Wordt 2018 het jaar dat Vrije Spirits ELKAAR vinden?
Voorbij ALLE doctrines en indoctrinaties
Lees de volledige tekst van het 'event'
'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne BronCodes
Voorbij Vrouw-Man kloof ofwel Het Wiel
'
Lees ook 'Sexmagie van Isis - Het Proces van Innerlijke Alchemie'


Voorbij Maan- en Zon Astrologie
Voorbij Vrouwelijk en Mannelijk
Voorbij (extreem) Rechts (positief) en (extreem) Links (negatief)
Voorbij de Slang 
Voorbij de Wond van Isis
Voorbij de Dualiteitsdriehoek
Voorbij Het Wiel
Het Midden Pad VANUIT BronEssentie
Voorbij Maan- en Zon Astrologie
Voorbij Vrouwelijk en Mannelijk
Voorbij (extreem) Rechts (positief) en (extreem) Links (negatief)
Voorbij de Slang
Voorbij de Wond van Isis
Voorbij de Dualiteitsdriehoek
Voorbij Het Wiel
Het Midden Pad VANUIT BronEssentie


Wordt 2018 het jaar dat Vrije Spirits ELKAAR vinden?
In de 2de helft van 2018 fijn-tune en verdiep ik een deel van eerder geschreven teksten en columns. Als je hier al eerder geweest bent, nodig ik je uit de columns uit de jaren 2006 - 2017 opnieuw te lezen en in je door te laten werken.

Het fijn-tunen is het logische gevolg van een al jaren eerder aangevoeld 'event' dat op 25 Mei 2018 tot afronding kwam: 'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne BronCodes - Voorbij Vrouw-Man kloof ofwel Het Wiel'.


Wezenlijke BeVRIJding past toe
Een VRIJE Spirit herken je aan het feit dat z/hij 'los' is VANUIT verbondenheid, in de betekenis van dat er geen gehechtheid is aan een 'uitkomst', van wat in het NU plaatsvindt in ons (samen) leven. Een VRIJE Spirit is los van ALLE patriarchale perversies en inversies: deze zijn gezien voor wat ze zijn en getransmuteerd, waarna ze 'als vanzelf' loslaten. In een VRIJE Spirit zijn ALLE 'valse goden', 'archetypes', en 'meesters' van na 'de Val' (Tiamat) getransmuteerd, waarna ze 'als vanzelf' losgelaten zijn. In een VRIJE Spirit is het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke ťn het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke in een VRIJE soevereine harmonieuze flow en dans: in een VRIJE Spirit is de vuur-kracht en de oorspronkelijk gouden essentie van het Goddelijk Vrouwelijke dus niet langer onderdrukt en deze kracht en essentie worden niet langer weggeven en geroofd in bijvoorbeeld de 'rituele priesteres (hoer)-rol', een rol die de nodige wonden geslagen heeft, en dit gaat vandaag de dag nog steeds door, in het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke, ten behoeve van het 'inverted mannelijke' (het Goddelijk Mannelijke dat uit balans ging).

Het 'los' zijn VANUIT verbondenheid vertaalt zich in het toepassen aan de oppervlakte van het (samen) leven van hetgeen je ver-innerlijkt hebt in jeZelf: dit is het werkelijke ontginnen van hetgeen er (ooit verloren) in opgeslagen lag.


Het Proces van Innerlijke Alchemie
Ik refereer in dit NU-moment nog vanuit de Essentie van Tantra en het Oorspronkelijk Pad van Tantra, omdat in dit NU-moment de morfogenetische velden van de verschillende 'bewustzijnspaden' ontladen en geheeld dienen te worden. Op enig moment zal deze referentie oplossen.

Het gaat er nu niet meer om te kiezen voor het linker-hand pad of het rechter-hand pad of whatever pad binnen de dualiteitsdriehoek... Het gaat erom hier aan voorbij te gaan... Niet in de betekenis van 'ontstijgen' maar in de betekenis van doorleving waarna het duale 'als vanzelf' los laat in je en je het 'midden pad' gaat VANUIT de bron-essentie... het 'midden pad' ontvouwt zich voor je als je haar gaat van binnen naar buiten en laat ALLE oude doctrines en indoctrinaties oplossen 'als vanzelf'.

De dualiteitsdriehoek kun je op alle aspecten van ons (samen) leven toepassen. Hier is ze toegepast op ons VRIJE bestaan wat de bedding is van alle overige aspecten en ook de (ancient) bewustzijnspaden.(Extreem) Links en (extreem) Rechts: zie je hoe je als gevolg van de swing tussen (extreem) Links en (extreem) Rechts de slang creŽert en deze in stand houdt? De slang-beweging houd je in het duale, het Wiel. Als je het 'midden pad' gaat, ben je voorbij de slang-beweging, voorbij het duale, voorbij het Wiel.

Voorbij ALLE doctrines!

Voorbij AstroTheologie, voorbij Astrologie zoals we die nu kennen (zon-astrologie (Egypte) of maan-astrologie: beiden binnen de dualiteitsdriehoek), voorbij de Magische Cirkel (en re-incarnatie binnen het Wiel / het Rad), voorbij de Tarot, voorbij Kaballa, voorbij de man-vrouw kloof (respectievelijk het 'negatieve' en het 'positieve'), voorbij Tantra, voorbij Yoga, voorbij TAO, voorbij ALLE ancient teksten ofwel voorbij ALLE tradities en bewustzijnspaden die je gegeven zijn door de mens, en uiteindelijk ook voorbij de diepe betekenis bestaansgeld indien bestaansgeld haar transmuterende werk gedaan heeft. Ik besef dat er een grote valkuil ligt in het vermelden van dit alles, omdat 'de mens' nu zou kunnen denken dat ze achterover kan leunen en afwachten, maar niets is minder waar want het 'moet' nog wťl geleefd en toegepast worden: dit is het echte wakker worden. VANUIT de bron-essentie ontvouwt zich het 'midden pad' in ons (samen) leven van binnen naar buiten en lossen ALLE oude doctrines en indoctrinaties 'als vanzelf' op.


The Age of Aquarius
In the Age of Aquarius it is not about left nor right (on ALL levels), it is about the middle path which is EVEN. So many people talk about the Event Horizon and this is it: we need to 'even' the duality cross within ourSelves and give birth to our Inner Sun and walk the middle path to be able to enter the Age of Aquarius.

In other words it is about balancing the Inner Divine Feminine and the Inner Divine Masculine (you are your own Twin, you are not half) and all other ASPECTS of life Šnd death.

Vanuit her-innering en ver-innerlijking laten deze duale paden 'als vanzelf' los... En ben je vol-ledig VRIJ je eigen lied te zingen en leef je VRIJ in het NU-moment.


Wil je met me werken in 2018?
Wil je met me werken? Neem dan gerust contact met me op via het contactformulier.

Via de 'waarde ering beschikbaarheid' pagina kun je lezen hoe mensen het 'werken' met mij ervaren en hoe helend de energetische massages beleefd worden.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


There are some youtube channels talking about the weather changes and the coming ice-age. But none of the channels is explaining WHY we are experiencing weather and Earth changes in this 'End of an Age'. To know and innerstand the WHY we need to research the 'ancients': they told us there would be a brutal 'winter' in the 'End of the Age' we are in now with vulcano's and earthquakes (and after this occurs war would start on Earth). And this is happening as we speak in Hawaii and all around the world. Furthermore there are still severe colds in Europe in June (not in the Netherlands though: we have had a very hot April and May month and also June started warm... after a too cold March). The global warming thing is a cover up for what is really happening.

Governments are not supporting the people who are suffering in the damaged area's: so when you live in an area with vulcano's or on an fault line and you feel an inner push to move... please do. Governments are NOT facilitating our organic living together on Earth: BEcome aware of that. But you do not need to feel powerless, because there is an answer giving and the answer is made applicable totally. You have a choice now.

Also we need to think about the current burdening (money)systems Šnd the schoolsystems: it is madness to send your child in the schoolsystem where they get indoctrinated with so much bs. They need to learn 'survival' techniques and how nature works: that kind of things. We need not dumbdown them with vaccines and all kind of other shit. It is the children / the next generation I am concerned about! They need to experience a true embedding by which they can flow(er) as the wonderful flowers they are. We need stop abusing them in all the ways we do... STOP: enough is enough!

We are in the 'End of an Age' which means Ages are shifting!

We need to do the Inner Work which is the Inner Alchemy: this gives us the 'Spiritual' Strength and Insights to spin out the Wheel and this Duality Triangle into Wholeness.

The Path is enclosed totally but everyone need to walk the Path 'alone' by her/himself...
Ik vind het altijd weer bijzonder als ik berichtjes langs zie komen met teksten of ervaringen hoor van mensen met wie ik werk, die ik in gelijke strekking zelf de afgelopen 12 jaar geschreven heb vanuit mijn belevingen.
Aanvulling in deze blockquote geschreven eind Mei 2018 en op 16 juni 2018 gepost op facebook (scroll down voor de aanvulling).

En waarom wordt het NU-moment als een rollercoaster beleefd?

Zo schreef ik in Mei 2006 deze tekst...
"De Meimaand begon heerlijk met overvloedige ZON. Heb ook jij je vol overgave kunnen koesteren in de verwarmende stralen van deze mooie krachtbron, heb je jouw innerlijke krachtbron kunnen verbinden met deze prachtige ZON en je helemaal laten opvullen? Daarna kwam de wind, zeg maar gerust harde storm. Zelfs de stoelen in mijn 'tuin' hadden de neiging er op de wind vandoor te gaan. Tegelijkertijd verfriste deze wind mij door alles met zich mee te nemen wat ik niet meer nodig had. Nadat het oude zich aan mij had laten zien, en ik me realiseerde dat het oud wŠs, mocht ik het loslaten. Zo heb ik de wind 'gebruikt'. Buiten mij woedde de storm en innerlijk voelde ik mij steeds stiller worden... Ook was er het vallende water dat zich verbond met mijn gevoel. Daar waar de wind niet bij kon, lukte dat het water wel. Water stroomt overal tussendoor. Zelfs de smalste spleetjes werden door het water schoongespoeld... Zodra het zonnetje weer even tevoorschijn kwam, koesterde ik me in zijn stralen en liet ik me opvullen met zijn kracht. Liggend in de duinen, genoot ik van zijn warmte en het warme welkom van Moeder Aarde. Waardoor ook ik het heerlijk warm kreeg. Verbonden met de ZON en de energie van Moeder Aarde in de duinen... Vuur, lucht, water, en aarde: de elementen van de natuur hebben mij voorbereid op de krachtige transformerende energie van afgelopen weekend en de Aardehealing van zondag jl.

Mijn impuls volgend, heb ik afgelopen week mijn prachtige en krachtige Arkansas Crystal verbonden met het Crystal in het centrum van Moeder Aarde en het Crystallijne netwerk rondom de Aarde. Op deze manier zouden de energieŽn die afgelopen weekend zo krachtig beschikbaar waren nog beter verankerd kunnen worden en dit zou ook de kracht tijdens de Aardehealing ten goede komen. Mijn Arkansas Crystal reageerde zo opgetogen en is verbonden met eenieder die zich verbonden voelt met mij. Wat ook mooi is, is dat het Crystal zelf steeds stralender wordt als gevolg van een ware wisselwerking tussen menselijk Crystal en Crystallijne Energie..."

Eind Mei van dit jaar heb ik deze tekst aangevuld na een prachtige beleving op 25 Mei van dit jaar: 12 jaar later.


De Tijd is Cyclisch totdat we Voorbij gaan aan de Cirkel
Zowel individuele belevingen Šls collectieve zijn Cyclisch totdat we Voorbij gaan aan de Cirkel.

De 'Tijd' is NU.

Sinds de start van mijn website in 2006 staat deze tekst op mijn homepage...
"Op dit moment, NU, bevinden we ons als Mensheid op een cruciaal punt in de transitiefase. Het oude in en om ons heen lost, langzaam maar steeds sneller, op en het nieuwe is nog niet altijd zichtbaar en voelbaar hoewel het er wel AL is. Er wordt van ons een innerlijke keuze gevraagd over de wijze waarop we gezamenlijk het Spel verder willen spelen. Kiezen we er voor ELKAAR een bedding te geven vanuit onvoorwaardelijke Liefde? Kiezen we er voor ELKAAR onvoorwaardelijk toegang tot leven te schenken? Kiezen we ervoor ELKAARS levenskracht (wat onze sexuele energie ten diepste is) aan te nemen en SAMEN te gaan spelen? Het gezamenlijk verder spelen, begint met jouw keuze hierin. Wat is jouw keuze?"


Waarom wordt het huidige NU als rollercoaster ervaren?
Ik zie nu berichten langskomen dat we in een rollercoaster zouden zitten NU en dat het oude in en om ons heen langzaam 'oplost' en het nieuwe nog niet altijd zichtbaar is... (wat als tekst dus al sinds 2006 op de homepage van mijn website staat...)

Ook dit is het 'eeuwige' NU in cycli totdat we, vanuit doorleving van de dualiteit... die de rollercoaster is en de beleving / emotie / lichaamsgevoelens van 'rollercoaster', zoals bijvoorbeeld (extreme) moeheid maar ook verwarring veroorzaakt... Voorbij de Cirkel (Het Wiel) gaan individueel en vandaaruit collectief...

Voorbij de Cirkel wordt het (samen) leven vanuit de Bron, vanuit Essentie, vanuit het Eigen MiddenPad waargenomen en intens beleefd. Het heen en weer gepingpong binnen de dualiteit (extreem) rechts en (extreem) links stopt. Het Leven kan nu intens beleefd worden in AL haar facetten. Dit is de ware betekenis van neutraliteit: neutraliteit betekent niet dat er geen gevoelens meer zijn. Juist niet: vanuit het MiddenPad heeft iemand toegang tot alle (lichaams)gevoelens en diepe belevingen.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.