'Verlichting' ofwel 'Ascentie'
Volledige Belichaming

Toroidal Field
The True
Toroidal Field
The True 'Light Body'
Het Ware 'Licht Lichaam'


English translation 'Ascension' or Total Embodiment


Volledige Belichaming
Volledige Belichameling is de 'omgekeerde' beweging van 'Ascentie'. IN volledige Belichamelijk zijn al jouw Zielsaspecten 'thuis' gekomen en geheeld. Ziel en Spirit hebben elkaar (h)erkend en je leeft je leven nu in Eenheid vanuit jouw Essentie.


Ascentie ofwel Verlichting
'Ascentie' is een innerlijk proces. Nadat AL je Zielsaspecten 'thuis' gekomen en geheeld zijn, en jouw Ziel en Spirit in Eenheid vanuit jouw Essentie leven, ontvouwt 'Ascentie' zich 'als vanzelf', omdat dit een natuurlijk menselijk proces is. 'Ascentie' is niet iets buiten jou en je gaat dit proces van binnenuit, vanuit jouw Essentie.

Het woord 'ascentie' was ook in beslag genomen en verkracht. Nu heb ik het ontladen en geschoond.

'Ascentie' heeft niets te maken met 'evolutie' en 'opstijgen en/of het ontstijgen van' of met 'alles is liefde en licht' en 'feeling blizzzzzzzz': dat is de 'mind fuckery'. Ascentie heeft ook niets te maken met 'ergens aan willen ontsnappen'. Wezenlijke Ascentie houdt in dat 'het' loslaat vanuit doorleving.

Het woord 'ascentie' is nu ontladen en geschoond: vanuit volledige belichaming is 'ascentie' een natuurlijk proces... from full embodiment the 'ascension' from within is a natural process... de 'thuiskomst' van Wie We Zijn, zuivere oorspronkelijke bewuste mensen... Wij zijn GOUD(EN bewustzijn.


Natuurlijke Energie-stroming
Het woord Chakra komt van het Sanskriet woord Cakra: Sanskriet is een taal niet een religie. Sanskriet heeft niets te maken met geloofssystemen noch met een religie.

De oorspronkelijke natuurlijke energie-stroming in onze lichamen was 'ooit' bekend vanuit innerlijk WETEN en heeft ook niks te maken met geloofssystemen noch met religie.

Iemand zou diep in het oorspronkelijke Sanskriet 'moeten' duiken om uit te vinden wat de ancients WISTEN van binnenuit 'over' Cakra's en energie-stroming. Ons DNA is een spiraal, geen lemniscaat.

Zoals alle in beslag is genomen in de 'mind controlled world' is de KENNIS 'over' het cakra 'system' ook in beslag genomen. Ons OER-DNA is in beslag genomen inclusief onze lichamelijke klieren.

Dit betekent niet dat ze niet bestaan, dit betekent dat er veel 'getwist' is, waardoor we (bijna) geen toegang (meer) hebben tot deze oorspronkelijke KENNIS.

Maar we kunnen ons deze KENNIS herinneren door te voelen en ervaren wat IN ons is. We 'moeten' met onsZelf (her)verbinden IN de realiteit van het NU: dit is de ware 're-ligare' ofwel Echte Religie.


Ik ervaar de 'chakra's' als 'staten van bewustzijn' en het is logisch dat je kleuren kunt waarnemen. Dat is geen 'overlay' of programma.

Als ik van binnenuit voel, neem ik puur wit licht (WETEN) waar dat vanuit de Centrale Zon uitstroomt (je kunt dit licht ook Kristal-lijne licht noemen en besef dat ook de Aarde deze licht-energie / vibraties ontvangt) en via mijn kruin mijn lichaam instroomt en het witte licht differentieert in mijn lichaam in verschillende kleuren (zie het plaatje hieronder en volg de link onderaan deze column voor meer afbeeldingen) en dat is logisch: pure natuurlijke energie vibreert en differentieert in vibraties in je lichaam... vibraties 'vertalen' zich in kleuren... ofwel 'staten' van bewustZijn 'vertalen' zich in kleuren...

WETEN van binnenuit.


In de Veda's worden de 'cakra's' stralen van licht genoemd


Alle Chakra
Alle Chakra's zijn met een Klier verbonden
De Natuurlijke Kleuren zijn (Infra)Rood bij de Basis
En (Ultra)Violet bij de Top
Dus van Beneden naar Boven


We weten dat licht een spectrum heeft van 'infra rood' naar 'ultra violet'. Deze kleuren zijn energetische vibraties.

In een regenboog kun je deze kleuren zien, omdat het licht spectrum gebroken wordt door de regendruppels. Interessant te benoemen dat wij als mens voor meer dan 80% uit water bestaan. (Merk op dat een dubbele regenboog de kleuren 'upside down' laat zien: dus rood boven en violet beneden.)

In India (onder andere) is deze ancient wijsheid en kennis niet zozeer 'getwist' en ontkracht als in het Westen. Toen de Engelsen India en haar wijsheden in beslag namen (honderden jaren geleden) zijn de verdraaiingen ook daar ontstaan. Maar zij konden de oude Sanskriet teksten niet in beslag nemen.

In het Westen zijn de ancient wijsheid en kennis veel meer 'getwist' en ontkracht. Maar deze wijsheid en kennis is nog steeds beschikbaar via de oude Sanskriet teksten. Sanskriet is niet zo eenvoudig te bestuderen en te vertalen.


Je dient je Sex Centrum te onderscheiden van de 'Sea of Chi' en de Solar Plexus
Chi = levensenergie
Je dient ook jouw Solar Plexus te onderscheiden van je Hart chakra (je Hart chakra is niet hetzelfde als jouw fysieke hart dat links uit het midden van jouw lichaam ligt: het Hart chakra bevindt zich 'op' de middenlijn van jouw lichaam bij mannen ter hoogte van hun tepels). Veel mensen leven vanuit hun Solar Plexus en denken! dat ze vanuit hun Hart leven, maar dat is dan niet zo: de Solar Plexus gaat over het 'Ik' en het 'geboorte geven' aan je Innerlijke Zon 'begint' hier, maar het Ware Hart is het centrum van jouw Vortex en ligt zo ongeveer tussen je borsten (bij mannen ter hoogte van de tepels) op de middenlijn (het Ware Hart includes de Solar Plexus). Het Ware Hart(centrum) is de gateway dat de ruimte-tijd Mind verbindt met het oneindige / ongedeelde. Het fysieke hart is het eerste orgaan dat gevormd wordt in een menselijke embryo. Je kunt je Hart(centrum) voelen in/met het electro-magnetische veld van jouw Hart wat het Torus Veld is.

We dienen verder te stoppen met onze hersen-helften 'functioneel' van elkaar af te scheiden in linker- en rechter-hersenhelft, zoals we dat kennen vanuit de medische / wetenschappelijke manier van denken. Onze linker en rechter-hersenhelft zijn niet afgescheiden van elkaar: ze zijn duidelijk met elkaar verbonden en 'communiceren' met elkaar. We dienen niet slechts 1 hersenhelft te gebruiken, maar beiden tegelijkertijd. We dienen dus niet naar de rechter-hersenhelft te gaan (dit is nog steeds duaal denken). We dienen de hersen-helften te 'harmoniseren', zodat de hersenen weer als 1 (ge)heel worden. Dan sluit je alles in zonder afscheiding = Zero Point. Je kunt dan alle perspectieven tegerlijkertijd waarnemen en bent van paradigma veranderd... Zodat je vanuit neutraliteit / Zero Point waarneemt en leeft.

Mensen die zeggen dat de linker-hersenhelft je afleidt met 'small talk' en gewauwel, vertellen je niet de hele waarheid over de linker-hersenhelft: we kunnen namelijk voorbij gaan aan het gewauwel van onze mind. We leven in een 'mind-thinking Universe': of we dat nu leuk vinden of niet... onze 'minds' zijn heel krachtig terwijl we onze 'verbeelding' gebruiken. Het is de verbinding 'body-mind-hart' dat ons Heel maakt. Het Hart(centrum) is een Torus in een Torus (al onze cellen zijn Torus velden)...


Toroidal Field
The True
Toroidal Field
The True 'Light Body'
Het Ware 'Lichtlichaam'


Verbonden Ademen en de 'Microcosmic Orbit' kunnen je ondersteunen in het proces van innerlijke alchemie.


Onze innerlijke waarheid tot expressie brengen
Je bent uitgenodigd om naar binnen te gaan en jouw innerlijke waarheid van binnenuit tot expressie te brengen.

Hiervoor heb je jouw verbeelding nodig en taal via woorden of beelden: taal, in welke vorm je deze dan ook wilt gebruiken, is de vertaling van jouw innerlijke werkelijkheid gebruik makend van jouw verbeelding... Van binnen naar buiten.

Kleuren zijn vibraties / frequenties... dus mensen kunnen vibraties VOELEN of kleuren ZIEN (je kunt ook vibraties 'zien' en kleuren 'voelen'). En sommigen ervaren beiden. Anderen HOREN of RUIKEN, of PROEVEN vibraties / frequenties. Dat hangt af van jouw individuele voorkeuren.


Het is niet zozeer dat de 'chakra's', de (pijnappel) klier en de 'merkaba' onnatuurlijke 'overlay' systemen zijn... maar ze zijn in beslag genomen: hun NATUURLIJKE VORM (zie plaatje bovenaan deze column voor de natuurlijke vorm van jouw 'lichtlichaam') is van onze Wezenskern... Het is jouw innerlijk werk om ze te schonen en helen.

Ik zet 'chakra's' tussen '' omdat ik ook 'energie centra' zou kunnen zeggen. Maar ik gebruik het woord 'chakra' opzettelijk: juist omdat er zoveel onzin verspreid wordt / is rondom ons natuurlijke 'energie-systeem'. Deze 'energie centra' representeren een 'staat' van bewust Zijn. Als je jouw bewustZijns'staten' 'geÔntegreerd' hebt, balanceren jouw 'energie centra' in een 'kolom van licht' (de pranabuis: je kunt de link onderaan dit artikel volgen voor meer informatie over de pranabuis). Dan is er geen afscheiding meer. We zullen van daaruit onze 'chakra's anders waarnemen en we zullen onsZelf anders uitdrukken. En wat we waarnemen verandert afhankelijk vanuit welke laag we waarnemen: vanuit Heelheid nemen we ALLE perspectieven 'tegelijk' waar.

Volg wat aansluitend voelt voor jou in het NU-moment. Je kunt altijd opnieuw kiezen. Leer te vertrouwen op je eigen lichaamsbewustzijn en innerlijke gevoelens, volg je innerlijke waarnemingen... Twijfel komt doordat je jezelf niet vertrouwt. Andere (niet-eigen) energieŽn kunnen inhaken op de emoties van twijfel.


Vibraties en energieŽn
Het voorvoegsel Di (in het Engels) maakt van the One een Division / Afgescheidenheid Šls je vanuit afgescheidenheid gaat waarnemen / interpreteren. Ten diepste is niets afgescheiden van het Ene: alles is met alles verbonden in energie. Zo ook zijn er geen 'afzonderlijke Dimensies': de Dimensies zijn niet van elkaar afgescheiden...

Het is mijn waarneming dat als we ons volledig bewust worden van de werkingen van de dualiteit in de 3D-werkelijkheid van materialisme, we deze werkelijkheid als een bewuste keuze omarmen en ons ook bewust worden van een meer en meer vergeestelijkte 4D-werkelijkheid (die er al is) en een 5D-werkelijkheid (die er ook al is) en verder (wat er ook al is). Alles is er al en dat wat jij co-creŽert is afhankelijk van jouw bewust Zijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D naar 4D gaan en 'hoger'. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We maken ons bewustZijn vrij en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS...

Een 'Dimensie' verwijst naar vibraties / energieŽn, waarbij de 'Dimensies' dus niet van elkaar afgescheiden zijn. Vanuit Eenheid WAAR NEMEN, is onze natuurlijke staat van Zijn. We gebruiken daarbij AL onze 'zintuigen' (en dat zijn er veel meer dan de 5 die we benoemen). Een 'Dimensie' is meer of minder 'verdicht' of 'verlicht' waarbij 'verdichting' en 'verlichting' refereert aan vibraties / energieŽn, die niet werkelijk af te scheiden zijn: alles is met alles verbonden in energie. Ook hieruit kun je begrijpen dat het 'new-age' concept 'Verlichting' gebaseerd is op waarnemen vanuit afgescheidenheid (angst en een beperkte perceptie van de werkelijkheid door middel van de 5 zintuigen): geloofssystemen zijn het gevolg van beperkt waarnemen en afgescheidenheid. Ons Ware Zelf echter omvat Al dat Is vanuit Eenheid.


Meer over chakra's, de Pranabuis, Levensenergie, Vrije Energie, Vibraties, Pijnappelklier, en het innerlijk Alchemistisch Proces volg je deze link...
(Partly in Dutch and partly in English)mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.