Opvoeden in de 'Nieuwe Tijd' - moeilijk of een zegen?
Je Kind in Vrijheid laten (be)staan
Opvoeden IS
Stellen dat opvoeden moeilijk is, is onjuist. In iemands beleving kan opvoeden moeilijk zijn (geweest). Opvoeden is moeilijk, is geen universele waarheid. Dat ouders opvoeden als moeilijk kúnnen ervaren, klopt. Opvoeden kán echter ook als zegen, een vreugde, beleefd worden! Ook, of eigenlijk meer aansluitend juist, in deze Nieuwe Tijd. Opvoeden, wordt dan niet als opvoeden beleefd. Maar als het begeleiden van een mensenkind naar volwassenbewustZijn. De 'moeite' en verantwoordelijkheid, die het begeleiden van een mensenkind met zich mee brengt, beleef je dan als all inclusive vanuit een moeiteloosheid (wat dus niet inhoud dat het begeleiden geen inspanning 'kost').


Leven IS
Alles wat je daarachter invult, is niets meer dan een projectie. Het leven kan als zegen, een vreugde, beleefd worden of als moeilijk, etc… Wat je op het leven plakt, is een projectie. Geen universele waarheid.

Wat je op opvoeden plakt, is een projectie. Een begrijpelijke en menselijke. Maar het is geen universele waarheid.


Relateren en spiegelen
Relateren met je kinderen spiegelt jezelf: kinderen zijn je spiegels. Ben je bereid in de spiegel van je kinderen te kijken? Dan beleef je opvoeden als een zegen, want (zowel) kinderen (als het leven) geven je een prachtige kans jezelf te ont-moeten. Als ouder ben je een bedding voor je kinderen vanuit echte liefde. Het is dus niet zo dat jij jouw kinderen dient te spiegelen, dat jij een spiegel bent voor je kinderen. Dat is niet wat ik hier bedoel te zeggen. Kinderen zijn jouw spiegels. Kinderen spiegelen jouw intenties en gedrag naar jou terug.

Als je in struggle met jezelf (en het leven) bent, ben je als vanzelfsprekend in struggle met je kinderen.

En dat krijg je terug gespiegeld. Een samenleving (maatschappij) die struggled, krijgt dat terug gespiegeld in de kinderen.

Vanzelfsprekend zijn hiervan kinderen niet de oorzaak. (Evenals dat de huidige systemen niet de oorzaak zijn van de ellende/shit in de wereld.)

Alles begint bij jezelf. Kinderen opvoeden en begeleiden, begint bij en in jezelf.


Vrijheid begint bij en in jezelf
Een wezenlijk innerlijk vrij mens heeft geen opgelegde regels nodig. Zo heeft ook een jong mens geen opgelegde regels nodig. Hoe meer je jezelf ten diepste kent des te meer moeiteloos je het leven beleeft, inclusief het opvoeden van kinderen.

Het is geen waarheid dat je losgeslagen op zichzelf gerichte kinderen krijgt als ze zich niet hoeven houden aan opgelegde regels en afspraken. Het is geen waarheid dat je een losgeslagen op zichzelf gerichte samenleving krijgt als deze zich niet hoeft te houden aan opgelegde regels en afspraken. De gevolgtrekking is onjuist. Je kinderen geen regels opleggen, wil niet zeggen dat ze egoďstisch op zichzelf gericht opgroeien.

Degenen die niet zichzelf kunnen besturen van binnenuit willen regels opgelegd krijgen en leggen regels op aan anderen die afhankelijk van hen zijn. Opgelegde regels onderwerpen. Altijd. Dat is het effect en ook de bedoeling van opgelegde regels (en wetten). Opgelegde regels (en wetten) ondersteunen hen die willen controleren.

Opgelegde regels en wetten dienen gehoorzaamd te worden. Zoals ik kijk, dienen opgelegde regels en wetten vervangen te worden door heldere en duidelijke communicatie (inclusief afstemmen op de ander vanzelfsprekend). En dit geldt voor iedere relatie. Opgelegde regels zetten ook jou als ouder klem. Iedere situatie is weer anders en vraagt een ‘in het moment’ waarnemen en handelen.switi lobi
switi lobiVrijheid
Er bestaan nogal wat misverstanden over het begrip vrijheid in het dagelijks spraakgebruik. Vrijheid is niet hetzelfde als ‘vrijgesteld zijn’ of als ‘vrijblijvendheid’. Het betekent dus niet: laat de zaken maar waaien. Nee, het is juist zo, dat als je voor jezelf vrijheid wilt regelen deze des te groter is, naarmate je meer verantwoordelijkheid neemt. Jouw vrijheid is alleen en puur jouw vrijheid en een ander ervaart die weer op een geheel andere manier.

Daarom kun je die ook alleen maar zelf voor elkaar krijgen. En verantwoordelijkheid betekent niet, dat je allemaal lasten op je schouders neemt en dingen uit puur plichtsbesef doet. Verantwoordelijkheid nemen betekent een respons geven die vanuit je innerlijk komt en adequaat is op het moment zelf. Het volgende moment kan weer om een heel andere respons van je vragen.


Ontdekking van het innerlijk licht
Uiteindelijk is er de ontdekking van het innerlijk licht bij het vrije kind. Op die manier vindt er wedergeboorte plaats en dat voorrecht is voorbehouden aan de mens: het is zijn vrijheid, zijn glorie. Ouders die innerlijk wezenlijk vrij zijn, kunnen hun kinderen bij deze 'evolutie' begeleiden (het woord 'evolutie' is feitelijk onjuist, want er is geen sprake van 'evolutie' maar het her-inneren van de Innerlijke Bron en Haar Krachten). Want innerlijk wezenlijk vrij zijn, is er niet zomaar. Ieder individu moet die voor zichzelf klaarspelen, maar dan is hij ook puur van jou.

Vaste ritmes lijken zo gezond om aan kinderen voor te houden: vroeg naar bed gaan, want dan sta je de volgende dag weer vol energie op. Maar als je nog niet aan slapen toe bent, als je energie op dat moment nog niet zover is en je legt jezelf op te gaan slapen, dan weet iedereen dat dit gewoon niet gaat lukken. Natuurlijk zijn, je ritmes ook durven te doorbreken als dit van binnenuit overduidelijk wordt aangegeven, laat kinderen zelf hun vrijheid vinden. Kinderen hebben van baby af aan hun eigen levensritmes in het piesen, poepen, honger voelen, slapen, etc. Eisen dat kinderen op jouw tijd en ritme leven, is hun jouw wil opleggen (waaraan ze dienen te gehoorzamen) en ondermijnt hun verbinding met de eigen gevoelde levensbehoeften, hun eigen (lichaams)wijsheid, waarheid.


Je Kind in Vrijheid laten (be)staan
Je hebt geen regels nodig om als gezin (maatschappij) te kunnen functioneren. Dat is een geweldige misvatting, waardoor de controle vanuit regel- en wetgeving in stand blijft en er geen wezenlijke vrijheid is. Een veilige haven voor mensen(kinderen) heeft niets met regels te maken. Ik heb het over opgelegde regels en wetten. Het onderling afspraken maken, is iets geheel anders. Dat vindt plaats in goed overleg: communicatie dus.

Veiligheid voelen en ervaren, heeft niets met iets buiten je te maken. De meeste ouders hebben niet de gelegenheid gehad veiligheid in zichzelf te ontdekken en ervaren. Er is geen basisveiligheid en basisvertrouwen ontwikkeld, geen eigen krachtcentrum. Daardoor kunnen de tegenkrachten en eisen uit de buitenwereld, met name het huidig onderwijs (zie in het kader hieronder mijn visie op scholing), erg groots voelen en kan onzekerheid en twijfel groeien. En worden velen gedreven vanuit angst.

De 'Nieuwe Tijd' vraagt van jou als ouder een krachtig in jezelf staan. Je kunt opvoeden als een zegen, een vreugde, beleven als je jouw kind in vrijheid in verbondenheid met zichzelf en jou kan laten opgroeien. Ouders die innerlijk wezenlijk vrij zijn, kunnen hun kinderen opvoeden en begeleiden vanuit vertrouwen in zichzelf. Daardoor bieden ze als vanzelf vertrouwen aan hun kindje en hoe het zich zal ontvouwen. Het kind ervaart dan dat het bij de dingen mag voelen wat het voelt. En dat het zelf mag kiezen, en ook zelf moet kiezen, en dat het daarna altijd verder mag kijken. Als ouder ben je gewoon een bedding voor wat het kind zelf ervaart. Je laat dan zien dat die ervaring zelf nu juist je eigen leven is, en dat je er zo mooi naar kunt kijken, en zelf mag kiezen wat je ermee wilt doen. Kinderen zijn volledig totaal op 'het goede' gericht: ze willen van nature een leuke omgang met elkaar hebben, en dus doen ze dat ook.

Vanuit volwassenbewustZijn bieden we onze kinderen een veilige bedding.

De sleutel is communicatie. De essentie van communicatie is iets gemeenschappelijk maken... Samen in de cirkel staan... Iedere cirkel begint in het zelf van waaruit je je, naar buiten toe gezien, in steeds groter wordende cirkels verbonden voelt/weet (zelf, relatie, gezin, familie, stad/dorp/community, land, werelddeel, wereld als in globaal, universum, universa).mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Voor mensen(kinderen) die (opnieuw) in verbinding willen komen/blijven met hun eigen (lichaams)wijsheid bied ik verschillende mogelijkheden, waaronder emotioneel lichaamswerk, vitaliteitsmassage, dans.

Wil je je voorbereiden op het ouderschap dan kun je als vrouw bij
de workshop 'vier je vrouwZijn, ontdek de Godin in jeZelf' kijken en als man bij de workshop 'vier je manZijn, ontdek de God in jeZelf'. Samen kunnen jullie kijken bij de workshop 'vier je zwangerZijn, ontdek jouw diepste vrouwZijn'. . Er is nu een nieuw traject beschikbaar met de titel 'vier je ouderZijn van de Nieuwe Tijds Kinderen'.
Mijn visie op het begeleiden van mensen(kinderen) en scholing is dat je het Leven als een zegen, een vreugde, kunt benaderen. In plaats van als een struggle om te overleven. Het Leven heeft niets te maken met competitie. Leven is spelen. Het Leven is als zingen en dansen. Het Leven is als een gedicht en muziek en een schilderij. Dit alles is beschikbaar in de wereld. Scholing dient als voorbereiding zodat je kunt gaan samenvallen met de bomen, de vogels, de hemel, de zon, en de maan.

Opvoeding en begeleiding van kinderen, en scholing dient het jonge mensenkind te helpen zichZelf te Zijn. Het huidige onderwijs maakt een imitator van van het kind. Het onderwijst het kind als anderen te zijn. Dit is mis-onderwijs. Juiste scholing laat het kind zichzelf ontdekken wie het werkelijk is in de uniciteit. Authentiek. Er is niemand zoals jouw kind, nooit geweest, en zal er ook nooit zijn. De uniciteit van jouw kind is zijn/haar glorie. Het huidig onderwijs maakt een kopie van het kind en vernietigt zijn/haar originaliteit.

De ware betekenis van het woord 'educatie' is jou jezelf te laten ontdekken, zodat je van binnen naar buiten leeft: het brengt jouw potenties naar het licht. Deze vorm van begeleiding en scholing is wat ik je te bieden heb. Begeleiding en scholing dient gezond verstand te ontwikkelen. Mensen(kinderen) met gezond verstand laten zich niet van buitenaf aansturen. Hierdoor zal deze huidige verrotte samenleving niet overleven. De verrotte samenleving overleeft doordat mensen(kinderen) onbewust zijn.

Ons huidig onderwijssysteem is stompzinnig. Het bereidt het kind voor op een wereld die niet meer is in plaats van op een samenleving die aan het ontstaan is, zich aan het ontvouwen is. Daardoor ben je nooit in staat in afstemming te leven. Oké met het niet-weten, met de leegte. Huidig onderwijs is altijd 'out of date'. Als je de nieuwe wereld volgt, die zich aan het ontvouwen is dan heeft het mensen(kind) niets aan dat wat het huidig onderwijs het biedt.The only one you need to obey is your inner truth, your inner true Self

De hele 'inspanning' van ouders/verzorgers van kinderen dient erop gericht te zijn kinderen zo snel mogelijk te leren zelfstandig te zijn. Zodat het kind kan uitgroeien tot een zelfstandig mens dat zichzelf draagt met gezond verstand. Dit geldt ook voor scholing. In eerste instantie zal het kind wellicht minder efficiënt functioneren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het kind zijn/haar eigen manier vindt, zijn/haar eigen antwoorden vindt in zichzelf. Huidig onderwijs bereidt het kind voor om te vechten en in competitie en conflict, in vijandigheid en oorlog te zijn. Het bereidt het kind niet voor op vriendschap en liefde. En dat is juist waar het om gaat in de Nieuwe Tijd op de Nieuwe Aarde.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.