Droom nieuwe Dromen

Droom nieuwe Dromen
Droom nieuwe Dromen


Dream new Dreams
"The world is as you dream it" he said at last. "Your people dreamed of huge factories, tall buildings, as many cars as there are raindrops in this river. Now you begin to see that your dream is a nightmare." He bent to pick up a stone. "The problem is your country is like this pebble." He threw it far out into the river. "Everything you do ripples across the Mother.

"How can I change, Don Alberto? How can my people change this terrible situation we've created?"

"That's simple," he replied. "All you have to do is change the dream."

It sounded so easy.

"How long will it take?"

He glanced once more down the river. "It can be accomplished in a generation. You need only plant a different seed, teach your children to dream new dreams."

~Numi, Shuar Shaman


Ramp of KANS
Ik schreef gister deze tekst "Ongevaccineerde kinderen mogen geweigerd worden op kinderdagverblijven ramp of KANS" op mijn facebook tijdlijn naar aanleiding van het besluit dat ongevaccineerde kinderen geweigerd mogen worden op kinderdagverblijven... Want is dit nu een ramp of KANS?


Droom zelf nieuwe dromen

Leer niet alleen jouw kinderen nieuwe dromen te dromen, maar droom zelf nieuwe dromen. Wat draag jij over aan de volgende generatie (jouw kinderen)? Vaccinaties zijn één van de dingen die hier zijn omdat de collectieve droom over vaccinaties gaat. Dus verander jouw droom. En als jij JOUW individuele droom veranderd hebt, is de realiteit niet plotseling miraculeus veranderd, want er zijn meerdere individuele dromen. Dus de velen moeten hun droom veranderen voordat onze realiteit met betrekking tot samen leven op Aarde gaat veranderen.

Droom de wereld (realiteit) waarin jij wilt leven: dit is belangrijker dan ooit! En zelfs voorbij het te dromen, gaat het om HANDELEN en het Leven, wat je Leven wilt, te Leven.


Vaccinaties en kinderdagverblijven

Je kunt een kind geen groter kado doen dan:
1) Het ongevaccineerd te laten;
2) Überhaupt niet naar een kinderdagverblijf te doen: de eerste levensjaren van een kind hoort het kindje lekker thuis bij de mama.


Weigeren van ongevaccineerde kinderen
Het weigeren van ongevaccineerde kinderen is vanzelfsprekend nonsense vanuit de gedachte die achter vaccinaties zit, want vaccinaties zouden nu juist beschermen. Wat vaccinaties niet doen: 1) vaccinaties beschermen niet en 2) vaccinaties maken ziek als gevolg van de rotzooi die erin zit.

Ik heb een artikel geschreven over vaccinaties en de nonsense daarvan.


Ramp of KANS

In plaats van dit besluit (weigeren van ongevaccineerde kinderen op kinderdagverblijven) van onze (r)overheid te zien als buiten sluiten van gezonde / ongevaccineerde kinderen, kun je dit besluit zien als KANS! Een KANS op herstel van een samen-leving uit balans om weer meer in balans te komen.

Sommigen riepen "een gat in de markt" refererend aan de mogelijkheid kinderdagverblijven te laten ontstaan waar ongevaccineerde kinderen juist welkom zijn (het gat in de markt). Dit is niet de kans die ik zie: ik ben niet zo voor verdienmodellen en 'gat in de markt' gedachten en 'oplossingen' binnen de dualiteitsdriehoek omdat er 'iets' (wat dan ook) binnen de huidige samenleving fundamenteel uit balans gaat. Met verdienmodel verwijs ik naar 'iets' wat 'je' (de lezer) gaat laten ontstaan binnen de huidige belast(end)e manier van samen leven en wat dus niets wezenlijks en essentieels daaraan transmuteert.

Ik ga graag voorbij de dualiteitsdriehoek en zie dit soort 'regerings' besluiten, en bewegingen binnen onze samenleving als KANS voor individuen binnen de huidige belast(end)e samenleving om te doorzien hoe ontwricht onze huidige samenleving is.


Waar komt de behoefte aan kinderdagverblijven vandaan?
Als gevolg van de vrouwen-emancipatie push! gingen steeds meer vrouwen studeren. Goed en hoog opgeleide vrouwen vonden een goede baan met goede vooruitzichten. De leeftijd waarop vrouwen (en hun partners) voor kinderen kozen! verhoogde vanwege de carrière. En dan moest 'het' er toch wel van komen, want de jaren gingen tellen. Veel vrouwen wilden hun carrière niet opgeven én inmiddels waren (huizen)prijzen ook zodanig opgelopen dat het twee-verdieners fenomeen noodzaak werd om überhaupt kosten voor verworven levensonderhoud te kunnen betalen. Een 'gat in de markt' was ontstaan: de behoefte aan kinderdagverblijven.

Dit is de 'winst' van de gepushte vrouwen-emancipatie: een samenleving meer en meer uit balans.


Beweging naar een samen-leving in balans
Het is voor een kindje van wezenlijk belang in de vroege kinderjaren dichtbij de mama te kunnen zijn en op afroep (op verzoek van het kindje dus en niet op kloktijden, want daarmee wordt het ál geprogrammeerd) te kunnen drinken (moedermelk), poepen, piesen, slapen, én verbindend knuffelen met de mama (en papa vanzelfsprekend ook, maar die heeft toch een andere rol dan de mama).

Eventueel kunnen (groot)ouder(s) onderling kinder'opvang' organiseren. Binnen een organische samen-leving in balans is dit er als vanzelf.

In een organische samen-leving draagt eenieder bij aan het zich ontplooien en bloeien van een kind.

In onze huidige samenleving zijn er gelukkig nog steeds ouders die ofwel zelf thuisscholen ofwel dat onderling met mede-ouders doen.


Wezenlijk samen leven van de mama met haar kindje
Zoals hierboven geschreven, heeft het een wezenlijke functie dat een kindje in de eerste levensjaren in de directe omgeving van de mama is. Een wezenlijke functie, die heel vaak nog niet gezien en (h)erkend wordt.

In plaats daarvan gaan vrouwen (en mannen) het hebben over inkomen wat wegvalt, zodra de mama kiest thuis te blijven bij haar kindje. Hierbij niet goed kijkend naar het belang voor het kindje (en uiteindelijk ook haarzelf én de samen-leving).

Het gaat dus niet om inkomen, het gaat om wezenlijk samen leven met je eigen kindje.

In dit stuk kun je het belang lezen om kindjes lekker zo dicht mogelijk bij de mama te laten verblijven in hun eerste kinderjaren. Je kunt lezen wat de implicaties kunnen zijn van het naar een kinderdagverblijf sturen van jouw kindje.


Vrij bestaan(sgeld)

Vanuit maandelijks bestaansgeld (Erfrechtelijke voorziening) ontvangt de ouder (of beide ouders) én het kindje een maandelijks bedrag waarmee ze eerste levensbehoeften kunnen betalen.

Vanuit het financiële aspect gezien, hoeft de mama niet EERST geld naar zich TOE TE HALEN door middel van arbeid, zodra ze haar maandelijks vrij bestaan(sgeld) ontvangt. Daardoor kan ze wezenlijk aanwezig zijn voor haar kindje.

Zie je dat bestaansgeld (Erfrechtelijke voorziening) niet over geld, gaat maar over wezenlijk samen leven.


Angst voor de 'regering'
Ik merk dat er angst is voor de (r)overheid, die onze 'regering' is: wat nu als vaccinaties (of wat dan ook) verplicht worden... en wat nu als mensen die weigeren te vaccineren (of wat dan ook) voor het gerecht moeten komen met alle gevolgen van dien.

Laten we die angst eens aankijken, want als gevolg van de angst voor onze 'regering' laten we 1) de angst bestaan en 2) de 'power over' vanuit onze 'regering' bestaan. Vanuit de angst geven we feitelijk consent aan onze 'regering'.


Autonomie

Wat nu als we in onze door God gegeven AUTONOMIE gaan staan, doordat we weten wie en wat we ten diepste zijn? Wat nu als we stoppen met het voeden van de angst voor...? En ik zeg niet dat je geen angst moet hebben, want als de angst er is... dan is de angst er. Wat je kunt doen, is de angst aankijken: voelen in je lichaam. Én beseffen wie en wat je ten diepste bent en in wat voor een verworden samen-leving (er is geen sprake van samenleving) we overleven in plaats van leven.

Wil je daarmee doorgaan? Wil je dat jij én jouw kinderen (de volgende generaties) geconfronteerd blijven worden met deze verwording (die alleen nog maar groteskere vormen zal gaan aannemen)? Ga je strijden tegen een 'regering', die het geen lor uitmaakt hoe het met jou en je kind(eren) vergaat?

Of ga je jouw levenskracht energie levenGevend aanwenden en zelf-samen organisch samen leven?


Een KANS op herstel van een samen-leving uit balans om weer meer in balans te komen
Wat oplost vanuit Levenstoegang (Bestaansgeld) ofwel Organisch Samen Leven.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.