Oorspronkelijke Bron (Religie)
Mijn reis najaar 2006 - begin 2007
Terug vanuit India, waar ik 6 maanden verbleef en de hart- en oer-moederfrequenties van het land (h)erkend heb in mezelf, en Egypte vond ik onmiddellijk geschikte woonruimte in een prachtig natuurgebied vlakbij de Dintelse Gorzen. De natuur is hier in alle overvloed aanwezig. Prachtige bomen. Ook fruitbomen waaronder kersenbomen die op dit moment al heerlijke onbespoten kersen geven, die de eigenaresse vanuit haar overvloed met me deelt. Struiken en bloemen, een waterstroom, konijntjes, tal van vogels, natuurspirits... Ze begeleiden me, nemen me bij de hand. Dieper en dieper in mezelf... Naar de stilte... Genietend... Integrerend wat in India (hart- en oer-moederfrequenties) en daarna Egypte (o.a. diepe inzichten in de ware betekenis van 2-lingZiel) opgehaald is. En heerlijk, ook de grote krachtbron, de Zon die me zo regelmatig verblijdt met zijn verwarmende en krachtige stralen.


Sinds 2 april ben ik weer terug in mijn geboorteland. Maar (mijn) grenzen vervagen en vallen steeds meer weg. Ook het verre India is mijn thuisland geworden en Egypte. Ik ervaar het als zo verrijkend om andere culturen, (geloofs)stromingen en denkgewoonten diep tot me te laten doordringen. De verschillende aspecten te doorvoelen om daarna tot de ontdekking te komen dat ze uiteindelijk om precies hetzelfde gaan.

Natuurlijk blijven we verschillen voelen als we nog niet tot in de Eenheid kunnen doorvoelen. Want (geloofs)aspecten zijn doordrongen van CULTuur, tijdsinvloeden, beperkt vermogen tot waarnemen etcetera. En dit is voelbaar.

In het centrum, voorbij CULTuur en conceptuele woorden, vind je het ongedeelde en onbegrensde gevoel en weten van de Oorsponkelijke Bron (Religie)
Het ontbreekt ons aan woorden om dit gevoel en weten te benoemen. En dan zijn we ook allemaal nog individu, gebruik makend van onze eigen taal gekleurd door aangeleerde overtuigingen. Laat deze Bron zich Łberhaupt in woorden vangen? Lenny Kuhr zingt in een van haar mooie liedjes '...en geef me ook een nieuwe taal, want deze die is stom en alles wat ik zeggen wil is buiten alle woorden om...' En is ons bewustzijn op dit moment zo allesomvattend dat we de gehele diepte van de Bron kunnen waarnemen? Weten we de weg om op al onze vragen het antwoord te vinden? En stellen we de juiste vragen? Kunnen we de antwoorden die we ontvangen, op wat voor manier dan ook, ontvangen in ons hart?

Als jong pubermeisje zag ik een programma op de EO. Ik heb dit voorbeeld al vaker gebruikt, omdat ik het zo beeldend vind. Ze lieten een olifant zien en maakten de beeldende gelijkenis tussen de olifant en 'God'. Op en aan de olifant zaten geblinddoekte mensen. Ieder een deel van de olifant betastend. Er vast van overtuigd dat het deel wat zij beschreven 'God' was!

Toen begreep ik, als jong pubermeisje, hoe de verschillende religies ontstaan waren en dat dit weinig of niets met de Bron (Religie) te maken heeft. Het jonge pubermeisje voelde veel pijn en verdriet als gevolg van deze misvatting. De pijn en het verdriet van de mensheid die hierdoor in afgescheidenheid van zichZelf (BronZelf) en elkaar leeft, datgene gelovend wat afhankelijk is van de plek op Aarde waar je geboren bent, in welke CULTuur, tijd, gezin etcetera. Dit geloof verdedigend met alle machtsmiddelen die er voor handen zijn. Het goede nieuws is dat we hierdoor de mogelijkheid hebben om te groeien in BewustZijn.

(Ik wist toen nog niet dat de vele Aardse religies inderdaad niks met de Bron (Religie) te maken hebben en allemaal gecreŽerd zijn met de bedoeling de Mensheid van Haar Verbinding met de OerBron te beroven. En als je om je heen kijkt, zie je dat dit (bijna) gelukt is. Maar gelukkig niet helemaal. En steeds meer wordt duidelijk hoe we voorgelogen zijn en met welke bedoelingen.)


Belevingen VANUIT Eenheid
Als je openstaat voor de gevoelde ervaring van jeZelf en het andere, door je werkelijk vanuit je gevoel te verbinden mťt het andere, word je steeds meer gewaar dat verschillen (als in dualiteiten) wegvallen. Je bent in staat om steeds meer aspecten van de Bron te doorvoelen en te weten. Totdat je ook dit niet meer nodig hebt en grenzen echt helemaal mogen oplossen.

Je bent dan weer de Bron, de leegte, daar waar alles is en niets is.

Geen woorden, geen benoemen, geen labels... Geen onderscheid (in de betekenis van waardeoordeel) tussen de archetypische concepten als Jezus (het Christusbewustzijn) en Boeddha (de Boeddha-geest). Niet tussen Moeder Maria en Isis (Sophia en Shakti ofwel het Oervrouwelijke). Niet tussen Maria Magdalene, Lady Nada en Hathor. Of tussen Kali en Sekhmet... De verschillende Ziele-aspecten van jou hebben prachtige namen gekregen, maar zijn daardoor buiten jouzelf geplaatst: zowel Jezus, als Boeddha, als Moeder Maria, als Isis (Sophia en Shakti ofwel het Oervrouwelijke), Maria Magdalene, Lady Nada, Hathor, Kali, Sekhmet... Het zijn allemaal verwijzingen naar jouZelf... aspecten van jouZelf. De mensen hebben de 'demi-gods' geschapen: ook de 'demi-gods' zijn the many en niet the One: het zijn mensen die de 'demi-gods' geschapen hebben: een morfogenetisch veld waarin alle 'godsbeelden' en 'godsgedachten' en 'godsemoties' liggen opgeslagen als gevolg van 'aanbidding' bijvoorbeeld, maar ook als gevolg van angstbeelden die veroorzaakt zijn rondom 'God ofwel The One'. The One is the Still Undivided Light, the One Source Creator, The Field... Het benoemen van de Ene is lastig, omdat de Ene onbenoembaar is. We kunnen wel 'verwijzen' naar de Ene. We nemen kennis van de Ene door volledig in verbinding te zijn met onsZelf en daardoor met de Ene (Bron).

Dan is alles HEEL ofwel (W)HOLY...


Helaas lukte het me niet om jullie vanuit India op de hoogte te houden door middel van nieuwsbrieven, eenvoudig omdat de techniek met de mobiele verbinding dat niet toeliet. Ook op mijn huidige woonplek heeft het even geduurd voordat de communicatiemiddelen op orde waren en mijn uitgaande mail werkte. Dat voelde ook als een zegen: ik kreeg nog even de gelegenheid om in alle stilte met meZelf te zijn...


Innerlijke Stilte
Je innerlijke stilte brengt je bij je Zijn, je centrum en jouw bronkracht. Van daaruit heb je een heel ander perspectief op de wereld en de situaties daarin, waardoor ook jouw (gevoels)ervaringen anders zijn. Je gaat ervaren dat je op jouw eigen benen komt te staan, eigenaarschap neemt voor jouw gevoelde levenssituaties. Je leert los te laten en met je eigen innerlijke stroom mee te gaan. In vertrouwen en overgave omdat je weet dat het goed is jouw innerlijke impulsen te volgen en te blijven staan. Wat je ook ervaart in de buitenwereld: het is altijd 'goed' voor jou in dat moment vanuit jouw innerlijk Stilte-punt. Natuurlijk heb je een vrije wil en als je met je innerlijke stroom meegaat, zul je merken dat je in verbinding met jouw Bronkracht kunt blijven. 'Niet mijn wil, maar Uw Wil (jouw Eigen 'Grotere Wil') geschiede'. Vanuit deze overgave stroomt alles met je mee in jouw eigen leven. Als je meer en meer bewust Bent en de illusionaire lagen achter je gelaten hebt, straalt het Goddelijke meer en meer door jou heen. Je vrije wil valt nu samen met jouw Eigen 'Grotere Wil'. Totdat jouw persoonlijkheid helemaal samenvalt met jouw diepste Zijn, jouw Bron Essentie.

Nu bťn jij de stroom.

Je hoeft het niet alleen te doen. Je doet het zelfs niet alleen. Je bent onderdeel van het grote geheel en creŽert samen met de ander jullie co-creatie. Jij en de ander zijn 'Goddelijk'. Jullie creŽren met elkaar de 'Goddelijke' creatie van jullie werkelijkheid.

Je hoeft geen verre en langdurige reizen in de stof te maken om bij jouw stilte te komen. Wel is het nodig dat je de moed hebt om werkelijk contact te maken met jouw innerlijke gevoelswereld met daarin alle pijn, verdriet, angst, boosheid, gevoel van afgescheidenheid, leegte enzovoorts. Dat je alle zogenaamde donkere ofwel negatieve emoties (je schaduwkant) in het licht van jouw liefdevolle aandacht brengt. Het is nodig om in de diepte van jouw innerlijk te reizen... Ik wens jou heel veel moed toe, zodat je de durf hebt jouw innerlijke reis te (gaan) maken en jouw innerlijke vertrouwen groeien kan...Our True Source IS the Field of Real Love aka
Our True Source IS the Field of Real Love aka 'Christ Consciousness'


De Nieuwe Mens
De 'Nieuwe Mens' (h)erkent dat Echte Liefde het Electro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons MitochondriŽn (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te 'groeien en bloeien'. Al het andere is van het 'oude' en man-made electrosmog.

Inheemse mensen die niet in electrosmog leven, ťn geen 'Self-Thought / Self-talk' beoefenen zoals 'men' voorgeschreven krijgt via o.a. 'New Age' stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat 'cultuur en beschaving' aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.


De geboorte van de 'Nieuwe Mens'?
Om als 'Nieuw Mens' geboren te worden, is het nodig om ALLE electrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over 'off grid' en 'leven zonder beschaving', want dat is de programmering waarmee jouw psyche geÔndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. 'Ancients' bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. 'Ancients' wisten veel meer dan wij als mens nu. Veel van wat overgedragen is, is na 'de Val' (Tiamat) direct al perverted en inverted op deze Moeder Planeet. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we 'evolueren' want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.


Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos.
Het Veld van Echte Liefde IS het 'Christus Bewustzijn'
.

Zie je dat kerk en staat ook de diepe betekenis van 'Christus Bewustzijn' geroofd heeft? En zie je dat Vrij Bestaan(sgeld) een nog diepere betekenis krijgt?


Het 'Heilige Geheim' is NIET dat we de 'Christos Nectar van Verlichting' moeten vinden

Alles wat je nodig hebt is IN jou...
Jezus/Honing/Zon/Goddelijk Mannelijk/Electriciteit/Pijnappelklier
Maria Magdalena/Melk/Maan/Goddelijk Vrouwelijk/Magnetisme/Hypofyse
Daarom worden we in een VALS Electro-Magnetische atmosfeer gehouden. In Moeder Natuur vinden we ons eigen innerlijk Levensritme en Verbinding met de Bron LevensKracht Energie.

Vele Zielen zijn, aan het einde van dit tijdperk geÔncarneerd met als Ziele-doel de essentie van de innerlijke Levenskracht Energie (Sexuele Energie), gevoed vanuit het Veld van Echte Liefde, te doorleven waardoor Ze deze niet langer weggeven aan het Spel van kerk en staat en Ze eindelijk de reÔncarnatie cyclus / het recyclen van hun Ziel binnen deze zich steeds herhalende duale cycli bewust kunnen doorbreken. WijZelf zijn verantwoordelijk voor het STOPPEN met weggeven van onze LevenKracht Energie en moeten daarvoor volledig authentiek zijn, bewust aanwezig in het NU moment en ons Lichaam, onze Tempel, volledig bewonen.

Aan het einde van een tijdperk proberen 'the powers that should not be' zoveel mogelijk Zielen te oogsten voor nog eens 26.000 jaar duale cyclus: deze 'machten' zullen er alles aan doen om onze vrije wil en lichamen in beslag te blijven nemen. Het collectieve bewustzijn is in beslag genomen, waardoor de Mens gemanipuleerd en geÔndoctrineerd / geprogrammeerd is om de agenda van de 'machten' te volgen. 'Transhumanism' staat op de agenda en het betekent een totale overname van onze Tempel. Niemand komt ons redden. Kerk en staat proberen jou onwetend te houden. Alle CULTuur is er voor bedoeld jou klein en onwetend te houden.

Alleen JIJZELF kunt jouw Soevereine Innerlijke Bron Kracht bevrijden en 'terugkeren' naar de BRON. Alleen JIJZELF kunt STOPPEN met het weggeven van jouw LevensKracht Energie waardoor anderen jou kunnen controleren. Alleen JIJZELF kan het 'Heilig Huwelijk' in jeZelf laten ontvouwen. Alleen JIJZELF kan jouw Ziel van ALLE Ziele-ervaringen helen en integreren met jouw Spirit.

(Op 10 maart 2016 schreef ik bovenstaande aanvulling, 'De Nieuwe Mens', op deze column)


De 'Nieuwe Mens' en Haar Creatie
Je beleeft 'de wereld' vanuit jouw overtuigingen en vanuit jouw geloofsovertuigingen creŽer je jouw fysieke wereld, alle materie begint met een idee. Dit is de reden waarom de 'powers that should not be' jouw mind indoctrineerden (en nog steeds) met 'archons' als parasitaire geloofssystemen. Dit is de reden waarom 'zij' de Oer Moeder-energie verdraaiden naar de 'boze verleidster' en als oorzaak neerzetten van de 'zondeval uit het paradijs': Eve = to Deci EVE in het onbewuste van de mens door de Eigen Wijze Beschermende Divine Feminine Energie in IEDER mens... zowel vrouw Šls man... als 'Ev(e)il' neer te zetten, waardoor de womb van de mens, the wombman = de vrouw / het vrouwelijke aspect, tot vijand werd.

Wezenlijke Wetenschap gaat uit van een Geocentrisch (de Zon, de Maan, en de andere planeten en de sterren cirkelen om de 'ronde' Aarde: let op dit is niet hetzelfde als 'de platte aarde theorie' en logica / doordenken laat je voelen dat alle planeten spiraliserend de Zon volgen) 'wereldbeeld'. Geo is Isis, de 'Moeder Godin', die verwijst naar Moeder Natuur, en alle oude 'ancient' teksten (h)erkennen de Prime Creator. Wees je ervan bewust dŠt en hůe er direct al perversies en inversies in de 'Ancient teachings' ingevoegd werden, zoals de 'Wond van Isis'. Moeder Natuur omvat de Aarde maar is niet de Aarde alleen maar ALLE creatie.

Als je wilt weten wie deze wereld in beslag hebben genomen, en nog steeds nemen en besturen / controleren, kijk dan naar Saudia Arabia, een wereldmodel gecreŽerd door het Engelse Rijk. Wahhabism en Zionism zijn twee kanten van dezelfde medaille en de vijand is de Divine Feminine Energy, in zowel vrouw Šls man, in haar Essentie. Ons bewustzijn is geroofd door de Divine Feminine Energie te demoniseren. We leven in een patriarchaal gecontroleerd grid dat onze natuurlijke verbinding met Haar doodt, het Veld van Echte Liefde en Eenheid doodt. Dit Veld bestaat voorbij ALLE man-made electrosmog en biedt de Mens Haar Natuurlijk Bewustzijn en CreatieKracht. De mens moet zich terugtrekken uit de man-made electrosmog, zodat zich eindelijk een normaal harmonieus samen leven kan ontvouwen op Aarde.

De mens dient zich af te vragen waar haar/zijn geloofsovertuigingen zijn en waar zijn/haar kennis vandaan komt: van een geloofssysteem / -programma buiten jou of vanuit Innerlijk Weten (weten vanuit doorleving)?

Op de 'Even kennismaken' pagina staat onderstaande tekst...

Velen zijn ons voorgegaan en velen 'horen' nu de 'roep', als een diep Wezenlijk Hartsverlangen, vanuit hun Ziel en Spirit om vanuit Bronkracht te gaan (samen) leven. Ook jouw Ziel en Spirit 'roept' om het niet langer buiten jezelf te zoeken, maar zelf eigenaarschap te nemen voor wat je voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Omdat je vanuit bewust Zijn krachtige levenGevende keuzes maakt, is dit van directe invloed op dit universum en de andere universa. Ook jouw Goddelijk Zelf, jouw Ware Essentie, jouw Bronkracht Creatie, ligt versluierd te wachten totdat jouw persoonlijkheid de rijpheid heeft om de sluiers van alle illusies te doorzien.

Het is mijn waarneming dat als we ons volledig bewust worden van de werkingen van de dualiteit in de 3D-werkelijkheid van materialisme, we deze werkelijkheid als een bewuste keuze omarmen en ons ook bewust worden van een meer en meer vergeestelijkte 4D-werkelijkheid (die er al is) en een 5D-werkelijkheid (die er ook al is) en verder (wat er ook al is). Alles is er al en dat wat jij co-creŽert is afhankelijk van jouw bewust Zijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D naar 4D gaan en 'hoger'. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We maken ons bewustZijn vrij en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS...

Ben jij er klaar voor (je) drama te omarmen, het te zien en te aanvaarden voor wat het is, en vanuit een vollediger bewustZijn en Universele Liefde (de Bron Natuur in jeZelf) te gaan co-creŽren? De werkingen van je kleine zelf te zien en te aanvaarden, en de ongemanifesteerde mogelijkheden vanuit jouw Innerlijke Bron(kracht) tot uitdrukking te brengen in jouw werkelijkheid? Is het jouw diepste verlangen goed samen te spelen? Het is mijn waarneming dat als wij onze verantwoordelijkheid aanvaarden en niets langer buiten onszelf zoeken, wij als vanzelf het hoogst mogelijke voor onsZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde gaan co-creŽren. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten.

Een vervuld mens, manifesteert in co-creatie een vervulde wereld. Je wordt een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit het Veld van Universele Liefde co-creŽert. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht Creatie) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name ook in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten.
De cirkel is rond...

Als je deze 'roep' voelt in jouw hart, als de energie achter deze woorden resoneren met jouw gevoelde Waarheid, vind je je weg naar mij en inspireer ik jou je innerlijke bronkracht te (h)erkennen, je Ware Essentie... Zodat je kunt gaan staan in Jouw Meesterschap.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


In bovenstaande column beschrijf ik de Bron als innerlijke Bronervaring in de zin van BronbewustZijn. Vanuit deze Bron in jeZelf voel je dat 'God' een directe verwijzing is naar jou in de zin van dat jij als mens 'goddelijk' bent.

Als mensen zich afvragen hoe het toch kan dat 'God' deze huidige shit situatie op Aarde laat bestaan, dan wentelen ze hun eigen verantwoordelijkheid af op 'God' ofwel iets buiten henzelf. Het gaat er in het NU-moment om dat we zelf (leren) eigenaarschap te nemen en de consequenties van onze levenskeuzes zelf te dragen.

We hebben allemaal het goddelijke in ons.

Out the One are the many: we are the many... Hierin kun je 'zien' dat wij goddelijk zijn.

Uit de waarheid 'Out the One are the many' kun je begrijpen dat 'out the many is the one' vals is, hoewel 'tussenpersonen' als de paus, priesters, politici, etc. zich wel opstellen als the one.

Door eeuwen en eeuwen heen zijn we als mens geÔndoctrineerd in de zin dat we zijn gaan geloven dat we 'iemand' of 'iets' buiten ons nodig hebben om ons leven te kunnen leiden. Het is logisch dat de indoctrinatie (nog) aanwezig is in onze EIGEN psyche... Althans bij de meeste mensen... Volkomen begrijpelijk, omdat het zicht hierop (o.a. als gevolg van de indoctrinatie) verloren was. Maar nu niet meer. De sleutels om het 'nieuwe' zich te laten ontvouwen, liggen in onszelf en ze zijn ontsloten: ONZE generatie kan! de shit stoppen door de volgende generatie de bedding te bieden: de shit dus niet overdragen aan de volgende generatie maar ZELF het innerlijk werk doen, zodat de volgende generatie op de bedding kan gaan 'staan'. Doen wij dit niet, dan ontvangt de volgende generatie geen nieuwe ervaring... en dan plant het niet-hebben / niet-ontvangen van de nieuwe ervaring zich voort.
In co-creatie met anderen is de poort naar het Christusbewustzijn geopend. De Bron van Onvoorwaardelijke Liefde, ofwel de Bron van Leven, is (h)erkend.

Als je alles loslaat, heb je geen (religieuze) verhalen meer nodig. Nadat je alles los gelaten hebt, voel je nergens meer lading in jezelf. Ben je opnieuw neutraal en nieuwsgierig als een kind.

Als kind speel je (weer) in het Nu. Als kind hou je niets meer langer vast.

En als je los bent van geld, kan ruilmiddel haar oorspronkelijke Bronbetekenis (weer) krijgen: Vrijheid.

Als je los bent van sex, kan sex haar oorspronkelijke Bronbetekenis (weer) vervullen: Plezier (passionele co-creatie ofwel Supra Sex).

En als je los bent van liefde (met kleine l), kennen we de Liefde (weer): Echte Liefde (Onvoorwaardelijke Liefde).

Als je los bent van jezelf (je kleine zelf), bloeit jouw Zelf open als een prachtige bloem.
Telling people that they should cope with the patriarchy, IS also using force. Even more: it's violence. And so so so subtle: people will not recognize this as being violence. We need to discern source coping from source connecting: when someone tells you "just wake up in the morning when you are still complete aligned with SELF and all will be well, because it is from that state that we create and define new things to flow into our life. How they flow in? By allowing them to flow in, so simply really..." you are thrown back onto your self... the person is not truly connecting with you from source... this person is tooling source and is using coping techniques in the reality of the now which is kind of a 'law of attraction' technique. Those people create a schism within themselves (and others, but others are responsible for themselves of course).

This is not only psychic violence! It IS Spiritual violence! It's not recognizing human birth right in the first place. To Be on this earth unconditionally. To Live your Spirit fully and freely.

Making each others lifes conditional sets a huge 'spiritual' movement over the world. Again we are looking in the wrong direction. Again looking outside instead of falling inside the Source, same as all former religions did. Time to set yourSelf really free so you can Live your Spirit fully and freely.

The truth is that when you are totally aligned with yourSelf you profoundly can and will discern what are lifeGiving choices and what are lifeTaking choices perceived from the 'I-in-We'.

Alles heeft een ritme.
'Moet' je onderling wel goed samen spelen.
The Joy of Co-Creation ofwel Energetische Sexualiteit ofwel Supra Sex (nee, niet super sex).
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.