Verdieping in Tantra, de Koningin en Koning vinden elkaar
Je kunt deze column lezen als een geleidemeditatie, waardoor de energieën ook beschikbaar komen voor jou. Ga maar lekker zitten, voel hoe je op je stoel zit en waar jouw billen de stoel raken, voel je voeten op de grond... en adem diep door naar je buik en nog dieper door naar je bekkenbodem... Voel eens even in je lichaam... voel je ergens spanningen? Ga daar dan met je aandacht en adem naar toe en 'open' als het ware je lichaam. Adem lekker diep door... en nu... Open je gewoon maar voor de woorden en de energie 'achter' de woorden en voel waar ze jou (aan)raken, of ze ook resoneren in jou... Ik wens jou een mooie reis...

Het verlangen
Een aantal weken geleden mocht ik een prachtige man en vrouw 'begeleiden' in hun reis naar hun Wezen en elkaar. Zij had mij gevonden op het internet en voelde de woorden en energie op mijn website resoneren in zichzelf. Zij belde en 'herkende' mijn stem. Prachtig hè, hoe dat werkt. Daarna was er al snel een afspraak voor een verdiepend Tantra weekend gemaakt. En ook over de financiële energie-uitwisseling konden we elkaar snel vinden. Als het zo gemakkelijk stroomt, dan 'weet' je dat er iets moois en bijzonders staat te gebeuren. Kán plaatsvinden, omdat 'Hét' zich kan gaan ontvouwen. Als het gemakkelijk stroomt, is álles aanwezig voor een geweldig feestje. Kán? Ja, kán!

Want: als álles op haar plaats is, zowel intrinsiek als extrinsiek... als de 'flow' geleid heeft naar een prachtige samenkomst... Ja, dan kán 'Hét' geschieden. Maar dat moet niet. 'Hét' geschiedt als alles blijft meewerken in overgave en vertrouwen. Slechts dán geschiedt het wonder.

En in de situatie met deze prachtige man en vrouw, waarbij álles aanwezig was, bleef álles in aandacht waardoor het wonder geschiedde.

Ik wil dit moois graag met jullie delen en heb deze prachtige man en vrouw gevraagd of het oké is dat ik hun proces als 'voorbeeld' voor jullie gebruik. En ze hebben 'ja!' gezegd. Dankjewel daarvoor!

Ik wil graag de essentie delen in plaats van een letterlijk verslag van het weekend. Want in de essentie ligt een boodschap voor ons allen, zoals ik dat voel, in hoe we gezamenlijk een samenleving kunnen co-creëren in harmonie met onszelf en elkaar doordat man en vrouw, de Koningin en de Koning, elkaar (opnieuw) gevonden hebben.


De ont-moeting
We beginnen met een gezamenlijke ont-moeting waarbij ik hen uitnodig hun intentie voor het weekend te verwoorden, zowel naar zichzelf als naar elkaar toe.

De liefde en zorg tussen de twee is zo voelbaar. Heerlijk om daarbij aanwezig te mogen zijn. Maar beiden voelen dat ze er (nog) 'niet zijn'. Ze voelen dat het verleden en de emoties die daarmee gepaard gaan zich steeds opdringen en dieper contact met zichzelf en elkaar verhinderen. Ze beseffen dat de emoties om aandacht vragen, gezien en gehoord, willen worden... (h)erkend, zodat ze na (h)erkenning eindelijk losgelaten kunnen worden. Eigenlijk... dat de emoties dan als vanzelf loslaten, oplossen... Ze beseffen beiden dat ze niet om dat proces van wezenlijk 'kijken' en voelen heen kunnen. Dat ze dit niet over kunnen slaan. Ondanks de weerstand. Want die is er ook.

Ik zie een prachtige warme lichte liefdevolle man, die beseft dat z'n leven niet over rozen is gegaan. Maar hij is er klaar mee (hij is niet klaar met zijn aardse leven, hij heeft geen behoefte meer om in drama te leven): het heeft een plek. En hij voelt zich helemaal klaar om met haar de (zijn en haar) diepte in te duiken. Ik zie een prachtige warme liefdevolle vrouw, die een diep verlangen voelt om op alle wezenlijke lagen samen te stromen met haar man en aangeraakt te worden door haar man. En ik zie bij haar pijn en zwaarte op, met name, het 'vrouwelijke stuk'... ofwel de diepe afwijzing op het vrouwelijke (doordat het mannelijke uit balans ging). En ze draagt het al zo lang bij zich (waarschijnlijk al vele levens). Ik zie angst ook en wantrouwen. Zó diep gekwetst geweest. Daardoor steeds alert waardoor werkelijke overgave er nog niet kan zijn. Voor werkelijke overgave is vertrouwen nodig. En een diep gevoel van veiligheid. Maar hoe kom je tot vertrouwen als je ten diepste ontkracht en verkracht bent in je vertrouwen? Waar vind je dan je diepste oervertrouwen?


Het bieden van een wederzijdse veilige bedding
Vertrouwen groeit als vertrouwen gebóden wordt. Heeej, hoeft ze dit dan niet uit zichzelf te halen? Nee, dit hoeft ze niet en dit kán ze ook niet. En let op: met 'ze' bedoel ik nu niet haar persoonlijk hè. Ik bedoel hier: daar waar vertrouwen geschaad is, en waar is dat niet, wordt vanuit angst contact gemaakt (of je het je nu bewust bent of niet). Geschaad vertrouwen heeft een nieuwe ervaring nodig: de ervaring en beleving dat vertrouwen gebóden wordt. Dit vertrouwen komt van binnenuit. En heeft dus niets te maken met 'je moet vertrouwen hebben', waarmee je de ander op het zelf terugwerpt... waarmee je eigenlijk zegt en ook handelt vanuit wantrouwen. En het wantrouwen bij de ander weer versterkt, bevestigt.

Snap je dit?

En de 'ze' gaat over het vrouwelijke dat zo diep diep diep ontkracht en verkracht is. In zowel mannen als vrouwen. Dus ga nu als man niet achterover leunen en voelen: zie je wel... zij! heeft nog werk te doen. Zij! heeft nog issues, waardoor zij chaos en emoties creëert. Dan heb je het als man nog steeds niet gesnapt. Als jij namelijk geen issues hebt, kun je er gewoon zijn, kun je gewoon aanwezig zijn in de chaos en emoties (ook in die van jezelf, juist ook in die van jezelf... want als je niet in je eigen chaos en emoties durft te zijn, kún je gewoon niet aanwezig Zijn bij die van een ander) en zul je dat helemaal niet als zodanig benoemen. En ben je er al helemaal niet allergisch voor. Doordat jouw spiegel een liquide raam is geworden, mag zij gewoon helemaal bij je binnen komen en wordt het spelletje van 'spiegelen' niet meer gespeeld: dit is van jou en dit is van mij. Dan mag en kan zich gewoon ontvouwen wat zich wilt ontvouwen, wat zich aandient in het moment en daar kijken jullie dan samen naar. En meer en meer kan zich dan ontvouwen wat er tussen jullie plaats wil vinden. Wat er uit jullie verbinding wil ontstaan. Dat ontvouwt zich natuurlijk, zoals hierboven al aangeven, alleen maar als je er beiden voor wilt gáán. Wezenlijk open bent en bereid bent om wezenlijk ten diepste (aan)geraakt te worden.


Hoe de Koningin en de Koning zichZelf en elkaar vinden
Na de gezamenlijke ont-moeting gaan zowel hij als zij eerst het diepere contact met zichZelf aan. Voor hem in de meditatie gevolgd door een Lingam Healing Massage en voor haar in de meditatie gevolgd door een Yoni Healing Massage.

Zijn individuele reis
In de meditatieruimte branden wierook en kaarsen. De sfeer is er open, uitnodigend, warm, en licht. De ruimte straalt veiligheid uit en biedt vertrouwen wat een heerlijke bedding biedt voor hem.

In een geleidemeditatie, onder de klanken van 'The Whale Song', nodig ik hem uit contact te maken met het kristal in het centrum van Moeder Aarde en zijn lichaam te laten opvullen met haar energie die binnenkomt via zijn perineum. Nadat zijn hele lichaam opgevuld is met haar energie nodig ik hem uit de energie via zijn kruin, zijn vingertoppen, en zijn tenen om hem heen te laten stromen... zodat om hem heen een bel van energie ontstaat, een bel van aarde-energie... energie van de 'Moeder'. Energie die hem koestert, veiligheid biedt, een bedding biedt, vitaliteit en creativiteit biedt. Daarna nodig ik hem uit zijn aandacht te verplaatsen naar zijn kruin en zich daar een bloem voor te stellen. De bloemblaadjes openen zich naar boven toe en zover als dat goed voelt voor hem in het moment. Daarna nodig ik hem uit om vanuit zijn kruin contact te maken met de kosmos, met de centrale zon. En de centrale zon verwelkomt hem en laat energie naar hem stromen. Hij mag deze energie een kleur geven. Warm goud bijvoorbeeld, maar iedere andere kleur die in hem opkomt, is helemaal goed. De energie komt zijn kruin binnen en vult zijn lichaam. Nadat zijn hele lichaam gevuld is met deze energie stroomt de energie via zijn kruin, zijn vingertoppen, en zijn tenen ook om hem heen. Zodat om hem heen een bel van kosmische energie ontstaat... Energie van de 'Vader'... Energie die hem inspireert, hem laat Zijn, aandachtig aanwezig laat Zijn... In hem en om hem bevindt zich nu de energie van de 'Moeder' en de 'Vader' en hij stevig verankert in het centrum in diep contact en verbondenheid met 'Moeder' Aarde en 'Vader' Zon. Op deze plek mag hij voelen dat alles goed is, veilig, stromend, stil en sereen... Ik laat hem genieten van dat Wat Is op deze plek en als hij genoeg genoten heeft, nodig ik hem uit zachtjes zijn ogen open te doen.

Na deze afstemming nodig ik hem uit nog meer contact te maken met zijn bekkenbodem, met zijn aandacht en adem. Ik nodig hem uit met zijn adem als het ware zijn bekkenbodem aan te raken door diep door te ademen naar zijn bekkenbodem toe. Hij kan zijn bekkenbodem als schaal voelen... een schaal die hem draagt. Daarna nodig ik hem uit met zijn aandacht naar zijn anus te gaan en als het ware te ademen via zijn anus waarbij hij de spieren van zijn anus gebruikt om met behulp van de adem helende aarde-energie in te ademen. Ik nodig hem uit alle celletjes in zijn anus te openen en te vragen hun verhaal te vertellen... welke gedachten komen er op, welke emoties en gevoelens, misschien beelden uit een (ver) verleden. Hij hoeft 'er niet in te gaan' in wat hij ziet, voelt, ervaart... hij mag op 'op afstand' naar kijken. Voor mijn gevoel dient er zich bij hem niets aan dat aandacht vraagt. Ik voel veel energie in zijn anus. Hij voelt het zelf ook. Dan nodig ik hem uit zijn aandacht te verleggen naar zijn perineum en daar (sexuele) aarde-energie in de ademen. Alle celletjes te openen en te vragen hun verhaal te vertellen... Wow, het stroomt. Wat een energie. Zowel in anus als in het perineum veel (sexuele) energie. Hij voelt het ook. Dan nodig ik hem uit zijn aandacht te verleggen naar zijn ballen.. en idem... Hm, niets dat aandacht vraagt, maar weinig energie. Daarna aandacht naar zijn Lingam en idem... Opnieuw niets dat aandacht vraagt, maar weinig energie. Dan stel ik hem voor om zijn anus met zijn ballen/Lingam te verbinden door middel van een lemniscaat, met zijn perineum als middelpunt, en wow... de (sexuele) energie (die zijn levensenergie is) volgt zijn aandacht. Een bulderende lachbui volgt. Is het zo eenvoudig? Ja, zo 'eenvoudig' is het. Leuk hè... (Misschien kun je de geleidemeditatie en de visualisatie volgen en hetzelfde in jouw eigen systeem herkennen... lekker hè, leuk!). Ik ontvang een impuls om hem 'mee te nemen' en uit te nodigen in het (h)erkennen van zijn lichtlichaam/torus-field, zonder dat ik dat benoem naar hem, en wow... zijn pranabuis opent zich vanuit zijn perineum en reikt daarna ver! de aarde en de kosmos in. Zijn lichtlichaam/torus-field ontstaat in de resonantie als vanzelf en om zijn torus-field ziet hij de kleuren van de regenboog. Ik hoef hem alleen maar 'mee te nemen' en uit te nodigen. Wow! Now, he's a vessel for life, omdat hij in wederkerige verbinding is mét de Aarde en de Kosmos.

Hierna ronden we langzaam af in de meditatieruimte en ontvangt hij in de massageruimte zijn Lingam Healing Massage wat voor hem (en voor mij) één groot feest wordt. Wat een prachtige ontvankelijkheid en overgave in vertrouwen. Wat een stroming. Wat een (h)erkenning voor hem.

Ik vind het leuk met jullie te delen dat hij architect! is. Als jonge jongen ontwierp hij al... van nature. Het natuurlijke ging er voor een belangrijk deel uit als gevolg van scholing. En nu sinds een aantal jaar, maar met name dit jaar (dit is Zijn jaar), komt hij weer helemaal in contact met Zijn Natuurlijkheid en -talent. Een architect weet natuurlijk (wellicht onbewust) alles van heilige geometrie. Hij had van mij maar een kleine 'aanraking' nodig, waardoor zijn systeem zich als vanzelf liet her-inneren. Prachtig hè... hoe hét werkt!

Haar individuele reis
Bij haar stroomt de aarde-energie heel gemakkelijk naar binnen via haar perineum en raakt veel aan. Ze heeft zich nog niet eerder zo 'gevuld' gevoeld. Thuiskomend. Maar er gebeurt meer! Nog niet helder...

Voor haar gevoel stroomt de kosmische energie, wat ik als energie van de 'Vader' benoem, mooi binnen. Maar veel minder heftig dan de aarde energie, die ik als energie van de 'Moeder' benoem. Voor mij voelt het dat ze de energie van de 'Vader' niet goed binnen kan laten stromen vanuit angst. Een blokkade in stroming op het keelchakra komt naar boven. Ze herkent dit van vroeger en heeft er eerder naar gekeken en in eerdere sessies (niet bij mij) over gehoord. Ik heb een gevoel van een touw rond haar nek waaraan ze naar achter getrokken wordt en een gevoel van stikken/benauwdheid. Ik nodig haar uit te uiten wat ze voelt, wat ze waarneemt... Ik projecteer mijn beeld niet op haar. Ik nodig haar uit zich te uiten. Ik laat het vanuit haar ontstaan. Ik reis 'slechts' met haar mee en nodig uit. Maar ze heeft (nog) geen woorden. Ze herkent het gevoel van stikken, van benauwdheid. Van zichzelf niet uit durven spreken, van monddood gemaakt zijn. Ik nodig haar uit klank te geven aan wat ze voelt. En alles wat ze op dat moment kan en vooral dúrft uit te brengen, is een piepgeluidje. Ik voel de impuls om haar 'mee te nemen' op de klank van mijn stem en gebruik daarvoor het nummer van Bodhi Khalid met als titel 'Welcome Home' en ik ga zingen. Voor haar zingen. Uitnodigend... ze mag meezingen... Maar dat doet ze niet: ze luistert, met tranen in haar ogen en ontroering in haar hart en ziel. Onze zielen hadden elkaar al herkend, maar in dit moment gaat de poort van (h)erkenning nog verder open...

Ze laat me weten dat ze zich herinnert hoe fijn ze het vindt om te zingen en dat ze dat vooral ook weer wil gaan doen!

Met alles wat er nu aangeraakt is in haar ronden we de aanwezigheid in de meditatieruimte af en gaan we naar de massageruimte waar ze haar Yoni Healing Massage gaat ontvangen.

De Yoni Healing Massage is intens voor haar. Maakt patronen in haar beleving van sexualiteit en verbinding helder. Na de Yoni Healing Massage vertelt ze me dat ze in een eerdere sessie (die ik hierboven beschrijf) naar zich toe had gekregen dat ze in (een) eerder(e) leven(s) om het leven was gekomen als gevolg van ophanging.

Ze beleeft een heel intense middag... Heel intens en diepgaand, en transformerend. Gevoelens van liefde, ontroering, dankbaarheid, en nog veel meer liggen aan de oppervlakte. En vanuit deze beleving ontmoet ze haar man...

Ik vind het leuk met jullie te delen dat zij een adviesbureau heeft en van hieruit gemeenten adviseert over jeugdbeleid. Hoe prachtig is dát! Vanuit haar grote verlangen en bereidheid zichzelf te helen, en dat ook wezenlijk doet, worden haar adviezen meer en meer vanuit haar bronkracht gegeven. Vanuit heelheid. Hoe prachtig is dát! Voor de 'next generations'...


Zij en hij vervolgen de rest van de dag hun reis samen, delend, zoekend hierin, elkaar (opnieuw) proberen te vinden... genietend in de sauna... Waarna ze overnachten in een B&B in de omgeving...

Hun gezamenlijk reis
De andere dag ont-moet ik hen om 12.00u voor hun gezamenlijke reis. We starten met een kopje thee en onder het genot van de thee delen zij met mij wat er gebeurde na hun vertrek bij mij.

Dan komen we op een punt waarop ik haar confronteer met haar sexualiteits- en intimiteitsbeleving. Een confrontatie die niet prettig voor haar voelt. Ze gaat de weerstand in en trekt zich van mij terug. Ik heb het gevoel 'goed' te zitten en neem waar dat hij herkent wat ik naar haar toe breng. Maar voor haar is het nog even 'te ver'. Ze zoekt naar uitvluchten en vindt die ook... Even naar het toilet... En daarna gaan we naar boven, naar de meditatieruimte. Dat voelt fijner en veiliger (en 'heiliger') voor haar.

We komen rustig aan in de meditatieruimte waar opnieuw wierook en kaarsen branden. Ik nodig hen uit helemaal aanwezig te Zijn in de ruimte... al hun energie uit te nodigen bij hen te komen. Ze weten dat ze meer Zijn dan hun fysieke lichaam. Ze hoeven zich alleen maar magnetisch te maken voor hun energie en de energie volgt hun aandacht.

Daarna nodig ik hen uit in de halve lotus houding te gaan zitten (zij gaat boven op hem zitten) en elkaar aan te kijken. Ze ondersteunen zichzelf lekker met kussens, zodat ze ook echt lekker en ontspannen kunnen Zijn. Ik leg hen uit dat ik hen uitnodig op te gaan in een geleidemeditatie van Osho ('The Shower of Love' als onderdeel van 'The Love Meditation' terwijl ze elkaar in de ogen kijken. Daarbij voelend wat er in henzelf gevoeld wil worden, welke gedachten er langskomen, welke emoties, herinneringen... Ik nodig hen uit met aandacht aanwezig te zijn in het eigen lichaam, terwijl ze elkaar ont-moeten via de ogen... het hart, de buik, hun geslacht...

Ik laat hen in hun proces...

Na de geleidemeditatie zijn beiden diep ontroerd en open in diepe liefde... tranen ook... Ik nodig hem uit haar te vragen wat ze met hem zou willen delen. En dat doet hij. Zij aarzelt... want kan en, vooral ook, dúrft ze haar 'last' wel met hem te delen? Loopt hij dan niet weg (letterlijk of figuurlijk)? Haar verhaal voelt voor haarzelf zo zwaar, zoveel zware herinneringen (van 'ver' voor dit leven), beelden, emoties, gevoelens... een overspoeling. En ze wil hem niet belasten. Ze vraagt zich af of hij haar verhaal kan dragen. En zegt dat dan ook. En hij vraagt: maar kun jij het wel dragen dan? Kun jij het alleen dragen? En... zegt hij... als je jezelf belast met jouw verhaal, dan belast je mij ook. Zij breekt... Samen kunnen we het wél dragen: zegt hij. Ik wil sámen mét jou dragen: laat hij haar weten. Nu ook bij hem tranen. Vanuit zijn tenen en met heel zijn hart en ziel wil hij bij haar Zijn, in haar diepte... sámen mét haar Zijn. Tenslotte zegt hij: waarschijnlijk over een paar jaar, gaat mijn moeder dood en dan heb ik jou als 'moeder' nodig. (Later laat hij mij weten geen idee te hebben waar de woorden vandaan kwamen, ze stroomden gewoon... waren er gewoon... Oh prachtige man... prachtige afstemming!) Hij ziet in haar een prachtige vrouw én moeder (hij herkent de moederenergie, die hij ook voor zichzelf nódig heeft. Vanuit de heilige geometrie en evolutie begrijp je dat jouw volwassen systeem een prachtige samenhang en balans is van energie van de 'Vader' (mentale lichaam) en de 'Moeder' (emotionele lichaam), en het kind van de Aarde (fysieke lichaam) en het kind van de Zon (spirituele lichaam. Pas nadat deze lichamen 'samenvallen in samenhang' leef jij vanuit volwassen bewustzijn, eerder niet).)

Ik voel de impuls om haar een vergevingssessie aan te bieden, waarbij ze vergeving (vanuit aanvaarding) naar haar (verre) verleden mag laten stromen. Voor mijn gevoel heeft hij de vergevingssessie niet nodig vanwege dezelfde reden. Maar hij stapt er helemaal in. En omdat hij inderdaad geen beeld ontvangt van dat wat hij zou willen vergeven, vergeeft hij steeds zichzelf. En zijn hartsenergie neemt meer en meer toe... hij wordt heel ruim in zijn energetisch hart. Hij straalt! Hij straalt licht! Ik word er helemaal in opgenomen. Elke keer als de geleidemeditatie komt op het punt van 'vergeving' breekt de zon buiten door en richt hij zich intuïtief naar de Zon en laat zijn overstromende hartsenergie naar de Zon stromen en daardoor beschikbaar komen voor alle mannen (en vrouwen). En zij... verdriet, pijn, zwaarte en donkerte.... het komt allemaal langs. Ze zit ook letterlijk meer in het donker omdat ze verder van het raam af zit. Je durven laten (aan)raken door de diepte is prachtig (en 'noodzakelijk') om wezenlijke eenheid in en met jeZelf en daardoor met Al Dat Is te beleven. Je kunt hier niet omheen, 'moet' er doorheen. En als je dit diepe transformerende proces als vrouw gegaan bent, ben je een poort voor je man, die daardoor thuis kan komen in jouw womb. Jullie worden elkaars poort. Tranen...

Als de vergevingssessie beëindigd is, vraag ik hen beiden in zichzelf te voelen wat ze nu nodig hebben en dat uit te spreken naar elkaar. Hij uit zijn verlangen naar haar. Bij haar blijft het stil... (Het lag eigenlijk in mijn 'bedoeling' dat zij zou uitspreken wat ze nodig had, erom zou vragen... maar dat deed ze niet... Nog niet...) En toen reikte hij uit naar haar. Ik hield mijn adem in... Hij reikte uit... legde zijn hand op haar knie. En daarna... stond hij op en ging achter haar zitten en nodigde haar uit om tegen hem aan te leunen. Als een klein meisje kroop ze in zijn armen. En ik... begon voor haar te zingen op de klanken van 'Shaina Noll' het nummer met de titel 'You can Relax Now'. Alweer zo'n diepe aanraking voor haar. Veilig in de armen van haar 'vader'man. (Later laat ze me ontroert weten: Mascha weet je wel dat jij een heel oude Ziel bent... Wat een aanraking, wat een ontroering, overstromende liefde, dankbaarheid...)

Na een tijdje ging ze rechtop zitten... rondkijkend... ik gaf haar een beer als knuffel, die ze ook even knuffelde... en daarna liet ze zich opnieuw in de armen van haar 'vader'man vallen, de woorden zeggend: hier heb ik mijn knuffel...

Haar lichaam ontspande... Ze kwam tot rust, écht tot rust... En voelde daarna ook hoe moe ze was... En het was goed! Alles was goed in haar wereld. In hun wereld.

We hebben kort even afgerond en daarna zijn ze naar de prachtige oude eik gelopen die hier even verderop in het natuurgebied staat.


Ik weet zeker dat ze elkaar op steeds diepere lagen zullen gaan ont-moeten, de Koningin en de Koning... en doorgroeien naar de Keizerin en de Keizer...


Een Nieuw Spel...
Een dergelijke reis 'begeleiden' is een cadeau. Ook voor mij. Omdat ik mee mag reizen en dus mee mag beleven. Wat een prachtig cadeau is dát! Mee reizen vraagt van mij een voortdurende 'alerte' (ofwel wakkere) aandachtige aanwezigheid. Een uitdaging én een talent van mij. Dit is wat ik terug ontvang van degenen die ik begeleid en deze bekrachtigingen geven mij veel voldoening, omdat ik hierdoor voel dat mijn talent ertoe doet. En doordat mijn talent wordt gezien, word 'Ik' (mijn grotere 'Ik') gezien.

Zodra meer en meer mensen doorgroeien naar een volwassen bewustzijn zullen we elkaars talenten meer en meer gaan waarderen. En zullen we ook mogen ondervinden dat we met ons talent bijdragen aan een zinvol (samen) leven. Zonder (be)sturing van buitenaf. Gewoon in vrijheid stromen mét elkaar.

Sámen stromen mét elkaar is geen drama meer vanuit volwassen bewustzijn. Vanuit volwassen bewustzijn speel je een Nieuw Spel... En eenieder is uitgenodigd.

Kom jij ook meespelen in dit Nieuwe Spel...?

De nieuwe Spelers staan klaar in volledige beschikbaarheid voor een Sámen Spel...

Via de pagina Waarde Ering kun je lezen hoe anderen het werken met mij ervaren.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018
Ook als jij op dit moment geen sexuele liefdesrelatie hebt, kun je jeZelf een cadeau aanbieden waarbij ik een stukje met je meereis. Je kunt voelen of de Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf' of 'vier je manZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf' aansluit op wat jij nodig hebt in dit moment. Je kunt ook voelen of jij aansluiting voelt bij een Lingam Healing Massage of Yoni Healing Massage of een (verdiepende individuele) Tantra Inspiratiedag.

Als ervaringsdeskundige wil ik je ondersteunen op jouw pad naar je Goddelijk Zelf, je Ware Essentie, je bronkracht, en Verlichte Tantrische Relaties. Omdat mijn spiegel liquide is geworden, laat ik je gewoon bij mij naar binnen kijken (in plaats van dat wat in mij geraakt wordt op jouw bord te leggen/te projecteren). Hierdoor voel jij mijn aanwezigheid, mijn aandacht, voor jou en erváár jij dat alles er mag zijn in jou. Je ervaart een veilige betrouwbare bedding. Hierdoor durf jij je te openen in jouw 'donkere' lagen en gaan we die sámen aankijken. Je beleeft dat je in één keer door jouw illusionaire lagen heen kunt knallen. Wat een opluchting zal dat geven in jouw systeem.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.