Dr. Stefan Lanka (micro bioloog) klaagt Prof. Drosten van het Koch instituut aan

Besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief virussen bestaan niet
Besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief virussen bestaan niet


DR. STEFAN LANKA (MICRO BIOLOOG) KLAAGT PROF. DROSTEN VAN HET KOCH INSTITUUT AAN EN WON EERDER HET MAZELEN PROCES TEGEN DR. DAVID BARDENS | 5 BIOLOGISCHE NATUURWETTEN GERMAN NEW MEDICINE | ORGANISCH SAMEN LEVEN EN GEZONDHEID VANUIT HET LEVENSPARADIGMA

"Prof. Drosten heeft met zijn handelen de denkkaders en de logica van de virologie geschonden en is daarmee verantwoordelijk voor het veroorzaken en in stand houden van de globalisering van de Chinese viruspandemie', zo luidt de aanklacht van de Duitse microbioloog Dr. Stefan Lanka, die in 2016 het Mazelenproces won tegen Dr. David Bardens."

Gebruik onderstaande tekst en uitleg gerust in respons naar jouw gemeente en overige (lokale) contacten. Deze informatie verstrek ik aan de leden van de Tweede Kamer per mail (in het kader onder dit artikel vind je de mail).


Misvattingen over virussen

Leugens in het nieuws zijn van alle tijden. De apostel Paulus schreef in het begin van onze jaartelling aan de Kolossenzen: 'Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën, die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus'. Thomas Jefferson, Amerikaans president tussen 1801 en 1809, sprak als volgt over de media van zijn tijd: 'Niets valt er nog te vertrouwen wat in de krant staat. De waarheid zelf wordt verdacht in dat vervuilde voertuig'. De Franse poëet Honoré de Balzac, die ook leefde in de 18e eeuw, zag twee versies van de geschiedenis: de officiële, leugenachtige en een geheime geschiedenis, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Ik denk dat Balsac hetzelfde zou hebben gezien wanneer hij zijn aandacht op de geneeskunde had gericht. Enerzijds is er de ‘heersende’ officiële geneeskunde, inclusief farmaceutische industrie en de virologie, die zijn gestoeld op aannames, bangmakerij, fraude en winstbejag. Daar tegenover staat de onderdrukte, geheime geneeskunde, waar je de ware oorzaken van ziektes vindt. De internationale geneeskunde vormt samen met de internationale media, waar ook ‘onze’ Gelderlander haar oren ook naar laat hangen, een giftige cocktail, met voor wat betreft de corona-crisis een onbeschrijfelijk wereldwijd leed tot gevolg, ook voor de Gemeente Aalten.

Op 30 december 2019 appte de jonge Chinese oogarts Li Wenliang uit Wuhan zeven bevriende artsen, dat in zijn ziekenhuis meerdere mensen in quarantaine waren geplaatst. Het waren zeven gevallen van SARS. Zijn vrienden moesten maar voorzichtig zijn en zichzelf beschermen. Li Wenliang was niet van plan om met zijn appje paniek te zaaien. Eén van zijn vrienden publiceerde echter een screenshot, zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. Die informatie verspreidde zich vervolgens zeer snel binnen China. De paniek in China sloeg echter pas echt toe toen Li Wenliang overleed, na intensief met antibiotica te zijn behandeld. Getraumatiseerd door de Mexicaanse griep van 2009 dacht hij dat hij besmet was geraakt bij de behandeling van een patiënt. Ook de rest van de wereld berichtte inmiddels over een potentieel gevaarlijk nieuw SARS-virus, vooral vanwege de SARS-crisis van 2003. Dit virus had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 12 maart 2003 namelijk als een 'wereldwijde bedreiging' bestempeld. Bij de toenmalige ontwikkeling van een vaccin was overigens ook één van de huidige hoofdrolspelers intensief betrokken, namelijk de Duitse viroloog Prof. Drosten, de Duitse 'Jaap van Dissel'. Toch bestonden de feiten op dat moment uit slechts één dode, Li Wenliang, en daarnaast vier ‘positieve gevallen’ die als gemeenschappelijk kenmerk hadden dat ze allemaal een zeevruchtenmarkt in Wuhan hadden bezocht.

Virologen tonen ziekmakende virussen aan door middel van een genetische detectieprocedure. De gensequenties die zij gebruiken voor deze detectietest worden ontleend aan afstervende weefsels en cellen. Er is echter nooit gecontroleerd of het virus ‘van buiten komt’ en daarmee niet gewoon onderdeel was van de menselijke stofwisseling zelf. Tot op heden zijn virologen er bovendien niet in geslaagd een SARS-virus te isoleren uit een patiënt, een vleermuis, uit een ander dier of in een laboratorium, noch is ooit het complete en volledige DNA van een SARS-virus aangetoond. De veronderstelling van virologen is dat er daadwerkelijk virale DNA-strengen bestaan die op dezelfde wijze zijn opgebouwd als de DNA-strengen die zij uit meerdere korte gensequenties volledig virtueel hebben samengesteld. Het bestaan van het virus kan dus tot op de dag van vandaag niet bevestigd worden. Ook op andere manieren bleek het nog niet mogelijk om het bestaan en de aanwezigheid van een complete DNA-streng van een SARS-virus aan te wijzen – ook al zijn er al langere tijd zeer eenvoudige standaardtechnieken beschikbaar voor het bepalen van de lengte van genetische sequenties.

De doorgaans kortere gensequenties, die in feite onderdeeltjes zijn van de menselijke stofwisseling, vormen de basis voor het verdere laboratoriumwerk, waar de virologen met behulp van computerprogramma's lange strengen genetisch materiaal construeren. Dit materiaal bestaat dus louter uit meerdere van die kortere gensequenties, die niet van virussen komen, maar een onderdeel zijn van de menselijke stofwisseling zelf. Men stelt deze strengen door middel van DNA-sequencing (=op volgorde zetten) ‘in gedachten’ samen tot een virusmodel, terwijl in werkelijkheid nog nooit iemand dit virus in zijn geheel heeft gezien.

Over de wijze van detectie zegt Nobelprijswinnaar Kary Mullis bovendien dat de door hem uitgevonden PCR-techniek, die hiervoor wordt gebruikt, niet alleen zeer foutgevoelig is, maar voor de detectie van dergelijke corona-virussen bovendien totaal ongeschikt. Hier hoef je trouwens geen Nobelprijswinnaar voor te zijn, menig aardappelteler kent de PCR-methode en weet dit. Het aantal positieve gevallen is namelijk arbitrair, omdat het instelbaar is of je geen, weinig of veel positieve gevallen zult krijgen. Ook iemand die niet ziek is en geen symptomen heeft kan daarom met ‘de juiste afstelling’ met de PCR methode positief worden getest.

Prof. Christian Drosten van de Charité in Berlijn, of eigenlijk: Christian Drosten die een lucratieve samenwerking heeft met de Charité in Berlijn, hoorde over een mogelijk SARS-virus in China en begon onmiddellijk met de ontwikkeling van een testprocedure. Dit nog voordat duidelijk was en duidelijk had kunnen zijn of het bericht uit China over SARS op waarheid berustte en bewezen was, maar vooral nog vóórdat de Chinese virologen hun resultaten hadden gepubliceerd. In de potentieel bijzonder winstgevende test die hij ontwikkelde voor de detectie van het nieuwe coronavirus gebruikt prof. Drosten de 'real-time RT-PCR'-techniek. Hij zocht hiervoor in een databank op internet, waar op 1 januari 2020 korte genetische sequenties waren geselecteerd die worden toegeschreven aan SARS-virussen. Op basis van deze sequenties van korte genfragmenten, die dus worden geïnterpreteerd als mogelijke componenten van SARS-virussen, ontwierp hij de PCR-primersequenties die zouden uitslaan bij zijn PCR methode, in de hoop daarmee via 'real time RT-PCR' het nog onbekende China-virus te identificeren.

Op 21 januari 2020 (3 dagen voor de eerste publicatie van de Chinese ‘RIVM’) raadde de WHO alle landen aan om de door prof. Drosten ontwikkelde testprocedure te gebruiken. Prof. dr. Drosten beweerde dat hij een betrouwbare testmethode had ontwikkeld voor het virus dat zich snel verspreidde in China, zonder rekening te houden met de duidelijk gedefinieerde regels over hoe hiermee wetenschappelijk om te gaan. Circa 800 mensen met atypische longontsteking, die met de test van prof. Drosten vervolgens een 'positief' resultaat opleverden, stierven - mogelijk foutief en door overbehandeling - met de diagnose SARS, in plaats van aan een 'atypische longontsteking'. De paniek sloeg inmiddels wereldwijd toe. Plotseling stierven, volgens de media, bijna alle mensen aan een onbekende (atypische) longontsteking, SARS-CoV-2, terwijl normaal gesproken slechts ongeveer 20-30% van de longontstekingen atypisch is. De meerderheid van de ouden van dagen met van alles en nog wat onder de leden, terminale kankerpatiënten, zelfs verkeersdoden bij wie postuum het corona-virus werd vastgesteld werden zonder aarzelen toegevoegd aan de lijst met corona-doden. In ieder nieuwsitem op radio, TV en internet werd de term corona-virus zo vaak als mogelijk gebruikt. “Het aantal besmettingen als gevolg van het Corona-virus, …”.

Ook moesten we steeds horen hoeveel mensen er op de IC zouden liggen en wat hun symptomen waren. Iedereen werd in de 'paniekstand' gezet. Critici werden gecensureerd en door smaad en laster monddood gemaakt. Er was simpelweg geen ruimte voor overtuigende argumenten tegen de veronderstelling van een pandemie. In Duitsland werd in de media en in de politiek slechts één 'expert' gehoord: Prof. Drosten, van het Charité-hospitaal te Berlijn. De 'kritiek', in Duitsland geuit door een hiv-viroloog, was georganiseerd en hooguit bedoeld om de centrale stelling over het bestaan van een nieuw virus, SARS-CoV-2 te versterken. Maar ondanks alle paniekzaaierij (angst verergert de symptomen!) bleef het sterftecijfer binnen bijvoorbeeld de curve van de griepgolf van 2018.

De burgemeester van Aalten ging in zijn wekelijkse artikelen vol mee in de lockdown en de 1,5 meter samenleving. Bij lastige vragen over de maatregelen kan hij doorverwijzen naar de burgemeester van Apeldoorn, die op zijn beurt in de richting van de minister van Volksgezondheid wijst. Hugo de Jonge luistert naar Mark Rutte, die 'alle adviezen één op één overneemt van het RIVM' en het RIVM handelt naar de richtlijnen van de WHO. En de WHO? Die heeft een samenwerking met Prof. Drosten, die niet heeft gecontroleerd of de gensequenties die hij heeft gebruikt daadwerkelijk afkomstig zijn van een virus, die geen controle-experimenten heeft gedaan om te kunnen vaststellen of het virus niet gewoon lichaamseigen stofwisseling is en die het virus zelf nooit in zijn geheel heeft gezien, laat staan dat hij kan bewijzen dat het virus ziekmakend is. Om over de werking van mondkapjes en 1,5 meter afstand houden maar te zwijgen.

'Prof. Drosten heeft met zijn handelen de denkkaders en de logica van de virologie geschonden en is daarmee verantwoordelijk voor het veroorzaken en in stand houden van de globalisering van de Chinese viruspandemie', zo luidt de aanklacht van de Duitse microbioloog Dr. Stefan Lanka, die in 2016 het Mazelen proces won tegen Dr. David Bardens. Wanneer de controle-experimenten, die Dr. Drosten overduidelijk niet heeft uitgevoerd, alsnog worden gedaan zal dit een onmiddellijk einde maken aan de corona-crisis en aan álle maatregelen. Wat zal blijken is dat het covid-virus, dat zoveel angst en voor sommigen zelfs een onbeschrijfelijk leed heeft veroorzaakt, ook bij inwoners van de gemeente Aalten, in feite niet eens een virus is dat ons ‘immuunsysteem’ aanvalt, maar dat wij kijken naar exosomen; intern ‘boodschapper DNA’, die ontstaan als reactie op de ware oorzaak van ziekten. Deze oorzaak is voor veel mensen nog geheim, maar het is te vinden.

Een tip zal ik u geven. De Spanjaarden noemen het La Medicina Sagrada, de heilige geneeskunde. De gemeente Aalten moet niet wachten op de uitspraak van de rechter in Duitsland, hoe interessant ook. De gemeente Aalten en de overige gemeenten in Nederland moeten heel snel op zoek gaan naar meer autonomie. Iedereen heeft het op de basisschool te horen gekregen: 'Als iemand anders in de sloot springt, spring jij er dan ook in?'

Deze hele corona-paniek had maar één oorzaak en dat was geen virus, maar de wereldwijde globalisering. Die laat iedereen elkaar volgen, vanuit één centraal punt. Dat is wat men wil en dat is ze al aardig gelukt. Hoe langer die globalisering doorzet, waar de massa-immigratie een onderdeel van uitmaakt, van hoe meer muggen een olifant wordt gemaakt en hoe meer ellende als deze corona-crisis we nog gaan meemaken. Sterker nog, dan was dit nog maar het begin, want de wereld is gek geworden en Den Haag vormt daarop helaas geen uitzondering.

Kom op voor jezelf, gemeente Aalten!
~Arjen Lievers
Vertaler van het Artikel 'Fehldeutung Virus I & II' van Dr. Stefan Lanka (Deel II is binnenkort te vinden via deze pagina: helemaal naar beneden scrollen.)


German New Medicine
Via deze link vind je een e-boek wat door Dr. Ryke Hamer, de grondlegger van de 5 biologische natuurwetten German New Medicine, zelf geschreven is en is vertaald naar het Nederlands (boek kun je downloaden als je wilt)

De informatie van Dr. Stefan Lanka is gebruikt in de 2delige presentatie van Dr. Caroline Markolin 'Virus Mania' (Nederlandse ondertiteling).

Dr. Andrew Kaufman heeft aangetoond dat er nog nooit voldaan is aan de Koch postulaten en dat er nog nooit een virus geïsoleerd is aangetoond. Kaufman heeft aangetoond dat wat gezien wordt onder de elektronen microscoop exosomen zijn, die evenals bacteriën en schimmels ons zelfhelend vermogen ondersteunen in de helingsfase van het 'ziekte'verloop dat in 2 fasen verloopt (German New Medicine). Vanuit de 5 biologische natuurwetten weten we dat zijn informatie juist is.

Dr. Stefan Lanka is in contact met Dr. Andrew Kaufman en zij wisselen hun informatie uit. Ik heb dus goede hoop dat Dr. Stefan Lanka zijn aanklacht tegen Prof. Drost gaat winnen. En dát laat de wereld nog meer op haar grondvesten schudden als dat ze nu al doet.

Dit proces is sowieso bewustmakend! Wat de uitkomst ook is, want Dr. Stefan Lanka en Dr. Andrew Kaufman komen vanuit biologische waarheid, die complementair is aan de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine. Dr. Barre Lando past de 5 BN toe en hij werkt met een black field microscoop, waaronder LEVEND materiaal te zien is waaronder bacteriën: hij kan aan de hand van de staat waar de bacterie in is vaststellen wat de oorzakelijkheid van 'ziekte' is. Onder de elektronen microscoop is slechts DOOD materiaal te zien.


De biologische waarheid is ontsloten in ons bewustzijn: ze was er altijd al, zal er altijd zijn... Nu ook weer ZICHTBAAR.Organisch samen leven
Organisch samen leven vanuit het Levensparadigma, inclusief het Overvloedsprincipe, houdt in dat we elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan: we laten de toegang tot (eerste) leven(sbehoeften) inclusief zorg in gedeelde staat en belasten elkaar niet, op geen enkele laag (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, én financieel).

Vanuit organisch samen leven, weten we dat:
1) belastingen roof zijn (onwettig vanuit natural law gezien)

en
2) onnodig: wij mensen(kinderen) kosten aan elkaar niks

Daarnaast willen we wél bijdragen, ook financieel, aan het tot stand laten komen wat we in co-creatie tot stand willen laten komen.

Lees het vrijelijk beschikbare e-boek 'Het belastingenparadigma als de grote vervuiler' voor inzichten.

Via de playlist 'Mens van vlees en bloed betaalt geen belastingen maar leeft organisch samen' vind je inzichten vanuit het levensparadigma met betrekking tot het belastingenparadigma als grote vervuiler, wat hebben we nodig om te kunnen nadenken over hoe we organisch kunnen samen leven zonder 'regering' (aansturen en controle), en het onderscheid in jou als natuurlijk persoon (burger) en jij als mens.

De implicatie hiervan is dat de huidige belastingdienst dient te transmuteren naar beschikbaarheidsdienst (en de 'regering' naar facilitering).
Lees het vrijelijk beschikbare e-boek 'Als de regering ineens oplost' voor handvatten.mascha roedelof
Deze inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


Mail aan Tweede Kamer leden
Beste medemens in de rol van politicus,

In deze mail spreek ik u aan van mens tot mens en ik vraag u onderstaand mailbericht én de link naar het artikel, én de doorlinken aandachtig te bestuderen. Ik vraag u goed in u door te laten werken dat uit mijn artikel blijkt dat besmettelijke ziekmakende micro-organismen, inclusief virussen, niet bestaan. Ik vraag u de implicaties daarvan goed in u te laten doorwerken, want vanuit het begrip dat besmettelijke ziekmakende micro-organismen, inclusief virussen, niet bestaan ziet u direct dat de wereldwijde lockdown en de maatregelen niets te maken hebben met verspreiding van een virus dat niet bestaat: er is niets dat van mens op mens, noch van dier op mens besmettelijk overgedragen kan worden. Uit mijn artikel en de doorlinken blijkt wetenschappelijk onderbouwd dat de germ theorie van Pasteur gebaseerd is op frauduleuze aannames: er is nog nooit een virus geïsoleerd aangetoond, noch is er ooit voldaan aan de Koch postulaten.

In mijn artikel vindt u meerdere referenties naar artsen, psychiaters, en micro-biologen, die weten dat besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief virussen niet bestaan. De letterlijke vertaling van het woord virus is gif. Gif kan op verschillende manieren ons lichaam binnen komen o.a. via vaccins (zie onderbouwing via het artikel en de doorlinken). Wat onder de elektronen microscoop gezien wordt, zijn exosomen die al aanwezig zijn in ons lichaam en actief worden om gif uit ons lichaam op te ruimen. Onder de elektronen microscoop is alleen dood materiaal te zien. Dit in tegenstelling tot onder de black field microscoop waaronder levende cellen te zien zijn.

Dr. Stefan Lanka is micro bioloog en hij klaagt Prof. Drosten van het Koch instituut aan vanwege de onnodige én onmenselijke maatregelen, die de samenleving volkomen ontwricht hebben en veel leed veroorzaakt hebben en nog steeds veroorzaken: ik hoef u het leed niet te benoemen, want u krijgt die informatie dagelijks verschillende keren naar u toe langs verschillende kanalen. Dr. Stefan Lanka heeft eerder een Mazelen proces gewonnen tegen Dr. David Bardens waarbij hij claimde dat het Mazelen virus niet bestaat.

Nogmaals mijn vraag om onderstaande mail én het artikel, én de doorlinken goed in u door te laten werken, zodat ook u de implicaties gaat beseffen en minstens vragen gaat stellen waarom 1) de lockdown er was, 2) de huidige maatregelen er nog steeds zijn, en 3) er mogelijk een 2de lockdown volgt. Want hoe kunt u nog langer verantwoordelijkheid dragen en eigenaarschap nemen voor maatregelen (en een eventuele 2de lockdown) als u weet dat besmettelijke ziekmakende micro-organismen, inclusief virussen, niet bestaan? Hoe kunt u verantwoordelijkheid dragen en eigenaarschap nemen voor een eventueel verplicht vaccin tegen iets dat niet bestaat (en dat geldt dus voor ALLE vaccins)?

Ik ga het proces dat Dr. Stefan Lanka voert op de voet volgen en vraag u dat ook te doen. Echter ongeacht de uitkomst van het proces, het proces op zichzelf laat de wereld nog meer op haar grondvesten schudden als dat ze nu al doet. En vanzelfsprekend vraag ik u nogmaals minimaal bovenstaande vragen te beantwoorden.

DR. STEFAN LANKA (MICRO BIOLOOG) KLAAGT PROF. DROSTEN VAN HET KOCH INSTITUUT AAN EN WON EERDER HET MAZELEN PROCES TEGEN DR. DAVID BARDENS | 5 BIOLOGISCHE NATUURWETTEN GERMAN NEW MEDICINE | ORGANISCH SAMEN LEVEN EN GEZONDHEID VANUIT HET LEVENSPARADIGMA

"Prof. Drosten heeft met zijn handelen de denkkaders en de logica van de virologie geschonden en is daarmee verantwoordelijk voor het veroorzaken en in stand houden van de globalisering van de Chinese viruspandemie', zo luidt de aanklacht van de Duitse microbioloog Dr. Stefan Lanka, die in 2016 het Mazelenproces won tegen Dr. David Bardens."

Gebruik onderstaande tekst en uitleg gerust in respons naar jouw gemeente en overige (lokale) contacten. Deze informatie verstrek ik aan de leden van de 2de kamer per mail.


Misvattingen over virussen
Leugens in het nieuws zijn van alle tijden. De apostel Paulus schreef in het begin van onze jaartelling aan de Kolossenzen: 'Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën, die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus'. Thomas Jefferson, Amerikaans president tussen 1801 en 1809, sprak als volgt over de media van zijn tijd: 'Niets valt er nog te vertrouwen wat in de krant staat. De waarheid zelf wordt verdacht in dat vervuilde voertuig'. De Franse poëet Honoré de Balzac, die ook leefde in de 18e eeuw, zag twee versies van de geschiedenis: de officiële, leugenachtige en een geheime geschiedenis, waar je de ware oorzaken van gebeurtenissen vindt.

Ik denk dat Balsac hetzelfde zou hebben gezien wanneer hij zijn aandacht op de geneeskunde had gericht. Enerzijds is er de ‘heersende’ officiële geneeskunde, inclusief farmaceutische industrie en de virologie, die zijn gestoeld op aannames, bangmakerij, fraude en winstbejag. Daar tegenover staat de onderdrukte, geheime geneeskunde, waar je de ware oorzaken van ziektes vindt. De internationale geneeskunde vormt samen met de internationale media, waar ook ‘onze’ Gelderlander haar oren ook naar laat hangen, een giftige cocktail, met voor wat betreft de corona-crisis een onbeschrijfelijk wereldwijd leed tot gevolg, ook voor de Gemeente Aalten.

Op 30 december 2019 appte de jonge Chinese oogarts Li Wenliang uit Wuhan zeven bevriende artsen, dat in zijn ziekenhuis meerdere mensen in quarantaine waren geplaatst. Het waren zeven gevallen van SARS. Zijn vrienden moesten maar voorzichtig zijn en zichzelf beschermen. Li Wenliang was niet van plan om met zijn appje paniek te zaaien. Eén van zijn vrienden publiceerde echter een screenshot, zonder zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen. Die informatie verspreidde zich vervolgens zeer snel binnen China. De paniek in China sloeg echter pas echt toe toen Li Wenliang overleed, na intensief met antibiotica te zijn behandeld. Getraumatiseerd door de Mexicaanse griep van 2009 dacht hij dat hij besmet was geraakt bij de behandeling van een patiënt. Ook de rest van de wereld berichtte inmiddels over een potentieel gevaarlijk nieuw SARS-virus, vooral vanwege de SARS-crisis van 2003. Dit virus had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 12 maart 2003 namelijk als een 'wereldwijde bedreiging' bestempeld. Bij de toenmalige ontwikkeling van een vaccin was overigens ook één van de huidige hoofdrolspelers intensief betrokken, namelijk de Duitse viroloog Prof. Drosten, de Duitse 'Jaap van Dissel'. Toch bestonden de feiten op dat moment uit slechts één dode, Li Wenliang, en daarnaast vier ‘positieve gevallen’ die als gemeenschappelijk kenmerk hadden dat ze allemaal een zeevruchtenmarkt in Wuhan hadden bezocht.

Virologen tonen ziekmakende virussen aan door middel van een genetische detectieprocedure. De gensequenties die zij gebruiken voor deze detectietest worden ontleend aan afstervende weefsels en cellen. Er is echter nooit gecontroleerd of het virus ‘van buiten komt’ en daarmee niet gewoon onderdeel was van de menselijke stofwisseling zelf. Tot op heden zijn virologen er bovendien niet in geslaagd een SARS-virus te isoleren uit een patiënt, een vleermuis, uit een ander dier of in een laboratorium, noch is ooit het complete en volledige DNA van een SARS-virus aangetoond. De veronderstelling van virologen is dat er daadwerkelijk virale DNA-strengen bestaan die op dezelfde wijze zijn opgebouwd als de DNA-strengen die zij uit meerdere korte gensequenties volledig virtueel hebben samengesteld. Het bestaan van het virus kan dus tot op de dag van vandaag niet bevestigd worden. Ook op andere manieren bleek het nog niet mogelijk om het bestaan en de aanwezigheid van een complete DNA-streng van een SARS-virus aan te wijzen – ook al zijn er al langere tijd zeer eenvoudige standaardtechnieken beschikbaar voor het bepalen van de lengte van genetische sequenties.

De doorgaans kortere gensequenties, die in feite onderdeeltjes zijn van de menselijke stofwisseling, vormen de basis voor het verdere laboratoriumwerk, waar de virologen met behulp van computerprogramma's lange strengen genetisch materiaal construeren. Dit materiaal bestaat dus louter uit meerdere van die kortere gensequenties, die niet van virussen komen, maar een onderdeel zijn van de menselijke stofwisseling zelf. Men stelt deze strengen door middel van DNA-sequencing (=op volgorde zetten) ‘in gedachten’ samen tot een virusmodel, terwijl in werkelijkheid nog nooit iemand dit virus in zijn geheel heeft gezien.

Over de wijze van detectie zegt Nobelprijswinnaar Kary Mullis bovendien dat de door hem uitgevonden PCR-techniek, die hiervoor wordt gebruikt, niet alleen zeer foutgevoelig is, maar voor de detectie van dergelijke corona-virussen bovendien totaal ongeschikt. Hier hoef je trouwens geen Nobelprijswinnaar voor te zijn, menig aardappelteler kent de PCR-methode en weet dit. Het aantal positieve gevallen is namelijk arbitrair, omdat het instelbaar is of je geen, weinig of veel positieve gevallen zult krijgen. Ook iemand die niet ziek is en geen symptomen heeft kan daarom met ‘de juiste afstelling’ met de PCR methode positief worden getest.

[...]

German New Medicine
Via deze link vind je een e-boek wat door Dr. Ryke Hamer, de grondlegger van de 5 biologische natuurwetten German New Medicine, zelf geschreven is en is vertaald naar het Nederlands (boek kun je downloaden als je wilt)

De informatie van Dr. Stefan Lanka is gebruikt in de 2delige presentatie van Dr. Caroline Markolin 'Virus Mania' (Nederlandse ondertiteling).

Dr. Andrew Kaufman heeft aangetoond dat er nog nooit voldaan is aan de Koch postulaten en dat er nog nooit een virus geïsoleerd is aangetoond. Kaufman heeft aangetoond dat wat gezien wordt onder de elektronen microscoop exosomen zijn, die evenals bacteriën en schimmels ons zelfhelend vermogen ondersteunen in de helingsfase van het 'ziekte'verloop dat in 2 fasen verloopt (German New Medicine). Vanuit de 5 biologische natuurwetten weten we dat zijn informatie juist is.

Dr. Stefan Lanka is in contact met Dr. Andrew Kaufman en zij wisselen hun informatie uit. Ik heb dus goede hoop dat Dr. Stefan Lanka zijn aanklacht tegen Prof. Drost gaat winnen. En dát laat de wereld nog meer op haar grondvesten schudden als dat ze nu al doet.

Dit proces is sowieso bewustmakend! Wat de uitkomst ook is, want Dr. Stefan Lanka en Dr. Andrew Kaufman komen vanuit biologische waarheid, die complementair is aan de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine. Dr. Barre Lando past de 5 BN toe en hij werkt met een black field microscoop, waaronder LEVEND materiaal te zien is waaronder bacteriën: hij kan aan de hand van de staat waar de bacterie in is vaststellen wat de oorzakelijkheid van 'ziekte' is. Onder de elektronen microscoop is slechts DOOD materiaal te zien.

De biologische waarheid is ontsloten in ons bewustzijn: ze was er altijd al, zal er altijd zijn... Nu ook weer ZICHTBAAR.Organisch samen leven
Organisch samen leven vanuit het Levensparadigma, inclusief het Overvloedsprincipe, houdt in dat we elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) laten (be)staan: we laten de toegang tot (eerste) leven(sbehoeften) inclusief zorg in gedeelde staat en belasten elkaar niet, op geen enkele laag (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, én financieel).

[...]

Lees het volledige artikel...
(Ik heb alle mailadressen opgenomen in mijn mailingbestand: als je mijn mail wilt doorsturen, laat me even weten dan stuur ik je de mail door en kun jij vervolgens doormailen naar leden van de Tweede Kamer, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, en wie je maar wilt.)
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.