Het waarom van het ontstaan van de Sexmagie van Isis (en de Horusalchemie)
Het Proces van Innerlijke Alchemie
Tantra voor Vrouwen en Mannen
vier je vrouwZijn - vier je manZijn
Kijk bij de Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Womb Power en je Vrouwelijke Kracht
En de Inspiratiedag 'vier je manZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Hara Power en je Mannelijke Kracht

Lees ook 'De Wond van Isis' en
'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne BronCodes'

Herken je de oorspronkelijke symboliek en kun je voorbij gaan aan de patriarchale perversies en inversies?
Herken je dat ALLE wereldwijde bewustzijnspaden over hetzelfde gaan? Ken UwZelf!


De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle Path
De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle Path
De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle Path
De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle PathSexuele Energie
Oorspronkelijk stroomde Sexuele Energie vrij en werd vanuit deze krachtige energie planeten en sterren geschapen. 'Onze' diepe wens als Bron/God/Godin was om 'onsZelf' bewust te ervaren. Het gevolg was dat 'we' als neutrale liefdesenergie ofwel sexuele energie ofwel levensenergie meer en meer in de stof (de materie) getrokken werden vanuit Eenheid de dualiteit en polariteit in.

Pas op het moment dat de oorspronkelijke aardse mens verdichtte vanuit Eenheid de dualiteit in, raakte de Oorspronkelijke Goddelijke Vrouwelijke en Mannelijke Energie/kracht IN de mens uit balans: dit wordt wel de Wond van Isis genoemd. Hoe meer 'we' als neutrale liefdesenergie in de materie verdicht werden, hoe meer de essentie van Sexualiteit versluierd werd. Dit is een geleidelijk proces geweest.

Op een goed moment is in Egypte de Sexmagie van Isis en de Horusalchemie ontstaan, waardoor we als mens opnieuw in contact konden komen met de kracht van Sexuele Energie ten behoeve van het Verlichtingsproces: de terugkeer naar de Goddelijke drie-eenheid in onsZelf. De Kabbalah en de Caduceus maken onze Zieleweg zichtbaar. Ook de Bijbel doet dat.

Op een later moment zijn als antwoord op meer en meer verdichting in India de Tantra's en in China de TAO ontstaan, naast Yoga (wat echter een heel andere benadering heeft).

Nu zijn we op het 'dieptepunt' van de verdichting aanbeland en worden uitgenodigd/uitgedaagd het pad naar Verlichting te kiezen.

In de Bijbel lezen we de Weg van de Ziel in het mythologische scheppingsverhaal van Jezus. Het verhaal van Jezus en Maria Magdalena is weer terug te voeren naar het mythologische scheppingsverhaal van Hathor en Horus, en Isis en Osiris. Dit kun je weer verbreden naar de mythische verhalen uit India, PerziŽ, etc. Kortom het scheppingsverhaal, ofwel de Weg van de Ziel, bereikt ons steeds opnieuw. Uiteindelijk begrijp je dat alle verhalen terug te herleiden zijn naar hetgeen in Moeder Natuur plaats vindt. Zo boven, zo beneden. AstroTheologie vertelt ons het volledige oorspronkelijke scheppingsverhaal. Steeds opnieuw krijgen we de kans stappen te zetten op ons ont-wikkelingspad (wat geen evolutie is). Anderen noemen dit Verlichting.

Wie heeft oren om te horen en ogen om te zien? Deze vraag is ook in onze huidige tijd nog steeds actueel...


Sexmagie van Isis
Sexualiteit is nooit bedoeld geweest voor de biologische voortplanting zoals we die vandaag de dag kennen.

De Sexmagie van Isis is ontstaan om vanuit de biologie (in die Tijdsgeest) bevruchting/voortplanting mogelijk te maken in Verbinding en Eenheid met Bron/God/Godin.

Jammer genoeg is onder invloed van de kerk deze mogelijkheid tot Scheppen in Verbinding en Eenheid met Bron/God/Godin van ons afgenomen. Vakkundig hebben ze bijvoorbeeld de rol van de mythologische Maria Magdalena (vergelijk met Isis en Shakti), het Goddelijk Vrouwelijke, in het leven van de mythologische Jezus (vergelijk met Osiris en Shiva), het Goddelijk Mannelijke, ontkend. Sterker: ze hebben Maria Magdalena ofwel het Goddelijk Vrouwelijke, en daarmee elke vrouw ontkracht en in een slecht daglicht gebracht als hoer.

De Ware Kennis (van o.a. de Sexmagie van Isis en de Horusalchemie) is meer en meer versluierd geraakt, maar is in het 'verborgene' nooit weggeweest. Weggesneden, ontkracht, verkracht, bezoedeld en verstrikt, en zelfs vermoord, maar nooit volledig weg.


Nieuwe Tijd - onze Huidige Tijd
In onze Huidige Tijd ontsluit en ontvouwt zich de oorspronkelijke kennis vanuit 'Maria Magdalena en haar tantra's' en de 'Sexmagie van Isis' (het Goddelijk Vrouwelijke in Verbinding met het Goddelijk Mannelijke) en de' Horusalchemie' (het Goddelijk Mannelijke in Verbinding met het Goddelijk Vrouwelijke), de tantra's uit India en Tibet, dolfijntantra, etc.

De 'Ware Zoeker' naar Sexualiteit in Verbinding met Bron/Godin/God in mij heeft haar weg hierin gevonden. Ik heb in meZelf een weg 'ont-moet' van meditatie, contemplatie, en doorleving van waaruit WETEN zich ontvouwt heeft... In mij zijn de OerMoeder en Oervrouwelijke EnergieŽn in al haar uitdrukkingsvormen, als ook de transformerende energieŽn ontsloten. Van daaruit bied ik jou een volledig (her)nieuw(de) ontsloten bedding en ruimte vanuit Eenheidsbewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde, die Echte Liefde is...


Huidige biologie
Onze huidige biologie is ontstaan (gedevoluŽerd, niet geŽvolueerd) nadat, als gevolg van man-made interventie (electrosmog), onze OER-DNA 'teruggebracht' werd naar 2-strengig nucleus DNA en de MitochondriŽn de levenGevende energieŽn niet goed kunnen ontvangen en doorgeven.

De Goddelijke vrouwelijke en mannelijke energie/kracht ontmoeten elkaar weer in onsZelf, waardoor volledig volwassen bewustZijn haar doorgang kan (gaan) vinden.

Bij 144 ontwaakte DNA-strengen ga je Scheppen vanuit puur volwassen bewustZijn. Puur volwassen bewustZijn is terug te vinden in het lemniscaat. In het centrum van het lemniscaat vindt de puls tot Schepping plaats, waarna de beweging zich spiraliserend vrij voortzet. Als twee lemniscaten in het snijpunt bij elkaar komen kan een nieuwe soevereine Schepping ontstaan. Dan is er dus geen sexuele uitwisseling tussen zaadcel en eicel meer nodig? Meer en meer zullen we gebruik gaan maken van Energetische Sexualiteit.

Dit betekent dat het veranderen van je perspectief geen Schepper van je maakt. Perspectief is gebaseerd op de denkgeest. Je wordt pas dan een Schepper als je alle perspectieven tegelijkertijd vanuit Eenheid kun bezien voorbij de dualiteitsdriehoek. Oneindige (spiraliserende) mogelijkheden worden nu geschapen.


Magnetisme
Puur volwassen bewustZijn genereert magnetisme.
Magnetisme is de meest liefdevolle (onvoorwaardelijke) manier van genezen en kan direct (instantly) plaatsvinden als je dat, vanuit je hart, wilt en er klaar voor bent. Zowel de genezer als degene die genezing aangeboden wordt vanuit magnetisme, dienen hier aan toe te zijn. Genezing/heling vindt plaats door middel van resonantie. Jouw cellen gaan als vanzelf meetrillen met die van de genezer. Genezing/heling wordt aangeboden: de genezer geneest/heelt dus niet. Degene die genezing/heling aangeboden krijgt, geneest/heelt zichzelf doordat zijn cellen zelfgenezing zullen ontwikkelen: dit is het zelfhelend vermogen in ieder van ons.


Wow, we leven in een spannende uitdagende Tijd! Wees maar nieuws-gierig, onderzoek en speel, en ERVAAR!mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


INTERSEXUALITEIT | HERMAFRODITISME | ANDROGYNIE | TRANSGENDERISME | PARTHENOGENESIS

Intersexualiteit en hermafroditisme is NIET dezelfde 'conditie'.

Hermafroditisme

De 'conditie' hermafroditisme is niet van toepassing op mensen en wordt daarom niet meer gebruikt. De 'conditie' is niet kloppend omdat tweeslachtigheid niet kenmerkend is voor mensen als soort. Volgens de biologische betekenis van het woord hermafroditisme moeten beide sexuele organen volgroeid en ontwikkeld aanwezig zijn in het organisme ťn ze moeten vruchtbaar zijn ťn zichzelf kunnen bevruchten. Dat is de reden waarom de term hermafrodiet is vervangen door de term intersexueel.

Intersexualiteit
Intersexualiteit komt bij mensen wťl voor en dit al veel langer. Intersex mensen hebben geen volgroeide / ontwikkelde mannelijke en vrouwelijke uiterlijke ťn innerlijke sexuele organen. Ze hebben onvolgroeide geslachtelijke kenmerken van beide geslachten. Tijdens de celdelingen gaat er iets 'mis'. Hierdoor kan een intersex iemand zichzelf vanzelfsprekend nooit bevruchten en is zelfs (meestal) onvruchtbaar.

Jaren geleden heb ik een intersex man behandeld in mijn praktijk. Er is bij hem niet ingegrepen door middel van operaties en/of hormonen: hij voelde zich man, zag er op het eerste gezicht als man uit, leefde als man. Hij had echter een onvolgroeide kleine penis en onvolgroeide vagina. De penis was meer een vergrootte clitoris. Ik ben destijds vanzelfsprekend intersexualiteit gaan onderzoeken, want wist er niks van. Destijds kon ik een documentaire vinden op youtube over intersex mensen, die leefden zůnder dat er ingegrepen was op hen op welke manier dan ook. Deze mensen hadden geen problemen in hun leven. Ik kan deze documentaire niet meer vinden helaas.

Androgynie
Zowel hermafroditisme als intersexualiteit moeten niet verward worden met androgynie. Een androgien mens is een volledig volgroeide en ontwikkelde vrouw ůf man. Deze individuele mens identificeerd zich echter niet (langer) met de CULTureel en/of maatschappelijk geldende vrouwen- en mannen rollen en concepten. Ze zijn daar aan voorbij en voelen zich innerlijk een heel mens in balans en harmonie.

Transgenderisme
Wat ik nu waarneem is dat de 'conditie' intersexualiteit en hermafrodiet onder de transgender agenda geschoven wordt: wat beiden niet klopt! Een transgender vrouw wordt als gevolg van operaties en hormonen natuurlijk nooit vrouw die geboorte kan geven. Hoewel ik laatst tegenkwam dat een baarmoeder van een 'donor' getransplanteerd was bij een ontvanger. Komen we op het issue van orgaan'donor'schap waar ik tijd terug over geschreven heb.

Parthenogenesis

Deze term wordt gebruikt als een organisme zichzelf kan reproduceren door enkel de eigen cellen te gebruiken: het organisme kloont zichzelf. Dit zijn altijd vrouwelijke organismen.

Er is een stroming die beweert dat wij mensen ons ooit voortplanten door onszelf te klonen (parthenogenesis dus). Wat dus impliceert dat er alleen vrouwen op aarde leefden in die tijd.

Voor mij klopt die aanname niet. In oude tijden verliep voortplanting, zoals ik het aanvoel, geheel anders dan nu en op een bewuste manier en vanuit harmonie en in verbinding met Al dat Is.

Dit is de reden waarom de 'ancients' de 'sexmagie van Isis' beschreven hebben ťn toepasten. Ik gebruik al deze woorden liever niet, omdat ze zo verstrikt en omgedraaid in de psyche van de meesten liggen. Toch gebruik ik ze nu in dit stuk wel: juist omdat de verstrikkingen en omdraaiingen in het collectieve veld al ontladen en gezuiverd zijn.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.