Zelfs de aanraking van het geslacht van je kind. Dan rijzen vragen als: 'wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en visa versa'. De vraag alleen al laat zien dat deze aan een verwarde psyche ontsproten is in plaats van vanuit een natuurlijke geïntegreerde sexualiteitsbeleving, want de vraag wordt gesteld vanuit een gesexualiseerde omgang met (heel jonge) kinderen.

Vanuit een natuurlijke omgang met je (heel jonge) kind begrijp je dat je jouw kind NOOIT vanuit sexuele lading en bijbedoeling dient aan te raken. De oppervlakkige vraag: 'wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en visa versa' laat zien dat de vragensteller geen inzicht en doorzicht heeft in de problematiek van de verwarde gesexualiseerde psyche. Het gaat veel verder en dieper dan aanraken. Het gaat om: aanraken, benaderen, kijken, én energetisch uitreiken naar jouw (heel jonge) kind. Dit houdt dus ook in dat je jouw kind niet vanuit een sexuele lading en bijbedoeling knuffelt! Of vanuit een sexuele lading en bijbedoeling vragen stelt. Of vanuit een sexuele lading en bijbedoeling aan jouw kind denkt.


De verwarde en verworden gesexualiseerde psyche neemt altijd gekleurd waar
Pedofilie is één signaal van een verwarde verwrongen verworden gesexualiseerde samenleving. De tegenhanger van pedofilie is in alles (verborgen) sexuele boodschappen en/of beelden zien. Zowel pedofilie als zijn/haar tegenhanger zijn perversiteiten als gevolg van het afgesneden zijn van de natuurlijke verbinding met jeZelf en Al dat Is.

Als gevolg van een liefdevolle hartsverbinding komt het liefdeshormoon Oxytocine vrij. Voor (heel jonge) kinderen is het uitermate belangrijk dat ze liefdevol geknuffeld worden, zodat ze een basisveiligheid in zichZelf ontwikkelen. Ook tijdens het geven van borstvoeding komt Oxytocine vrij wat de hartsverbinding tussen mama en de baby versterkt.


het geven van borstvoeding in het openbaar wordt jammer genoeg vanuit verwrongen gesexualiseerd denken nog steeds afgewezenvoor (heel jonge) kinderen is het uitermate belangrijk dat ze liefdevol geknuffeld worden, zodat ze een basisveiligheid in zichZelf ontwikkelende behoefte van het kind volgend kun je jouw kind bij je in bed laten slapenvanuit hun natuur knuffelen kinderen elkaar als een vanzelfsprekendheid, op scholen waar kinderen de dag beginnen met meditatie en elkaar omhelzen in een kring komt pesten bijna niet voorHet liefdeshormoon Oxytocine wordt ook aangemaakt bij partners die elkaar vanuit een liefdevolle hartsverbinding, die echte liefde is, benaderen en omhelzen. Vrijen vanuit een liefdevolle hartsverbinding vervult. Dit in tegenstelling tot plat neuken waardoor je jouw levensenergie weg laat lekken met als gevolg dat je je leeg voelt en al weer snel op zoek moet naar opvulling. (Sexuele) verslaving is een andere perversiteit als gevolg van het afgesneden zijn van de natuurlijke verbinding met jeZelf en Al dat Is.

Ware spiritualiteit betekent dat je volledig samen gevallen bent met jouw natuurlijk Zelf en Al dat Is. Het volledig samen vallen met je natuurlijke Zelf is een alchemistisch pad van bewustwording, waarbij je jouw lusten transformeert. Er zijn vele spirituele paden die je volgen kunt op jouw bewuste pad. Tantra is er één van. Wil je Tantra als Weg naar bewust Zijn volgen dan vraagt dat een voortdurend alert bewust aanwezig Zijn van jou. In het Westen, en ook inmiddels in het Oosten waar Tantra haar oorsprong vindt, wordt Tantra vaak aangeboden als techniek, methodiek..., als product dus, ter sublimering van sex en bloot. En dat verkoopt heel goed: aan deze perversie wordt veel geld verdiend.

Dat is niet waar Tantra ten diepste over gaat. Ten diepste gaat Tantra over het (weer) verbinden met je Ware Essentie en het benutten van sexuele energie als spirituele scheppings-kracht: een kracht die volledig vrij komt nadat de energie van lust getransmuteerd is. Sexuele energie komt dan beschikbaar als vrije spirituele creatiekracht. Als je weet dat alles in het Universum (de Universa) ontstaat en bestaat ten gevolge van sexuele energie, dan begrijp je dat het van levensbelang is de essentie van sexuele energie te doorleven en te begrijpen (is doorleefd Weten). Tantra als Weg naar bewust Zijn is veel breder en dieper: Tantra is een levenswijze. Evenals dat Yoga dat is. Beide 'paden' volgen een andere 'route', met uiteindelijk hetzelfde 'doel': volledig samenvallen met jouw natuurlijk Zijn, jouw Bron. Vanuit Tantra begrijp je dat Ware Spiritualiteit niets te maken heeft met religieuze dualistische verhalen, maar alles met Oorspronkelijke Bron Religie.


Opvoeding en scholing
Ten aanzien van deze aspecten en belevingen is er nog veel onbegrip vanuit onwetendheid. Zowel bij ouders, verzorgers van (heel jonge) kinderen, onderwijzers, hulpverleners, of wie ook maar (zijdelings) met (heel jonge) kinderen om gaat. Wil je hierin helderheid voor jezelf dan kun je de teksten en columns op mijn website lezen en/of je kunt mij ont-moeten tijdens één van de activiteiten die ik je aanreiken kan.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Velen verhalen dat kinderen in deze huidige tijd steeds jonger sexueel actief worden en lichamelijk volgroeid zijn. Je kunt hiervoor verschillende oorzaken aanwijzen. Voeding is er één van. In gemodificeerd soja en dranken in plastic flessen zitten bijvoorbeeld hormoonachtige stoffen.

Daarnaast is de gehele samenleving gesexualiseerd, waardoor bijna niemand meer vanuit een natuurlijkheid leeft. Dat heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op (jonge) kinderen. Ouders vinden het ook heel normaal dat (heel jonge) kinderen overal in betrokken worden, lijkt wel. En/of kinderen worden voor de TV gepland waar ze hun prikkels ontvangen, of via het internet. Hoe bestaat het dat een jongetje van 4 van school gestuurd wordt nadat het een klasgenootje sexueel benaderd heeft. Het jongetje van 4 moet dat gedrag voorgedaan hebben gekregen. Ofwel thuis, ofwel via de TV en/of bladen, ofwel via het internet.

Iemand reageert dat hij het als heel jong kind volkomen normaal vond dat zijn ouders hem waste, omdat hij immers nog veel moest leren en het zelf nog niet kon. Daar werd niet over nagedacht: het hoorde bij de opvoeding. In de column met de titel 'Sexueel Opvoeden van jouw (heel jonge) kind' schrijf ik hier over. Heel jonge kinderen denken hier sowieso niet over na. Worden kinderen wat ouder dan is het je taak als ouder/verzorger je kind te begeleiden in de prikkels/beelden/teksten etc. die ze naar zich toe krijgen.

Verder stelt iemand dat tegenwoordig de wet in alles een sexueel signaal ziet, ook als die er niet is. Dit signaal wordt gemeten naar de sexuele reacties van het veel te vroeg geslachtsrijpe kind volgens deze persoon. Tegenwoordig zou het rechtssysteem alles als pedofilie zien. Mijn antwoord daarop is: nou, volgens mij ziet het rechtssysteem juist niet alles als pedofilie, want hoe anders kunnen dan grote pedofiele netwerken (blijven) bestaan. Werkgroepen, die zich inzetten om de netwerken open te leggen, zijn al jaren bezig hiermee. Tot nu toe (2018) zonder substantieel resultaat.

Ik raad eenieder aan je eigen gezonde gevoelsverstand gebruiken: je intuïtie vertelt je hoe je vanuit natuurlijkheid je kind kunt opvoeden en begeleiden. Als sex en sexualiteit in jou zelf geen issue is, omdat het geïntegreerd is in jou is het ook geen issue binnen jouw opvoeding/omgang met je kind. Het issue is dat velen afgesneden zijn van hun eigen natuurlijke verbinding met zichZelf en Al wat Is.

Laatst liet een jonge moeder mij weten: mijn oudste van 3 slaapt graag bij mij in bed en ik laat dat ook toe… ik vind het prima… maar anderen vinden dat het niet kan. Ik heb die moeder het advies gegeven volledig op zichZelf en haar intuïtie en verbinding met haar kind te blijven vertrouwen.

Wil je ondersteuning bij het 'ouder-zijn'? Kijk dan eens op deze pagina.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.