Moving on and unplugging from society
Moving on and unplugging from society
Its time for me to move on and unplug more and more from society. This feels like healing and inspiring also: living in the now, back to basic and nature living.

So excited how my path, as the 'New Human' on the 'New Earth' in this 'New Time' from Oneness Consciousness which is Real Love, will unfold and where life flows too.

As of April 28th I will not have access to internet anymore. At this point I do not know if and when this situation will change. Maybe I dissolve my facebook account and will not come back: I do not know this yet.

When you wish to contact me you can go to the Contactpage of my website.

You can look on the Homepage and the Agenda page of my website for further announcements about the private and group workshops, sessions, massages, etc:


Wish you all a good, safe, and happy journey, take care.

Via the Heart of Mother Earth we are connected...
Love you all...

The Embrace of the Mother
The Embrace of the MotherThe Circle is Round...

Ik wens jou het besef dat
Het je geboorterecht is onvoorwaardelijk in Vrijheid op deze Aarde te Zijn

Jij al Go(e)d bent. Jij bent (het) Go(e)d(e) in jouw Leven
Jij in jeZelf de ruimte ervaart jeZelf naar buiten toe uit te drukken

Zoals jij ten diepste Bent
Onvoorwaardelijke Liefde jouw Leven en Wezen Verlicht

Wij als Mensheid elkaars Leven kunnen laten ontvouwen in co-creatie,
Vanuit onze gezamenlijke Vrijheid, die we samen bedden


De 'Nieuwe mens' op de 'Nieuwe Aarde' in de 'Nieuwe Tijd' vanuit het Eenheidsbewustzijn dat Echte Liefde is

'Nieuwe Tijd'
Nu worden we in deze 'Nieuwe Tijd' bij dit proces ondersteunt door zachte duwtjes vanuit onze eigen Ziel en Spirit (die overigens steeds harder en duidelijker worden) die naar ons toekomen. De 'Christusenergie' die leeft in jouw fysieke Hart en Spirit wordt meer en meer wakker. Moeder Aarde bereidt zich voor om opnieuw geboren te worden. Meer en meer wordt helder wat onze EssentiŽle LevensBron is, Zonne-erupties nemen toe, waardoor de kracht van (en achter) het Zonlicht nog meer toeneemt. Onze planeet Aarde is nu volledig opgenomen in de fotonengordel. Al deze omstandigheden veroorzaken kleine of grotere fysieke (en subtiele) veranderingen in jou. Hoe deze energieŽn in jou uitwerken is afhankelijk van je fysieke, emotionele, mentale, en spirituele zuiverheid. De bereidheid en vooral ook moed om mee te stromen, is ook bepalend voor hoe jij op deze energieŽn reageert. Ben je bereid bewust en gezond te leven? Jouw gevoelens en gedachten te onderzoeken en te zuiveren? Ben je bereid jouw innerlijk werk, het grote werk, te doen? Door jouw schaduwkanten onder ogen te komen, te (h)erkennen, en te omarmen, kan het helingsproces zich verder verdiepen en laten beperkende oude overtuigingen als vanzelf los.

Weet dat we er samen mťt Moeder Aarde en de Zon ervoor gekozen hebben om deze grote sprong in de 'evolutie' (wat feitelijk geen evolutie is maar een her-inneren / het zich ontvouwen van onze Oorsprong) te maken. Wees niet bang: (zelf)vertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde, en overgave nemen toe door te gaan en om te gaan, heb je moed nodig.


De 'Nieuwe Mens'
De 'Nieuwe Mens' (h)erkent dat Echte Liefde het Electro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons MitochondriŽn (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te 'groeien en bloeien'. Al het andere is van het 'oude' en man-made electrosmog.

Inheemse mensen die niet in electrosmog leven, ťn geen 'Self-Thought / Self-talk' beoefenen zoals 'men' voorgeschreven krijgt via o.a. 'New Age' stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat 'cultuur en beschaving' aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.


De geboorte van de 'Nieuwe Mens'?
Om als 'Nieuw Mens' geboren te worden, is het nodig om ALLE electrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over 'off grid' en 'leven zonder beschaving', want dat is de programmering waarmee jouw psyche geÔndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. 'Ancients' bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. 'Ancients' wisten veel meer dan wij als mens nu. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we 'evolueren' want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.

Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos. Het Veld van Echte Liefde IS het 'Christus Bewustzijn'.

Lees meer...


Update juni 2016
Ik ben doorgestroomd naar het 'buitenland' en leef niet langer als een 'country-wombman' onder de jurisdictie van de legale 'wet' (Law is NOT the Criminal Legal system: zie hieronder een bewustmakend gesprek tussen Christine en Claudia). Ik heb geen legaal adres en leef in mijn body tempel enjoying God's Gift of Life.

Vanuit het diepe besef 'Wie 'ik' Ben' als soeverein Mens/Ziel/Spirit erken ik geen autoriteit boven mij dan mijn eigen Creator (sommigen geven de Creator de naam God).

Je kunt deze inspiratie gebruiken in deze tijden van reflectie en heling...
Ik kan niet langer liegen,
Of doorgaan met doen alsof,
Want elk masker dat ik draag,
Vernietigt me uiteindelijk


Wees je 'True Self', wees dat en al laat al je maskers achter je... wat ook anderen inspireert hun maskers achter zich te laten... Als je je bewust en gewaar bent van 'Natural Law', handel je daar naar en leef je het, en voed je de belast(end)e systemen en de 'oude maatschappij' niet meer...

The Road to Freedom - Law is NOT the Criminal Legal system
Are you a sovereign?
Most use the term very superfical. It goes very deep to be a sovereign.
(Thanks to Christine Anderson and Claudia for wonderful talk. Please follow this link to the Servant King series also.)


Update 2017
In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal.


Co Creation is one of the expressions from the New Earth
Op de Nieuwe Aarde we Walk our Talk wat ook betekent dat we co-creŽren wat waarde heeft in ons samen leven. Dit is inclusief financieel bijdragen aan iemands Vrije Bestaan.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.