Voorbij de man-vrouw kloof
Beyond the male-female split

Voorbij de man-vrouw kloof
Voorbij de man-vrouw kloof


(English text scroll down)

Uiterlijk vrouw zijn zegt niets over het innerlijk bewustzijn van de vrouw. Ik kan uiterlijk vrouw zijn met een innerlijk meer aanwezig ‘mannelijk’ ego of ‘vrouwelijk’ ego. Ik kan uiterlijk man zijn met een innerlijk meer aanwezig 'vrouwelijk' ego of 'mannelijk' ego. Met ego bedoel ik hier een op jezelf gericht zijn, zelfzuchtig zijn. De ander nodig hebben/gebruiken voor jouw geluk. Vanuit een onbalans in 'vrouwelijke' en 'mannelijke' aspecten in zichzelf en innerlijke verwondingen.


Omarmen van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ aspecten
Nu is het zo dat we tijdens onze BewustwordingsWeg ons ego meer en meer afwikkelen en transmuteren naar bewustZijn en volledig gewaarZijn. Daarnaast is het nodig dat we ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ aspecten in onsZelf omarmen en in balans brengen, zodat we voorbij dualiteit naar balans gaan (omdat we de werkingen van de sexuele energie (de slang) in onszelf (h)erkend en geïntegreerd hebben).

Een vrouw en/of man met meer aanwezige 'vrouwelijke' aspecten heeft haar/zijn innerlijke bewuste 'man' nodig als bedding, bescherming (ik noem dit mannelijke kwaliteiten). Deze vrouw en/of man kan dan ook loskomen van bezitsdrang en daardoor van gehechtheid aan de ander. Deze vrouw en/of man kan 'nee, dankjewel' zeggen tegen degene die niet op alle lagen aansluit bij haar/hem. Zij/hij zal geen concessies meer doen in verbinding met de ander en helder kunnen kiezen voor een toegewijde relatie.

De man en/of vrouw met meer aanwezige 'mannelijke' aspecten heeft zijn/haar innerlijke bewuste 'vrouw' nodig voor overgave, verlangen tot verbinding, vertrouwen, open durven gaan, op durven lossen/leren loslaten. Deze man en/of vrouw zal in Vrijheid kunnen kiezen voor een toegewijde committment in relatie met zijn partner. Hij/zij verwart Vrijheid niet langer met vrijblijvendheid.


Angst voor het ‘vrouwelijke’
De man en/of vrouw met een meer mannelijk ego is heel bang voor zijn/haar innerlijke vrouw, want als hij/zij ruimte geeft aan haar kan hij/zij verteerd worden door haar vuur en oplossen. Dan bestaat hij/zij niet meer (denkt hij/ze, want dan begint het Leven pas). Het mannelijke (in de man/vrouw) is bang om op te lossen (door etherisch vuur/Verlichting). Deze man en/of vrouw is dus ook bang voor vrouwen/vrouwelijkheid.


Voorbij de man-vrouw kloof
Uiteindelijk begrijpen we dat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gecreëerde concepten zijn en gaan we hier aan voorbij. We begrijpen dat de duale afscheiding in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ onecht en onnatuurlijk is en je gevangen houdt in onjuiste beperkende man/vrouw-denkbeelden, oppervlakkigheden, verwachtingen, en verstrikkingen.

Voorbij de man-vrouw kloof leven bewuste wijze mannen en vrouwen in Harmonie, Verbinding, Gelijkwaardigheid, en Vrijheid, kortom in Liefde met zichZelf en elkaar.


Begeleiding
Als je onbalans ervaart in jouw sexualiteits- en/of intimiteitsbeleving in relaties vanuit een onbalans in jouw 'mannelijke' en 'vrouwelijke' aspecten en/of innerlijke verwondingen kun je kijken bij Inspiratiedagen en/of innerlijk kind sessie.


Waarde ering
Via 'waarde ering beschikbaarheid' kun je lezen hoe anderen mijn begeleiding en ondersteuning ervaring hebben.

Voor contact kun je het contactformulier van mijn website insturen: van harte welkom voor een ont-moeting.


Divine Feminine and Divine Masucline Awakening and Healing Again
Healing the Divine Feminine and Divine Masculine (in both male ánd female) is important at this time of confusion to set the balance of power upright on a Universal moral standing. The integrated male and female, balanced in the hemispheres, connecting third eye-heart-genitals, decorporatized, disengaged from hierarchy, knows their own mind, not phased by social intimidation, able to have an open heart and mind in a sick world by standing in their own light, resistant to coercion and deceit via a meta-ethical position. BE(come) Free Spirits.

To be a forerunner / ancestor of the Divine Masculine someone can either be a teacher of the subject itself, or an example of Divine Masculine traits or embodiment. Great women are also examples of the Divine Masculine at play. The same applies for the Divine Feminine. Great men are examples of the Divine Feminine at play.

The term 'Autogynephilia' is used to label a sexual orientation: males who masturbate thinking about themselves as a female while doing so. According to sexologists 'Autogynephilia' doesn't apply for females. I know sexologists are not right of course.

I think it is very sad to label people's behavior (and minds), because we all could make love with our inner partner: female connecting with their inner male, and male connecting with their inner female... merging into the 'other' which is not the other actually but the Self.

You are whole and not separated from your 'other half', you are not half, you are whole. You are your own Twin, your Twin is not outside you, you are it yourSelf.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.