Mijn Hartedroom - mijn diepste Hartsverlangen
Het Spel gaat verder...
Bij de column 'Het Spel gaat verder... of niet?' geef ik aan dat het huidige Spel uitgespeeld is. We mogen een nieuw Spel gaan spelen vanuit eigen wijsheid. Elkaar in Vrijheid onbelast laten (be)staan... (H)erkenning van jeZelf, elkaar, het grote geheel mag/kan de Bron(ervaring) worden.

Vanuit deze (h)erkenning verlang ik ernaar uiting te geven aan mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom...


Mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom
Het is mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde (ik bedoel het groot(s) als in global: we are all connected) te co-creŰren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...


De tekst Mijn Hartedroom - mijn diepste Hartsverlangen is verplaatst.


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.