De Goddelijke driehoek sex (Plezier) - liefde (Liefde) - geld (Vrijheid)

Love - Sex - Money | Liefde - Sex - Geld
Love - Sex - Money | Liefde - Sex - Geld


De energievelden 'geld', 'sex', 'liefde', 'recht' (en anderen) zijn bezoedeld en verstrikt geraakt. Op deze velden zijn (emotionele) ladingen geplakt, (ver)oordelingen, en projecties. Laten we eens op onderzoek gaan in ons onderbewustzijn naar deze ladingen, (ver)oordelingen, en projecties. Wat kom jij bij jezelf tegen als je deze woorden helemaal door je heen laat gaan? Welke gevoelens, gedachten? Ga je mee op ontdekkingsreis? Ik neem je mee op reis door het energieveld 'geld'. Zo kun je ook de energievelden 'sex' en 'liefde' onderzoeken.


"We must express our sacred masculine along with our sacred feminine to live and grow and help each other. Force is not violent, it is action but people have been led to confuse it with something negative."
Mark Passio

I agree with Mark: Force and Power are kind of interrelated. When I refer to our inner Life Force Energy I use the word 'force' and when I refer to our Internal Source Creation Power I use the word Power.

So many words are loaded and charged with negativity, but you yourself can unload and undo the charge in your own psyche and by that also in the collective energy fields (which are cleared already).

Words, energy fields as you wish, like 'money', 'power', 'force', 'facebook', 'occult', 'sex', 'sexual energy', 'matrix', 'stars', 'god', 'sun', 'moon', 'pray', 'worship', 'jesus', etc. etc. Do these words trigger you? Do these words cause a physical and/or emotional reaction in you? Then look deeper and explore what the cause is of the trigger.

Both 'positive' and 'negative' words can be coded and decoded (numerology): a=1, b=2, etc. The deepest load is in the codes, the codes are loaded and charged. That's why both a 'positive' word and 'negative' word with the same number code can cause the same trigger in you.


Beyond the number codes
You can undo all codes from their load and charge by which the energy field of the words become neutral.

The energy fields 'money', 'sex and sexual energy', 'love', 'law' and other were the most dirty, twisted and loaded. These fields contained (emotional) loads, condemnations, judgments, and projections.

These energy fields are already cleared in the collective. But not yet in the minds of most people. I invite you to heal the deepest wounds in yourself, in your mind... by which your body will heal too (when you have healed your mind, your emotional and mental body, you can heal your physical body). Feel the words, 'chew' on them... What do you feel? What images unfold in you? What thoughts are coming up by itself?
(And you look deepest when you translate the words into the number codes.)


Deze column staat in het mei-nummer 2010 van Spiegelbeeld. Deze uitgave ligt nu in de schappen.


Vrijelijk beschikbaar stellen
Ik merk een verwarring op het begrip 'vrijelijk beschikbaar stellen' en gratis.


Gratis
Ik heb deze column geschreven, omdat 'men' nu verwacht dat we onze talenten gratis aanbieden aan elkaar. Dat we er geen vergoeding voor zouden mogen vragen. 'Men' roept dat het hypocriet is om enerzijds te kiezen voor het Overvloedsprincipe, waarbij je elkaar in vrijheid en kracht onbelast(end) laat bestaan, en vervolgens geld (euro's/ruilmiddel) vragen voor je diensten en/of producten.


Energetische communicatie
Daarom ging ik op zoek in mezelf naar het energetische onderscheid tussen 'vrijelijk beschikbaar stellen' en 'gratis'.

In vrijelijk beschikbaar stellen (h)erken je de waarde van iets of iemand. In vrijelijk beschikbaar stellen, zit de energie van gelijkelijk verdelen.

In gratis zit de energie van graaien, belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten, geen (h)erkenning van waarde.

Moeder (Aarde) stelt zich vrijelijk beschikbaar voor ons mensen. Dat houdt niet in dat we Moeder (Aarde) mogen belasten, uitbuiten, ontkrachten, verkrachten. Dat is natuurlijk al veel te lang met haar gedaan. We hebben Moeder Aarde al veel te lang ontkracht en verkracht. Maar Ze is niet gratis: we are not supposed to take Her for granted.

Nu kies ik ervoor ook mezelf (mijn energie) niet te laten ontkrachten, uitbuiten, verkrachten, belasten. En ik kies ervoor ook de ander niet te ontkrachten, uitbuiten, verkrachten, belasten. Ik ben niet gratis: you are not supposed to take Me for granted. Jij bent niet gratis (vanuit mijn Wezen waargenomen): nobody is supposed to take You for granted. We worden niet verondersteld onze Moeder uit te stoten, noch worden we verondersteld elkaar uit te stoten. Vanuit ons Wezensessentie waargenomen dan: onze uitgestoten staat doet er toe.

Voel je het onderscheid tussen vrijelijk beschikbaar stellen, en gratis?

En wat voel jij bijvoorbeeld bij de woorden geld, geld verdienen, commercie, winst maken, economie? En wat voel jij bij de fenomenen 'Leven zonder Geld', 'no cure no pay', 'een vrije gift', 'donatie'?


Vrije gift - donatie
Er is nog een tendens zichtbaar: het bepalen van jouw WAARDE overlaten aan de ander. Je vraagt nu geen vaste vergoeding (vast bedrag) meer, maar je laat het over aan de ander wat deze wil bijdragen. Je kunt dit dan vrije gift noemen of donatie. Daarbij hoor/lees je dan vaak dat de gever meer geeft dan dat je zelf gevraagd zou hebben.

Ik ben eens gaan navoelen wat hier gebeurt:
  • de gever voelt zich goed geholpen en voelt zich nu VERPLICHT een goed bedrag te geven, dus wil je zeker niet te laag gaan zitten, want dan zou je de ander tekort doen. En dat wil je niet. Want dat maakt jou schuldig aan het tekort doen van de ander;
  • de ander bepaalt jouw WAARDE. Je geeft jouw kracht weg. Jouw eigen(waarde), (zelf)waarde(ring) leg je in de handen van de ander. De verantwoordelijkheid van jouw waarde draag je over op de ander. Dit maakt jou zwak (het ontkracht jou) en de ander machtig. Daarnaast belast je de ander, omdat je jouw verantwoordelijkheid voor jezelf (goed zorgen voor jezelf) bij de ander neerlegt;
  • er is geen sprake van gelijkwaardigheid;
  • er is geen openheid en transparantie.
Bovenstaande kan (onbewust of bewust) allerlei ruis in de communicatie geven en dus in het contact. Er zullen vast nog meer psychologische werkingen zichtbaar gemaakt kunnen worden van dit fenomeen. Jij bent prima in staat zelf de WAARDE van jouw dienst en/of product te bepalen. De ander kan dan in zichzelf voelen of jouw genoemde waarde (ruilmiddel) passend en kloppend is voor zichzelf. Zo ja, dan heb je een afspraak. Zo nee, dan is de ander helemaal vrij om de gewenste dienst/het product ergens anders te kopen.

Vanzelfsprekend kun je als aanbieder van jouw talenten ruimte maken voor andere vormen van energie-uitwisseling. Stel dat jij voor een bepaalde dienst 100euro vraagt en iemand geeft aan die bijdrage niet te kunnen betalen, dan kun kun je vragen welke geldbijdrage de ander wel kan doen en het restant laten vergoeden op een manier waar de ander ruimte voor heeft: zo heb ik als betaling een schilderij ontvangen, wierook, een kristal, zelfverbouwde groenten.


No cure no pay
Er wordt nu (wel of niet) een vast bedrag gevraagd. Dit fenomeen zie je vooral in de sfeer van coaching, (psychologische) begeleiding, etc.

Betaling wordt nu afhankelijk gemaakt van het feit of de ander baat heeft bij de begeleiding. Baat hebben bij, geholpen zijn, genezen zijn, geheeld zijn. Alsof jij het in jouw macht hebt de ander te helpen, te genezen, te helen. De ander helpt zichzelf, geneest zichzelf, heelt zichzelf. De ander is niet afhankelijk van de helper, de genezer, de heler. Niemand helpt de ander (ontwikkelingshulp), geneest de ander, heelt de ander: wat een arrogantie.

Alsof ik mijn cliŽnten help, genees, heel. Dat doen ze geheel zelf. Ik kan ze handvatten geven etc., aanreiken hoe ze zichzelf kunnen helpen, genezen, helen. Ik kan een veilige omgeving scheppen en vertrouwen geven in de zelfredzaamheid en geneeskracht van de ander. Samen kunnen we op zoek gaan naar de antwoorden, die van de ander zijn.

Gezien bovenstaande is het ook zo dat genezing, heling afhankelijk is van het feit waar de ander staat in zijn/haar proces. De coach, psycholoog, begeleider brengt zichzelf mee in het contact, met alles wat er in hem/haar is. Dat is het talent wat deze persoon beschikbaar stelt, te bieden heeft. Of het opgepakt kan worden, of en wanneer de zaadjes tot ontkiemen kunnen komen is niet aan de coach, psycholoog, begeleider.

Wel is het natuurlijk van belang dat de coach etc. helder is in eigen 'kunnen', een goed inzicht heeft in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.


Oorspronkelijke functie van geld
Het huidige geld is niet gewoon maar energie. Het huidige geld is de expressie van tekort, controle, power over. De oorzaak hiervan ligt in het geldcreatieMOMENT. In bestaansgeld is het geldcreatieMOMENT gecorrigeerd waardoor geld een puur vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel wordt. Maar dit vrij beschikbare onbelast(end)e ruilmiddel wordt NIET gefaciliteerd: ze wordt uitgestoten tot op de dag van vandaag op de laag van de 'overheid', de banken, ťn de samenleving zelf.

De diepe transmuterende werking van bestaansgeld kun je hier lezen...

We mogen het geld terug brengen naar de oorspronkelijke functie en dat is de functie als ruilmiddel. Alle overige functies zijn als onechte, controlerende lagen over geld heen gelegd. Met als doel macht en controle. Dat geld verworden is tot wat het nu is, ligt in de mens: in het bewustzijn van de huidige mens. We mogen geld terugbrengen naar de oorspronkelijke zuivere functie.

Nu kunnen we allerlei ontsnappingspogingen gaan ondernemen, zoals hier geschreven door: jezelf gratis aan te bieden, no cure no pay aan te bieden, vrije gift te vragen, donatie te vragen, etc.

Vergis je niet: deze ontsnappingspogingen worden door 'bewuste' mensen gebruikt en ingezet. Dit verandert echter helemaal niks aan ons bewustzijn. Sterker nog: je verpakt het aspect op een heel handige subtiele manier. Het wordt nog lastiger om te (h)erkennen en onderkennen dat er sprake is van de eerder genoemde macht en manipulatie.

'Gratis aanbieden' 'no cure no pay' 'vrije gift' 'donaties' houden de huidige belast(end)e (geld)systemen in stand: het transmuteert niks in je innerlijke wereld en ook niet in je buitenwereld. De 'oude' psyche van mensen ontvangen dit als dat je goed doet, maar het transmuteert dus niks in je eigen psyche en ook niet in de buitenwereld. Vergelijk met eerst oorlog voeren en dan acties ondernemen om de oorlog uit het kind te halen.

Systemen hoeven niet te veranderen. Het bewustzijn van ons mensen mag transmuteren: dan transmuteren de systemen als vanzelf. Ofwel we verlaten het huidige belastende systeem en kiezen ervoor te Leven vanuit het Overvloedsprincipe.

Zolang er in onszelf nog sprake is van macht en onmacht, recht en onrecht, manipulatie en ga zo maar door: zolang er in onszelf nog sprake is van onbewuste donkere negatieve stukken is het nodig dat we heel alert zijn naar onszelf en de ander. Niet in de vorm van controle, maar in de vorm van elkaar op positieve manier aanspreken. Communiceren.

We mogen ons bewustzijn terugbrengen naar de oorspronkelijke zuivere staat van Zijn. Alle onechte lagen mogen oplossen. Het is helemaal niet nodig om dit 'werk' achter de rug te hebben, voordat je 'klaar' bent voor het Overvloedsprincipe. Innerlijk ben je al klaar voor het Overvloedsprincipe. Diep in jou, in je Ziel, (h)erken je dit principe. Het Overvloedsprincipe vraagt wel een volmondig JA van jou. Een diep en krachtig JA. Dan gaat het als vanzelf schuren, wat een bewustwordingsproces is en leidt tot bewustZijn. Durf jij in het proces te gaan?


Elkaar in vrijheid en kracht onbelast(end) laten bestaan
Ik kies voor elkaar in vrijheid en kracht onbelast(end) te laten bestaan. Ik kies voor Vrij en Onbelast(end) samenleven. Dat is een bewuste innerlijke keuze.

Al diegenen die het Overvloedsprincipe diep doorvoelen en Leven in hun dagdagelijkse Leven, Zijn de koningin. Zij Zijn de kracht!

Wat is het bewustzijn van een Koningin? Hoe herken je dit bewustzijn? Ik ervaar personen om me heen, die van zichzelf menen dat ze een 'ruimer bewustzijn' hebben, maar het gebeurt nog al eens dat ik een groot spiritueel ego herken in deze personen. De valkuil van deze personen is dat ze niet meer raakbaar zijn, zich niet langer kwetsbaar en ontvankelijk opstellen. Want zij hebben het nu wel door! Zij overzien het grote plaatje, vinden ze. Ik zie regelmatig individuen, die geleerd hebben 'sterk' op zichzelf te staan, maar dit 'sterke' is niet verankerd in het innerlijk (komt niet vanuit het innerlijk). Dit 'sterke' dient als verdedigingsmechanisme.

In alles wat jij onderneemt, neem je jezelf mee. Jij bent. Ik BEN. Gewoon door te zijn, stel ik mijn unieke kleuren, energie(trillingen), geluid, licht ter beschikking. Het IS er gewoon. En het resoneert bij de ander of niet, door dat deze (onbewust) mijn kleuren, energie(trillingen), geluid, licht in zichzelf (h)erkent. De kracht van resonantie.

Degenen met het bewustzijn van de Koningin hoeven dus alleen maar te Zijn. Vanuit het jeZelf Zijn communiceer je, BEN je, en het resoneert met de ander of niet. En visa versa.

Als voldoende mensen deze Koninginnekracht Leven ontstaat er als vanzelf een Koninginnewereld.

De Koningin hoeft niet gemaakt. De Koningin is er al. Diep in ons allemaal leeft de Koningin.


Vrij en Onbelast(end) samenleven
Het Overvloedsprincipe is gebaseerd op het innerlijk diep doorvoelen dat er Overvloed IS. Het huidige (geld- en belastingen)systeem is gebaseerd op tekort, macht, angst, en controle (en nog veel meer).

Als we alle macht, angst, controle, etc., als we alle ladingen die over het huidige geldsysteem heen gelegd zijn, (h)erkennen en loslaten (als gevolg van bewustzijn laat het als vanzelf los) dan blijft er een puur en eerlijk ruilmiddel over. Geld is energetisch belast geraakt.

We kunnen er daarom voor kiezen om een ander woord voor geld te gaan gebruiken: ruilmiddel. Het woord ruilmiddel is energetisch onbelast. Het woord ruilen laat de energie van gelijkwaardigheid voelen, eerlijkheid, waardigheid, gelijkheid, gelijkelijk. Het woord ruilmiddel op zich vertegenwoordigt geen waarde, zoals geld dat wel doet. Ruilmiddel mogen we dus ook loskoppelen van waarde. Ruilmiddel op zich vertegenwoordigt geen waarde.

Je kunt 2 appels tegen 2 peren ruilen, als beide partijen dit als evenwaardige ruil ervaren. Bijvoorbeeld.

Zaken als winnen, prestatie, macht, geld, waarde zijn opgelost vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven (dit in tegenstelling tot de Euro-wereld/het huidige belastingensysteem).

Met dit verschil: als ik praat over waarde, bedoel ik intrinsieke waarde. Ofwel een innerlijke moraal. Want in de 'nieuwe wereld' hebben we, heb ik, geen behoefte aan een opgelegde moraal. In de 'nieuwe wereld' kennen we innerlijke ethiek, innerlijke moraal gebaseerd op integriteit.

Ik wil kunnen kiezen voor een eerlijk ruilmiddel. Een puur ruilmiddel. Niet verbonden met macht, angst, controle, opgelegde waarde. We wisselen energie uit. We wisselen mensen-energie uit. De uitgewisselde mensen-energie vertegenwoordigt een intrinsieke waarde.

Elkaar onbelast in vrijheid en kracht laten bestaan.
We are all invited on this planet.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Het fenomeen 'je diensten vrij beschikbaar moeten stellen' kan niet landen in het Overvloedsprincipe: het ketst af en komt op een heel grote afstand pas weer terecht, bij het tekortenprincipe. Het stuitert daar 1 keer, komt dan aan de binnenrand van de cirkel van het fenomeen terecht, en begint rondjes in die cirkelrand te draaien. Zo lijkt het dapper enorm lange 'zoek-afstanden' af te leggen, maar legt gewoon elke keer hetzelfde pad af, dezelfde cirkel, met dezelfde grens, voordat het langzaam naar het middel van de cirkel gaat, en daar tot rust komt, geankerd wordt.

Net zoals dat 'the secret' een reactie op het tekortenprincipe is, en dus gewoon nog hetzelfde paradigma hanteert: het tekortenprincipe dus (je gevoel van het tekort hebben aan iets, willen oplossen), is het fenomeen 'je moet alles gratis doen' ook een reactie op de ervaringen binnen het tekorten principe, en dus nog altijd hetzelfde paradigma. Dit voelt nu heel helder voor me. Ik kan me voorstellen dat het zo niet voelt voor mensen die in het gratis-fenomeen geloven. Wij zijn tenslotte doordrenkt met de gedachte 'wat we eigenlijk voor elkaar zouden moeten doen, en DAN zal het mooi worden op aarde'. Daar komen norm-gedachten en principiŽle aannames en oplossingsgedachten uit voort, over hoe een mens moet doen of handelen of kiezen. En die hanteren altijd hetzelfde principe als van waaruit die gedachten voortkomen: uit het idee dus, dat we nog iets moeten doen voor elkaar... oftewel... het tekortenprincipe. Alsof mensen geen hele wezens zijn, en dus iets tekort komen, en je dus iets moet doen voor elkaar. De hele wereld slachtoffer van het eigen bestaan...

Maar, we hoeven juist helemaal niets te doen voor elkaar.

Dat is een gigantische verschuiving voor mensen.

Het Overvloedsprincipe wordt door bijna niemand begrepen: de meeste mensen kijken er vanuit het tekortenprincipe naar.

We hoeven helemaal niets te doen voor elkaar. Wij hoeven er alleen maar te zijn.

Je MAG ook niets voor een ander doen. Je mag wel iets beschikbaar stellen.
De ander beslist zelf of hij of zij het bij je komt halen.

Als je het gaat 'geven', dan zeg je dus, dat die ander de keuzemogelijkheid tekort komt, om in het eigen leven onderscheid te maken in wat hij of zij (nu) waardevol vindt. Zeggen dat mensen binnen het Overvloedsprincipe hun talenten gratis aan elkaar moeten geven, is op een pathetisch beeld van de mens gebaseerd; op een beeld dat de arme mens iets tekort komt, en je het de mens niet moet aandoen om in zichzelf te ervaren wat hij of zij de waarde vindt van bepaald kennis, producten, diensten, samenwerkingen.

Blijft overeind staan, dat mensen die zo samen willen leven, volgens het principe van gratis, dat helemaal zo mogen doen. Dat is ook onderdeel van het Overvloedpsprincipe: iedereen kan samen het leven creŽer dat ze willen. Die mensen komen dan geheid terecht op een vorm waarin een stamoudste of stam-wijze het concept 'eerlijkheid' overdraagt. Oftewel: de waardebepaling laten ze dan buiten zichzelf liggen. Schat ik zo in. Wat prima is. Het past niet bij mij, dus ik zou daar niet voor kiezen. Maar iedereen is daar vrij in. Ikzelf vind het fantastisch om mijn innerlijke zelf steeds weer te ontmoeten in mijn leven. Vroeger kende ik aan heel andere dingen waarde toe dan nu. Wat ik niet zie als 'ik ben vooruit gegaan' of zo. Ik doe geen afstand van wat ik toen waardevol vond. Dat is allemaal prima. Alles is een ontmoeting met mezelf. De dingen die niet gelukt zijn, en die wel gelukt zijn, alles is een ontmoeting met mezelf. Gewoon helemaal leuk.

En dan kom ik op 'De vrije donatie': dat is de ontmoeting met jezelf voor een gedeelte uitwissen.
Je gaat namelijk de ander ontmoeten: je laat het aan de ander over.
Wat ook een vrije keuze is natuurlijk.
Als de ander nog allerlei thema's in haar of zijn leven heeft, dan zal dat tot uitdrukking komen in diens gift. Je gaat de ander dus ontmoeten, maar je weet niet wat daar wezenlijk onder zit. Als ik het beeld verder probeer te laten landen, ketst ook dat beeld af op het Overvloedsprincipe. Het gaat naar een gebied dat wel dichterbij ligt dan het tekortenprincipe. En het ketst ook niet zozeer af. Het landt op de boven kant van een transparante bol, en glijdt daar naar beneden, en komt een stukje verderop tot stilstand. Bij een gebied dat innerlijke, verborgen angst voorstelt.

Het voelt voor mij als de uitdrukking van het feit dat de persoon die dit fenomeen hanteert, innerlijk misschien wel de ervaring heeft 'genoeg te hebben', dus innerlijk wel voldoende, misschien wel overvloed voelt. Echter, er wordt niet wezenlijk vanuit dit besef verbonden. De persoon blijft er alleen in staan: 'IK voel dat ik voldoende heb, omdat ik al heel veel heb, of al heel veel gehad en gedaan heb en nu niet meer zo nodig hoef, en met minder kan, of omdat ik geleerd heb met heel weinig al voldoende te hebben. En dus heb IK het niet meer nodig om echt samen tot een heldere afspraak te komen'.
Het voelt onverbonden. Wat ook nog komt kijken is een andere 'reden'. Het snobistisch moeten tonen dat je het niet nodig heb; mogelijk aangeleerd dat je nooit moet laten zien dat je iets nodig hebt, anders 'sta je er niet boven'. Wat 'er' dan is, weet ik niet. Misschien wel de angst voor materialisme of zo. Of een willen tonen dat je 'het systeem' niet nodig hebt. Wat een mooie reflectie voor anderen kan zijn overigens.


Gratis heeft ook op de 1 of andere manier niet de neiging om dat wat gratis moest 'zijn' als kracht verder te laten wellen in de wereld. Het bevrucht niet, bevestigd niet, plant niet voort. Het koopt af als in 'goed doen'. Vergelijk met het laten bestaan van oorlog en daarna acties voeren om oorlog uit het kind te halen. Het lijkt toch erg op 'naar je toe moeten halen' te blijven hangen. Goede doelen energie doet dat ook, maar dan andersom: 'iets ergens dumpen',

oftewel, je bekrachtigt elkaar niet, je laat geen voortplanting ontstaan.

Beschikbaarheid wel: daarmee is het aan de ander of die er wat mee doet. Die zal zelf contact moeten leggen......de relatie aan moeten gaan... de eigen wens moeten bevestigen via het eigen handelen...
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.