Lente
De natuur ontwaakt uit haar lange winterslaap. Voedingssappen stromen weer omhoog naar de takken van bomen en struiken en laten de knoppen opzwellen. De eerste bloemen verschijnen aan de hagen en in de velden. De bewerkte akkers worden groener, want koren- en koolzaadplantjes groeien opnieuw. Het weer is onbestendig: het ene moment verwarmt een mooie zon je met zijn heerlijk heldere stralen, het volgende moment valt er een maartse bui. De natuur neemt haar eigen beloop en stroomt door de tijd... Niet vasthoudend aan wat was of uitkijkend naar wat komen gaat... De natuur is in het moment... Volkomen in vrede en integere waarheid met zichzelf... Kijk en voel de natuur... Laat het maar op je inwerken... Open je hart voor het nieuwe leven... de stromende sappen... laat je voeden... laat je helemaal opzwellen... en ontwaak... uit jouw lange winterslaap...

Vandaag, donderdag 20 maart, om 17.57 uur uur is de astronomische lente begonnen: de zon staat dan precies boven de evenaar. Die begindatum valt niet altijd op de 21e van de maand, zoals vaak wordt gedacht. Sterker nog, de komende decennia begint de astronomische lente vrijwel ieder jaar op 20 maart.

Op de eerste dag van lente en herfst duren dag en nacht overal even lang.

De seizoensindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. De seizoensverschillen vinden hun oorzaak in de schuine stand van de as waar de aarde om draait. Hierdoor komt de zon op het noordelijk halfrond (waar ook Nederland ligt) in de zomer hoger boven de horizon dan in de winter en schijnt daardoor in de zomer langer dan in de winter.

Dag en nacht duren op de eerste lentedag overal ter wereld even lang, maar niet exact. In ons land duurt de dag waarop de lente begint alweer ongeveer 10 minuten langer dan de nacht. Verschillen die het gevolg zijn van het feit dat de tijdstippen van opkomst en ondergang van de zon betrekking hebben op de bovenrand van de zon. Bovendien is de zon door breking van stralen in de atmosfeer nog kort zichtbaar terwijl zij in werkelijkheid al onder is.

Als de luchttemperatuur direct en alleen op de zon zou reageren dan zou 21 juni, de langste dag van het jaar, ook de warmste dag moeten zijn en precies midden in de zomer moeten vallen. In werkelijkheid loopt de temperatuur langzamer op vooral onder invloed van oceanen en zeeŽn. De opwarming van zeewater door de zon gaat langzamer dan de opwarming van landoppervlak.

Onder invloed van het nog koude water van de Noordzee begint aan de Nederlandse kust het warmere seizoen later dan in het binnenland. Als we de seizoensindeling volledig zouden laten afhangen van de gemiddelde temperatuur op verschillende plaatsen in het land, kunnen we uitrekenen dat de lente in Zuid-Limburg gemiddeld eigenlijk al op 9 maart begint en op Terschelling pas op 23 maart.

Om praktische redenen en volgens internationale afspraak gebruiken de weerkundigen voor het berekenen van klimatologische gemiddelden een andere seizoensindeling. De Societas Meteorologica Palatina, een van de eerste internationale weerorganisaties onder leiding van de Duitse keurvorst Karl Theodor besloot in 1780 om steeds drie opeenvolgende kalendermaanden als ťťn seizoen beschouwd. Volgens de klimatologische indeling is de lente dus al begonnen op 1 maart en duurt dit seizoen tot en met 31 mei. Zo kunnen de seizoenen over de jaren heen beter met elkaar vergeleken worden.


Lente in jou
Is de lente in jou ontloken? Ben jij in verbinding met je integere waarheid en voel jij het stromen in jezelf... jouw creativiteit? Als je echt in waarheid wilt leven met jezelf ben je bereid daar voor te gaan. Niets of niemand houd je dan nog van je voornemen af. Er is moed voor nodig om voor jezelf te kiezen, want je kunt je niet langer verschuilen achter slachtofferschap. Maak jeZelf vrij... Jij bent degeen die jeZelf kan bevrijden... Alleen jijZelf kunt dat doen... Gebruik de energie van de lente om jouw huis, jouw tempel te onderzoeken op oude gedachten, oude (geloofs)overtuigingen en spirituele concepten, die je belemmeren en beperken... Laat het eindelijk gaan: de angst, de boosheid, het verdriet, de pijn... hoe het zou moeten zijn (op deze aarde)... hoe het niet zou moeten zijn (op deze aarde)... Pak het nog een allerlaatste keer op... kijk er goed naar... onderzoek het... laat jouw Licht er op schijnen... Dan kan het niet langer bestaan... Je hoeft niets los te laten... Het laat jou los...

Waag de sprong... het is Jouw Tijd!mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.