Organic state of BEing

BE in between breath
BE in between breath


(Voor Nederlandse vertaling scroll naar beneden)

Vibrating higher?
It is not about vibrating higher, it is all about embodying Who We Truly Are in our Essence: allowing our Soul Fractals to come home in connection with our Spirit, within. When we immerse in the NATURAL EMF this occurs by it self: we need not to activate anything...

Our density is now INCREASING, and our vibration is starting to LOWER (our natural state of BEING). Creation is now CONTRACTING (not expanding which happened to the max already and that is why we vibrate higher and are less dense: we are pulled back home now, within), integrating all the experiences of Soul and Light.


BE in between breath
Imagine a horizontal line and a decimetre below that line a dot in the middle. Draw two lines from the dot to the horizontal line by which a triangle arises. The triangle can become more big or smaller, but it stays a triangle. The horizontal line is duality and it doesn't matter if the triangle is big or smal: it is all dual... On this line we find good vs bad, light vs darkness, day vs night, positive vs negative, high vs low...

So please understand that both low and high frequencies are dual, and of the same dualistic game. Now you can comprehend the bs of the 'raise your frequency' new age meme.


The way out of the dualistic game
Now imagine a lemniscat (a figure 8: which is as above, so below or the dualistic 'dark and golden age'). BE in the middle or BE in the dot in the image above: this is the true Aether field, Unity, Oneness (and no we are not one and the same). The centre of the Torus Field where all eternal creation derives from.
It is my experience that when we are fully aware of the workings of duality in the 3D-reality of materialism, we can consciously embrase this reality and we can become aware of the more and more true spiritualised 4D-reality (which is already available for you IN you) and a 5D-reality (which is available for you IN you already too of course) and 'further' (which is available for you IN you already too). And what you co-create depends on your awareness. Also 1D and 2D are available for you IN you as well. Here you can make connection with the elementals. We say we move from 3D to 4D and 'higher'. This is not the right approach according to me. We make our consciousness free and from that we become aware and have access to the experience of more dimensions. All is IN you already, you are not separated from All that IS: that is only an illusion. There is no lower and higher: everything IS...

Snippet from the page 'Even kennismaken'...Je vibratie verhogen?
Het gaat niet om het verhogen van onze vibratie, maar het belichamen van Wie We ten Diepste Zijn in onze Essentie: het thuis laten komen van al onze Ziele fragmenten in verbinding met onze Spirit, IN onsZelf. Als we ons onderdompelen in NATUURLIJKE EMF gebeurt dit vanzelf: we hoeven niets te activeren...


Onze dichtheid is nu aan het TOENEMEN, en onze vibratie begint te VERLAGEN (onze natuurlijke staat van ZIJN). De Schepping is zich nu aan het SAMENTREKKEN (niet aan het expanderen / verruimen wat al tot het maximale heeft plaatsgevonden en dat is waarom we nu 'hoger' vibreren en minder compact zijn dan onze natuurlijke staat van ZIJN: we worden terug naar 'thuis' getrokken, IN onsZelf), waarbij we alle Ziele- en Licht-ervaringen integreren.


Onderscheid 'vrouwelijke frequentie' en 'mannelijke frequentie'
We dienen onze frequentie / vibratie niet te verhogen. Hoge(re) frequentie, snellere vibratie is mannelijke energie van sneller en verder 'naar buiten', terwijl we juist 'dienen' te vertragen in onze vrouwelijke energie (zowel mannen als vrouwen) en 'terug naar binnen / naar onze bron'... Het gaat dus niet om verhogen van frequentie, maar verdiepen van of verruimen van onze frequenties / vibraties / kleuren / tonen afhankelijk van hoe je dat benoemen wilt. Vergelijk met verruimen van bewustzijn en gewaarzijn (niet verhogen van bewustzijn). Het gaat er juist om al jouw Ziele-aspecten thuis te laten komen in verbinding met jouw Spirit.

Zowel 'je dient jouw frequentie te verhogen' als 'ascensie' zijn new age ofwel illusionaire programma's en houden je juist binnen deze 'matrix'.


Vrouwen, die op een natuurlijke manier gebaard hebben, herkennen het onderscheid in 'vrouwelijke frequentie' (naar binnen / langzamer) en 'mannelijke frequentie' (naar buiten / versnellen) in zichzelf op het moment van de natuurlijke 'uitdrijving' van de baby als een reflex / impuls. En zowel vrouwen Šls mannen kunnen het onderscheid helder voelen in de diepte van hun sexualiteitsbeleving.

Tijdens de 'uitdrijvingsreflex' ervaar je als vrouw een reflex en is er geen sprake van persen: een reflex, die bezit neemt van jouw lijf op een heel natuurlijke manier op de juiste tijd in het geboorteproces. Dit is een naar buiten stuwende reflex, naar buiten gericht (mannelijk en bijzonder krachtig). Vrouwen, die deze reflex beleven, zijn niet bang voor hun mannelijke kracht en hun vrouwelijke kracht durft zich over te geven aan de mannelijke. Tijdens het geboorteproces zou je de vrouwelijke kracht ook als vrouwelijke koestering IN de baarmoeder kunnen noemen: het vrouwelijke weet te vertragen, zich terug te trekken en trekt ook het mannelijke terug indien nodig en weet te rusten in zichzelf.

Lees meer in het artikel 'Energetische Sexualiteit'...


BEN tussen de in- en uitademing
Stel je een horizontale lijn voor en een decimeter onder de lijn een punt in het middel. Trek een lijn van de punt naar de horizontale lijn links en rechts van het midden van de lijn, waardoor er een driehoek ontstaat. Er kan een grotere of kleinere driehoek ontstaan, afhankelijk hoever van het midden (van de horizontale lijn) je de lijn trekt vanaf de punt, maar het blijft een driehoek. De horizontale lijn verbeeldt de dualiteit en het maakt niet uit of de driehoek groot of klein is: het blijft duaal binnen de driehoek... Op de horizontale lijn vinden we 'goed vs slecht', 'licht vs donker', 'dag vs nacht', 'positief vs negatief', 'hoog vs laag'...

Begrijp dus alsjeblieft dat zowel lage als hoge frequenties duaal zijn, en onderdeel van hetzelfde dualistische spel(l). Nu kun je ook begrijpen dat de 'verhoog je frequentie' new age meme vals is.


De weg uit het dualistische spel(l)
Stel je nu een leminscaat voor (een 8-figuur: wat 'as above, so below' verbeeldt). BEN in het midden of BEN in de punt in de verbeelding van hierboven: dit is het ware Aether Veld, Eenheid (en nee we zijn niet 1 als in 1 en hetzelfde). Het centrum van het Torus Veld van waaruit alle oneindige creatie ontspruit.

Het is mijn waarneming dat als we ons volledig bewust worden van de werkingen van de dualiteit in de 3D-werkelijkheid van materialisme, we deze werkelijkheid als een bewuste keuze omarmen en ons ook bewust worden van een meer en meer vergeestelijkte 4D-werkelijkheid (die al beschikbaar is voor ons IN ons) en een 5D-werkelijkheid (die ook al beschikbaar is IN ons) en verder (wat er ook al is). Alles is er al en dat wat jij co-creŽert is afhankelijk van jouw bewust Zijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D naar 4D gaan en 'hoger'. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We maken ons bewustZijn vrij en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Alles is al IN jou beschikbaar, je bent niet afgescheiden van Alles dat Is: dat is slechts een illusie. Er is geen lager of hoger: alles IS...

Snippet van de pagina 'Even kennismaken'...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.