Macht - Onmacht

Power is with the Many!
Power is with the Many!


Deze column schreef ik in 2010 en vul ik vandaag (15 maart 2020) aan met onderstaande tekst naar aanleiding van de georkestreerde angst psychose rondom het niet-bestaande Corona 'virus'
Om te begrijpen WAAROM nu wereldwijd gebeurt wat er plaatsvindt, is het nodig om het mechanisme 'macht - onmacht' te begrijpen. Ik schreef in 2010 over dit mechanisme n.a.v. de kredietcrisis van 2008 (die nooit gestopt is)...

En het kantelpunt zie ik nog niet om mij heen: mensen leven niet organisch zelf-samen... Met andere woorden: de licht en liefde energie is nog niet / onvoldoende in individuen gemanifesteerd...


Waarom kiezen mensen (veelal onbewust) voor het belastingensysteem in plaats van voor Het Overvloedsprincipe?

De kern van alle teringzooi op aarde is het mechanisme macht – onmacht. Macht – onmacht, de andere kant van dezelfde medaille. Het elkaar belasten is een gevolg van het mechanisme macht – onmacht. Niet de oorzaak.

Voor mij voelt het van wezenlijk belang de werking van dit mechanisme in jezelf te onderzoeken. Zodra je (h)erkent hoe dit mechanisme werkt, kun je hiervan loskomen.


Macht en onmacht
Eenieder kan zichzelf de volgende vragen stellen:
Waarom geef ik mijn macht weg? Waarom geef ik mijn levensenergie (levenskracht, geld…) weg? Waarom draag ik de verantwoordelijkheid van mijn keuzes over aan de ander? Waarom hou ik me bezig met de ander of het andere in plaats van met mezelf? Waarom laat ik mij belasten?

Deze vragen kun je ook allemaal omdraaien:
Waarom oefen ik macht uit? Waarom trek en zuig ik aan de levensenergie (levenskracht, geld…) van een ander? Waarom neem ik de verantwoordelijkheid voor de keuzes van de ander op mij? Waarom hou ik me bezig met mezelf in plaats van met de ander? Waarom belast ik de ander?

Als je jezelf deze vragen stelt, kom je (volgens mij) bij je diepste angst uit (en dat is dan ook meteen de reden waarom je niet wilt kijken/voelen in jezelf, want daar is moed voor nodig).


Existentiële angst
De angst om het bestaan. Dat gaat volgens mij dieper dan de angst fysiek niet te overleven. Je diepste angst is onvervuld te zijn, Je diepste angst is nietig te zijn. Je diepste angst is dat het er niet toe doet of jij er wel of niet bent (op deze aarde, in een relatie…). Je diepste angst is zinloosheid. Je diepste angst is controle te verliezen. Je diepste angst is niet-Zijn, op te lossen in het niets, het onbekende (en hier komt de angst voor de dood vandaan, de angst om gek te worden, de angst voor een orgasme).


Tekort
Je diepste leegte is geen verbinding met jeZelf voelen. Daar komen gevoelens van tekort vandaan: tekort komen, tekort gedaan, tekort doen.

En dan ga je graaien, jezelf vullen met onwezenlijke dingen als sex en geld bijvoorbeeld. Dan wil je meer en meer. Vanuit denken en voelen in tekorten, ga je de aarde en de ander belasten.

Tja, en dit leidt naar het mechanisme macht – onmacht.


Inzicht en kennis van het mechanisme macht - onmacht
Inzicht en kennis van dit mechanisme ondersteunt de weg naar inter-on-afhankelijkheid en het in eigen kracht staan.

Vanuit het in eigen kracht staan, ben je bereid de ander in kracht te laten (be)staan. Je kiest dan bewust voor het elkaar onbelast in kracht laten (be)staan.

Ik nodig eenieder uit in eigen bronkracht te staan, onafhankelijk te Zijn. Vanuit je eigen kracht en onafhankelijkheid ontstaat er als vanzelf een warme betrokkenheid bij de ander en het grote geheel (maar nooit ten koste van, en een weggeven van, jeZelf). Een gevoel van wederzijdse afhankelijkheid, een (h)erkennen van Vrijheid, een diep doorvoelen wat deze Vrijheid inhoudt en wat dat meebrengt aan Verantwoordelijkheid. Een balans tussen individualisme en collectiviteit. Diep doorvoelen dat alles er mag zijn, een omarming van Al dat Is in onvoorwaardelijkheid.


Elkaar in kracht en vrijheid laten (be)staan.
Sinds 2008 vertel ik dat het huidige financiële stelsel zal instorten (het stort al in) en dat er iets nieuws zal ontstaan. Dit nieuwe is er AL: levenstoegang in gedeelde staat laten ofwel organisch samen leven, zonder elkáár te belasten. Echter wordt dit nieuwe ofwel organische (nog) niet geleefd.

In mijn column met titel ‘De Zin van de Kredietcrisis' vind je een verdieping op wat hierboven staat.

Het is nodig dat we inzien dat verandering absoluut absoluut noodzakelijk is. Dit inzien en tegelijkertijd ook angst ervaren, kan een werkelijkheid zijn waarin jij zit. Velen ervaren nu angst. Diepe angst om het bestaan. Daar geef ik in bovenstaande column aandacht aan o.a.

In de column zeg ik niet dat de angst nodig is, maar onderken wel degelijk dat angst nu de werkelijkheid is voor veel mensen.

Ik onderken dat de angst er gewoon bij mensen IS. In plaats van te zeggen ‘Joh, onzin, moet je niet hebben, die angst’, ga ik er vanuit dat voor veel mensen de beleving van hun angst gewoon hun huidige werkelijkheid is.

Ik geef erkenning voor het voelen van de angst en neem je van daaruit mee naar een open plek, waar er nieuwe keuzes te maken zijn.

Ik omarm de huidige gebeurtenis op aarde, als een mooi moment om bewust naar je eigen keuzes te kijken. Zonder te ontkennen dat mensen nu eenmaal angst voelen in dit soort situaties.

We mogen gaan begrijpen dat we de toegang tot het leven voor eenieder super gemakkelijk kunnen realiseren. We mogen gaan inzien dat het hiervoor nodig is dat ons bewustzijn gekraakt wordt: er is geen andere weg, dan de weg via het bewustZijn. Vanuit een verruimd bewustZijn (let op: ik schrijf niet hoger bewustZijn, maar verruimd) maak je andere, lichtere, meer levengevende keuzes.

De tekorten die we proberen te herstellen, blijken helemaal niet te bestaan.

Het ‘elkaar toegang geven tot alle vrije energie die er AL is’. Wij als mens zijn vrije energie. De aarde is vrije energie. De zon is vrije energie. We kunnen ervoor kiezen deze energie in vrijheidskracht te laten stromen.

In de angst, voor de angst en de chaos, ligt het transformatiepunt: wij zelf, onderling als mensen, kunnen er voor kiezen anders met elkaar om te gaan.

We weten dat er één ding is wat we allemaal willen: we willen allemaal in leven kunnen zijn, en we weten dat er één ding is waar we allemaal bang voor zijn: dat we door het systeem (macht) of door angst zullen verliezen. Wij vragen ons gezamenlijk af of het Spel door gaat of niet…?

Laten we elkaar dan precies datgene geven, waar we zo bang voor zijn: laten WIJ elkaar WEL toegang tot het leven geven. Onvoorwaardelijk!

Er is geen onmacht meer.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.