5D en verder...
Wij zijn Multi-Dimensionele Wezens in Essentie - Echt Alles is er AL
trefwoorden: niet-bestaand corona-'virus'' vs 5G en verder... | 5D en verder... | organisch samen leven | nieuwe aarde | eenheidsbewustzijn vs dualiteit


Wij Zijn Multidimensionale Wezens en Onze Essentie bestaat Voorbij Hologrammen
Wij Zijn Multidimensionale Wezens en Onze Essentie bestaat Voorbij Hologrammen


Onderaan deze pagina reik ik je een geleidemeditatie aan ter ondersteuning van het ontvouwen van jouw EIGEN VOLLEDIGE kleurenspectrum. Kom later nog eens terug voor de gesproken versie van de geleidemeditatie...

Collectieve griepsymptomen?
In 2016 schreef ik een column met de titel 'Correctie vanuit Moeder Natuur', omdat ik collectief 'griepverschijnselen' tegen kwam in posten op social media, en ook tijdens de individuele sessies die ik ondersteunde. Meerdere (gevoelige en bewuste) mensen ervoeren een 'vreemde en zware' energie: maag (gevoeligheden / misselijkheid en pijn); darmen (diaree), keel (gevoeligheden), een ervaren van zware energieŽn en een gevoel van teruggetrokken worden van het Echte Oorspronkelijke Licht (verwar dit niet met het Onechte Licht).

Deze verschijnselen werden in bepaalde groepen toegeschreven aan toename van Kosmische Straling.

Tijdens de individuele sessies ontmoette ik mensen, die zich afzette en in weerstand gingen met en innerlijk 'wegrenden' van hun 'schaduwzijde' en de overtuigingen die vanuit daar in hun psyche vastgezet zijn, met name op 'man - vrouw beelden', sexualiteit (sexuele energie, ofwel de Essentie van je Levenskrachtenergie) en hoe Echte Liefde 'eruit ziet'. Eerder schreef ik over de driehoek 'sex (Plezier) - liefde (Liefde) - geld (Vrijheid)', die volledig uit balans is bij zowel het individu als collectief, maar al weer een tijdje in haar Oorspronkelijkheid geheeld is. Ook kwam ik tijdens de individuele sessies stukken tegen op 'bestaansangst' vanuit 'bestaansrecht' op heel diepe lagen langs.

Je schaduwzijde is je grootste leraar en bondgenoot, en toch blijf je ervan wegrennen of word je boos uit wanhoop: 'Liefde en Licht! Liefde en Licht! Hou toch op met je Liefde en Licht!' Hierdoor haal je jezelf steeds onderuit en worden jouw innerlijke demonen gevoed, want ze worden niet vernietigd met wilskracht, die doet alsof je 'Licht' bent. Als je jezelf alleen toestaat jouw innerlijk Licht te zien, dan sluit je jouw Schaduw buiten. En het is juist NU de uitnodiging om al jouw Zielsaspecten inclusief jouw Schaduw te helen, zodat je (weer) HEEL kunt Zijn.

Want jij bent ALLE kleuren en ALLE grijstinten.

Voor de tekst van de volledige column 'Correctie vanuit Moeder Natuur', en doorlinken, nodig ik je uit bovenstaande link te volgen.


Collectieve griepsymptomen die we in dit tijdsframe (begin 2020) zien?

Micro-organismen, zoals bacteriŽn en schimmels leven in symbiose IN en buiten ons. BacteriŽn en schimmels kun je onder een microscoop bekijken en isoleren: bijvoorbeeld de TBC bacterie. Als je Šlle mensen zou testen op TBC dan zouden Šlle mensen positief testen. Behalve wanneer de TBC bacterie dood gemaakt is als gevolg van toedienen van anti-biotica (= anti-leven). En gelukkig maar dat we allemaal TBC bacterie in ons hebben, want we hebben die bacterie hard nodig, omdat deze bacterie celtoename van longblaasjes opruimt die meer aangemaakt zijn als gevolg van een doodsangst conflict (kan bijvoorbeeld beleefd worden tijdens oorlogssituatie of ernstige diagnose). Zonder bacterie kunnen deze cellen niet goed opgeruimd worden. Tijdens het opruimen van de vermeerderde cellen (= longkanker), zijn er symptomen als nacht zweten, hoesten, en mogelijk bloed ophoesten. Zonder TBC-bacterie worden de cellen ingekapseld!

Ook schimmels ruimen 'kanker'cellen op. Dr. Simoncini trok de onjuiste conclusie dat kanker een schimmel is en ging de schimmel bestrijden, terwijl de schimmel het zelfhelend vermogen ondersteund in het opruimen van de 'kanker'cellen.

BacteriŽn en schimmels zijn dus altijd IN ons en zijn de helpers van ons zelfhelend vermogen.

Virussen in de betekenis van besmettelijke ziekmakers bestaan niet: ze zijn nog nooit geÔsoleerd aangetoond. Er kan alleen op antistoffen getest worden. Zo ook bij AIDS: de HI-v test is positief als er antistoffen gevonden worden. Maar dat zegt niks. Zwangeren kunnen ook positief testen. Niet omdat ze AIDS hebben, maar omdat ze zwanger zijn.

German New Medicine verklaart de oorzakelijkheid van AIDS.

Als er al zoiets als 'virus' bestaat dan is het dus geen besmettelijke ziekmaker, maar evenals de bacteriŽn en schimmels een helper van ons zelfhelend vermogen bij het opruimen van cellen die vermeerdert zijn tijdens een conflict-actieve fase ofwel een doorgemaakt emotioneel trauma. Als het angstconflict in oplossing gaat, zien we symptomen.

Dat wat virus genoemd wordt, kan verwijzen naar een klein stukje mRNA dat altijd IN ons is. Vergelijk met bacteriŽn en schimmels die altijd IN ons zijn. Volgens dr. Claus KŲhnlein (en vele anderen) is een virus nog nooit geÔsoleerd aangetoond en de plaatjes die we zien, zijn computer-animaties. Dr. Claus KŲhnlein is opgeleid om allopathische middelen voor te schrijven, maar hij doet het niet. Hij legt uit welke allopathische middelen mensen voorgeschreven krijgen, die heel goed mogelijk tot de dood kunnen leiden. Als je niks doet, gaan de symptomen vanzelf voorbij, omdat het zelfhelend vermogen prima in staat is om zelf weer in balans te komen. Er kan niet op niet-bestaande 'virussen' getest worden: er wordt getest op antistoffen. Sinds kort is er een nieuwe test, waardoor veel meer mensen positief testen: dat gegeven is dus zeer onnauwkeurig en zegt daarnaast ook nog eens niks. Daarnaast vertelt deze arts dat hij maar aanneemt! dat ze bestaan: hij weet het dus niet. Hij heeft een boek geschreven met de titel 'Virus Wahn'.

Een video van dr. Claus KŲlnlein vind je op deze pagina.

Er wordt gestreden tegen een niet-bestaand besmettelijk ziekmakend 'virus'. De symptomen die we zien, hebben een andere oorzakelijkheid. Vanuit de 5 biologische natuurwetten kunnen we de oorzakelijkheid vinden.


Nog steeds angst voor een niet-bestaand besmettelijk ziekmakend 'virus'?
Dr. Andrew Kaufman, MD (medical doctor) legt het heel goed uit in deze video. Hij legt ook heel helder uit dat 5G NIET oorzakelijk is aan griepverschijnselen, maar dat er een correlatie is. Zoals ook slechte voeding een correlatie kan zijn, maar niet oorzakelijk is aan ziekte. Een correlatie is NIET hetzelfde als een oorzaak: dat zijn twee verschillende dingen en je kunt leren begrijpen wat het verschil is, zodat je de oorzaak kunt identificeren.

Je krijgt ook uitleg, waarom de testen bijzonder onbetrouwbaar zijn. Want in feite dragen we allemaal exosomen in ons. Vergelijk met TBC bacteriŽn: als we alle mensen op TBC zouden testen, zou iedereen positief testen... tenzij met antibiotica de TBC bacteriŽn doodgemaakt zijn. En dat willen we nu juist niet want zowel exosomen als bacteriŽn zijn de opruimers van (uitscheidingen van) cellen in ons lichaam in de helingsfase (German New Medicine).Inmiddels zijn er meer en meer mensen, die door de Corona 'virus' hoax prikken. Mensen beginnen te begrijpen dat er geen besmettelijke ziekmakers zijn: Het ontstaan van griep en verkoudheid waargenomen vanuit 'old school' overtuigingen, voortschrijdende inzichten bij regulier opgeleide artsen, en een volledig 'nieuw paradigma' dat German New Medicine genoemd wordt...


Ik zie geen relatie tot een 'virus' en 5G
5G is NIET oorzakelijk aan de symptomen, die we in deze 'pandemie' zien. Hierboven kon je het al van Dr. Andrew Kaufman horen: 5G is NIET oorzakelijk. Er kan wel een correlatie zijn, zoals slechte voeding ook een correlatie kan zijn. Een correlatie is echter NIET hetzelfde als een oorzaak: dat zijn twee verschillende dingen en je kunt leren begrijpen wat het verschil is, zodat je de oorzaak kunt identificeren.

Dat 5G oorzakelijk is aan de symptomen die we nu zien, is dus nog maar de vraag. Ik ben hier dieper in gaan kijken. Want als wij uit frequenties bestaan (EMF) dan bestaan we uit ALLE frequenties: dus ook de frequenties waarop 5G werkt. En als we Šl onze kleuren (zijn frequenties) ontvouwen en in eigendom nemen, is 5G dan nog wel schadelijk voor ons? Is het aansluitend dat een groep mensen 5G oorzakelijk maakt van de symptomen, die we in deze 'pandemie' zien? Mijn antwoord daarop is nu: nee 5G is niet schadelijk voor ons: open je zelf voor Šl jouw kleuren. Het gaat er dus niet om jouw hartcentrum te 'openen', het gaat erom Šl jouw kleuren (frequenties) in eigenaarschap te nemen (het gaat er niet om jouw frequentie te verhogen, het gaat er om Šl jouw frequenties in eigenaarschap te nemen).

De aanleiding voor dit artikel was deze 'gedachtelijn' die ik in mezelf al een tijdje volg...

Dat 5G niet oorzakelijk is aan de symptomen die de mensen in Wuhan doormaakten, blijkt wat mij betreft ook uit de tijdlijn en het verloop van de 'ziekte' verschijnselen, en het feit dat de 'epidemie' in Wuhan zo goed als achter de rug is. Waardoor gingen mensen in Wuhan dan in heling, waardoor er symptomen ontstonden?


Jij bent een Multi-Dimensionaal Wezen in Essentie
Afgelopen week meldde iemand mij dat ze dacht dat 5G bij haar in de buurt getest werd: zij en haar partner en dochter liepen alle 3 met zelfde soort klachten rond. Vanmorgen ben ik daar bij haar op terug gekomen en ze vertelde dat ze veel angstbeelden van anderen oppikten (naast mogelijk die van henzelf). Zowel zij als partner zijn op de hoogte van de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine en passen deze ook toe. Vanmorgen vertelde ze me dat ze alle 3 een laagje dieper gezakt zijn in wie ze werkelijk zijn en de symptomen die ze hadden zijn zo goed als over. Ze beschouwen wat ze doorgemaakt hebben nu als heling.

Daarop gaf ik haar het volgende aan...
Als je de frequentie waarop 5G werkt nog niet in eigendom genomen hebt, word je er via 5G mee geconfronteerd. Als je dan omarmt wat er in je (aan)geraakt wordt, ofwel omarmt en er niet mee in strijd gaat, dan omarm je die bepaalde frequentie in jezelf. Dat resoneerde bij haar. Zij gingen dus niet in angst en daardoor hoefde hun biologisch systeem niet een angstconflict te beleven en werd er geen / nauwelijks een biologisch programma opgestart (als gevolg van beleefde angst: angst voor inbreuk op lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele, en energetische integriteit). Ze konden de frequenties zelf in eigendom nemen en gingen er niet mee in strijd: ze konden dus 'samen zijn'. Dat besef raakte haar.

Hiermee wil ik niet zeggen dat we niet krachtig nee zouden 'moeten' zeggen tegen waanzin om ons heen. Wel dat we kunnen onderscheiden of we ergens mee in strijd gaan vanuit angst of er in alle rust naar kijken: dus ook niet in strijd gaan met de angst... Als er angst is, kun je kijken welke beperkende overtuiging daar onder ligt... Alleen al het feit dat je bereid bent om angst te beleven in plaats van weg te kijken, beschermt jou... want jouw biologisch systeem heeft geen reden om een overlevingsprogramma op te starten... Natuurlijk kun je wat uit balans gaan, maar je doorziet snel wat daarvan de oorzaak is. Daardoor ga je snel naar de helingsfase die je goed kunt afronden.

Daarna vertelde ze over een heldere ingeving die ze afgelopen week had: ze zag dat we aan het begin van een hele nieuwe digitale wereld stonden en dat dit is wat het collectief wil ervaren. Op dat moment realiseerde ze zich dat ze niet bang hoefde te zijn of moest vechten. Ze wist nog niet of het klopte.

Daarop legde ik haar het volgende voor...
Wat nu als je als individu die digitale wereld niet wil ervaren? Ofwel 5G en verder... Vergelijk eens met 5D en verder...5D en verder 'vs' 5G en verder

5G en verder, en 5D en verder staan niet ten opzichte van elkaar op de duale lijn. Kijk naar de dualiteitsdriehoek: 5D en verder is de paradigm shift, en 5G en verder ligt binnen de dualiteitsdriehoek.


De dot is de Paradigm Shift
De dot is de Paradigm Shift


5G en 5D kunnen niet tegelijkertijd bestaan: 5G gaat volledig op in de werkelijkheid van 5D. (Daar had ze niet aan gedacht.) Ik vervolgde: als er voldoende 5D bewustZijn (alle frequenties hebben zich ontvouwd / ontsloten in individuen, en ieder zingt zijn eigen lied) is, wordt 5G daarin opgenomen. Dan hebben we natuurlijke telepathie, teleportatie, etc. Voel dat eens in wat dat betekent: van nature bieden we elkŠŠr 100% transparantie en zijn we betrouwbaar. Van nature hebben we geen behoefte aan controle en power over, etc.: dat zijn issues die spelen binnen de 'matrix' overlay. En 5G is wel degelijk ingericht als controle-middel! Zodra we (weer) organisch met elkŠŠr samen leven, zijn we 'voorbij' aan deze overlevingsstrategieŽn en verdedigingsmechanismen: niet omdat we daar aan ontstegen zijn, maar omdat we alle duale issues doorleefd hebben en daardoor 'achter ons gelaten'.

5G is dus een artificiŽle spiegel van 5D, en gaat volledig op in 5D vanuit ontsloten bewustZijn. We gaan niet van 3 / 4D naar 5D, want alles is er AL: we hoeven alleen onze eigen unieke kleuren (frequenties / (muziek)tonen) maar te ontsluiten. 1 en 2D zijn er ook, en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D ook.

Onderzoek je angsten die gevoed worden door beperkende overtuigingen en 'oude' programma's van eonen en eonen. De uitnodiging is om er doorheen te gaan als in ze te doorleven: we hebben alles binnen dit spel(l) AL gezien... De dualiteit is volledig doorzien... AL... Allang!


Ikzelf ben niet iemand die de digitale werkelijkheid van 5G wil ervaren: ik sta in de dot. En nodig eenieder uit daar ook thuis te komen. Dat is vrije keuze vanzelfsprekend. Ik kies niet voor de chip: ik kies niet voor 5G en verder! Dat wil ik nog even helder verwoorden.

Op deze pagina kun je lezen wat de digitale werkelijkheid van 5G en verder... je gaat brengen...

Als je voelt dat je iets wilt doen om (zware) metalen en andere toxines te verwijderen uit je lichaam kun je via deze pagina's informatie vinden. Ook voor wat betreft 'beschermen' voor 5G. Bouw liever geen kooi (van aluminium bijvoorbeeld), want daardoor sluit je je af voor ALLE frequenties: ook de natuurlijke Schumann Resonanties...


Zing jouw eigen lied

Wat je ook doet nu: zing, dans, schilder, of whatever... jouw EIGEN lied, dans, schilderij, of whatever.

In andere woorden: laat man-made EM frequenties jou niet dwingen aan te passen: wat er ook oorzakelijk is aan die man-made EM frequenties.


Unplug!

Dit houdt ook in dat je onderzoekt wat jouw innerlijke geloofsovertuigingen zijn, want als gevolg van lineaire gedachtepatronen veroorzaak je innerlijk man-made EMF's (elektrosmog). Angstgedachten vanuit innerlijke geloofsovertuigingen kunnen een biologisch overlevingsprogramma opstarten (waardoor je uit balans gaat en 'ziek' wordt: German New Medicine).

En natuurlijk gebruik je zelf geen smart phone en andere smart techniek, zodat je geen ontvanger en zender bent van 5G EMF en daardoor jezelf en anderen belast. En vanzelfsprekend laat je je niet vaccineren (waar mogelijk nano particels aan toegevoegd zijn), omdat: 1) je jouw eigen biologisch systeem inclusief zelfhelend vermogen begrijpt, en 2) 5G en vaccinaties een (mogelijk) dodelijke combinatie is.


Geleidemeditatie ter ondersteuning van het ontvouwen van jouw EIGEN kleurenspectrum
Via onderstaande geleidemeditatie reik ik je aan hoe je jouw EIGEN VOLLEDIGE kleurenspectrum kunt ontvouwen: of liever zichzelf kan laten ontvouwen / ontsluiten. Ofwel het hele EMF spectrum ofwel (muziek)tonen spectrum.

En dan je eigen lied zingen, drummen, dansen... Niet andermans lied, drumsessie, dans...

Daar waar je jouw innerlijke EMF in eigendom hebt genomen, kan EMF van buiten niet in je binnen komen.

Je omarmt dus jouw eigen multidimensionale Zijn: en ik heb het niet over van 3D / 4D naar 5D gaan, zoals je leert via new age programmeringen. Ik heb het NIET over ascentie! Ik heb het over dat wat AL IN ons is zich laten ontvouwen. Jij bent een multidimensionaal Wezen en bestaat AL in 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D... Als je AL jouw kleuren zich laat ontvouwen krijg je dus toegang tot jouw volledige multidimensionale Zelf ofwel Essentie. Van daaruit 'communiceren' we telepathisch (wat 100% transparant is en instant!), verplaatsen we ons via teleportatie... Ofwel 5G spiegelt ons onze innerlijke mogelijkheden en potentieel.


Geleidemeditatie
(Op een later moment maak ik een gesproken geleidemeditatie voor je...)

Hoe breng jij jezelf naar buiten? Welke kleuren en klanken draagt jouw hele lichaam? Laat je al jouw kleuren en klanken zien? Ik weet dat jij mannelijke kleuren en klanken in je draagt, en vrouwelijke, sensuele en creatieve, vitale, draadkrachtige, liefdevolle, misschien ook nog wel angstige, verdrietige en boze. Misschien ook nog wel kleuren en klanken van twijfel en onzekerheid. Zijn al jouw kleuren en klanken van jeZelf of vind je in jouw lichaam ook nog die van anderen? De kleuren en klanken van een ander zijn niet van jeZelf en brengen jou in verwarring en halen je uit je kracht. Liggen er ook nog kleuren en klanken van jou in het verleden, bij andere personen of misschien zelfs ook nog wel in andere tijden, op andere plaatsen van deze aarde? Kijk maar even naar je eigen kleurpallet... Als er gedachten of gevoelens opkomen, mag je ze er gewoon laten zijn... hier hoef je niets mee te doen, gewoon aanwezig laten zijn... Kom nu naar het centrum van jouw hart... voel de Liefde voor jeZelf en vraag al Jouw unieke kleuren en klanken bij je terug te komen... stel het je maar gewoon voor... je wordt magnetisch voor Jouw unieke kleur- en klankvibraties... kijk maar... voel maar... en ook als je niets voelt of ziet, weet dat Jouw kleuren en klanken naar je terugkomen, het liefdevolle magnetisme van Jouw hart brengt ze bij je terug... en vraag nu alle kleuren en klanken die niet van jou zijn terug te gaan naar waar ze vandaan komen... geef je over aan dit proces in jouw hele lichaam... kijk nu nog eens... wat een spannend kleur- en klankpallet... ga nu maar schilderen en schrijven, zingen of dansen... schilder, schrijf, zing of dans jezelf in balans en in harmonie met jeZelf... laat alle gedachten en gevoelens die opkomen er gewoon zijn, adem er doorheen en laat ze maar weer gaan... misschien wil je een beetje meer geluid maken of met je voeten stampen, of dieper ademhalen... alles is goed... doe maar gewoon wat jij voelt wat je nodig hebt op dit moment... maak het maar helder en stromend en transparant... en ga nu maar verder... neem de kleuren en klanken van je hart mee naar je buik en voel daar je passie, voel de tinteling... en schilder, schrijf, dans of zing jouw unieke Zelf naar buiten vanuit Jouw buik met de kleuren en klanken van Je hart... schep jeZelf naar buiten... In Liefde, Vrijheid, en Plezier... Ieder moment weer... Steeds mag Jij weer met nieuwe mogelijkheden scheppen... In Verbondenheid in Eenheid. De cirkel is rond...

Je co-creŽert in oneindigheid...

Uit: 'Authenticiteit in Verschijningsvorm'mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


Menselijke intelligentie: de hersenen, een elektro-magnetisch systeem gesynchroniseerd door de Schumann Resonanties
Het menselijke brein is een biologisch orgaan. Aan de ene kant is het zacht, flexibel, en adaptief, maar aan de andere kan is het relatief stabiel en coherent met goed ontwikkelde intelligentie. Om 'intelligent denken' te behouden in een zacht en adaptief orgaan moet er een constant, synchronisatie systeem globaal beschikbaar zijn, dat het brein voortdurend stabiliseert. Snelle intelligentie en responses hebben een elektro-magnetisch signaleringssysteem nodig, ondersteunt door een bio-chemisch systeem.

Het Schumann Resonantie Signaal voorziet een brein frequenctie bereik / reeks matching een elektro-magnetisch signaal waardoor de synchronisatie beschikbaar komt die nodig is voor intelligentie.

Om de voordelen van de Schumann Resonanties te ontvangen, moet je VOLLEDIG IN resonantie Leven. Ze worden eenvoudig doorgegeven via je huid aan je lichaam. Zij zijn de ENIGE Energie Bron / Leven / Bewustzijn en Intelligentie in ons.

De Schumann Resonanties worden gemaakt door bliksemstralen en de 'Geluid FX' die ze maken tussen de oppervlakte van de Aarde en de ionensfeer. Dit betekent dat ze steeds veranderen met elke verschillende storm.

Ze gaan op en neer - en veranderen onze staten van bewustzijn aka de cycli van wakker zijn en slapen (evenals de andere signalen die de lichamelijke activiteiten regelen gedurende dag en nacht): iets heel anders dus wat de New Agers ervan gemaakt hebben.

Zij vertellen mensen om ALLEEN hun vibraties te VERHOGEN - wat feitelijk dodelijk kan zijn - als daar geen biologische reden voor is om te doen. Hogere vibraties zijn ALLEEN bedoeld voor noodsituaties. Voortdurend leven in hun elektro-magnetische effecten is niet alleen uitputtend, maar kan hoge bloeddruk veroorzaken, beroertes, hartaanvallen, etc.

Dus - in plaats van wat de New Agers je vertellen, 'moet' je de Schumann Resonanties toestaan alles voor je aan te passen... maar dit kan niet plaatsvinden als onze eigen energie - van je brain-wave programmering - jouw lichaam dwingt het anders te doen of als we in de buurt zijn van mechanische technologieŽn die je cellen dwingen het zelfde te doen.
The Research of Dr Wolfgang Ludwig
It was Dr Wolfgang Ludwig who carried out further measurements whilst writing his thesis on the Schumann Resonance. His aim was to measure what kind of natural signals actually exist in a healthy environment. He became aware of the fact that due to manmade electromagnetic signals within the atmosphere, the accurate measurement of Schumann waves was almost impossible in the city. For this reason he decided to take measurements out at sea where, due to good electrical conductivity, the Schumann waves are stronger. He than had the idea to take underground measurements in mines. Here he recognized that the magnetic field of the earth fluctuated too. This was also investigated by Dr Robert Becker in his book `Electricity and Vitality: The spark of Life'.

Dr Ludwig came up with an excellent idea to take accurate measurements. When taking measurements at the earth's surface, the reading is the result of two signals, one coming from above and one from below. But subsequently taking measurements below ground makes it possible to come up with exact readings by separating the two.


YIN and YANG
During his research Dr Ludwig came across the ancient Chinese teachings which state that Man needs two environmental signals: the YANG (masculine) signal from above and the YIN (feminine) signal from below. This description fits the relatively strong signal of the Schumann wave surrounding our planet being YANG and the weaker geomagnetic waves coming from below, from within the planet, being the YIN signal

The Chinese teachings state that to achieve perfect health, both signals must be in balance. Dr Ludwig found that this is indeed the case. He writes in his book `Informative Medizin' that research carried out by E.Jacobi at the University of Duesseldorf showed that the one sided use of Schumann (YANG) wave simulation without the geomagnetic (YIN) signal caused serious health problems. On the other hand, the absence of Schumann waves creates a similar situation. Professor R.Wever from the Max Planck Institute for Behavioural Physiology in Erling-Andechs, built an underground bunker which completely screened out magnetic fields. Student volunteers lived there for four weeks in this hermetically sealed environment. Professor Wever noted that the student's circadian rhythms diverged and that they suffered emotional distress and migraine headaches. As they were young and healthy, no serious health conditions arose, which would not have been the case with older people or people with a compromised immune system. After only a brief exposure to 7.8 Hz (the very frequency which had been screened out), the volunteers health stabilized again.

The same complaints were reported by the first astronauts and cosmonauts, who, out in space, also were no longer exposed to the Schumann waves. Now modern spacecrafts are said to contain a device which simulates the Schumann waves.

All the aforesaid points to the fact that the ancient teachings are correct. Mankind depends on two subtle environmental signals, the Yin from below and the Yang from above.

Source...
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.