Ik-in-Wij Collectieve Healing voorbij Persoonlijke Healing
On the threshold of 2018

Collectieve Healing is IN ons sámen leven


English translation scroll down below Dutch text

Onder de Engelse tekst vind je mijn intentie voor 2017 terug
Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde
Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven

In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal


Op de drempel naar 2018

In 2017 stond 'Ik-in-Wij Collectieve Healing voorbij Persoonlijke Healing' centraal op mijn website.

De inspiratie-teksten Healing2017 vind je links in de marge vanaf Collectieve Healing. Als je ze in 2017 gemist hebt, kun je via deze teksten in jezelf (h)erkennen of je in 2018 de Levenscirkel mede wilt en kunt bedden. Je kunt samen met mij kijken hoe jij (en jouw directe omgeving) daarin eigenaarschap kunnen nemen.


De Levenscirkel
In 2018 gaan we toepassen waar we in 2017 het fundament voor hebben gelegd. We zijn ingedaald in het bewustzijn vanuit Ik-in-Wij en weten nu hoe we een bedding kunnen Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde.

Via de Levenscirkel gaan we bestaansgeld toepassen.

Op deze pagina vind je de werking en richtlijnen met betrekking tot de Levenscirkel.


On the threshold of 2018

In 2017 the focus on my website was on 'I-in-We Collective Healing beyond Individual Healing'.

You find the inspirational-texts Healing2017 in the left margin from Collective Healing. When you missed them in 2017, you can read them and feel in yourself if you want to embed the LifeCircle in 2018. Together with me you can become aware how you (and your direct surroundings) can take ownership in this.


The LifeCircle
In 2018 we apply the foundation we have layed in 2017. We are aware now of the consciousness from I-in-We and we know now how to Be an embedder for the Collective Healing on Earth.

Via the LifeCircle we apply existence money.

On this page you find the workings and the guidline regarding the LifeCircle.


Facilitating the transition choice that is made through a platform
Before Money Place (aka Equi Place) facilitated the LifeCircle(s). On this page you find the integral description of all functionalities Money Place (aka Equi Place) had.

Here you find an excerpt of the description of the wonderful functionality 'Access to Life' through a LifeCircle. Through the LifeCircle euro (dollar / pound, etc.) works as Existence Money. Through the LifeCircle the ones who embed the transition go into transition together.

At the moment you have decided not to wait on the refusing government and the banks for the implementation of existene money we need a specific functionality that is specific for this transition to make the process easier.

This transition functionality thus are only useful to people who did choose already to step into the transition in their own lives as far as their choice to let flow through existence money. The facilitation is not here to seduce you to go into transition too. A facilitation platform will not and can not seduce you to what ever. The choice lies completely in yourself and lies BEFORE a facilitation platform. A facilitation platform only facilitates the choice itself. You have read about this on my website 'Existence Money and her transmuting power'. From that perspective you read the functionality here under.


The LifeCircle - Functionality Access to life
Through the LifeCircle we choose to contribute to each others free existence on a monthly basis: for example 1000 people doing a monthly 1 euro transfer to you. This is the transition on Access to Life: we choose to free each other one by one via euro (dollar etc.)-Existence Money that is withdrawn from us by government and society. So we choose 1 person in our midst (‘our midst’ means the persons who all do go into transition) to whom we monthly let go 1 or more euro, so that this person really has his or her free Access to life. And thus, as this person is alive in our midst no matter what, this person can ask for his or her talents any currency (s)he wants.


A facilitation platform can facilitate this crowd power process
And in this you can choose as the ‘receiver’ of Life Access, to apply a specific code to these transfers so that the transfers with this specific code will be shown on a public overview and will be totalized. In this way others can see how much of your Life Access you already receive in euro (dollar, etc)-Existence Money and everyone can see when your 'LifeCircle' will be complete. So nobody needs to ask anything about it to you.

Our overviews are public, so everybody can see to whom you want to let flow euro (dollar, etc.)-Existence Money monthly. This is crowd power all over the place.


Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde
Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven


In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal
Je kunt onder het menu 'Healing2017' kijken als je echt klaar bent met het 'oude', waardoor je voorbij bent aan allerlei verdedigings- en beschermingsmechanismen van de ongeheelde psyche, waarom je de dingen deed zoals je ze deed in je verleden tot nu toe in jouw leven als ouder, leraar, politicus, politieman, soldaat, of jongere, etc.

Ik reik je vanuit nieuw ontsloten gebied handvatten aan hoe je voorbij Persoonlijke Healing en de 'oude' patronen en programma's kunt gaan naar Collectieve Healing.


Inspiratie voor de 99% voor het jaar 2017
Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde: Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven.

Gedurende 2017 vind je onder Healing2017 meerdere inspiratie-teksten. Via deze teksten kun je in jezelf (h)erkennen of je Healing2017 mede wilt en kunt bedden en samen met mij wilt kijken hoe jij (en jouw directe omgeving) daarin eigenaarschap kunt nemen.


Dit is een doorlopend 'event' in 2017
De columns, die ik geschreven heb in je jaren van 2007 tot 2017 zijn onder het menu 'Columns' beschikbaar. Als je op het pijltje naast het jaartal '2017' klikt, kun je het jaar aanpassen.

In Healing2017 komt alles bij elkaar wat ik de afgelopen 10 jaar, vanaf half 2008 in co-creatie met Astrid van Triet schrijfster van het boek 'Als de regering ineens oplost', beschikbaar heb laten komen. Via de linken hieronder kun je mijn verschillende websites vinden en ook hoe je mij kunt waarderen en/of kunt bijdragen aan mijn vrije bestaan.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.