Scholing in de 21ste eeuw
Een (mensen)kind weet van nature wat goed is voor zichzelf. Een kind weet intuïtief ook wat het wil eten: lees wat goed is voor haar of zijn eigen 'systeem' in plaats van dat wat het opgedrongen krijgt. Een kind heeft 'slechts' een bedding nodig, een veilige basis van waaruit het weet, vanuit ervaring, dat het mag ontdekken, spelen, fouten maken. Als het kind haar/zijn natuurlijk eigen ritme kan behouden, én in verbinding met de natuur om zich heen kan leven, groeit een kind in natuurlijkheid op en kan het natuurtalent van het kind zich ontplooien. Dit kan in een omgeving die het kind daarvoor de ruimte laat. (Dit geldt ook voor grote mensenkinderen.)

Voor mij is de essentie van huidige scholing (en van lang voorheen) dat kinderen hun natuurlijk ritme afgenomen wordt. Dat begint al in de thuissituatie als baby: het kind moet poepen, piesen, melk drinken (eten), slapen op het moment dat het de ouders uit komt in plaats van dat het kind het (biologische) eigen ritme mag aanhouden en ontplooien.

Elk kind leeft in zijn/haar gedachte en beschouwt/neemt waar vanuit zijn/haar gedachte. Je gedachte is de interpreteerder van de binnen- en buitenwereld, van het AL. Voor een kind is er alleen NU. Elk kind wil zich vinden in de ander, en in de wereld om hem/haar heen. Elk kind dat ruimte krijgt, balanceert zichzelf.

Trek nooit aan een kind, trek nooit aan een mensenkind. Zolang je geen angst in het (mensen)kind brengt, is/voelt het zich EEN met al wat is...

Met (mensen)kind bedoel ik een (mensen)kind zoals een (mensen)kind van nature is, zonder lagen erover. Een (mensen)kind houdt van nature niet vast aan ervaringen, het gaat er doorheen. Dat is de natuur van een (mensen)kind. Als een (mensen)kind hierin gehinderd wordt, gaat het 'verhalen maken' 'nadenken' 'gedachtes maken óver de ervaring'. De ervaring an sich is een ervaring, waarbij er van alles door het (mensen)kind kan gaan, maar wat (vrijwel) onmiddellijk weer losgelaten wordt. Nadenken, met verkramping (in welke vorm dan ook) tot mogelijk gevolg, is onnatuurlijk gedrag en aangeleerd. Een (mensen)kind dat ruimte krijgt, balanceert zichzelf.

Biedt het (mensen)kind de ruimte, een veilige bedding, waardoor het in verbinding kan blijven met de eigen wijsheid, die elk (mensen)kind innerlijk in zichzelf vindt.

So what remains is schooling from within without interfering of our government (we don't need no government anyhow). Feeling from within what we like to learn: not because we need to (from an emptiness) but just because we want to educate ourselves.

There is only ONE

The One law of this Universe is Balance
The One matter/substance is Light
The One force is Electricity
The One cause is Desire
The One emotion which has no opposite is Ecstasy
The One principle is Love
The One thinker is the Creator
The One thought is the Creator’s imagination
The One song is the music of the spheres
The One time is now
The One savior is You
The One is the other

Find the One in yourself; KNOW the One, in the all

matt presti
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.