De Wond van Isis
Lees ook de column 'Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing againYin en Yang
Isis en Osiris staan samen voor het evenwicht tussen het 'vrouwelijke' en 'mannelijke'. Samen zijn ze een geheel zoals Yin en Yang een cirkel vormen. Waarbij daarnaast kleine Yin in Yang, en kleine Yang in Yin. Het vrouwelijke in het mannelijke en het mannelijke in het vrouwelijke. Het vrouwelijke aspect (in zowel vrouwen als mannen) is ontvankelijkheid, transformerende kracht, creatie vanuit ontvangen. Het mannelijke aspect (in zowel mannen als vrouwen) is het je in overgave en vertrouwen op laten nemen, creatie vanuit geven.

In de natuur zien we de vrouwelijke ontvankelijkheid terug bij Moeder Aarde, die de levenGevende stralen van de Zon in haar opneemt en transformeert naar voeding (het levenGevende aspect, dat we 'mannelijk' noemen, van Moeder Aarde) in vele vormen voor plant, dier, en mens. Het mannelijk aspect zien we bij de Zon in de vorm van levenGevende warmte en licht voor plant, dier, en mens (de Spirituele Kracht achter de Zon is Sirius: onze Zon kent dus ook een ontvankelijk aspect dat we 'vrouwelijk' noemen). In de natuur is alles interdependent aan elkaar, in perfecte harmonie en een natuurlijk evenwicht. Vanuit het (on)bewuste verlangen nieuwe scheppingen te manifesteren, ontstaat als vanzelf co-creatie tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Er is wel een voorwaarde. Eťn voorwaarde! Het Vrij laten stromen van de scheppende krachten. Neem je de levengevende krachten van de Zon weg, dan houdt alle leven op Moeder Aarde op te bestaan. Zonder Moeder Aarde vanzelfsprekend geen Aards leven.


Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again


Dit prachtige evenwicht van scheppende krachten, zag je ook terug bij de mens. Als gevolg van macht, jaloezie, 'lust' (roof van levenskracht energie) en bedreiging, van kerk en staat, is dit evenwicht verstoord geraakt. Osiris werd vermoord en verminkt en in stukken over de wereld verspreid en Isis verloor zichzelf in schuldgevoel en haar zoektocht naar Osiris. Deze mythe dient niet letterlijk begrepen te worden, maar allegorisch. Ook het ingrijpen in ons DNA door 'aliens' is waarschijnlijk niet aan de orde. Niet zoals dat beschouwd wordt door Sitchin.


Kerk en staat grijpen wel degelijk in op ons mt DNA
Sitchin, en anderen, interpreteerden/interpreteren onjuist. De Anunaki waren geen 'alien beings'. We weten nu dat AL het Leven, Bewustzijn, Intelligente 'Vormen' van Leven, doorgegeven wordt via onze MitochondriŽn (Mt DNA): zij zijn de bron van Leven IN ons en via de MitochondriŽn ontvangen wij (en alle levende 'vormen') de LevenGevende Energie Vibraties vanuit De Bron (de Schumann Resonanties). De Bron Genoom Patronen zijn 'autochtoon' en hun pulsaties creŽren, cultiveren, reinigen, en controleren ons Mt DNA.

We 'moeten' dus concluderen dat er 'andere wezens' zijn met Mt DNA. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er niet meer versies gevonden worden. Maar misschien worden ze wel gevonden, maar door de 'wetenschap' (onder invloed van kerk en staat) verborgen gehouden voor ons.

Gezien de diversiteit van het EM Veld waar we allemaal in leven (ook plant en dier), zouden er veel meer versies moet zijn. 'Other beings' zijn niet 'alien' maar eenvoudig andere versies die door ons EM Veld gecreŽerd kunnen worden.

Dit was niet bekend of onbegrepen bij Sitchin en anderen die denken dat 'alien beings' ingegrepen hebben op ons Mt DNA.

Kerk en staat echter weten dat ons 'infinity' in ons mt DNA ligt
En doordat ons mt DNA niet optimaal werkt / functioneert als gevolg van electrosmog (en dat is alles wat man-made is: chemtrails, WIFI, magnetron, vaccinatie, TV, farming, tijdzones, etc) werkt ook ons Nucleus DNA niet optimaal. Het 97-98% niet functioneren van ons DNA wordt 'junk DNA' genoemd.

Het 'junk DNA' ontvouwt zich 'als vanzelf' zodra we ons volledig onderdompelen in het Veld van Moeder Natuur (de Schumann Resonanties).


Scheppende krachten
Onze samenleving bestond uit een mooi evenwicht waarin het echte vrouwelijke haar positie als vanzelf in nam. Haar scheppende ontvangende ťn gevende kracht werd gerespecteerd en geŽerd in Vrouw, Moeder, Schepper, Aarde, Godin (als representatie van Moeder Natuur). Ze wist wie ze was en stond in haar kracht.

Het echte mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) werd verminkt (als gevolg van ingrijpen op ons Mt DNA door kerk en staat) en ging uit balans waardoor (uiteindelijk vanuit angst) de machtswellust hoogtij begon te vieren. De angst voor de confronterende spiegelende kracht van het vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) was zo groot dat het nodig was om haar te onderwerpen, te kleineren, haar kracht te ontnemen en door het stof te laten kruipen.

Doordat het echte mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) uit balans ging, ging het echte vrouwelijke als gevolg daarvan ook uit balans. Het onechte vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) heeft de sterke neiging om datgene wat mis gaat bij zichzelf te zoeken en verloor zichzelf in de zoektocht naar wat er fout was gegaan. In plaats van te geloven in haar oerkracht werd zij een makkelijk doelwit voor manipulatie en zelfdestructie.


De wond van Isis
Dat wordt de Isis-wond genoemd, ofwel het zwarte gat in ons bewustzijn wat als een dikke illusionaire laag direct om onze Oorspronkelijke OerBron ligt en deze versluierd. Dit is jouw diepste verwonding. De diepste verwonding in ieder Mens. Het echte vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) verloor, als gevolg van het uit balans gaan van het echte mannelijke (in zowel vrouwen als mannen), het vertrouwen in zichzelf, haar eigenwaarde en zelfrespect verdween. Daarnaast gaf het de vrouwelijke kracht in zichzelf weg in een poging om het echte mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) weer in onsZelf op te nemen.

Lange tijd is deze wanverhouding blijven bestaan. De Godin verdween uit ons wereldbeeld. De wereld werd geregeerd door mannen en mannelijke Goden. Het echte vrouwelijke dat in haar kracht probeerde te gaan staan, werd weer onderuit gehaald, gekleineerd, (mond)dood gemaakt.

Nu is dat veranderd: de Isis-wond is in het bewustzijn ontsloten en geheeld. Het vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) her-innert zich haar eigenwaarde en zelfrespect.

Welke situatie ze ook heeft moeten doorleven, de oerkrachten zijn vrij gekomen en onstuitbaar is de verandering ingezet.


Weerstanden en projecties
Dat roept bij het ongetransformeerde mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) grote angst op aangezien die in zijn comfortzŰne zit en nu ook weer in de spiegel, in zijn eigen psyche, moet kijken. De neiging om de spiegel kapot te maken is immens groot en heeft opnieuw vernedering, kleinering en mishandeling van het echte vrouwelijke tot gevolg. De weerstanden en projecties worden nog steeds uitgeleefd.

Het is echter niet de bedoeling om de macht om te draaien, het vervormde ongetransformeerde mannelijke te laten boeten, of om onze pijn naar binnen of buiten te projecteren. De weg die we mogen gaan, is de (h)erkenning van de Oorspronkelijke LevenGevende Oerkrachten in zowel vrouw als man.

We mogen de onnatuurlijke afscheiding en verdeeldheid in vrouwelijk en mannelijk doorleven waardoor het, als vanzelf, los laat in ons zelf.

We mogen het zwarte gat in ons bewustzijn op laten lossen. Zodat we 'evolueren' (wat feitelijk een zich ontvouwen is) naar Mens Zijn.

De Isis-wond is geheeld, zodra het verwonde vrouwelijke EN het verwonde mannelijke geheeld is in onsZelf en van daaruit in het grote Geheel.

Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Isis wond in vrouwen en mannen onderling
Vrouwen kunnen zich diep verbonden voelen met elkaar. Ze (h)erkennen elkaar in hun pijn. Vrouwen houden van elkaar en kunnen elkaar van daaruit als zusters beschouwen. Daarnaast hebben ze vaak ook ervaringen van jaloezie onderling en dat brengt ze in verwarring en maakt ze verdrietig. Misbruik en competitie kwam (komt) ook onder vrouwen onderling voor en dat leidde (leidt) tot jaloezie en verraad. Dat heeft grote innerlijke verwondingen veroorzaakt. Hierdoor konden vrouwen vaak niet volledig in hun kracht komen. Dit was een collectieve wond en deze wond vroeg om (h)erkenning en heling.

Het goede nieuws is: de wond is geheeld! Hierdoor kunnen vrouwen opnieuw loyaal zijn naar elkaar. Zichzelf en de ander volkomen vertrouwen. En daardoor ook het Leven.
De Collectieve Mannen Wond
In de mannenworkshops en individuele sessies zie ik de collectieve wond in mannen, omdat eeuwen en eeuwen geleden het Echte Mannelijke ontkracht werd. Mannen zijn ten diepste verkracht in hun hart, de plek in henZelf waar echte liefde gevoeld werd (wordt). Door toegang te 'nemen' tot het hart van de man werd hij sexueel uitgezogen: dus in z'n levenskracht. Dat is de mannenwond. De man (het echte mannelijke) is verkracht in het hart.


Verbeelding van Anja Backer
Verbeelding van Anja Backer


Met als gevolg een diepe angst dat vrouwen hun Ware Zelf, trots, overgave aan haar, zijn kleine jongetje schenden. Deze angst is hartverscheurend groot bij mannen. Mannen voelen innerlijk wel dat ze naar verbinding verlangen, maar zijn er tegelijkertijd doodsbang voor. Het kan leiden tot (onbewuste) minachtingspatronen in hem naar het gevoel of de diepe emotionele stemmingen van vrouwen. Of onuitgesproken gedachten van 'wat een sufferds zijn vrouwen toch' of 'ik weet het beter, ik pak ze wel terug op mijn manier, ik kan ze bespelen, och wat is ze een klein meisje... ik moet haar helpen' of 'ik heb je niet nodig, ik kan het prima alleen'.

Als gevolg van deze afweermechanismen komen mannen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.
Deze verwondingen zijn heel diep in vrouwen en mannen geworteld. En wat voor vrouwen en mannen onderling geldt, geldt zeker ook tussen vrouwen en mannen.

Het ontkrachte echte mannelijke (de verkrachting van het Levende Hart) zit in zowel mannen als vrouwen. Hierdoor komen zowel mannen als vrouwen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.

Deze wond is (h)erkend en geheeld. De ervaring van de heling is nu beschikbaar in het morfogenetische veld.

Echte liefde, Onvoorwaardelijke Liefde is het veld van Christusbewustzijn.

Als de Isis wond (inclusief de Collectieve Mannen Wond) geheeld is, zal het Christusbewustzijn weer op aarde zijn.

Nu niet alleen in 'de persoon van Jezus' (allegorisch voor Goddelijk Mannelijk), maar in ieder van ons. Zodra in jou de Isis wond geheeld is, leef jij vanuit het Christusbewustzijn, de Bron van Leven.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.