Inter-in-Dependentie - Onderlinge-on-Afhankelijkheid in (partner)relaties
trefwoorden: 2012 | relaties | verbinding | verbondenheid
Met onderlinge afhankelijkheid in (partner)relaties bedoel ik het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Ik bedoel niet een positie van afhankelijkheid. Ik bedoel hier een afhankelijkheid, zoals je die ook in de natuur tegenkomt. Ook in de natuur is alles onderling afhankelijk van, ofwel verbonden met elkaar. In het Engels noem je het interdependentie en ik vertaal dat met onderlinge afhankelijkheid. Interdependentie kun je ook vertalen met onderlinge samenwerking in verbondenheid Ún commitment. En vanzelfsprekend gaat dit niet ten koste van jouw eigenheid. Juist vanuit onafhankelijkheid kun je onderling afhankelijk zijn Ún gecommitteerd zijn aan elkaar en/of een missie. Alles in de natuur staat volkomen op zichzelf EN is daarnaast onderling afhankelijk, ofwel interdependend.


Interdependentie
Bij interdependentie is er een samenhang tussen een individualistische en co÷peratieve levenshouding.


Geen Interdependentie
Als er geen interdependentie is, is er slechts een individualistische levenshouding gericht op het 'ik' en die kenmerkt zich door strevingen van individuen die geen enkele samenhang vertonen. Een individu ziet in dat zijn of haar doel bereikbaar is, ongeacht het feit of de anderen hun doel bereiken of niet. Met andere woorden: individuen streven naar een resultaat dat voor henzelf positief uitvalt en zijn niet ge´nteresseerd in de resultaten van anderen.


LevenGevende Interdependentie
Bij levenGevende interdependentie zie je dat onafhankelijke vrije soevereigne individuen een samenleving dragen / embedden. In co-creatie laten deze individuen ontstaan wat ze in gezamenlijkheid willen laten ontstaan Ún ze zijn gecommitteerd hieraan vanuit volledige vrije keuze.

Ik zie levenGevende interdependentie als voorwaarde (in de zin van bewuste keuze) voor een 'commune', zoals in (partner)relaties, samenwerkingsverbanden, en samenlevings-verbanden.


Elkaar de nieuwe ervaring bieden
Elkaar betrouwbaarheid bieden in onderlinge-on-afhankelijkheid...


Elkaar de nieuwe ervaring bieden
Elkaar de nieuwe ervaring bieden


De verbeelding zegt voor mij
Laat alleen diegenen in jouw boot toe die in gezamenlijkheid jouw boot dragen / embedden, en elkaar onderling betrouwbaarheid Ún levenstoegang bieden.

Iedereen is uitgenodigd 'mee te roeien'
Maar wil je niet roeien... misschien niet in dit betreffende bootje... dan ben je volledig vrij om in een ander bootje te stappen of te blijven zitten waar je zit. Vrije Spirits hebben zich volledig bevrijd van afhankelijkheids-mechanismen in de zin van overlevingsstrategieŰn.

Vanuit 'vrije levenstoegang' zijn Vrije Spirits daarnaast ook bevrijd op de financiŰle laag
Vanuit 'vrije levenstoegang' betekent elkaar de nieuwe ervaring bieden, bestaansgeld laten doorstromen.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
masęha 2018


Elkaar in kracht laten bestaan is een innerlijke keuze gebaseerd op een diep voelen dat het jouw verlangen (dit in tegenstelling tot eigenbelang) is bij te dragen aan de ander en het grote geheel, en dat je daarmee bijdraagt aan jezelf (vanzelfsprekend nooit ten koste van jezelf).

Eigenbelang en andermans belang bestaat als het ware niet langer meer. Jij bent die ander en die ander is jou.

Zo mooi als mensen dat stukje bewustzijn van nature in zichzelf (h)erkennen. Het leeft in ieder mens, maar kan onder vele lagen 'verstopt' zitten. Lagen van angst, weinig zelfvertrouwen, tekort aan eigen-waarde om maar wat te noemen.

Ieder mens is helemaal goed zoals ie is. Ieder mens mag zichzelf helemaal omarmen met alles wie en wat ie is. Werkelijk in onvoorwaardelijke liefde zijn met jezelf, kan door velen (nog) niet gevoeld worden.

In een volkomen aanvaarden van jezelf, aanvaard je ook de ander. In het volkomen liefhebben van jezelf, kun je de ander volkomen liefhebben. Dan valt het onderscheid in eigenbelang en andermans belang als vanzelf weg.

Zou mooi zijn als velen dit in zichzelf gaan (h)erkennen.
De angst voor tekort in de mens is zo groot dat zowel vrouwen als mannen een gewoontepatroon als overlevingsmechanisme in zichzelf hebben van 'halen'. Er moet 'iets' naar zich toe gehaald worden.

We kunnen individueel en collectief pas dan volkomen geheeld worden, zodra we innerlijk (h)erkennen dat we naar elkaars Vrijheid verlangen. Wat geen bevrijdingsverlangen is, maar een oprecht verlangen naar elkaars Vrijheid. Naar elkaars Vrijheid verlangen is een beddingsverlangen. Het elkaar een bedding bieden. Zodra we deze diepe Waarheid in onszelf (h)erkennen, kan alle angst oplossen. Zodra we elkaar een bedding bieden, beleven we een nieuwe ervaring van Wezenlijke verbinding. Je ervaart dat je niet langer hoeft te 'halen'.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.