Welkom Thuis
Column 'Welkom Thuis' geschreven in 2013 en omdat dit onderwerp vandaag nog steeds actueel is plaats ik het hier opnieuw en heb ik het laten vertalen
Welcome Home in English

Update naar aanleiding van 75 jaar (relatieve) vrijheid (5 mei 2020)
Scroll naar beneden voor de update in kader onder dit artikel, want daar waar je in dit artikel '2012' leest, kun je beseffen dat wat ik schrijf in mijn artikel ook geldt in de realiteit van vandaag.


Op de 'Nieuwe' Aarde (wat de Organische Aarde is) het licht Zijn en reflecteren
We zijn alweer in het 4de jaar na het 'magische jaar' 2012. Ik merk in mezelf dat het meer en meer van belang is dicht bij mezelf te blijven. Ik ben dankbaar dat ik me vooral vanaf 2008 naar dit 'magische jaar' verdiept heb in illusies, verleidingen, en afleidingen waardoor ik ze nu bijna van een afstand kan ruiken. En nog overvalt een illusie me soms en ga ik er nog weer even in mee. Aan het begin van het eerste kwartaal van 2012 schreef ik het gevoel te hebben dat we in het jaar 2012 verder overstelpt zouden worden met verleidingen en afleidingen. De verleidingen en afleidingen waarin je meegaat, spiegelen de illusies die nog werkzaam zijn in je. 2012 werd voor velen een ontnuchterend jaar doordat nog meer illusies doorgeprikt werden.


'Magische Tijd'
Dit is een 'magische tijd'. Juist vanwege de ontnuchtering. De Nieuwe Aarde komt niet van buiten. De Nieuwe Aarde is een bewuste innerlijke keuze. Slechts deels heeft de Nieuwe Aarde met bewustZijn te maken. Ja natuurlijk maak je jouw keuzes op basis van bewustZijn. Maar bewustZijn doet niets. BewustZijn IS. Het is het besef van de Nieuwe Aarde wat verandering brengt in jou en daardoor in het Nieuwe Samen Leven ofwel het Organisch Samen Leven.
2012 heeft al plaatsgevonden. '2012' is een individueel bewustwordingsproces. Degene die vanuit volwassenbewustzijn Leven, bij diegene is '2012' gerealiseerd. Diegene leeft in het eeuwige NU, als volledig belichaamde BronEssentie, geen verleden meer en de toekomst wordt op geen enkele manier meer gezien. Diegene schept als Multidimensionaal Wezen (inclusief 5D) de Nieuwe Aarde vanuit het Aether (Earth = Aarde) Element ofwel 5de Element.


Nieuwe ofwel Organische Aarde
Diegenen in wie '2012' gerealiseerd is, nemen als vanzelf een nieuwe 'positie' in op de Nieuwe Organische Aarde. Er zullen nieuwe technologische ontdekkingen gedaan worden, nieuwe functies ontstaan, nieuwe (veel meer verfijnde) behandelmethoden, nieuwe manieren van samen leven, nieuwe vrij beschikbare ruilmiddelen, nieuwe relatievormen etc. En dit alles is AL zichtbaar.


De Nieuwe Organische Mens
De 'Nieuwe Organische Mens' (h)erkent dat Echte Liefde het Elektro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons MitochondriŽn (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te 'groeien en bloeien'. Al het andere is van het 'oude' en man-made elektrosmog.

Inheemse mensen die niet in elektrosmog leven, ťn geen 'Self-Thought / Self-talk' beoefenen zoals 'men' voorgeschreven krijgt via o.a. 'New Age' stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat 'cultuur en beschaving' aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.


De geboorte van de 'Nieuwe Organische Mens'?
Om als 'Nieuw Organisch Mens' geboren te worden, is het nodig om ALLE elektrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over 'off grid' en 'leven zonder beschaving', want dat is de programmering waarmee jouw psyche geÔndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. 'Ancients' bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. 'Ancients' wisten veel meer dan wij als mens nu. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we 'evolueren' want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.


Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos. Het Veld van Echte Liefde IS het 'Christus Bewustzijn'.

Zie je dat kerk en staat ook de diepe betekenis van 'Christus Bewustzijn' geroofd heeft? En zie je dat Vrij Bestaan(sgeld) een nog diepere betekenis krijgt?

Lees voor verdieping op de 'Nieuwe Organische Mens' de column 'Oorspronkelijke Bron (Religie)'


De 'Nieuwe Organische Mens' en Het Licht Zijn
Ik ben mijn bewustwordingspad AL gegaan. Mijn wijsheid is beschikbaar ontdaan van de illusies en verstrikkingen. Ik Leef de 'Nieuwe Organische Aarde' AL. Ik heb zelf een vacuŁm gecreŽerd door los te laten wat mij niet langer diende en ben verder gegaan. Ik ben klaar met het oude. Mijn innerlijke wereld is op 'magische manier' veranderd doordat ik stap voor stap gezet heb in schoonheid. Niet wetend waar de stapjes toe leiden, ga ik verder op mijn pad.

Ik Ben de 'Nieuwe Organische Mens', ik Ben het Licht. Leef het Licht. Ik breng alles vanuit mijzelf aan het Licht. Ik Ben Thuis.


Ik wens jou een welkom Thuis!We Are All Invited and We Are All Connected
We Are the mature 'Flower of Life'

mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


ELKAAR IN KRACHT EN VRIJHEID LATEN (BE)STAAN ZONDER ELKAAR TE BELASTEN (OP ELKE LAAG: FYSIEK, EMOTIONEEL, MENTAAL, SPIRITUEEL, ENERGETISCH, FINANCIEEL)

VANDAAG (5 MEI 2020) VIEREN WE 75 JARIGE VRIJHEID

De realiteit van ons huidig NU is echter heel anders dan elkaar in kracht en vrijheid laten (be)staan zonder elkaar te belasten.

Vandaag (over)leven we in een '1,5 meter samenleving' en sommigen noemen dat liefkozend het 'nieuwe normaal'. Vandaag worden we gedwongen thuis te blijven, en mogen! slechts de deur uit voor een boodschap en moeten ons dan aan vrijheidsbeperkende maatregelen houden: ons opgelegd vanuit onze 'regering' op straffe van boetes bij niet nakomen. Er is een kliklijn waar mensen elkaar kunnen verklikken als ze vinden dat de ander zich niet aan de vrijheidsbeperkende maatregelen houdt.

Kinderen worden belast en geÔndoctrineerd met nonsense, want anderen zijn een gevaar voor hen ofwel het is gevaarlijk om in leven te zijn en je moet elkaar wel wantrouwen. Kinderen worden belast en geÔndoctrineerd met de valse wetenschap dat hun lijfjes niet goed functioneren en zomaar ziek kunnen worden door aanvallers van buitenaf in de vorm van besmettelijke ziekmakende virussen (die niet bestaan: zie bewijs voor deze claim in mijn column Corona 'virus').

De 'regering' doet er alles aan door middel van wetgeving om ouderlijk gezag te ondermijnen en de bemoeizucht in jouw manier van laten open bloeien van jouw kind(eren) wordt groter en groter. Als jij als ouder niet doet wat de 'regering' van je eist, loop je grote kans uit de ouderlijke macht gezet te worden.

Ouderen zijn geÔsoleerd en worden gescheiden van hun partners en/of kinderen. De gezondheids- en welzijnsimplicaties hiervan zijn groots!

Als jij leven in de '1,5 meter samenleving' een goed idee vindt en leven wilt... dan respecteer ik dat. Als jij thuis wilt blijven, blijf dan thuis. Als je een mondmasker wilt dragen, doe dat dan. Kortom: het is jouw grondrecht om te kiezen.

ER IS SLECHTS 1 REGEL
DO NO HARM BUT TAKE NO SHIT


De huidige vrijheidsbeperkende maatregelen doen wel degelijk ONNODIGE schade! Ze leiden tot (wereldwijde) armoede. Vooral kleine bedrijven zoals bijvoorbeeld restaurants en reisburo's gaan failliet. Mensen die bij kleine bedrijven werken, raken hun banen kwijt.

IK-BEN-EEN-AUTONOOM-INDIVIDUEEL-ZELFSTANDIG-ONAFHANKELIJK-(DOOR)DENKEND-EN- VOELEND-MENS-EN-IK-KIES-ERVOOR-MIJN-VRIJHEID-TE-LEVEN-EN-IN-EIGEN-KRACHT-TE-STAAN-BINNEN-EEN- ORGANISCHE-SAMENLEVING-ZONDER-MIJN-MEDEMENSEN-TE-BELASTEN

Al jaren weet ik dat besmettelijke ziekmakende virussen niet bestaan (voor bewijs van deze claim kun je mijn column Corona 'virus' bestuderen).

De lockdown maatregelen gaan dus NIET over het jou en mij beschermen tegen een virus (want het bestaat niet in de betekenis van besmettelijk ziekmakend). Dan moeten er anderen redenen zijn voor de lockdown en ja die zijn er (in mijn Facebook groep 'Rewriting His Story | Unravelling Her Story' vind je bewijs van deze claim)!

DE-'REGERING'-ONTNEEMT-JOU-EN-MIJ-ONZE-GRONDRECHTEN en als zodanig jouw en mijn (relatieve) VRIJHEID- EN-MEER-EN-MEER


Ik begrijp doorleefd dat er geen besmettelijke ziekmakende virussen bestaan (bewijs claim in mijn artikel Corona 'virus'), en daardoor ben ik voorbij het vaccinatie issue 'wel / niet nodig' en/of 'wel / niet veilig'. Ik hoef dan ook niet te wachten op een onveilig, niet-getest vaccin. En ik ga me zeker niet laten vaccineren met een wezenlijk ziekmakend vaccin (bewijs claim in andere posten) omdat een ander zich daardoor veiliger voelt. Als een ander zich wil laten vaccineren, is dat geheel (en hopelijk goed geÔnformeerde) vrije keuze.

Ik onthou me niet van menselijk contact en draag geen mondmasker (wat juist ziekmakend is: bedenk eens van welk materiaal de maskers gemaakt zijn, die ingeademd worden), noch handschoenen. Vanzelfsprekend!

Ik leef niet in angst en ik weet, nogmaals, dat besmettelijke ziekmakende virussen niet bestaan. Ik ken mijn biologisch systeem inclusief zelfhelend vermogen.

Ook jij kunt voorbij (doods)angst gaan (door de (doods)angst te doorleven en op onderzoek uit te gaan naar wetenschappelijk onderbouwde feitelijkheden. Niemand kan je daartoe echter verplichten. Zoals dat niemand mij kan verplichten te voldoen aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen: ik doe niemand schade! En ik sta niet toe dat iemand mij en mijn geliefden schade doet. Of het moet 'vrije keuze' van mijn geliefden zijn zichzelf schade te laten doen. Ik schrijf 'vrije keuze' heel bewust tussen aanhalingstekens omdat iemand vanuit cognitieve dissonantie voor de realiteit niet wezenlijk vrije levenskeuzes maken kan. En ik heb compassie voor zelfdestructief gedrag van anderen, maar ga er niet in mee!

Er staat niet wezenlijk een menselijke autoriteit boven jou

Er staat niet wezenlijk een menselijke autoriteit boven jou in welke vorm dan ook. Ik ben mijn eigen autoriteit en draag 100% verantwoordelijkheid voor de levenskeuzes die ik maak en de implicaties daarvan. Jij bent jouw eigen autoriteit: niemand staat wezenlijk boven jou. Niet in de vorm van de 'regering', religieus figuur, wetenschapper, arts, of wat dan ook! Out the One (Eenheid, Bron, God, Schepper of hoe je deze Essentie maar noemen wilt) are the many and we are the many. Het is van wezenlijk belang dat je ten diepste doorleefd weet Wie en Wat Jij Bent en dat je een eternal BEing bent.

Als zodanig kan ieder individu op zichzelf stoppen met bijdragen aan het doodsparadigma van bestrijden en vernietigen van:
- de voedselvoorziening;
- kleine bedrijven en ondernemers;
- vrije onbelast(end)e levenstoegang;
- vrije zorgtoegang en vrije zorgkeuze;
- onafhankelijke berichtgeving (let op: ook de meeste social media is controlled);
- beleving en beoefening van vrije religie;
- grondrechten inclusief het mogen en kunnen maken van vrije levenskeuzes;
- ALLE overlay onnatuurlijke inorganische 'man-made' structuren die tot de 'dood' leiden (uiteindelijk heel letterlijk);
- Angst, Depressie, Psychose, Schizofrenie in de wereld vanuit afgescheidenheid;
- Verstrikking;
- Verwarring;
- (Op)offering;
- (Op)offers brengen;
- The Secret (manifesteren vanuit het Tekortenprincipe);
- Politiek (jouw kracht uit handen geven aan een 'regering' die over jouw (samen) leven gaan regeren;
- kortom: vrijheid!

Ieder individu op zichzelf kan (beginnen met) bijdragen aan het levensparadigma van leven laten leven
We are the many en in gezamenlijkheid (ieder individu op zichzelf) kunnen we een wezenlijk 'nieuw normaal' in de betekenis van organisch, ofwel natuurlijk, laten ontstaan. Zelf-samen!

Binnen een organische samenleving is er geen collectieve honger, depressie, zelfmoord, (kinder)mishandeling, gevangenisstraf, spionage door de 'regering' en/of belastingdienst en/of 'sociale' dienst.

Binnen een organische samenleving staan mensen (en alle levende wezens) en menselijkheid centraal.

Een organische samenleving kent geen opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen.

Leef jij binnen het doodsparadigma of het levensparadigma?


Het is jouw individuele vrije levenskeuze binnen welk paradigma je (over)leven wilt. Echter sta ik niet toe dat jouw individuele levenskeuze mijn vrijheid beperkt.

Als jij de lockdown maatregelen wilt opvolgen: prima

Ik confronteer je dan wel met onderstaande vragen, die je ook aan jezelf stellen kunt...
- maakt het je (me) wat uit dat mensen zelfmoord plegen om welke reden dan ook?
- maakt het je (me) wat uit dat kleine bedrijven en ondernemers (misschien wel inclusief jijzelf / mijzelf) failliet gaan?
- maakt het je (me) wat uit dat (mensen)kinderen slachtoffer worden van mishandeling?
- maakt het je (me) wat uit dat mensen (ik) hun (mijn) hypotheek niet meer kunnen betalen?
- maakt het je (me) wat uit dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, omdat ze zonder inkomen zijn?
- maakt het je (me) wat uit dat (mensen)kinderen zonder eten naar bed gaan en/of niet weten wanneer ze weer te eten hebben?
- maakt het je (me) wat uit dat kinderen niet vrij kunnen flow(er)en en open bloeien als de prachtige bloemen die het zijn?
- maakt het je (me) wat uit dat kinderen niet ontvangen wat ze nodig hebben om te blijven zijn wie ze in wezen al zijn?
- maakt het je (me) wat uit dat teniet gedaan wordt wat onze voorouders hebben laten ontstaan?
- maakt het je (me) wat uit dat onze (mijn) generatie niet verder gaat dan onze (mijn) voorouders en ik wezenlijke vrijheid verder breng naar de volgende generatie?

75 JAAR (relatieve) VRIJHEID

Maakt het je (me) wat uit dat onze (mijn) voorouders gestreden hebben voor (relatieve) vrijheid en ben je (ik) bereid om te gaan staan voor WEZENLIJKE VRIJHEID?


Elkaar in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan zonder elkaar te belasten op welke laag dan ook!

Voorbij angst (doordat je angst doorleefd hebt)
Voorbij (mond)maskers

Ik schrijf hierboven "op welke laag dan ook" en refereer aan de fysieke, emotionele, mentale, spirituele, energetische, ťn financiŽle laag. Je zou daardoor het idee kunnen krijgen dat deze lagen afgescheiden zijn van elkaar. In werkelijkheid zijn deze lagen NIET van elkaar gescheiden, want jij bent HEEL. Je kunt 'spirituele' vrijheid vinden in gevangenschap en de geschiedenis leert ons dat er mensen zijn die in gevangenschap tot 'spirituele' vrijheid gekomen zijn. Echter: wezenlijke doorleefde vrijheid kan er niet zijn in gevangenschap, want in essentie zijn materie en spirit niet van elkaar gescheiden... Ze zijn 1 en dŠt is de wezenlijke MATRIX (dat wat we 'matrix' noemen in deze realiteit is een verstrikking en verwarring en omdraaiing, want er wordt verwezen naar de overlays en de overlays).

Geen valse verlichting
In de betekenis van ontstijgen aan onvrijheden in de materie. Maar wezenlijke verlichting vanuit doorleving en belichaming inclusief de materie.

Een 'Vrije Spirit' past doorleefde vrijheid toe

WELKOM THUIS

Informatie via (social) media is veelal onjuist

Vooral informatie die je via main stream media ontvangt, is onjuist. Zowel inhoudelijk met betrekking tot besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief virussen gebaseerd op de foutieve germ theorie (niet wetenschappelijk onderbouwd en bewezen dus) en de aantallen doden. Artsen in ziekenhuizen krijgen de opdracht! om iedere dode te registreren als overleden als gevolg van Corona 'virus' (wat niet bestaat). Ook voor wat betreft overvolle ziekenhuizen is de informatie onjuist. Zorgverleners wereldwijd, ook in Nederland, beginnen zich uit te spreken. Zoals ik dit gesprek op Facebook volgde tussen wederzijdse Facebook vrienden naar aanleiding van post die iemand schreef dat ziekenhuizen beslist niet overvol zijn:
Iemand vraagt: "Ben je gaan kijken?"
Antwoord van poster: "Ik ken er een paar van de verpleging die heel langzaam boos worden om de valse berichten. Ik mocht zelf niet naar binnen."
Iemand zegt: "Hopelijk gaan ze zich uitspreken."
Antwoord van poster: "Dat komt vanzelf. Maar als ze dat nu doen zijn ze hun baan kwijt. Dus ze moeten kiezen. En daar wrijft de schoen."
Iemand zegt: "Ja dat geloof ik direct! Deze mensen zouden we met elkaar moeten steunen ook financieel zodat de waarheid aan het licht komt."
Antwoord van poster: "Ik wel ja. Iedere dag."
Iemand zegt: "Wat bedoel je?"
Antwoord van poster: "Ik werk er."

Namen ter bescherming van personen weggelaten.

Echter is ook veel van wat je via social media aangereikt krijgt niet kloppend. Van belang dus om zelf onderzoek te doen en onderscheidend vermogen te ontwikkelen.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.