Samen Leven vanuit de Essentie van TantraSamen Leven vanuit de Essentie van Tantra

In Tantrisch Relateren, kijk je samen vanuit nieuw (bewustzijns)gebied naar jullie relatie. Je gaat vanuit een nieuw paradigma jullie verbinding waarnemen. Niet vanuit issues die nog afgewerkt moeten worden, want dat hoeft niet. Maar wel vanuit precies dat wat zich aandient. Zodat jullie niet langer van alles laten liggen, maar het Úcht aankijken, samen, waardoor het steeds lichter en lichter wordt tussen jullie.


Lees meer via het blog Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra.


Dit is het Pad van Tantra en het Proces van Innerlijke Alchemie.

'Divine Female and Male 'Twin Souls' 'concept' - Alchemy within each of us'
Innerlijke Alchemie doorgronden: deze tekst is in het Engels en beschrijft het proces van Innerlijke Alchemie VANUIT alle mythologieŰn en AstroTheologie. Het gaat erom VOORBIJ te gaan aan de ancient (tantric) teachings, die ontstaan zijn vanuit patriarchale perversies en inversies met de bedoeling de oorspronkelijke vrouwelijke vuur-kracht en het oorspronkelijke goud van het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke te roven door het uit balans geraakte Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke: het uit balans raken vond plaats tijdens de Val (Tiamat).


Tantric Sex
De womb (baarmoeder) van de vrouw is een natuurlijk krachtig scheppingsportaal. Van nature is een vrouw verbonden met haar oorspronkelijke scheppingskracht. Tantric Sex is bedoelt tussen levenspartners, die een wezenlijk liefdevolle verbinding met elkaar hebben Ún AL een (sexuele) volwassen rijpheid in zichZelf hebben ont-wikkeld.


Natuurlijke energie stroming
Het moderne woord Chakra stamt af van het Sanskriet woord Cakra. Sanskriet is een taal, geen religie. Sanksriet heeft niets van doen met geloofsystemen noch met religie. Ooit was de natuurlijke energie stroming in ons als mens bekend vanuit innerlijk weten (voor de Val van Tiamat). En dit innerlijk weten, werd via het Sanskriet en de Veda's doorgegeven? Je zou dus in de oorspronkelijke Sanskriet teksten moeten duiken om uit te vinden wat de ancients WISTEN van binnenuit ofwel doorleving? Ons DNA is een spiraal en geen lemniscaat bijvoorbeeld.

In deze 'mind controlled' wereld is alles in beslag genomen, getwist, en ontkracht: zo ook het chakra 'systeem' en de volledige (energetische) lichamen, zoals meridianen en nadi's, en overige energie-punten. Ons oorspronkelijk DNA is co-opted, en onze fysieke klieren ook. Dit betekent niet dat ze niet bestaan, dit betekent dat er veel 'mind control' bestaat en je dus 'verder' moet 'zoeken' of liever in jezelf voelen.

We kunnen ons deze kennis her-inneren door diep in onszelf te voelen en het gevoelde te doorleven, zodat je weer tot WETEN komt. We worden uitgenodigd ons te (her)verbinden met onsZelf IN de realiteit van het NU: dit is het ware re-ligare ofwel Oorspronkelijke Bron Religie. Re-ligare betekent (re)unite ofwel (her)verbinden en dat is later verworden tot 'to bind fast', maar dit was/is dus niet de oorspronkelijke betekenis: re-ligare kun je zien als Bron Religie vˇˇr de religies (before religions), 'to bind fast' heeft wel betrekking op religies met een kleine r.

Ik ervaar de 'chakra's' als 'staten' van bewustzijn en als energie centra, en het is logisch dat je kleuren ervaart/ziet/voelt/weet in hen. Dat is geen 'overlay' of programmering. Als ik vanuit mijn innerlijk waarneem, 'zie' ik puur wit licht (WETEN) vanuit de Centrale Zon 'binnen stromen' (en her-inner je dat ook Aarde dit licht ontvangt) via mijn kruin chakra en het witte licht differentieert in mijn lichaam in kleuren (en ik neem ook nog steeds het witte licht in mijn lichaam waar)... wat logisch is: pure oorspronkelijke energie vibreert en 'differentieert' in verschillende vibraties in je lichaam... vibraties vertalen zich in kleuren... of 'staten' van bewustzijn, ofwel energie, vertalen zich in kleuren... Uiteindelijk ontstaat er dus 1 kolom van wit (of gouden) licht. Je zingt dus je eigen lied, zodra je jouw tonen... c.q. energie / vibraties (h)erkent Ún leeft.


WETEN van binnenuit
In de Veda's zijn de 'cakra's' bekend als stralen van licht. En we weten allemaal dat het zichtbare licht-spectrum van 'infra rood' naar 'ultra violet' loopt en visa versa. Deze kleuren zijn energetische vibraties: de 'cakra's' zijn dus energie centra. Een regenboog heeft haar kleuren, omdat het zichtbare licht-spectrum door regendruppels gebroken wordt. Bedenk dat wij voor meer dan 80% uit water bestaan.

Onder andere in India is deze ancient wijsheid en kennis niet zozeer getwist en co-opted als in het Westen? Maar ook in India hebben Engelsen, honderden jaren geleden, de oorspronkelijke wijsheid en kennis vanuit WETEN 'verkracht'. Maar zij konden de ancient Sanskriet teksten niet 'verkrachten'. In het Westen is deze wijsheid en kennis veel meer 'verkracht'. Maar ze is hier nog steeds en ook te onderzoeken via de Sanskriet teksten, hoewel deze niet gemakkelijk te bestuderen en vertalen zijn? Er zijn in de vertalingen vele vele (opzettelijke) vergissingen gemaakt. En nog steeds! En, zoals hierboven aangegeven, is deze wijsheid en kennis in jeZelf (mogelijk nog verborgen) aanwezig. Zodra je een heldere gevoelsverbinding hebt met je eigen innerlijke energie-stroming (h)erken je deze en kun je onderscheiden wat kloppend is voor jou en wat vanuit perversies en inversies overgedragen wordt in bijvoorbeeld Tantra Teachings.


Je innerlijke waarheid tot uitdrukking brengen
Je bent uitgenodigd om naar binnen te gaan en je eigen waarheid van binnenuit te verwoorden.

Je hebt hiervoor je verbeelding nodig en taal via woorden of verbeeldingen: taal, op welke manier dan ook gebruikt, is de vertalingen van jouw innerlijke realiteit waarbij je jouw verbeelding gebruikt... Van binnen naar buiten.

Kleuren zijn vibraties / frequenties... dus mensen kunnen vibraties VOELEN of kleuren ZIEN. En sommigen ervaren beiden. Anderen HOREN zelfs of RUIKEN of PROEVEN vibraties / frequenties. Dit hangt helemaal af van jouw individuele voorkeur. De vibraties / frequenties zijn JOUW EIGEN TONEN.

Nogmaals, het is niet zozeer dat de 'chakra's', de (pijnappel en hypofyse) klieren en de 'merkaba' onnatuurlijke overlay systemen zijn... maar ze zijn co-opted en in beslag genomen: hun organische en natuurlijke vorm is van onze menselijke (energetische) kern... Het is jouw innerlijk werk om ze te zuiveren en te helen.

Ik zet 'chakra's' tussen '' omdat ik ook 'energie centra' zou kunnen schrijven. Maar ik gebruik het woord 'chakra' heel bewust, want veel mensen kennen dit 'begrip' maar vaak in de 'getwiste' vorm. Deze 'energie centra' representeren, zoals gezegd, staten van bewustzijn. Als je hun bewustzijn in jeZelf aangenomen en doorleefd hebt, balanceer je jouw 'energie centra' als het ware 'lijnen ze uit' in een 'kolom van licht'. Dan is er geen afgescheidenheid in jouw energetisch systeem meer. Je neemt je 'chakra's' dan anders waar en je zult jeZelf anders tot uitdrukking brengen. En wat je waarneemt, hangt zelfs af van de bewustzijnslaag van waaruit je waarneemt.

Volg wat juist en aansluitend voelt voor jou in het NU moment. Je kunt (en mag) altijd weer opnieuw kiezen. Leer te vertrouwen op je innerlijke (lichaams)gevoelens en je innerlijk weten, volg wat je binnen in jouw innerlijk waarneemt... Twijfel ontstaat doordat je jezelf niet vertrouwt. Dan kunnen andere/niet-eigen energieŰn aanhaken. En word je voor 'informatie' naar buiten getrokken: je gaat dan nog steeds op zoek naar de 'juistheid' in de ancient Sanskriet teksten bijvoorbeeld. Echter ook recente vertalingen kunnen onjuist zijn. Jouw waarheid ligt in jeZelf 'verborgen' en jouw waarheid kun je ontsluiten. Zo kan het zijn dat jij in jezelf meer dan 7 chakra's herkent / voelt (wat ook kloppend is) of dat jouw levenskracht-energie (sommigen noemen een specifieke energie 'kundalini') van nature anders stroomt dan dat je geleerd krijgt in workshops of wat je leest in boeken. Daardoor kan jouw natuurlijk 'systeem' volledig in de war raken. Het gaat er niet om dat een ander jou vertelt wat kloppend en aansluitend is voor jou: het gaat erom dat je in jeZelf leert (h)erkennen wat je waarneemt.


Mensen ZIJN Vrije Energie
Jij bent Vrije Energie en als onderdeel van Moeder Natuur ben je de transformator, het 'voertuig' en Hart van jouw Universum (vanuit Jouw Waarneming). In jouw hoofd wordt 'manna' - 'Amrit(t)a / Ambrosia' - 'Nectar' aangemaakt, wat via je ruggegraat naar beneden stroomt en opgeslagen ligt in de lalana chakra voordat het de Vishuddhi chakra 'bereikt'.

Deze Nectar is het Hersenvocht en dit vocht stroomt vanuit jouw hoofd via je ruggegraat naar beneden (je ruggegraat heeft 33 wervels: vandaar de verwijzer naar de Jacob's ladder... dit is dus geen letterlijke ladder) naar het heiligbeen en passeert daarbij verschillende centra waaronder jouw Hart Chakra en Plexus Solaris (3de chakra). Met behulp van 'Kundalini Yoga', of andere oefeningen, kun je de Jacob's ladder activeren? Maar let op: want op welke manier wordt deze 'kundalini' energie gewekt en wat leer over hoe deze stroomt en hoe deze energie aanvoelt? Hoe leer je deze 'kundalini' energie te verbeelden? En wees je ervan bewust dat er geen actieve activatie nodig is, want het proces van energie-stroming ontsluit zich als vanzelf op een natuurlijke manier vanuit een 'juiste' levenshouding... er is dus geen beoefening nodig (en er kunnen valkuilen verbonden zijn aan het beoefenen van 'Kundalini Yoga': activatie kan bijvoorbeeld leiden tot een psychose of rugpijn of hoofdpijn of andere problemen): het 'ontsluiten' gebeurt op de juiste tijd voor jou. Het ontsluiten van de Jacob's ladder leidt tot het 'Verlichten' van met name je innerlijk zicht en weten: sommigen noemen dit proces 'Verlichting', anderen noemen het 'Ascentie' of 'Oneindig Bewustzijn'. Let er goed op wat bedoeld wordt als iemand het heeft over 'Verlichting' en/of 'Ascentie'. Ik noem het volledige belichameling van al jouw Ziele-Aspecten in Verbinding met jouw Spirit en de Bron.

In het Centrum van jouw lichaam, vanaf de kruin tot je perineum (en verder) kun je een andere energetische buis voelen. Door deze buis stroomt Levensenergie ofwel Prana. Ik noem deze energie ook wel sexuele energie en levenskrachtenergie. Je kunt deze energie ook intu´tie noemen. Deze buis ofwel Pilaar wordt ook wel de Lichtbuis of Pilar of Light genoemd, zodra deze volledig open is en doorstroomt met jouw Levenskrachtenergie die vrijelijk door je lichaam stroomt zonder belemmeringen. Via deze Lichtbuis ben je in verbinding met de Womb van de Aarde en de Womb van de Aether. Mensen die volledig verbonden zijn in hun Prana-buis hoeven geen vaste voeding meer tot zich te nemen: ze kunnen leven van het Licht.

Het is mijn waarneming en doorleving dat zowel jouw OORSPRONKELIJKE energetische 'Kundalini' kanalen (ik schrijf 'kundalini' tussen haakjes, omdat er veel onbegrip en onjuistheden bestaan en overgedragen worden over deze energie) als je Pranabuis ofwel Lichtbuis essentiŰle onderdelen zijn van 'Verlichting' ofwel 'Ascentie' zodat je volledig gewaar bent en leeft vanuit jouw 'Oneindige Bewustzijn'. Je weet nu waar vanuit ik refereer als ik praat over 'Verlichting': ik refereer vanuit volledige belichaming. Het proces van volledige belichaming leidt tot jouw Heelheid ofwel je her-innering daarvan... wat betekent dat je Jouw Eigen Innerlijk Licht (h)erkent en (opnieuw) aangenomen hebt: Jouw Innerlijk Licht schijnt nu helder van binnenuit... Een Pilaar van Licht, Pilar of Light, is 'Geboren'... JIJ bent Herboren in Christus Bewustzijn en dit is de ware betekenis van 'de Christus in jeZelf'... Het Eenvoudig Zijn van Licht en Waarheid...

In het hersenvocht ofwel Liquor kunnen we de 'Hartslag' van de Ziel voelen (via Cranio Sacraal massage bijvoorbeeld wordt dit gevoeld). In mijn waarneming staat het hersenvocht in verbinding met de Schumann Resonanties. Dit zijn Moeder Natuur's organische Licht EnergieŰn en wij zijn onderdeel van Haar Veld. Je kunt dit artikel lezen voor meer verdiepende informatie en uitleg over het Torus Veld.In bovenstaande video praten ze over 'Melatonine suppletie' of Ayahuasca ceremonies: ik beveel deze tools niet aan omdat 1) ze gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid (vergelijk met 'kundalini' activatie) en 2) ik voel dat we ze als mens niet nodig hebben. Zoals ik hierboven uitleg, is 'Ascentie' in de betekenis van 'volledige belichaming' een natuurlijk organisch proces en ontvouwt zich 'als vanzelf' als je er klaar voor bent.

Ons innerlijk water komt bijna geheel overeen met zeewater... daarom is het gezond en heilzaam om Keltisch Zeezout te gebruiken wat bijna dezelfde mineralen bevat als jouw bloedplasma (als iemand bloed nodig heeft, kun je intraveneus Keltisch Zeezout in puur (gedestilleerd) water toedienen).


Onderstaande tekst vertaal ik heel binnenkort. Kom dus nog eens terug als je de Nederlandse tekst wilt lezen.

AstroTheology and Personal Healing
This is why AstroTheology is the best kept secret of all, because it is through the wheel that you find how the overlay was inbedded in our imagination, we have been kept prisoners of the reflection of what is WITHIN it is the story of NATURE!

It is the wheel of LIFE & DEATH until you can ENLIGHTEN your own Brain Cristos nectar from the land of The Milk/Moon/Silver/Negative/Libra/Venus/Wombman/Pituitarygland and The Honey/Gold/Positive/Mars/Man/Pineal gland the Sun and the Moon, you can not enter Heaven or be illuminated!

Some join secret socities some of us find inner KNOWING it's ALL You ever needed to know! all is created By YOU when you find the INNER STILL PLACE of ALL KNOWING.

Realize that ALL ancient scripts including Astrology derives from the same Source. In the end we need to go beyond all this, beyond the wheel and re-cycles.


Volg voor afbeeldingen met betrekking tot het 'Pad van Tantra en het Proces van Innerlijke Alchemie' deze link.

Enjoy het Pad van Tantra!
Ik bied mijn aanbod aan als een Nieuwe Professional vanuit het Nieuwe Paradigma dat het Levensprincipe is.

Ik ben bewust niet aangesloten bij een beroepenvereniging, omdat ik volledig afgestemd en in verbinding ben met mijn innerlijke waarden en moraliteit: ik heb daarvoor geen uiterlijke regelgeving, protocollen, regels en wetten nodig en ik besef dat die mij juist in mijn natuurlijke vrijheid en flow belemmeren. Ik leef vanuit de natuurlijke wetten. Ik maak onderlinge afspraken met jou in een wederzijds committment en bied betrouwbaarheid: ik ben betrouwbaar, ik ben veilig en bied jou een veilige bedding en healing space, ik ben transparant en open en integer. Wat er tussen jou en mij opgeroepen wordt, kijken we samen aan en we komen in gezamenlijkheid tot een wederzijdse oplossing. Er is dus nooit sprake van macht en machtsspelletjes: er is gelijkwaardigheid tussen jou en mij als in een wezenlijke verbinding.

Voor een volledige omschrijving van de 'Nieuwe Professional vanuit het Nieuwe Paradigma' dat het Levensparadigma is, kun je bovenstaande link volgen.


Wederkerigheid in een Gelijkwaardige Wezenlijke Verbinding
Wederkerigheid in een Gelijkwaardige Wezenlijke VerbindingWil je met me werken? Neem dan gerust contact met me op via het contactformulier

Via de 'waarde ering beschikbaarheid' pagina kun je lezen hoe mensen het 'werken' met mij ervaren en hoe helend de energetische massages beleefd worden.