The Feminine Touch lost op
De vrouwelijke kracht hebben wij samen met vele anderen over de hele wereld weer zichtbaar gemaakt, ontdaan van versluiering, en ik voel dat we in de wereld op een natuurlijk moment staan, waarbij het nieuwe zichzelf kan leven, omdat het genoeg mee gekregen heeft van al haar voeders. Zo vele mensen gingen ons voor op bewustZijnsniveau, eeuw in, eeuw uit. En het heeft daardoor een steeds meer tastbare en herkenbare vorm gekregen.

In mij is zowel het getransformeerde vrouwelijke als het mannelijke aspect verbonden: als in het yin- en yangsymbool. We hebben de energieŽn buiten onszelf geplaatst, zodat we er bewustzijn op konden krijgen. Nu er bewustZijn op is (wat zich steeds krachtiger en helderder manifesteert) hoeven we het niet langer buiten onszelf te plaatsen.

De vrouwelijke kracht is (h)erkend en wordt geleefd. Velen hebben de onnatuurlijke afscheiding omgepoold en in zichZelf geheeld. Nadat de opsplitsing omgepoold is, hoeft er niet langer aandacht naar toe te gaan. Dan wordt aandacht er naar toe laten gaan onnatuurlijk. De opsplitsing was onnatuurlijk (heeft zeker een doel gediend!) en nu deze weer omgepoold is, waardoor er een natuurlijke eenheid/heelheid staat (Mens), mag het losgelaten. Moet het losgelaten. Als de zwangerschap op het eind is, moet de geboorte plaatsvinden. Langer vasthouden, gaat pijn doen. En de geboorte heeft zelfs al plaatsgevonden. De Bron is (h)erkend. Ik ben Bron(kracht) van Leven.

Het voelt een beetje als met oorlog en vrede. Zolang je aandacht geeft aan de ene pool, bijvoorbeeld vrede, zit daar ook de energie van oorlog in.

Dat zie je ook bij The Secret. Dit concept gaat uit van het Tekortenprincipe. Het gaat over aantrekken. Dan is daar de energie van afstoten ook.

Vanuit onvoorwaardelijkheid mag alles er gewoon Zijn! Alles mag er Zijn!

Alles is er al: alles wat we nodig hebben om te leven is in onsZelf aanwezig.

Vanuit deze (h)erkenning mogen we verder... Spelen en onderzoeken als enthousiaste kinderen. Ontdekken, gewoon omdat dat leuk is, inspirerend, een verlangen van ons diepste Zelf. Energetische Sexualiteit ofwel Supra Sex!mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De Wijze Cirkel gaat verder dan de Wijze Vrouwencirkel. In de Wijze Vrouwencirkel wordt het vrouwelijke principe in actie gebracht. De Wijze Cirkel is kunnen ontstaan, doordat de wond van Isis geheeld is.

In de Wijze Cirkel is het dualistisch onderscheid vrouwelijk en mannelijk principe ten diepste opgelost doordat beide principes in elkaar een bedding hebben ontvangen (in zowel vrouw als man). Ten diepste zie je vanuit het snijpunt in het lemniscaat een uitgaande krachtige beweging (het uitstorten van zaad, het uitstorten van impulsen, het uitdrijven van een vrucht, manifesteren van getransformeerde innerlijke impulsen) en een ontvangende beweging (het ontvankelijk in je op (laten) nemen, het ontvangen van zaad, het ontvangen en in je opnemen van impulsen in je innerlijk).

Beide principes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verweven, hebben elkaar als bedding nodig (ze hebben elkaar ten diepste in uitwisseling met elkaar nodig). Dit doorgronden is de essentie van sexuele energie en de schepping doorgronden.

Doordat het dualistische onderscheid nu ingezien en doorgrond is, is de wond van Isis opgelost. Het oer-drama is hiermee ingezien en opgelost. De oer-impuls van de schepping is in het bewustzijn van ons allen opgeslagen (geweest) als oer-drama.
Wij allen ervaren een diepe pijn als gevolg van het feit dat het mannelijke principe zich heeft afgesplitst in ons. Het mannelijk principe is nu weer helemaal ingebed in het vrouwelijke principe (in zowel vrouw als man).

Voor mij is het oer-drama de onbegrepen dynamiek van de meest oorspronkelijke uitgaande impuls, wat als een diep verlies aanvoelt. En ook ten diepste als (bestaans)angst voelt, omdat je de verbinding met de oorspronkelijke Bron (wat neergezet is als God) verloren bent. Wat ten diepste een illusie is, maar we hebben deze illusie wel als waar aangenomen in onszelf. Nu deze illusie ingezien is, is daarmee het oer-drama in onze psyche opgelost. En daarmee kan de oer-pijn en oer-angst oplossen.

De nieuwe Mens is geboren, het kindbewustzijn is getransformeerd naar volwassenbewustzijn. De poort van Onvoorwaardelijke Liefde staat wagenwijd open in het collectieve bewustzijn en is daardoor in ieders bewustzijn (weer) beschikbaar. Het Christuskind is geboren. Onvoorwaardelijke Liefde is geboren op Moeder Aarde.
Zowel de aspecten vrouwelijk als mannelijk verwijzen naar dualiteit en afgescheidenheid. Het Leven is niet vrouwelijk of mannelijk, het Leven IS...
Omdat bovenstaand proces (h)erkend is en doorleefd, is de website The Feminine Touch, in de oude vorm opgelost.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.