De Wond van Isis
Tantra voor Vrouwen en Mannen
BE(coming) Whole (again)
Kijk bij de Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Womb Power en je Vrouwelijke Kracht
En de Inspiratiedag 'vier je manZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Hara Power en je Mannelijke Kracht

Lees ook de column 'Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again


De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle Path Beyond The Snake
From the Heart via the Third Eye to the Crown to BE(come) Whole (again)

Herken je de oorspronkelijke symboliek en kun je voorbij gaan aan
de patriarchale perversies en inversies?
Herken je dat ALLE wereldwijde bewustzijnspaden over hetzelfde gaan? Ken UwZelf!'Sacred Androgyny'
'The Great Wo(mb)Man' is within all of us, Male and Female alike. It is that we have collectively cut ourselves off from Divine Masculine and Divine Feminine that these energies became so polarized. The pathology is not in men or in women: it is in our collective consciousness. When we externalize these energies and believe it be only up to men to awaken their Divinity as the only source of the Divine Masculine and see that as being outside ourselves if we live in a female body, or do the same with people living in a masculine body about the Divine Feminine, we are missing the mark.

Our Souls and the Divine are genderless yet gender is in all things and beings. It is Unity and an existence beyond opposites where these energies are merged and Whole / One.

'Sacred Androgyny'
(Be aware: 'Sacred Androgyny' has nothing to do with transgenderism!
You can read more about transgenderism and parthenogenesis in the column 'Twin Souls - Inner Alchemy')


Yin en Yang
De mythologische Isis en Osiris staan samen voor de balans en harmonie in het 'vrouwelijke' en 'mannelijke' in zowťl vrouwen Šls mannen (in het Engels woord het woord 'merge' en 'merging' gebruikt om de samensmelting tussen deze 2 scheppende elektromagnetische krachten te verwoorden). Samen zijn ze een dynamisch geheel, een 'Tweeling Ziel', zoals Yin en Yang een harmonieuze innerlijke dans verbeelden. Waarbij daarnaast kleine Yin in Yang, en kleine Yang in Yin. Het vrouwelijke in het mannelijke en het mannelijke in het vrouwelijke. Het vrouwelijke aspect (in zowel vrouwen als mannen) is ontvankelijkheid, transformerende kracht, creatie vanuit ontvangen. Het mannelijke aspect (in zowel mannen als vrouwen) is het je in overgave en vertrouwen op laten nemen, creatie vanuit geven.

In de natuur zien we de vrouwelijke ontvankelijkheid terug bij Moeder Aarde, die de levenGevende stralen van de Zon in haar opneemt en transformeert naar voeding (het levenGevende aspect, dat we 'mannelijk' noemen, van Moeder Aarde) in vele vormen voor plant, dier, en mens. Het mannelijk aspect zien we bij de Zon in de vorm van levenGevende warmte en licht voor plant, dier, en mens (de Spirituele Kracht achter de Zon is Sirius: onze Zon kent dus ook een ontvankelijk aspect dat we 'vrouwelijk' noemen). In de natuur is alles interdependent aan elkaar, in perfecte harmonie en een natuurlijke balans. Vanuit het (on)bewuste verlangen nieuwe scheppingen te manifesteren, ontstaat als vanzelf co-creatie scheppingskracht tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Er is wel een voorwaarde. Eťn voorwaarde! Het Vrij laten stromen van de scheppende krachten. Neem je de levenGevende krachten van de Zon weg, dan houdt alle leven op Moeder Aarde op te bestaan. Zonder Moeder Aarde vanzelfsprekend geen Aards leven.


Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again


Deze prachtige dans van scheppende krachten, zag je ook terug bij de Mens vůůr de Val (Tiamat)
Het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in de Mens) ging uit balans, waardoor de patriarchale overheersingen op DEZE Moeder Planeet Aarde ontstonden. Als gevolg van macht, jaloezie, 'lust' (roof van levenskracht energie) en bedreiging, van kerk en staat, is de harmonie tussen het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens) en Oorspronkelijke Goddelijk Mannelijke (in de Mens) verstoord geraakt. De mythe is dat Osiris werd vermoord en verminkt en in stukken over de wereld werd verspreid en dat Isis zich zelf verloor in schuldgevoel en haar zoektocht naar Osiris. Deze mythe dient niet letterlijk begrepen te worden, maar allegorisch. Ook het ingrijpen in ons DNA door 'aliens' is waarschijnlijk niet aan de orde. Niet zoals dat beschouwd wordt door Sitchin. De mythe vertelt een inverted verhaal: Osiris wordt neergezet als het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke dat vermoord werd. Maar dit is niet wat plaatsvond: wat plaatsvond tijdens de Val (Tiamat) is dat het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke uit balans ging en zich als overheerser ging manifesteren over het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke. Het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens) werd dus vermoord en ontkracht van haar Oorspronkelijke vuur-kracht en gouden energie.


De Wond van Isis vertelt dus een inverted verhaal!
We kunnen deze Oerwond helen door ons onze ware geschiedenis te her-inneren. Dan her-inneren we ons ook wat plaatsvond 'tijdens' Atlantis met betrekking tot 'ingrijpen' in ons oorspronkelijk mt DNA en bloed. Een tijdje terug schreef ik op facebook over Atlantis en dat heb ik nog onvoldoende uitgewerkt in tekst. Via het stuk 'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne Broncodes' vind je een doorlink naar de post op Facebook.


Kerk en staat grijpen wel degelijk in op ons mt DNA
Sitchin, en anderen, interpreteerden/interpreteren onjuist? De Anunaki waren geen 'alien beings'? Of wordt er met Anunaki verwezen naar de Reuzen? We weten nu dat AL het Leven, Bewustzijn, Intelligente 'Vormen' van Leven, doorgegeven wordt via onze MitochondriŽn (Mt DNA): zij zijn de bron van Leven IN ons en via de MitochondriŽn ontvangen wij (en alle levende 'vormen') de LevenGevende Energie Vibraties vanuit De Bron (de Schumann Resonanties). De Bron Genoom Patronen zijn 'autochtoon' en hun pulsaties creŽren, cultiveren, reinigen, en controleren ons Mt DNA.

We 'moeten' dus concluderen dat er 'andere wezens' zijn met Mt DNA. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er niet meer versies gevonden worden. Maar misschien worden ze wel gevonden, maar door de 'wetenschap' (onder invloed van kerk en staat) verborgen gehouden voor ons.

Gezien de diversiteit van het EM Veld waar we allemaal in leven (ook plant en dier), zouden er veel meer versies moet zijn. 'Other beings' zijn niet 'alien' maar eenvoudig andere versies die door ons EM Veld gecreŽerd kunnen worden.

Dit was niet bekend of onbegrepen bij Sitchin en anderen die denken dat 'alien beings' ingegrepen hebben op ons Mt DNA?

'Tijdens' de periode die Atlantis genoemd wordt, werd er wel degelijk geŽxpirimenteerd met ons DNA en bloed. We weten inmiddels ook dat tijd niet bestaat: dus wanneer vond de periode van Atlantis plaats? Via voornoemde link naar de Facebook post vind je wat informatie over de expirimenten die plaatsvonden. De Atlantische periode en de expirimenten hebben grote wonden geslagen en ook deze worden vandaag de dag nog steeds uitgespeeld.


Kerk en staat weten dat ons 'eternity' in ons mt DNA en bloed ligt
En doordat ons mt DNA niet optimaal werkt / functioneert als gevolg van electrosmog (en dat is alles wat man-made is: chemtrails, WIFI, magnetron, vaccinatie, TV, farming, tijdzones, etc) werkt ook ons Nucleus DNA niet optimaal. Het 97-98% niet functioneren van ons DNA wordt 'junk DNA' genoemd.

Het 'junk DNA' ontvouwt zich 'als vanzelf' zodra we ons volledig onderdompelen in het Veld van Moeder Natuur (de Schumann Resonanties).


Scheppende krachten
Onze oorspronkelijke samenleving van vůůr de Val bestond uit een mooie balans waarin het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens) haar positie als vanzelf in nam. Ze hoefde in feite geen positie in te nemen: ze was in al haar glorie aanwezig. Haar scheppende ontvangende ťn gevende kracht werd gerespecteerd en geŽerd in Vrouw, Moeder, Schepper, Aarde, Godin/God (als representatie van Moeder Natuur) ofwel Onze Natuur (Onze Menselijke Natuur). Ze wist wie ze was en stond in haar kracht.

Het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) ging uit balans tijdens de Val (Tiamat) en kerk en staat houden deze onbalans in stand! Machtswellust en overheersing van het vrouwelijke (de vrouwelijke scheppingskracht in zowel vrouwen als mannen) vierde hoogtij. De angst voor de confronterende spiegelende kracht van het vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) was zo groot dat het nodig was om haar te onderwerpen, te kleineren, haar kracht te ontnemen en door het stof te laten kruipen.

Doordat het echte mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) uit balans ging, ging het echte vrouwelijke als gevolg daarvan ook uit balans. Het onechte vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) heeft de sterke neiging om datgene wat mis gaat bij zichzelf te zoeken en verloor zichzelf in de zoektocht naar wat er fout was gegaan. In plaats van te geloven in haar oerkracht werd zij een makkelijk doelwit voor manipulatie en (zelf)destructie: ze werd al vanaf heel jonge leeftijd in CULTS opgenomen en in de rol van priesteres-hoer gemanipuleerd om het Goddelijke te dienen. Kortom haar oorspronkelijke vuur-kracht en gouden energie werd geroofd in sexuele rituelen of haar levenskracht-energie werd aangewend als 'ziener' ten behoeve van de patriarchale overheersing.


De wond van Isis
De Isis-wond vertelt het verhaal getwist en inverted: het verhaal is dat het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) het vertrouwen in zichzelf verloor, dat haar eigenwaarde en respect verdween, dat ze haar vuur-kracht weggaf in een poging het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) weer in onsZelf op te nemen. Wat er echter plaatsvond is dat haar vuur-kracht en gouden energie geroofd werd zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Ze moest uitgestoten worden, vernederd, etc. Kerk en staat hebben deze inverted programma's in onze psyche gedumpt, met als gevolg een zwart gat in ons bewustzijn wat als een dikke illusionaire laag direct om onze Oorspronkelijke OerBron ligt en deze versluierd.

Dit is jouw diepste verwonding. De diepste verwonding in ieder Mens. En de Wond blijft bestaan, omdat de Oorspronkelijke Wond getwist en inverted doorgeven wordt!

Lange tijd is deze wanverhouding blijven bestaan (en ze bestaat nog steeds). In de materiŽle wereld verdween de Godin uit ons wereldbeeld. De wereld werd (wordt) geregeerd door mannen en mannelijke Goden. Het echte vrouwelijke dat in haar kracht probeerde te gaan staan, werd weer onderuit gehaald, gekleineerd, (mond)dood gemaakt.

Nu is dat veranderd: de WERKELIJKE Isis-wond is in het bewustzijn ontsloten en geheeld. Het goddelijk vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) her-innert zich haar vuur-kracht en gouden energie, haar eigenwaarde en zelfrespect.

Welke situatie ze ook heeft moeten doorleven, de oerkrachten zijn vrij gekomen en onstuitbaar is de verandering ingezet.

Je kunt dit, heel heel langzaam, terug gaan zien in de verschillende bewustwordingspaden: waaronder het Pad van Tantra en het Proces van Innerlijke Alchemie.

Toch betekent dit nog niet dat de innerlijke transmutatie bij het individu haar doorwerking al heeft in het collectief in de betekenis dat we een getransmuteerde buitenwereld zien in het NU-moment. In de huidige realiteit zien we nog steeds de uitstoting van de echte vrouwelijke scheppingskrachten: zij wordt nog steeds niet beschermd in ons huidig samen leven.


Weerstanden en projecties
Omdat de echte vrouwelijke scheppingskrachten bij het ongetransformeerde mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) grote angst oproept aangezien die in zijn comfortzŰne zit en nu ook weer in de spiegel, in zijn eigen psyche, moet kijken. De neiging om de spiegel kapot te maken is immens groot en heeft opnieuw vernedering, kleinering en mishandeling van het echte vrouwelijke tot gevolg. De weerstanden en projecties worden nog steeds uitgeleefd.

Het is echter niet de bedoeling om de macht om te draaien, het vervormde ongetransformeerde mannelijke (in zowel vrouwen als mannen) te laten boeten, of om onze pijn naar binnen of buiten te projecteren. De weg die we mogen gaan, is de (h)erkenning van de Oorspronkelijke LevenGevende Oerkrachten in zowel vrouw als man.

We mogen de onnatuurlijke afscheiding / opsplitsing en verdeeldheid in vrouwelijk en mannelijk (in de Mens) doorleven waardoor het, als vanzelf, los laat in ons zelf.

We mogen het zwarte gat in ons bewustzijn op laten lossen. Zodat we 'evolueren' (wat feitelijk een zich ontvouwen is) naar Mens Zijn.

De Isis-wond is geheeld, zodra het verwonde vrouwelijke EN het verwonde mannelijke geheeld is in onsZelf en van daaruit uiteindelijk in het grote Geheel.

Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Isis wond in vrouwen en mannen onderling
Vrouwen kunnen zich diep verbonden voelen met elkaar. Ze (h)erkennen elkaar in hun pijn. Vrouwen houden van elkaar en kunnen elkaar van daaruit als zusters beschouwen. Daarnaast hebben ze vaak ook ervaringen van jaloezie onderling en dat brengt ze in verwarring en maakt ze verdrietig. Misbruik en competitie kwam (komt) ook onder vrouwen onderling voor en dat leidde (leidt) tot jaloezie en verraad. Dat heeft grote innerlijke verwondingen veroorzaakt. Hierdoor konden vrouwen vaak niet volledig in hun kracht komen. Dit was een collectieve wond en deze wond vroeg om (h)erkenning en heling.

Het goede nieuws is: de wond is geheeld! Hierdoor kunnen vrouwen opnieuw loyaal zijn naar elkaar. Zichzelf en de ander volkomen vertrouwen. En daardoor ook het Leven.
De Collectieve Mannen Wond
In de mannen-inspiratiedagen en individuele sessies zie ik de collectieve wond in mannen, omdat eeuwen en eeuwen geleden het Echte Mannelijke ontkracht werd. Mannen zijn ten diepste verkracht in hun hart, de plek in henZelf waar echte liefde gevoeld werd (wordt). Door toegang te 'nemen' tot het hart van de man werd hij sexueel uitgezogen: dus in z'n levenskracht. Dat is de mannenwond. De man (het echte mannelijke) is verkracht in het hart.


Verbeelding van Anja Backer
Verbeelding van Anja Backer


Met als gevolg een diepe angst dat vrouwen hun Ware Zelf, trots, overgave aan haar, zijn kleine jongetje schenden. Deze angst is hartverscheurend groot bij mannen. Mannen voelen innerlijk wel dat ze naar verbinding verlangen, maar zijn er tegelijkertijd doodsbang voor. Het kan leiden tot (onbewuste) minachtingspatronen in hem naar het gevoel of de diepe emotionele stemmingen van vrouwen. Of onuitgesproken gedachten van 'wat een sufferds zijn vrouwen toch' of 'ik weet het beter, ik pak ze wel terug op mijn manier, ik kan ze bespelen, och wat is ze een klein meisje... ik moet haar helpen' of 'ik heb je niet nodig, ik kan het prima alleen'.

Als gevolg van deze afweermechanismen komen mannen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.
Deze verwondingen zijn heel diep in vrouwen en mannen geworteld. En wat voor vrouwen en mannen onderling geldt, geldt zeker ook tussen vrouwen en mannen.

Het ontkrachte echte mannelijke (de verkrachting van het Levende Hart) zit in zowel mannen als vrouwen. Hierdoor komen zowel mannen als vrouwen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.

Deze wond is (h)erkend en geheeld. De ervaring van de heling is nu beschikbaar in het morfogenetische veld.

Echte liefde, Onvoorwaardelijke Liefde is het veld van Christusbewustzijn.

Als de Isis wond (inclusief de Collectieve Mannen Wond) geheeld is, zal het Christusbewustzijn weer op aarde zijn.

Nu niet alleen in 'de persoon van Jezus' (allegorisch voor Goddelijk Mannelijk), maar in ieder van ons. Zodra in jou de Isis wond geheeld is, leef jij vanuit het Christusbewustzijn, de Bron van Leven.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.