Laat jouw Kroon Chakra niet 'besmetten' door het niet-bestaande Corona 'virus'
Angstconflicten naar aanleiding van de wereldsituatie rondom
het niet-bestaande Corona 'virus'

Corona ofwel Kroon
Laat jouw Kroon Chakra niet
Corona ofwel Kroon
Laat jouw Kroon Chakra niet 'besmetten' door een niet-bestaand 'virus'


Laat jouw Kroon Chakra, en dus jouw Pilar of Light, niet 'besmetten' door het niet-bestaande besmettelijke ziekmakende Corona 'virus'
(Updates: 22 maart 2020 en 25 mei 2020 in kaders onder het oorspronkelijke artikel)
Dr. Andrew Kaufman debunkes the germ theory (like others did before)
De Engelstalige video is van Youtube verwijderd = censuur en verhindering van verspreiding van biologische waarheid!Ik heb destijds deze afbeelding uit de presentatie gehaald
Ik heb destijds deze afbeelding uit de presentatie gehaaldAngstconflicten waargenomen vanuit German New Medicine

De implicaties van de beperkende maatregelen naar aanleiding van het niet-bestaand Corona 'virus' zijn zo groot. Daardoor kan het ene angstconflict zich op het andere stapelen, afhankelijk van iemands situatie en perceptie daarop:
- Territoriumconflict als gevolg van in quarantaine en sociale isolatie geplaatst worden of de beperkende maatregelen dat je niet mag gaan en staan waar jij wil (kan ook een stinkconflict tot gevolg hebben);
- Scheidingsconflict als gevolg van het sociale isolement: missen van familie, je collega's, geen handen mogen schudden, kusje geven en/of omhelzing, elkaar niet mogen uitnodigen voor lunch of wandelen en fietsen in de vrije natuur, dichtgaan van grenzen;
- Doodsangstconflict doordat (social) media de angst met betrekking tot aantallen sterfgevallen en de ernst van de symptomen (bewust of onbewust) aanwakkert: vooral mensen die de inzichten vanuit German New Medicine en de 5 biologische natuurwetten niet doorleefd hebben, zijn manipuleerbaar voor wat betreft het gevaar van 'virussen' (die nog nooit geÔsoleerd zijn aangetoond)... en zelfs mensen die wel op de hoogte zijn van deze inzichten kunnen nu opnieuw getriggerd worden op deze angst;
- Bestaansangstconflict | verhongerings- / ontberingsconflict (angst voor armoede): angst voor tekort met hebzucht als gevolg wat een (oud) overlevingsprogramma is als gevolg van roof van directe levenstoegang... van nature houdt de mens levenstoegang in gedeelde staat.

En het bestaansangstconflict komt nu bij veel mensen, en vooral ook ZZP'ers die geen recht hebben op uitkering maar ook vele anderen (heb ik nog wel te eten?), heel dichtbij omdat ze geen inkomen meer hebben ofwel omdat de 'regering' hen verbiedt open te zijn (zoals sauna's en restaurants) ofwel doordat klanten afzeggen (bijvoorbeeld bij masseurs). De andere genoemde conflicten worden mogelijk als gevolg daarvan ook aangeraakt en komen in heling nadat het conflict is opgelost (meestal zien we symptomen in de helingsfase).
Existence Conflict related to Existence Money aka Existence Value (18-04-03)
Bestaansconflict gerelateerd aan bestaansgeld ofwel bestaanswaardeInzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven'

Precies om die reden ben ik de afgelopen jaren blijven staan in het verder brengen van de inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven', want ik voorzag deze wereldsituatie. Nu zeggen dat mensen armoede (verlies aan inkomen) aan zichzelf te danken hebben, en dat ze spiritueel moeten groeien zodat de 'wet van aantrekking' (wat een duale wet is waar afstoting in opgesloten ligt) zijn werking gaat doen, is onmenselijk en volledig buiten de realiteit van het feit dat toegang tot leven in geroofde staat ligt. Dat was Šl zo (als gevolg van de legale regels die over direct samen leven heen geplempt zijn) en in het nu-moment komt het voor veel mensen heel dichtbij. Overvloed IS, maar ligt in geroofde staat!

Mijn hart huilt dat de samenleving de afgelopen jaren niet de verdieping gemaakt heeft naar organisch zelf-samen leven. Was dit er voor nodig voor veel mensen om te groeien in bewustzijn en daarnaar te gaan handelen? Zelf-samen organisch samen leven.

Belangrijk om angstconflicten goed te doorleven en jouw zelfhelend vermogen te ondersteunen. Met EFT kun je vastzittende levensenergie als gevolg van angst weer in stroming 'kloppen'...


Beluister deze 2-delige serie eens die gaat over de ontdekkingen die Bťchamp deed (dit itt wat Pasteur ons heeft doen geloven in samenwerking met de 'elite') en daarna anderen

Dr. Barre Lando is chiropracter, naturopaat, microbioloog (o.a.) en (h)erkent dat Dr. Ryke Hamer (grondlegger van de 5 biologische natuurwetten en German New Medicine) een verdere verdieping maakte in de inzichten van biologische oorzakelijkheid van 'ziekte'.

Durf verder en dieper te gaan

Durf je geloofsovertuigingen te bevragen. Ik gun de wereld zo de inzichten vanuit German New Medicine, omdat je daardoor voorbij angst voor 'ziekte' kunt gaan, leert begrijpen dat ziekmakende besmettelijke 'virussen' niet bestaan en wat de functie van micro-organismen IN en om ons heen zijn. Denk daarbij ook eens aan het fermentatie proces wat je ziet o.a. bij het fermenteren van witte kool tot zuurkool en waterkefir, etc. onder invloed van symbiotische bacteriŽn en schimmels.


Leer (in)zien dat je voorbij het vaccinatie issue kunt gaan

Voorbij het Vaccinatie issue 'wel / niet nodig' en 'wel / niet veilig'.


Bestaansgeld
Bestaansgeld is basisinkomen verdiept en kan maandelijks beschikbaar komen voor IEDEREEN EVENVEEL, zonder elkaar daarvoor te hoeven belasten door middel van belastingen of ander zins. NŠŠst het ontvangen van maandelijks bestaansgeld kun je vanzelfsprekend jouw talenten inzetten en daar een (financiŽle) vergoeding voor vragen.

Lees deze website nog eens goed door, zodat je je herinnert wat bestaansgeld is en waar het voor staat, zodat je niet manipuleerbaar bent rondom een voorwaardelijk basisinkomen of garantie-inkomen bijvoorbeeld.

Kijk ook nog weer even naar de overige levensimpulsen die het opzettelijk veroorzaakte onrecht corrigeren.


Wezenlijk nieuwe betaalmiddelen

Kijk ook nog weer eens op deze pagina naar uitleg wat wezenlijk nieuwe vrij beschikbare onbelast(end)e betaalmiddelen zijn.


De realiteit van het nu-moment

Ik gaf hierboven al aan dat ik de inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven' ben blijven verder brengen. Hoewel ik oprecht niet waarneem dat mensen in dit nu-moment de levengevende keuze gemaakt hebben om zelf-samen organisch samen te leven.

De transitie kon niet overgeslagen worden, maar is wťl overgeslagen. Dat houdt in dat er geen recht gedaan is aan opzettelijk veroorzaakte onrecht tussen mensen onderling. Daardoor is er geen gelijkwaardigheid ontstaan tussen mensen onderling: en dat heeft grootse implicaties.

Want als in dit nu-moment de huidige (geld)systemen down gaan, is het bewustzijn van mensen zodanig getransmuteerd dat ze nu miraculeus wel kiezen om het zelf-samen te gaan doen? Zijn de rijken waar het oude geld opgeslagen ligt (grote huizen, meerdere huizen, grote stukken land) dan nu ineens wel bereid om de transitie te embedden? Is macht bij hen dan nu ineens miraculeus wel getransformeerd?

Vanuit bronessentie, het nieuwe paradigma NA de paradigm shift (na de transitie) ofwel het Levensparadigma, zijn er meerdere manieren van 'Zijn' en organisch samen leven met elkaar. Binnen het huidige 'oude' paradigma ook: je verandert dan van perspectief en speelt hetzelfde spel(l) in een ander jasje.


De vraag is of je door het gaatje wilt gaan

De vraag is of je all de way wilt gaan. Daar kun je alleen zelf antwoord op geven. Ik schrijf voor degenen die door het gaatje willen gaan: dat betekent dat je ook bereid bent om je te laten (aan)raken in wat ik breng, ook al brengt dit je bij je diepste (doods)angsten.

Hoeft niet: is volledig vrije keuze. Jij gaat jouw eigen bewuste pad. Ik koos ervoor om in dit leven voorbij alle illusionaire lagen te gaan. Dat is een diep verrijkend pad en ik vind het tegelijkertijd diep ontnuchterend om als 'nieuw mens' op de 'nieuwe aarde' te leven (voor nieuw mag je organisch lezen).

Welkom Thuis!mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


Wat iedereen moet weten over niet-bestaande besmettelijke ziekmakende 'virussen' en de nonsense van mondmaskers
Je moet weten dat de germ theorie van Pasteur vals is. Je moet weten dat er nooit voldaan is aan de Koch postulaten. Je moet de feitelijke wetenschappelijkheden over niet-bestaande besmettelijke ziekmakende 'virussen' kennen. Je moet kortom weten dat virussen in de betekenis van besmettelijk ziekmakend niet bestaan.

Je moet weten dat de vertaling van virus gif is, want hieruit kun je begrijpen dat er dus niks van mens tot mens overgedragen kan worden wat mensen ziek maakt.

Je moet weten dat jij en jouw kind een zelfhelend vermogen hebben en geen immuunsysteem.

Je moet weten dat er miljoenen micro-organismen IN en om jou heen leven en dat jij in symbiose met ze leeft. Micro-organismen zijn bacteriŽn, schimmels, en exosomen. Je hebt de micro-organismen nodig, want ze hebben een essentiŽle rol tijdens de helingsfase. Je wilt ze dus niet bestrijden, want daardoor kan jouw zelfhelend vermogen haar werk niet meer goed doen.

Het zijn exosomen die onder de microscoop gezien worden en ze zijn ten onrechte virussen genoemd in de betekenis die de meeste mensen er aan geven en dat is besmettelijk en ziekmakend. Wat dus niet klopt.

Exosomen worden actief in jouw lichaam op het moment dat jouw lichaam geconfronteerd wordt met gifstoffen. Ze ondersteunen dan het zelfhelend vermogen om de gifstoffen op te ruimen. Je wilt ze dus nogmaals niet bestrijden, maar juist ondersteunen zodat ze hun opruimingswerk kunnen doen.
Gifstoffen komen in jouw lichaam door o.a. inspuiting via vaccins (er worden dus geen 'virussen' ingespoten via een vaccin), zoals kwik, aluminium, lichaamsvreemd DNA (maar dat weet je waarschijnlijk allemaal al). Verder kunnen gifstoffen jouw lichaam binnen komen via chemo, allopathische drugs, antibiotica om maar wat te noemen. En ook via GMO voeding bijvoorbeeld. Of via luchtvervuiling.

Als je weet dat besmettelijke ziekmakende 'virussen' niet bestaan, kun je dus direct voorbij het vaccinatie issue 'wel / niet nodig' en/of 'wel / niet veilig' gaan. Je begrijpt dan ook dat er geen besmettelijke ziekmakende kinder'ziektes' zijn, zoals de Mazelen bijvoorbeeld.

En daardoor ben je gerustgesteld, want je weet nu hoe jouw zelfhelend vermogen en dat van jouw kinderen werkt.

Als je bovenstaande doorleefd begrijpt kun je ook direct begrijpen dat deze wereldwijde lockdown nergens over gaat: althans met betrekking tot een 'virus'. De lockdown gaat natuurlijk wťl ergens over: hij dient een agenda.

Je kunt bewegen van het doodsparadigma van bestrijden naar het levensparadigma van leven laten leven.

Ik wens je inzicht en doorzicht en een gezond helder bewust leven!


Exosomes vs non-existing contagious sickmaking viruses
The antidote for indoctrination and wrong thinking regarding the germ theory is common sense
Deze video is wel beschikbaar, ook al lijkt het alsof ze van youtube verwijderd is: klik op de afbeelding en de video begint te spelen


Het dragen van mondmaskers
Als je begrijpt dat er geen besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief 'virussen' bestaan, begrijp je ook (nogmaals) dat er niets van mens tot mens overgedragen kan worden. Het dragen van mondkapjes is dus pure nonsense en juist ziekmakend. Mensen die longproblemen hebben, zoals Astma (kijk voor oorzakelijkheid van Astma bij German New Medicine) krijgen als gevolg van dragen van mondmasker een nog groter gevoel van benauwdheid. Een gevoel van benauwdheid kan ook ontstaan bij mensen die gezond zijn. Daarnaast dien je te beseffen dat je de (gif)stoffen waarvan mondkapjes gemaakt zijn voortdurend inademt! Verder is de implicatie van dragen van mondmasker dat je contact mist met de drager! Iemand verbergt zich achter een masker (opgedragen volgens legale en dus onwettige regels): daardoor mis je letterlijk informatie via de mimiek.
De letterlijke vertaling van virus is gif
Virussen in de betekenis van besmettelijk ziekmakend bestaan niet

Als je het woord virus in die vertaling gebruikt, kan het dus wel geÔnjecteerd worden (of in andere vorm 'toegediend') in de vorm van kwik, aluminium, lichaamsvreemd DNA, antibiotica, chemo, andere allopathische drugs.

Echter hebben de meeste mensen als connotatie bij virus besmettelijk ziekmakend. En die connotatie is onjuist en niet aansluitend: besmettelijke ziekmakende virussen bestaan niet en er is niets wat van mens tot mens overgedragen kan worden. In die betekenis kan het niet geÔnjecteerd worden, want een virus in die betekenis kan niet geÔsoleerd worden en is ook nog nooit aangetoond.

Beperkende geloofsovertuigingen kunnen in jouw mind ook als gif doorwerken. Geloofsovertuigingen kunnen wel degelijk (bewust dan wel onbewust) ziekmakend overgedragen worden aan elkaar: van (voor)ouder op kind bijvoorbeeld of van leerkracht op kind of tijdens jouw opleiding (tot bijvoorbeeld verpleegkundige of arts).

Het vraagt moed om deze beperkende geloofsovertuigingen gebaseerd op het doodsparadigma in jezelf te onderzoeken. De indoctrinatie kan zo groots zijn (geweest) in jouw (samen) leven dat je als het ware bij voorbaat al in cognitieve dissonantie gaat en maar liever je hoofd in het zand stopt omdat je niet wilt horen. Maar dat helpt je niet. En het helpt je zeker in jouw samen leven niet. Dus ik wens jou dat jouw instinct en/of intuÔtie je laat voelen, of op een andere manier weten, dat wat je dacht dat waar was niet klopt. En dat je verder en dieper wilt gaan kijken / zoeken. Ondanks dat dat mogelijk helemaal niet fijn voelt in je, omdat het je uit jouw veilige bubbel haalt. Besef dan dat dit een valse veilige bubbel is. Want je laat al jouw bestaansrechten van je afnemen vanwege een niet bestaand besmettelijk virus.

Ik vond deze tekst op facebook: ze is in het Engels en je hebt een vertaler nodig voor vertaling naar Nederlands (bijvoorbeeld deepl.com)...

"I'm sorry but anyone that thinks that social distancing is a good idea for the next few years, actually wants to be micro-chipped or thinks that a 'benevolent' dictatorship is for the good of humanity, just unfriend me now cause I won't be giving that point of view any energy
I am a free Sovereign Human Being and if you want to stay home, stay home. That's your sovereign Right to choose
If you want to wear a mask, wear a mask. That's your sovereign right to choose.
If you want to avoid large crowds, avoid large crowds. That's your sovereign right to choose
I am not required to descend into poverty for you.
I am not required to abstain from human contact for you.
I am not required to shop alone, without my kids, for you.
I refuse to participate in "quarantine life" until there's an unsafe, untested vaccine released in eighteen months.
I refuse to receive said vaccine to make others feel more safe.
That's my sovereign right to choose!!!
I won't set myself--or my children/grandchildren--on fire to keep you warm.
If you're convinced the vaccine is safe and effective, you can get it yourself.
Some of you are allowing fear and policies devoid of scientifically accurate data to destroy our country and ruin your life.
I can't control your self-destructive behaviors, but we all have a say in this world.
We need to tell legislators that we demand options.
We have a constitutional right to take risks. Life is full of bacteria and viruses--many of which spread before symptoms manifest and after they subside.
We have a Sovereign right to receive OR refuse vaccines.
The data was inaccurate at best; purposely overblown to justify government overreach at worst.
Stop allowing the government to destroy:
The Food Supply
Small Businesses
Medical Autonomy
Access to Healthcare
Religious Gatherings
Privacy Rights
Fellowship
Our Mental Health
Our Freedom
When the "new normal" is filled with starvation, depression, suicide, child abuse, domestic violence, imprisonment, governmental spying, and pure DESPERATION, the virus is going to look preferable to the world you helped facilitate.
I'm going to turn this around on people from now on. Those that say I'm (or anyone that supports the mission to get us back open) putting money over lives wanting the country back open for business...
Hear this:
-YOU don't care about the people that will kill themselves out of hopelessness
-YOU don't care about small businesses that'll close their doors (THEIR LIVELIHOOD) permanently
-YOU don't care about the children/women/men that'll be victims of domestic abuse
-YOU don't care about people defaulting on their mortgages
-YOU don't care about bills going unpaid by families with ZERO income right now
-YOU don't care about people wondering where their next meal will come from
-YOU don't care about the people that'll lose their sobriety and slip back into addiction
-YOU don't care about the people that will starve
-YOU support the inevitable looting that'll take place
-YOU don't care about anyone that's murdered the longer this shut down goes on
-YOU don't care about people's mental health
-YOU don't care about the children that DO need teachers and educators to guide & educate them
-YOU don't care about the economy crashing down around us
-YOU DON'T CARE.
-YOU love your shackles
-YOU are pathetic, begging your leaders for MORE shut down and MORE regulations
I will NOT tolerate another person telling me that I don't care about lives.
I care about the situation in its entirety.
But YOU don't care about any of that so...
YOU stay home.
YOU wear a mask.
YOU live in fear."
~Author unknown
Aerosolen
Besmettingen via druppeltjes via de lucht (aerosolen) is geen nieuwe gedachte, maar juist een gedachte vanuit het oude paradigma...

"Behalve stofdeeltjes komen er in de lucht ook er aerosolen voor, microscopisch kleine druppeltjes die ontstaan zijn bij niezen, hoesten en spreken. (wc doorspoelen, spuiten met een hoge drukspuit).Ook het griepvirus wordt verspreid door kleine druppeltjes (aerosolen) die we uitproesten. Die blijven het beter in de lucht zweven bij een lagere luchtvochtigheid in de winter als de verwarming aan is. Bij hogere luchtvochtigheid groeien de druppeltjes aan en vallen eerder omlaag. De kans dat ze worden ingeademd is dan kleiner. Dit als antwoord op de vraag: waarom krijgen we juist griep in de winter?

Een nies levert 1.000.000 druppeltjes op en 10.000 bacteriŽn. Een hoest 50.000 druppeltjes en 10.000 bacteriŽn.
Een deel van de aerosolen slaat vlug neer, droogt uit en behoort dan tot het stof. Andere aerosolen blijven lang in de lucht zweven en verspreiden zich over de ruimte."

Bron: lees meer...

De waarheid is dat virussen nog nooit geÔsoleerd zijn aangetoond bij mensen en er nog nooit aan de Koch postulaten is voldaan. Het (griep)virus bestaat niet. Besmettingen bestaan niet. Ook niet via druppeltjes via de lucht (wat dus echt een oude gedachte is en zeker niet nieuw).

Testen naar iets dat niet bestaat, is vanzelfsprekend nonsense.
Update 25 mei 2020
Nu volgt een bacterie false flag omdat de virus false flag doorgeprikt is?

"Als ze de Covid-19 mogen contracteren... wat geen Virus is zoals ze ons hebben doen geloven, maar een bacterie... versterkt met 5 G elektromagnetische straling die ook ontstekingen en hypoxie produceert.
Zij doen het volgende:
Ze gaan Aspirine 100 mg en Apronax of Paracetamol innemen...
Waarom? Omdat is aangetoond dat wat Covid-19 doet is om het bloed te stollen, waardoor de persoon een trombose ontwikkelt en het bloed niet stroomt en het hart en longen niet zuurstof en de persoon snel sterft i.v.m. om niet te kunnen ademen.®

Er bestaan GEEN besmettelijke ziekmakende micro-organismen. Ook bacteriŽn vallen onder micro-organismen! Nee, het is dus geen virus ťn het is geen bacterie ťn het is geen schimmel.

Dr. Simonicini dacht dat 'kanker' een schimmel was, want hij zag schimmels bij mensen met 'kanker'. En ja, dat klopt: er worden schimmels gezien bij mensen met 'kanker', maar niet omdat de schimmel de 'kanker' VEROORZAAKT. De schimmel is actief in de helingsfase om de 'kanker'cellen op te ruimen! Zonder schimmel wordt de 'kanker' niet opgeruimd maar ingekapseld.

Vergelijk met brandweermannen die aanwezig zijn bij een brand. De brandweermannen veroorzaakten de brand niet, maar zijn daar om de brand te blussen.

In Noord ItaliŽ hadden mensen een vaccin gekregen voordat er symptomen waren en er speelden meer factoren in het laten ontstaan van symptomen. In een vaccin zitten zware metalen en lichaamsvreemde stoffen (gif voor het lichaam dus!): deze laten exosomen actief worden om het gif op te ruimen!

Als gevolg van een doodsangstconflict en ander soort conflicten gaat een lichaam in conflictactieve fase (dit is wat we leren vanuit de 5 biologische natuurwetten). Zodra de conflicten oplossen, gaat een lichaam in heling. Het zelfhelend vermogen van een lichaam ondersteunt de heling met behulp van bacteriŽn, schimmels, en exosomen. De oplossing / heling van een doodsangstconflict geeft longontsteking. En dus koorts en vocht: heling vindt plaats in een vochtige omgeving. En onder invloed van een bacterie!

Het bestrijdingsparadigma gaat de bacterie bestrijden met Aspirine 100 mg en Apronax of Paracetamol. Zoek eens naar de bijwerkingen van deze allopathische drugs! Bijwerkingen Aspirine en bijwerkingen Paracetamol. Zoek zelf even naar bijwerkingen Apronax wat ook een NSAID is en een versterker van Aspirine en Paracetamol Deze middelen zijn geen natuurlijke middelen zoals onkruiden uit de vrije natuur die het zelfhelend vermogen ondersteunen!

Een vaccin in combinatie met 5G kan inderdaad symptomen geven, want kun je beiden als gif zien en dus worden exosomen in het lichaam actief.

In de helingsfase van angstconflicten zien we bacteriŽn en schimmels. En de symptomen zijn:
1) Hoofdpijn kan tijdens iedere helingsfase aanwezig zijn, omdat heling plaatsvindt in een vochtige omgeving en dus mogelijk zwelling wat aanleiding tot de hoofdpijn is;
2) Loopneus als gevolg van het ervaren van een stinkconflict bijvoorbeeld als gevolg van frustratie: je vindt 'iets' stinken in de betekenis van deze situatie stinkt (bijvoorbeeld iemand niest in jouw gezicht)... maar kan ook in figuurlijke zin... het weefsel in je neus verwijdt en vermeerdert zich, zodat je het 'gevaar' beter kunt ruiken en herkennen... en in de helingfase herstelt zich dat en gaat je neus lopen;
3) Koorts ontstaat in de helingfase;
4) Bronchitis... tijdens de conflictactieve fase van een angstconflict! (angst om ziek te worden bijvoorbeeld!) is er erosie van de bronchiŽn waardoor de bronchiŽn zich verwijden en je meer zuurstof tot je kunt nemen... tijdens de helingfase herstelt zich dit met mogelijk kortademigheid, hoesten, gevoel van zwelling in je borst;
5) Gezwollen pijnlijke keel als gevolg van slikconflict... iets niet kunnen 'slikken' letterlijk of figuurlijk... de gezwollen pijnlijke keel ontstaat in de helingfase van het slikconflict... dus in de herstelfase.

Ad 4 bij een vervolgconflict ontstaat nierfalen. Als nierfalen in heling gaat, gebeurt dat in een meer vochtige omgeving met als gevolg meer vocht in de longen. Met als gevolg grotere benauwdheid. Er zijn natuurlijke onkruiden die je in kunt zetten bij benauwdheid (en de andere symptomen) die het zelfhelend vermogen ondersteunen en niet bestrijden. Grote benauwdheid kan leiden tot O2 tekort in het bloed. Dan heeft iemand zuurstof nodig via een zuurstof masker. Geen beademing via een beademingsapparaat: 1) de ademhalingsspieren zijn niet verlamd en het lichaam is prima in staat zelf te ademen: intubatie is heel naar voor een lichaam en beademend worden terwijl je dat zelf kunt, is super naar, en 2) de beademingsapparatuur loopt via 5G. Daarnaast kregen / krijgen mensen in het ziekenhuis morfine. Mensen gaan dood als gevolg van deze behandeling!

Maar ook het behandelen van de bacterie is nonsense en nogmaals zoek op de bijwerkingen van de allopathische middel Aspirine, Apronax, en Paracetamol.

Leer je eigen biologisch systeem inclusief zelfhelend vermogen kennen, zodat je niet langer voor gevaarlijke nonsense valt!

De tijdlijn van verloop van symptomen in China en Noord ItaliŽ vind je via deze pagina. Later zijn daar een aantal symptomen bijgekomen, die ik niet heb uitgeschreven. Onder andere blauwe lippen en/of blauw gezicht dat vanuit de 5 biologische natuurwetten ook 100% verklaarbaar is: te weten als gevolg van bedekken van gezicht met mondmasker kunnen mensen in conflict gaan. Tijdens heling van dit conflict kunnen blauwe lippen ontstaan.

Je dient de ontsteking en koorts niet te remmen! Het zijn symptomen die we tijdens de HELINGSFASE zien! Koorts is juist een belangrijk mechanisme van het zelfhelend vermogen en ontstaat doordat micro-organismen bezig zijn jouw lichaam te HELEN. Niet drukken dus! Juist ondersteunen! Belangrijk dat jouw lichaam koorts kan maken.

In de helingsfase van een doodsangstconflict zien we dus longontsteking met koorts en benauwdheid als gevolg van vocht in / om de longen. …n bacteriŽn die de longen ondersteunen in herstel naar balans.


Waarom wordt een longbacterie gezien tijdens autopsie ofwel de chlamydia pneumonie (en waarschijnlijk ook de TB bacterie)?
Hierboven postte ik een link naar de website van Dr. Caroline Markolin. Onderstaande website is een spiegel van die van haar...

"HELINGSFASE: Na de conflictoplossing (CL) verwijderen schimmels of mycobacteriŽn, zoals TBC-bacteriŽn, de cellen die niet langer nodig zijn. Helingssymptomen zijn het ophoesten van melkachtig of roestig gekleurd slijm. Het sputum kan bloed bevatten. Vanwege de pus in de afscheiding kunnen de symptomen worden gediagnosticeerd als purulente pneumonie of een ďlonginfectieĒ (vergelijk met pneumonie gerelateerd aan het bronchiale slijmvlies). Een ander typisch helingssymptoom is nachtelijk zweten. Als schimmels ondersteunen bij de genezing veroorzaakt dit longcandida of een zogenaamde 'pulmonaire schimmelinfectie'."
Bron: germaansegeneeskunde.nl

Zoals ik eerder schreef: mensen zijn niet overleden aan een virus (want die bestaat niet bij mensen), noch aan een bacterie, noch aan een schimmel. Mensen zijn overleden als gevolg van de BEHANDELING op de IC. Je hebt gezien dat benauwdheid optreedt als gevolg van vocht in de longen tijdens de HELINGSFASE (deze mensen waren dus AL in HELING). Mensen hebben mogelijk zuurstof nodig via een zuurstofmasker. GEEN beademing via apparatuur die ook nog eens via 5G loopt: mensen zijn prima in staat om zelf te ademen, want hun ademhalingsspieren zijn niet verlamd. Daarnaast werd morfine toegediend! En antibiotica tegen de ontsteking: hierdoor wordt nu juist de bacterie die bijdraagt aan GENEZING gedood! BacteriŽn en ontstekingen en koorts dienen NIET BESTREDEN te worden. Daarom is het 'nieuwe' behandelplan zo gevaarlijk, naast de bijwerkingen van de middelen die ik hierboven in comments getoond heb.


Waardoor kan trombose in de longen ontstaan?
"OPMERKING: Een trombus is een bloedstolsel die ontstaat wanneer het bloed niet beweegt en vervolgens stolt. Zoín trombus kan zich ontwikkelen in de onderste ledematen na een operatie, een kunstmatig in gang gebrachte coma, een langdurig verblijf in bed of na een verwonding. Elke vorm van langdurige inactiviteit verhoogt de bloedstolling in de diepe aderen van het been. De pijn wordt veroorzaakt door de stagnerende bloedstroom. Op een gegeven moment kunnen kleine stukjes van deze stolsels los raken, door het veneuze systeem reizen en zich in de longen nestelen."
Bron: germaansegeneeskunde.nl

Kortom: de ALLOPATHISCHE BEHANDELING (Dr. KŲlnlein zei dit al bij aanvang van dit hele circus) was het recept voor het overlijden van de mensen. En oudere mensen hebben veelal meer conflicten lopen, waardoor de helingsfase complexer en heftiger is. Geef ze een vaccinatie in de vorm van griepprik of tegen meningitis! ťn belast ze met luchtvervuiling... Het recept voor veroorzaken van symptomen!


Wat leren we vanuit de 5 biologische natuurwetten over bacteriŽn?
"BACTERIA that are not TB bacteria work primarily on organs and tissues that originate from the new mesoderm (controlled from the cerebral medulla).

During the healing process, bacteria help to replenish the tissue loss that took place in the conflict-active phase. Most bacteria are specialized. Staphylococcus bacteria, for example, support the reconstruction of bone tissue; streptococcus bacteria help to rebuild tissue necroses in the ovaries. In PCL-A, bacteria form abscesses. Bacteria also participate in the healing of wounds caused by injuries.

NOTE: When the medical team sterilizes the hands and the medical tools, the microbes that would otherwise be used during healing are not transmitted to the patient. Hence, no ďinfectionĒ. This explains, for example, the reduction of childbed fever, observed by Ignaz Semmelweis in the mid eighteen-hundreds. Lately, the MRSA-Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (methicillin is a penicillin-related antibiotic) has been made responsible for the ďspreadĒ of infections in hospitals via contaminated hands of hospital staff. The truth is that hospitals, where most patients are in a healing phase, offer staphylococcus bacteria a rich field of activity.

What distinguishes bacteria is their overlapping function. When fungi and TB bacteria are absent from old mesoderm such as the breast glands or the corium skin, other bacteria step in to remove the additional cells that are no longer needed.

In ectodermal organs bacteria help to restore the cell loss. Streptococcus bacteria, for instance, assist healing in the throat (see strep throat), pneumococcus bacteria restore the bronchial mucosa, gonococcus bacteria work in the urogenital area, and the helicobacter pylori repairs the stomach and pylorus lining. This, however, only happens when the ulceration in the conflict-active phase reaches far into the tissue. Otherwise, the healing process takes place without microbes.

With an intense healing phase, the bacterial work is accompanied by high fever.

If bacteria are not available healing still occurs, although not to the biological optimum."

Bron: learninggnm.com


Oorzakelijkheid van blaasontsteking waarbij de e-coli gezien wordt

"OPMERKING: Het is vast komen te staan dat de Escherichia coli bacterie (E. coli) ook in de blaas voorkomt (zie E. coli-infecties in de darmen). Als de E. coli deelneemt aan het genezingsproces is de ďblaasontstekingĒ daarom afkomstig van een ďlelijk brokconflictĒ, terwijl ďblaasinfectiesĒ in het blaasslijmvlies en in de blaasspier gekoppeld zijn aan een markeringsconflict."

Lees meer...


Ondersteunen van zelfhelend vermogen met kruiden

Ik zelf ben groot voorstander van ondersteunen van zelfhelend vermogen via onkruiden die je zelf kunt plukken uit de vrije natuur. De onkruiden die je vindt in Nederland (en ook in Frankrijk waar ik sinds nov vorig jaar woon) hebben eenzelfde werking als de Chinese kruiden: veel mensen weten dit niet.

Hier een overzicht (wat lang niet volledig is)...


Het is niet zo dat Hydroxychloroquine ongevaarlijk is en nooit problemen heeft gegeven. Maar waarom een behandeling voor iets dat niet bestaat?
- Huiduitslag, jeuk, galbulten, haaruitval en zwartblauwe verkleuring van nagels of slijmvliezen. Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn.
- In zeldzame gevallen kunt u plekken met rode jeukende bultjes op uw lichaam krijgen. Deze huiduitslagkan het gevolg zijn van overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg uw arts bij huiduitslag.
- Als u psoriasis heeft, kunt u meer last krijgen van deze aandoening. Ook kunnen de psoriasisplekken veranderen, bijvoorbeeld met meer puistjes. Neem contact op met uw arts als u meer last krijgt.
- Hoofdpijn en duizeligheid.
- Oorsuizen, draaiduizeligheid en doofheid. Krijgt u last van oorsuizen of kunt u minder goed horen? Waarschuw dan een arts.
- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree en braken. Om misselijkheid te voorkomen, kunt u dit medicijn innemen tijdens of vlak na het eten of met wat voedsel.
- Zenuw- en spieraandoeningen, zoals tintelingen of een doof gevoel in armen of benen, epilepsie, spierzwakte en verminderde reflexen. Bij langdurig gebruik wordt het aangeraden om regelmatig de spieren en reflexen te laten controleren. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis of met epilepsie kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
- Psychische klachten, zoals een zenuwachtig gevoel, sneller geŽmotioneerd zijn en zeer zelden ernstige verwardheid met hallucinaties. Dit verdwijnt weer na stoppen van het gebruik.
- Oogaandoeningen, zoals aandoeningen van het hoornvlies of het netvlies. Het risico is groter als u jarenlang hoge doseringen gebruikt. Soms merkt u dit niet. Soms ziet u wazig, ziet u een kleurloze ring rond lampen (halo's), bent u gevoelig voor fel licht, ziet u kleuren anders, ziet u lichtflitsen of heeft u moeite met lezen.
- Als u hydroxychloroquine langdurig gebruikt, zal uw arts uw ogen controleren. Dit gebeurt binnen een jaar nadat u bent gestart met dit medicijn. Daarna worden uw ogen vaker gecontroleerd, meestal jaarlijks. Soms controleert uw arts uw ogen meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld als u dit middel langer dan 5 jaar gebruikt of een hoge dosering gebruikt.
- Gevoeligheid van de huid voor zon of zonnebank. Hoewel dit medicijn bij de meeste mensen werkt tegen lichtovergevoeligheid, kan het bij sommige mensen juist zonnebrand, huiduitslag en jeuk veroorzaken. Blijf in dat geval uit de zon en ga niet onder de zonnebank.
- Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
- Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, ernstige duizeligheid of een opgezwollen gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw dan direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
- Als u overgevoelig bent voor hydroxychloroquine, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of daarop lijkende medicijnen niet opnieuw krijgt.
- Ernstige hartklachten of hartritmestoornissen. U merkt ritmestoornissen soms alleen aan hartkloppingen, plotselinge duizelingen of als u even wegraakt.
- U kunt ook eerder hartfalen krijgen. Dit merkt u aan benauwdheid, ernstige vermoeidheid of aan zwellingen in de benen.
- Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.
- Leveraandoeningen en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in de bovenbuik, gele verkleuring van de huid of het oogwit, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid, keelpijn met koorts en blaren in de keel of bloedneuzen.
- Mensen met de stofwisselingsziekte enzymtekort G6PD kunnen door hydroxychloroquine een ernstige bloedafwijking krijgen. Heeft u last van vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, buikpijn, rugpijn of kortademigheid? Stop dan het gebruik en neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u alleen medicijnen krijgt die veilig zijn bij G6PD.

Hydroxycholorquine is allopathische chemische drugs kan ernstige bijwerkingen hebben.

Maar waarom een behandeling voor iets dat NIET bestaat?
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.